Header

Choosing what sticks to use.

//Väljer ut vilka pinnar jag ska använda.

Perfect manicure, pretty shoes and a big drill... must be a house wife.

//Perfekt manikyr, söta skor och en stor borr... måste vara en hemmafru.

Cakes and coffee.

//Kakor och kaffe.

Me and Jacqueline with our drift wood Christmas tree.

//Jag och Jacqueline med våra drivveds-julgrana.

Been seeing drift wood trees at some of the girls' homes and really wanted to make one myself so got so happy when I found out the there was going to be a workshop for it again. I know it's not a Christmas tree nor anywhere close to one but it is as good as it gets this year. It was fun to decorate it, tried to put lights on it but did not work at all but think it looks pretty cute with the Christmas balls anyhow.

//Har sett drivveds träd hos några av tjejernas hem och har verkligen velat göra ett själv så blev så glad när jag fick reda på att det skulle vara en workshop för det igen. Jag vet att det inte är en julgran eller någonstans i närheten av en gran, men det är så bra som det blir i år. Det var kul att dekorera det, försökte att sätta ljus i det men fungerade inte alls, men tycker den ser ganska söt ut med julkulorna i alla fall.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Elderflower tickle: St. Germain, gin, apple juice, lime juice, mint leves, prosecco.

//Fläder-kittla: St. Germain, gin, äppeljuice, limejuice, myntablad, prosecco.

The forestiere: portobello, caramelized onions, pork belly.

//Forestiere: portobello, karamelliserad lök, fläsksida.

Korean style baked chicken wings: buttermilk slaw, jicama, red cabbage, nappa.

//Koreansk stil bakade kycklingvingar: kålsallad, kålrot, rödkål, salladskål.

Apple & chestnuts strudel: vanilla ice-cream, curd.

//Äppel- & kastanjerstrudel: vaniljglass, ostmassa.

​Tried a new place in Bermuda with Teresa and Elina, (managed to not take a singel picture with here). It was busy and food was good for being Bermuda so will for sure come back. 

//Provade ett nytt ställe i Bermuda med Teresa och Elina, (lyckades att inte ta en enda bild med henne). Det var mycket folk och maten var bra för att vara Bermuda så kommer säkert komma tillbaka. 

Likes

Comments

A washed up blow fish.

//En uppspolad blåsfisk.

Wow never saw so much sea glass before. This beach is located close to an old navy base and the story goes that the people who worked on the navy use to drink a lot and dispose the bottles in the sea. Because of the currents a large portion of the sea glass end up on this beach. Amazing and definitely worth a visit.

//Wow har aldrig sett så mycket havsglas tidigare. Denna stranden ligger nära en gammal flottbas och historien går att de personer som arbetade på flottan brukade dricka friskt och kasserade flaskorna i havet. På grund av strömmarna hamnar en stor del av havsglasen på just denna stranden. Fantastiska och definitivt värt ett besök.

Likes

Comments

Got a haircut yesterday, just needed to fresh up the ends. So happy that I found a hairdresser I'm happy with in Bermuda.

//Klippte mig igår, behövde fräscha upp topparna lite. Så glad att jag har hittat en frisör jag gillar i Bermuda.

Likes

Comments

Me and Rebekah.

Birthday girl, Kate with her new Kate Spade bag.

//Födelsedagstjejen Kate med sin nya Kate Spade väska.

Kate, me and Rebekah.

All the girls

After 6h brunch you need a refill of something sweet.

//Efter 6h brunch behövs det påfyllning av något sött.

Celebrated Kate's birthday at Marcus Champagne brunch at Hamilton Princess. We met at noon and I came home first 7.30pm! So nice to see all the girls again. Did not feel like a 7h brunch. Think we all were just so happy to have a girls Sunday together.

//Firade Kates födelsedag på Marcus champagne-brunch på Hamilton Princess. Vi träffades vis lunch och jag kom hem först vid 19.30! Det var så härligt att se tjejerna igen. Kändes inte som en 7h brunch. Tror att vi alla var bara så glada att spendera en söndag tillsammans med tjejerna.

Likes

Comments

Went for a run yesterday to Grape Bay Beach with Elina. Unbelievable that it's November and you can still run with shorts and tank top. Love it.

//Sprang en runda igår till Grape Bay Beach med Elina. Overkligt att det är november och att du fortfarande kan löpa med short och linne. Älskar det.

Likes

Comments

The home made witch broomstick.

//Den hemgjorda häxkvasten.

Hungry hungry hippo.

Halloween snacks, finger cookies.

//Halloweensnacks, fingerkakor.

Cake pops shaped as eyeballs and witches broomsticks made of cheese and pretzel sticks.

//Kaka på pinne formade som ögon and häxkvastar gjorda av ost och salta pinna.

Dracula and Elvira.

//Drakula och Elvira.

My costume.

//Min utklädnad.

Had so much fun Friday when we had the Halloween party at our place. Jacqueline helped me decorate the place with cobweb, fingers and pumpkins everywhere. We even made our own witch broomstick that turned out amazing. I baked and prepared Halloween snacks the whole week, love throwing parties (will post more about the snacks later). Everyone had put a lot of effort into their costumes and it was a mix of hippos, unicorn, Cesar, Day of death, Dracula, sailors, safari guide, flapper girl and more that came to the party.

//Hade så kul i fredag när vi hade Halloween-fest hos oss. Jacqueline hjälpte mig dekorera lägenheten med spindelnät, fingrar och pumpor överallt . Vi gjorde även vår egen häxkvast som blev helt fantastisk. Jag var bakade och förberedde Halloween-snacks hela veckan, älskar att hålla fester (kommer att publicera mer om vad jag bakade senare). Alla hade lagt ner mycket energi på sina utklädnader och det var en blandning av flodhästar, enhörning, Cesar, dödsdagen, Dracula, sjömän, safari-guide, flapper-tjej med mera som kom till festen.

Likes

Comments

Yesterday was such a lovely day here in NYC. It was a bit chilly around 47 degrees but the sun was shining all day, a perfect fall day. The farmers market was open at Union Square so I went to get some fresh produce. I LOVE fresh vegetables! Best buy was the kale and the tomatoes (Raj finished all tomatoes after yoga so will need to go back today to get some more).. 

//Igår var en sådan härlig dag här i NYC. Det var lite kyliga runt 8 grader men solen sken hela dagen, en perfekt höstdag. Grönsaksmarknaden var öppen på Union Square så jag gick dit för att köpa några färskvaror. JAG ÄLSKAR färska grönsaker! Bästa köp var grönkål och tomater (Raj åt upp alla tomater efter yoga så får gå dit idag igen och köpa fler). .

Likes

Comments

Pitstop at Bermuda zoo.

//Depåstopp på Bermuda zoo.

After three weeks outside of the island it was so nice to come back again. You forget how incredible blue the water is here. Me and Jacqueline went to Ferry Point Park for a hike. It starts to cool down a bit, around 72-74 degrees now. So beach season is more or less over but I love the fall so the slightly chilled temperature is more than welcome. Made a quick stop at the zoo on our way over to the park. Always a great visit.

//Efter tre veckor utanför ön det var så skönt att komma tillbaka igen. Man glömmer hur otroligt blått vattnet är här. Jag och Jacqueline tog skotern över till Ferry Point Park för en vandring. Det börjar svalna lite, cirka 22-24 grader nu. Så stranden säsongen är mer eller mindre över, men jag älskar hösten så den något kylda temperaturen är mer än välkomna. Gjorde ett snabbt stopp på zoo på väg över till parken. Alltid ett trevligt besök.

Likes

Comments

My first banana leaf angle.

//Min första bananbladsängel.

My second angel.

//Min andra ängel.

Angels that will be donated to National Trust to be sold.

//Änglar som ska doneras till den nationella stiftelsen till försäljning.

IWC invited new islander to banana leaf doll making party. Never knew that you could make angels out of banana leaf but always open to try new things. Fun to do something creative. This is my first and only Christmas decoration in Bermuda so far. Not sure if I will decorate the apt or not since we are going back to Sweden för Christmas.

//IWC bjöd in nya öbo till att göra bananbladsdockor. Visste inte att du kunde göra änglar av bananblad men är alltid öppen till att prova nya saker. Kul att göra något kreativt. Detta är min första och enda jul dekoration i Bermuda hittills. Har inte bestämt mig ifall jag ska dekorera lgh eller inte eftersom vi åker tillbaka till Sverige över julen.

Likes

Comments