Det senaste dygnet har den svenska, faktaresistenta journalistkåren nog slagit rekord i att skriva dumheter. Detta efter att läckor i Washington hävdar att president Trump kommer att se till att USA lämnar Parisöverenskommelsen.

Journalisterna skriver envist "avtal" i stället för "överenskommelse", men det har de gjort sedan december 2015. Begriper de inte skillnaden mellan avtal och överenskommelse? Går de på allt som miljöpartister påstår? Dåvarande miljöminister Åsa Romson hävdade till och med att resultatet av Parismötet var ett bindande avtal. Ständigt dyker samma fråga upp om politiker i allmänhet och miljöpartister i synnerhet: Är han/hon dum? Eller ljuger han/hon?

Journalisterna beskriver det ännu så länge obekräftade ryktet om Trumps kommande beslut med sedvanliga, faktaresistenta dumskalleord. Trump har visat sin onda sida. Beslutet är en katastrof. Resten av världen i allmänhet, och EU i synnerhet, måste nu göra mer för att kompensera för USA:s bortfall. EPA, USA:s miljövårdsmyndighet, styrs nu av en klimatförnekare. Trump själv förnekar klimatförändringar och kallar dem bluff. Fossila bränslen är hur som helst på väg ut, för det ser marknadskrafterna till. Solenergi är nu billigare än fossila bränslen. Alla, eller nästan alla, klimatforskare är överens om att mänskligheten påverkar klimatet katastrofalt mycket och att de fossila bränslena snabbt måste fasas ut.

Det är imponerande att journalisterna lyckas få till så enormt många dumheter och osanningar. Några funderingar har de inte på att kontrollera fakta eller att ifrågasätta vad klimataktivister och miljöflummare påstår. De som inte är journalister och som får uttala sig i medierna är dels pseudoforskare som har sin försörjning tryggad så länge klimathotet lever. Dels aktivister från till exempel Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Till och med Kyotoprotokollet och president Bush kommer upp. Det påstås att han såg till att USA övergav det avtalet. Vilket är en minst sagt underlig beskrivning av historien. Mötet i Kyoto ägde rum i december 1997, då Bill Clinton var president och Al Göre vicepresident. Bush tillträdde som president 2001 och visste att det inte var någon mening att låta Senaten ta ställning till avtalet. Den hade redan 1997 beslutat att inte gå med på något klimatavtal som inte omfattade också utvecklingsländer. Clinton hade 3 år på sig att låta Senaten ta ställning till Kyotoprotokollet. Han gjorde det inte, men det räknas inte för svenska journalister. De skyller på Bush i stället.

På tal om Senaten, så är det bara den som kan ratificera avtal och överenskommelser som innebär att USA åtar sig att göra något. När Obama skrev under ett papper och kallade det en ratificering av Parisöverenskommelsen, är det oklart vilken juridisk betydelse den underskriften hade. Eventuellt var det bara en autograf. Någon ratificering enligt USA:s konstitution var det inte. Trump skulle helt enkelt kunna skicka Parisöverenskommelsen till Senaten för ett beslut, vilket inte kommer att bli annat än att Senaten röstar emot att ratificera.

Fossila bränslen är absolut inte på väg ut, utan står för 85 % av världens energibehov. Deras andel minskar bara långsamt. Sol och vind står tillsammans för 2 %. Dit har de nått via stora subventioner från stater. De är absolut inte lönsamma utan subventioner och de är absolut inte billigare än fossila bränslen.

Kina har minskat takten i utbyggnaden av kolkraft, men det är enbart för att landets energibehov ökar långsammare än vad makthavarna tidigare trodde. Det är inte på grund av några klimatåtgärder. Vilket landet hur som helst inte har lovat före 2030, enligt just Parisöverenskommelsen.

Det är bara EU som tar klimathotet på allvar och tänker genomföra klimatåtgärder. Fast kanske inte hela EU. Länder i öst, som kommer ihåg kommunismen och ser likheterna med klimatpolitiken, knorrar.

Svenska journalisters dravel till kommentarer om Trumps eventuella beslut om Parisöverenskommelsen, går att läsa i bland annat Expressen , Aftonbladet och en rad mindre tidningar. Det är egentligen inte värt tiden de tar att läsa.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments