Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik 1921, men inte för relativitetsteorierna som nog många tror. Han fick priset för sin förklaring av den fotoelektriska effekten. Den är en märklig effekt som upptäcktes på 1800-talet och inte kunde förklaras med den tidens teorier. När forskare lyser på en metall, börjar en elektrisk ström att flyta genom metallen. Ju starkare ljus, desto starkare ström. Men bara om ljusets våglängd är mindre än ett visst gränsvärde. För de flesta metaller behövs det ultraviolett ljus. Om ljusets våglängd är längre än gränsvärdet, händer ingenting. Oavsett hur stark ljuskällan är flyter ingen elektrisk ström genom metallen.

Einsteins förklaring utgår från ljusets dubbla natur, som Max Planck hade upptäckt 1900. Ljus kan vara både en vågrörelse och en ström av partiklar. Som en ström av partiklar, fotoner, har varje foton en energi som beror på dess frekvens, eller våglängd. Ju högre frekvens och ju kortare våglängd, desto större fotonenergi. Har fotonen tillräckligt mycket energi, kommer den att slå ut elektroner från metallens atomer och då börjar en ström flyta igenom metallen. Har varje foton för lite energi, klarar de inte av att slå ut några elektroner och det blir ingen elektrisk ström.

Så över till något annat, som kan tyckas vara helt orelaterat, men det tycker inte jag.

De flesta sjuka människor vill ha en korrekt diagnos och en korrekt orsak till sina besvär, så att det går att få bot eller åtminstone lindring. Det gäller inte för den överväldigande majoriteten av en grupp av sjuka. De kallas elallergiker eller elöverkänsliga. Trots att forskning visar att besvären uppkommer när den sjuka tror att det finns elektricitet eller elektromagnetiska fält i rummet, oavsett om det verkligen är fallet eller inte, fortsätter de elöverkänsliga att envisas med att det är elektromagnetism som orsakar besvären.

Besvären är i allra högsta grad verkliga för de drabbade, Det är den verkliga orsaken de inte vill erkänna. Inte de flesta av dem, i alla fall. Några få av de sjuka har prövat psykoterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, och funnit att det hjälper De flesta av de sjuka håller fast vid orsaker som inte stämmer och kräver elsanering eller väljer att flytta ut dit där de tror att inga elektromagnetiska fält finns.

I lokaltidningen rapporterades att Bollnäs' kommun vill avsätta mark där elallergiker kan bo. Mark där inga mobilmaster eller elledningar ska få finnas. Ett problem med det är att det redan finns en mobilmast i området. Ett annat problem är just att elallergi eller elöverkänslighet inte är en officiellt godkänd diagnos.

En ledarskribent på lokaltidningen tycker inte att Bollnäs' kommun ska ägna sig åt stödja en grupp människor som envisas med att deras besvär orsakas av elektromagnetiska fält när inga bevis finns för att så är fallet. Hon skrev ett inlägg på ledarsidan om det. Naturligtvis retade det många i den hårdföra kärnan av elöverkänsliga som vägrar inse att problemet finns i deras psyken och inte i elektromagnetism. Det publicerades många arga insändare.

Det hela har nått längre än till lokala media. Expressens ledarsida har också tagit upp Bollnäs' kommuns planer på en zon för elöverkänsliga. Och tycker inte heller tycker om planerna. Så nu lär väl Johannes Forssberg få många hatmejl från folk som föredrar en felaktig förklaring till sina besvär.

Då återstår för mig att knyta ihop de två saker jag har skrivit om.

Den typ av elektromagnetism som de elöverkänsliga främst tror sig ha problem med, är radiostrålning. I radiostrålning har varje foton lite energi. Det är energi som verkligen inte räcker för att slå ut några elektroner. Än mindre klarar den av att ta sig in atomkärnor och orsaka radioaktiva sönderfall. Kan den inte slå ut elektroner, kan den till exempel inte heller bryta upp molekyler. Hur skulle radiostrålning kunna orsaka någon skada, när den inte kan påverka kroppen molekyler?

Radioaktiva ämnen ger upphov till joniserande strålning. I den strålningen har varje foton tillräckligt mycket energi för att slå bort elektroner från atomer och molekyler. Det är därför den kallas joniserande. Jonisering innebär just att elektroner slås bort och lämnar atomen eller molekylen. I en metall får joniserande strålning elektricitet att flöda. I andra ämnen ställer den till med annat. I kroppens celler orsakar den problem som cellerna måste klara av att reparera för att inte bli cancerceller.

Ultraviolett strålning har också fotoner med tillräckligt mycket energi för att slå ut elektroner. Och inte bara i metaller, utan också i kroppens molekyler. Den påverkar hudens celler, vilket vi kan se om vi vistas ute en klar sommardag. För mycket ultraviolett strålning på huden ger hudcancer, men knappast cancer i organ längre in i kroppen. I alla fall inte direkt.

Vi vet att elektromagnetism kan skada kroppen, om varje foton har tillräckligt mycket energi för slå ut elektroner ur atomer och molekyler. Radiostrålningen, som elöverkänsliga påstår orsakar deras besvär, har inga sådana fotoner. För att radiostrålningen ska kunna skada kroppens celler, krävs endera någon ännu så länge oupptäckt process eller magi. Bägge sakerna verkar osannolika. Kan radiostrålning inte få elektricitet att flöda i en metall, kan den inte gärna skada en cell heller.

Nej, det är hög tid för de elöverkänsliga att de inser och erkänner att vad de behöver är psykoterapi och inte elsanering!

Likes

Comments

Idag tar Trump över som president i USA. Förväntningarna är så låga att han knappast kan underträffa dem i alla fall. Frågan är om han kan överträffa dem?

Själv är jag tveksam till om det mesta av hans förslag till politik kan fungera. Vad gäller klimatpolitik och klimatvetenskap ser det bra ut. Han vill få slut på USA:s deltagande i menings- och verkningslösa åtgärder och minska politiseringen av klimatvetenskapen. Vissa hävdar att (nästan) alla klimatforskare skulle vara överens om en massa saker, att det råder konsensus. Men är det omröstningar eller konsensus, är det politik och inte vetenskap.

Med Trump som president kanske vi får se kongressen göra en ordentlig granskning av hur NASA och NOAA räknar ut sina temperaturserier och om alla korrektioner verkligen är vetenskapligt grundade eller om de är politiskt motiverade, för att få fram "rätt" resultat?

När en ny president tillträder, lämnar en annan. Obama får lämna Vita Huset. I mina ögon är han en av de sämsta presidenter USA någonsin har haft. När det gäller just klimat, har han hållit sig med usla rådgivare och kommit med en massa struntprat. Han har i många frågor ägnat sig åt konfrontation i stället för att försöka diskutera med meningsmotståndare. Vilket i och för sig inte bara är hans fel. Republikanerna har också satsat mer på konfrontation i stället för samarbete

Obama har varit bra på att prata men sämre på att genomföra något. USA har varit i krig hela tiden under hans presidenttid, även om det mest har varit lågintensiva krig och inga storkrig. Fånglägret vid Guantánamobasen finns fortfarande kvar, trots Obamas löfte om att avveckla den.

En del bra saker har Obama gjort. Obamacare är en förbättring jämfört med hur det var tidigare, men kunde kanske ha gjorts ännu bättre? Han har tinat upp relationerna till Kuba, vilket kan leda till att den vidriga regimen där faller tidigare än om USA hade fortsatt med som tidigare. Han har slutit avtal med Iran, så att det landet förhoppningsvis inte utvecklar kärnvapen.

De där demonstranterna som i USA protesterar mot Trump, vad protesterar de egentligen emot? Demokrati? Alla som röstade på Trump? Valsystemet? Om det är det sistnämnda, borde de i så fall ha protesterat innan valet, inte efter när resultatet blev "fel".

Svenska medier ska naturligtvis kommentera presidentskiftet. På Svenska Dagbladets ledarsida, finns en förhållandevis återhållsam kommentar. Till skillnad då mot Aftonbladets ledarredaktion, som fortsätter i sin oförskämda och verklighetsfrånvända stil. Om Trump verkligen hade varit en galning, hade han inte kommit så långt som han har gjort.

Vi får se hur Trump blir som president. Det är svårt att sia, särskilt om framtiden, som någon klok tänkare noterade.

Likes

Comments

Jag börjar med ett diagram.

Termometern uppfanns på 1600-talet och har med tiden förbättrats. De användes ganska tidigt för att mäta temperaturer i städer. Sedan insåg man att de borde placeras i sina egna små hus för att skydda mot vindar och direkt solstrålning. Väderstationen var skapad och alltfler sattes upp, främst i samhällen.

Före termometerns tid, finns det ändå möjlighet att få uppskattningar av temperaturer. Vattenmolekylen kan till exempel byggas upp av väte- och syreisotoper av olika vikt, vilket också ger vattenmolekylerna olika vikt. Temperaturförändringar kommer att påverka vattenmolekyler med olika vikt olika. Vilket till exempel visar sig när vattnet snöar på Antarktis och Grönland och så småningom pressas ihop till is.

Borrning i isen kan föra upp is där det går att mäta förhållanden mellan isotoper. Förhållanden som kan användas för att beräkna temperaturen som rådde när vattnet dunstade från havet och sedan föll som snö. I ett borrhål går det dessutom att direkt mäta temperaturen vid olika djup för att få fram en temperaturprofil för hålet. Den temperaturprofilen kan sedan användas för att räkna ut hur temperaturen vid ytan har varierat. Den sistnämnda variationen fortplantar sig nämligen nedåt.

Diagrammet ovan visar just temperaturer från två borrhål i glaciäris. GISP2 ligger i Grönlands inre. Vostok ligger långt in i Antarktis, är platsen för en rysk (tidigare sovjetisk) forskningsbas och också platsen för den lägsta temperatur som någonsin har mätts upp av en väderstation.

På Grönland är botten av istäcket yngre än i det inre av Antarktis. På Grönland når temperaturkurvan ungefär 50000 år tillbaka i tiden, medan den från Vostok sträcker sig mer än 800000 år tillbaka.

Under de 50000 åren då det finns data för de två platserna, nära varsin pol, visar sig stora temperaturvariationer de senaste 50000 åren. Variationerna på Grönland har varit större än på Antarktis, men så är Antarktis en större ö än Grönland och påverkas mindre av variationer i havstemperaturer.

På Grönland kan vi också se att temperaturfluktuationerna har varit större när det var kallt, för att det var istid, än när det blev varmare. Vilket är en av många saker som motbevisar de klimathotstroendes påståenden om att väder och klimat skulle bli mer instabilt när det blir varmare.

Den senaste istiden började ta slut tidigare i det inre av Antarktis än i det inre av Grönland. När det väl började bli varmare på Grönland, gick det först snabbt. Sedan kom ett bakslag. Orsaken till det tros vara att en stor del av det kalla smältvattnet från inlandsisen i Nordamerika samlades i en jättestor sjö. Sjön var avskild från havet genom isvallar. När vallarna smälte och bröts sönder strömmade plötsligt allt det kalla vattnet från sjön ut i havet och kylde ned det. Vilket också kylde ned Grönland.

Noll på temperaturaxeln är medeltemperaturen på vardera stället de senaste årtiondena. Som synes har det flera gånger på vardera stället varit varmare än nu sedan istiden var över för 10000 år sedan. Världen är inte varmare nu än på 10000 år.

Varför är det viktigt att notera då? Jo, för några oseriösa forskare hävdar att världen inte bara är varmare än på 10000 år, utan på 115000 år. Den oseriösa blaskan The Guardian tar upp påståendet, och den oseriösa blaskan Svenska Dagbladet sprider det vidare Påståendet att världen är varmare än på 1150000 år är dessutom inte det enda minst sagt tveksamma i artikeln. Det har inte varit någon ökning av vare sig torka, översvämningar, stormar eller skogsbränder på årtionden eller kanske århundraden. Ändå ljuger artikeln om att det har minsann varit en ökning. När det gäller skogsbränder har det till och med varit en minskning. Det brann mer i skogarna förr i tiden.

2016 påstås vara det varmaste året sedan mätningarna började. Vilket är tveksamt, som jag tidigare har noterat. Enligt mer trovärdiga temperaturberäkningar än de från NASA och NOAA, går det inte att skilja 1998 och 2016. Det positiva är i alla fall att 2016 påstås ha varit 0,94 grader varmare än det som nu anses vara förindustriell tid, 1880. Miljöpartister har ju tvärsäkert påstått att världen var 1,3 grader varmare än förindustriell tid. Vilket nu framstår som ett påhitt eller lögn.

Om det nu förresten verkligen varit varmare än på 115000 år, hade en annan av miljöpartisternas lögner avslöjats till och med av oseriös forskning. Miljöpartister har ju påstått att det nu är varmare än någonsin i mänsklighetens historia, men Homo Sapiens är en cirka 180000 år gammal art. Räknar man in tidigare människoarter, blir lögnen än mer uppenbar.

För 115000 år sedan var det förresten också en mellanistid, precis som nu. En mellanistid som av experterna anses har varit någon grad varmare än det är nu. Men med mångas önskan att skriva om historien, kanske vi snart får se värmen från då justeras ned. Kanske kommer snart påståenden om att det nu är varmare än på miljoner år?

Enligt andra artiklar jag har sett, ska 2016 ha varit 0,07 grader varmare än 2015. Om det nu var enligt NASA eller NOAA. Hur kan någon tro att det går att bestämma den globala medeltemperaturen med en noggrannhet som är bättre än 0,07 grader? Och det till råga på allt med data från väderstationer, fartyg och bojar? Satellitdata, som har bättre täckning av jordytan, kan användas för att bestämma global medeltemperatur med en noggrannhet på 0,1 grader. Om medierna hade varit intresserade av saklig och faktabaserad rapportering, hade de rapporterat att enligt vissa temperaturberäkningar var 2016 en aning varmare än 2015, men så lite att det inte är statistiskt signifikant. I stället brassar de på med att 2016 var det varmaste året sedan 1880, eller till och med på 115000 år.

Vad kommer egentligen att inträffa först: Alla svenskar tidningar läggs ned i brist på betalande lösare? Eller att de börjar rapportera sakligt om klimatfrågor?

Likes

Comments

Jag är sjukskriven just nu och kan titta på TV på dagtid. Till exempel på National Geographics Years Of Living Dangerously. Vilket är en serie som handlar om klimatförändringar och bara är propaganda utan några som helst försök till saklig information.

En rad mer eller mindre kända och definitivt okunniga personer har sänts ut över världen för att beskriva de påstått katastrofala effekterna av klimatförändringar. Några som helst kritiska frågor ställs aldrig. De forskare som har valts ut för att uttala sig tillhör alla det ovetenskapliga, alarmistiska gänget.

Skådisen Jack Black sitter till exempel och verkar imponerad när en av dessa pseudoforskare visar hur Miami kommer att se ut när havsytan har stigit med två meter till år 2100. Vare sig han eller någon annan ansvarig för programserien funderade väl på att titta på vad faktiska mätdata säger. Florida har en del vattenståndsmätare, även om den vid Miami Beach har stängts. De visar alla på en relativ havsnivåhöjning på 2-3 mm/år för Florida. Vilket fram till år 2100 blir totalt 1,7-2,5 dm. Ja, just decimeter, inte meter. Någon som helst acceleration av havsnivåhöjningen syns heller inte till i dessa data från verkligheten. Det hela är symptomatiskt för klimathotstron. Det gäller att överdriva verkliga trender med en faktor tio eller så för att få till något hotfullt.

Solceller och elbilar hyllas ogenererat och utan några frågor om det kanske finns några nackdelar med någondera.

En expert på grundvattennivåer uttalar sig och hävdar att de minskar. Vilket är korrekt. Men sedan skyller han på klimatförändringar, utan att för ett enda ögonblick fundera över alternativ. Alternativ som att antalet människor och boskap ökar, vilket kräver mer vatten. Det vattnet kommer ofta från grundvattnet, som då naturligtvis minskar. Det skulle i själva verket behövas klimatförändringar i form av snabbt ökande nederbörd för att det inte skulle bli problem!

Någon för mig okänd person, som antagligen är känd för många andra, är i Niger och försöker ta reda på hur många av flyktingarna på väg till först Libyen och sedan Europa som flyr från klimatförändringar. Vilket borde vara ungefär noll stycken, men det svaret vill väl vare sig han eller programseriens ansvariga ha. Han finner en grupp som har återvänt från Libyen utan att ha kunnat ta sig till Europa. Han hittar en myndighetsperson som hävdar att förr kunde bönderna plantera på åkrarna i juni, men nu kommer minsann regnen redan i april. På Climate Explorer hittade jag snabbt en väderstation i Niger, Gaya. Data från den säger att alltid, så länge den stationen har varit igång, har det varit vanligt att regnen kommer redan i april. Ja, år med regn redan i april är vanligare än år utan regn i april. Data från väderstationer i grannländer visar att det där till och med ofta börjar regna i mars. Jag är föga förvånad över att den påstådda klimatförändringen inte har inträffat i verkligheten, utan bara i människors fantasi och falska minnen. Modern minnesforskning visar att de flesta minnen har åtminstone några detaljer som är falska och har skapats i efterhand, med tiden. Det struntar de klimathotstroende i. De använder hellre påstådda minnen än faktiska mätdata.

En annan myndighetsperson hävdar att Sahara breder ut sig söderut. Vilket strider mot vad jag har hört och läst annars, om att världens öknar, inklusive Sahara, krymper. Jag försöker googla på det, och hittar just uppgifter om att Sahara krymper för att det blir grönare där det tidigare var öken i söder. Men det är några år gamla artiklar, så kanske har trenden vänt igen? Och det utan att svenska medier, som genast brukar hugga när det finns något alarmistiskt att rapportera om påstådda klimatförändringar, har reagerat?

Den förmodligen kände personen ger sig iväg till Senegal och hittar en annan myndighetsperson som påstår att det landet har blivit två grader varmare. Jag missade vilken tidsperiod han talade om. Jag hittar några väderstationer i Senegal. Den längsta serien finns för Saint-Louis och visar på en uppvärmning sedan 1900-talets början, men inte på 2 grader, utan snarare på 1-1,5. Framför allt verkar det vara minimitemperaturen som har ökat.

Andra stationer har data för 1951-2016, till exempel Diourbel. Även där är det mest mintemperaturen som har ökat och den totala uppvärmningen är ungefär 1-1,5 grader. Detsamma gäller för Linguere, och Podor. Tambacounda har data ända sedan 1941, men annars är mönstret ungefär detsamma som för de redan nämnda. För Matam hittar jag i alla fall de där två gradernas uppvärmning, som framför allt verkar ha inträffat i ett språng när 60-tal övergick till 70-tal.

Vad är de för ställen då, de där temperaturmätningarna har skett? Matam är en ort som 2007 hade 17000 invånare, Diourbel hade 2013 nästan 134000, Tambacounda 2007 nästan 79000, Podor samma år nästan 12000, Linguere samma år drygt 13000, medan Saint-Louis hade 176000 invånare 2005. De flesta av dem framstår som orter som inte borde ha speciellt stora problem med att urbana värmeöar skapar trender som beror på annat än klimatförändringar. Även om en minskning av just mintemperatur kan tyda på just det. Med alltmer asfalt och betong, och alltfler höga hus, stannar värmen kvar längre och nätterna blir varmare. Det är vanligen på nätterna som temperaturen är lägst. Fast precis samma kan också förväntas när halten av växthusgaser i atmosfären ökar. En effekt som dessutom borde vara stor där luften innehåller lite vattenånga, som i och i närheten av Sahara. Även om två graders uppvärmning av Senegal verkar vara en överdrift, kanske det i alla fall stämmer att landet åtminstone delvis har värmts upp av en ökande mängd växthusgaser?

Vad har då klimatmodellerna att säga om saken? Climate Explorer har resultat från sådana också. Medel för modeller av typen CMIP5, med utsläppsscenariot RPC6.0, som i mina ögon verkar mest realistiskt, ger att västra Afrika, där Senegal ligger, borde ha värmts upp med ungefär en grad sedan 1950. Det spelar förresten ingen roll vilktet utsläppsscenario man använder så länge man håller sig till det förflutna. Det är i framtiden de skiljer sig åt. Så modellerna ger föga stöd för uppfattningen att det bara är växthusgaser som har värmt upp Senegal med 1,5 eller till och med 2 grader. Fast vad sägs om: Hälften urbaniseringseffekter och hälften växthusgaser? För att ta till med ganska rimlig gissning.

Eller beror det på moln? Projektet ISCCP, med molndata för åren 1983-2006, visar att de låga molnen över västra Afrika minskade medan de höga molnen blev lite fler. Det förstnämnda betyder att mer solstrålning når markytan, medan växthuseffekten minskar en aning. Det sistnämnda betyder en rätt liten minskning av den solstrålning som når lägre ned, men en viss ökning av växthuseffekten. Den sammantagna effekten av bägge trenderna borde vara just uppvärmning av ytan.

Frågan är ändå vad den där myndighetspersonen hade fått två graders uppvärmnign av Senegal ifrån. Det stämmer inte med några mätdata, inte ens med de temperaturserier som kommer från till exempel HadCRUT eller GISS/NASA. Lika fullt såg jag en temperaturkurva visad på en dataskärm i programmet.

Sedan har vi det här med alla konspirationsteorier som förs fram i programserien. Elbilar motarbetas av bil- och oljenindustrin, minsann, och solceller på taken motarbetas av energibolag. Som bevis får vi vittnesmål från människor vars trovärdighet vi inte vet någonting om. När en person påstås ha arbetat för ett energibolag och berättar att han fick order att motarbeta solceller på hustaken, hur vet vi att han talar sanning? Kanske fick han sparken från bolaget och vill hämnas genom att ljuga ihop en historia?

Minskade eller borttagna subventioner till elbilar och solceller beror alltid, enligt programmen, på att stora bolag har lobbat för att de ska bort. Kan det inte tänkas att politiker till slut begriper att de inte hur länge som helst kan subventionera det som aldrig blir lönsamt?


Arnold Schwarzenegger åker i ett avsnitt till Kuwait och följer med en konvoj som ska leverera bränsle till de trupper som bekämpar IS. Han hinner också med en avstickare till klimatmötet i Paris där han håller tal som verkar utgå från att koldioxid är en luftförorening.

Sedan är han tillbaka i Mellanöstern och besöker en amerikansk militärbas, där han får höra om militärens försök att minska användningen av fossila bränslen. Bland annat konstaterar en officer att den största elförbrukningen går åt till luftkonditionering. Där håller jag med om att solceller fungerar som elproducent. Deras produktion kommer över dygnet att variera nästan som behovet av luftkonditionering.

Därefter åker Schwarzenegger till Washington DC för att ta reda på varför militären inte har minskat sin användning av fossila bränslen ännu mera. Skulden ligger tydligen på Republikanerna som har fått igenom en lag om att Försvarsdepartementet inte får lägga ned pengar på klimatförändringar.

Schwarzenegger pratar med några ansvariga som bland annat hävdar att klimatförändringar är farliga för att de gör annat farligare. Tydligen för att amerikanske militären får ingripa vid extremväder. Det där extremvädret som inte har blivit vanligare, om någon programansvarig hade ägnat lite tid åt att kolla fakta.

Han åker vidare till flottbasen i Norfolk, där han pratar med folk som fantiserar om kraftigt höjda havsnivåer och förstärkta stormar. Får man fantisera fritt, går det naturligtvis att hitta på vilka hot som helst.

Naturligtvis förekommer inga försök att kontrollera fakta. Just Norfolk har visst ingen vattenståndsmätare, men Sewells Point i samma delstat har en och trenden 4,6 mm/år. Colonial Beach i samma delstat, Virginia, har en kortare mätserie med trenden 4,9 mm/år. Cheasepeake Bay Bridge Tunnel har en ännu större trend, 5,9 mm/år. Glouchester Point har trenden 3,8 mm/år. Kiptopeke har trenden 3,6 mm/år. Havsytan stiger tydligen snabbare i Virginia än längs de flesta kuster. Kanske hör Virginia till de delar av världen där landet sjunker? Vattenståndsmätarna mäter ju inte absoluta trender utan skillnaden mellan havets rörelser och markens. Ändå, med den största trenden för dessa ställen har havet stigit med en halv meter relativt landet till 2100. Det handlar inte om meter, som programmet försöker ge sken av.

Schwarzenegger åker tillbaka till Washington DC för att försöka prata med kongressledamöter för att ta reda på varför de inte vill satsa på "förnybara" energislag. Han misslyckas och får nöja sig med att prata med några av dem som har kört bränsletransporter i Mellanöstern och återvänt hem.

Han hade faktiskt inte behövt prata med kongressledamöter för att få veta att "förnybara" energislag inte fungerar för att de producerar alldeles för lite och otillförlitligt för att kunna ersätta fossila bränslen. Men fakta verkar inte alls vara intressanta för dem som har gjort programserien.

I samma avsnitt kommer en för mig okänd kvinna, uppenbarligen född i Brasilien, och berättar om hotet mot Amazonas. För mig är det märkligt att hoten mot regnskogar nästan alltid fokuserar på Amazonas, som är den regnskog som människor har påverkat minst. Andra regnskogar är mer illa ut. I programmet anges att 20 % av Amazonas har försvunnit vid det här laget, och det är faktiskt ovanligt lite för världens alla regnskogar.

Hur som helst måste tydligen anställda på Brasliens miljömyndighet, IBAMA, vara beväpnade i jobbet eftersom de kan råka ut för beväpnade skövlare. Vilket faktiskt är allvarligt. Det största hotet mot Amazonas påstås vara boskapsuppfödning. Träden huggs ned och marken bränns för att ge utrymme för beta för boskap. Jag kan inte bedöma om det stämmer att det är det största hotet, men det verkar rimligt. Som näst största problem beskrivs sojaodlingen och den sojan blir ofta djurfoder.

Först begriper jag inte vad denna nedhuggning av regnskog i Amazonas har med klimatförändringar att göra, men sedan kommer förklaringen när den där kvinnan intervjuar en gammal gubbe. Han drar den där valsen om att köttproduktion ger lika stora utsläpp som transportindustri. Den valsen brukar militanta veganer också dra. Det är bara det att IPCC inte håller med. Enligt deras sammanställningar, ger transportsektorn upphov till något större utsläpp än jordbrukssektorn. Då är det värt att lägga märke till att det handlar om hela jordbrukssektorn och inte bara köttproduktionen.

Dr Antonio Nobre är nästa person kvainna talar med. Han presenteras som en av Brasiliens främsta klimatforskare. Han hävdar att vattenånga som dunstar från träden i regnskogen stiger uppåt i atsmosfären och där avger sin värme så att den försvinner ut i rymden. Han hävdar också att träden lagrar koldioxid och när träden försvinner ökar den globala uppvärmningen.

Andra forskare har däremot funderat om inte regnskogar i stället är nettoutsläppare av växthusgaser, med tanke på den snabba förmultning som sker när något dör där. Regnskogar ligger dessutom i tropikerna, som har överskott av energi. Energi som sedan förs mot polerna och så småningom strålas ut i rymden.

Brasilien påstås ha stora problem, med politiska skandaler och extrem torka som exempel. Politikerna beskrivs som köpta av bönderna, som vill hugga ner skog för att odla soja och föda upp boskap. En indianledare intervjuas. Indianerna vill av naturliga orsaker ha kvar den regnskog där de lever.

Nog borde det vara möjligt med en kompromiss? En där stora delar av Amazonas bevaras men där en del permanent görs om till jordbruksmark? Världen behöver mer livsmedelsproduktion när befolkningen ökar och Brasilien har bra förhållanden för att producera mat. Vilket en minister också påpekar i en intervju.

Sedan träffar hon, den där för mig okända kvinnan, två näringsexperter som berättar vad man ska äta för att rädda planeten. Att det är rena fantasier att planeten behöver räddas är det ju bara för dessa fanatiker att strunta i. Det är i alla fall en liten tröst att få veta att alla inte behöver bli veganer. Det räcker med att vi äter (väldigt mycket) mindre kött.

Avslutningsvis spatserar hon omkring i regnskogen och berättar hur viktig den är och hur viktigt det är att vi slutar släppa ut koldioxid. Jag håller med om att regnskogen är viktig, men det betyder inte att vi måste bevara precis allt av den. Däremot finns ingen synbar anledning alls att sluta släppa ut koldioxid, eftersom det också skulle innebära att sluta använda de fossila bränslen som står för större delen av vårt energibehov och därmed också står för en stor del av vårt välstånd.


Ytterligare ett avsnitt tar upp den påstådda försurningen av haven. En försurning som dels är en minskad alkalitet, inte försurning, och dels är ett modellresultat medan mätningar från verkligheten inte tyder på någon minskning av havsvattnets medel-pH sedan 1900-talets början. Dessutom är frågan vad medel-pH egentligen säger när havsvattens pH varierar rejält med djup, plats och tid. På stora djup är det oftast omkring 7,4 och vid ytan kan det varierar med åtskilliga tiondelar, med ett påstått medel på omkring 8,1. Vilket i sin tur påstås vara en minskning från 8,2 år 1750, en tid då det definitivt inte förekom några pH-mätningar.

Denna minskning från 8,2 till 8,1 påstås i programmet innebära att räkbarnen inte längre kan bilda skal och att korallrev håller på att dö. I och för sig nämns inga siffror alls för pH-minskning, utan bara den där påstådda "försurningen". Fakta har ju inte intresserat de ansvarig för serien det minsta. Man nöjer sig inte ens med att kallla det som påstås pågå "försurning" utan det pratas också om "sura hav". Alldeles som om någon skulle ha påstått att havsvattnets pH allmänt kommer att gå ned under 7!

Samme forskare som talade om "sura hav" visar upp tankar där miniatyrer av havsekosystem har placerats vid förhållanden som enligt honom är möjliga i framtiden. Inga långsamma förändringar där, utan direkt värma vattnet i varje tank och fylla på med koldioxid. Som om sådana plötsliga förändringar skulle vara de minsta realistiska. Förutom då att den uppvärmning och den koldioxidhalt som har lagts in i de tankar där allt liv dör ut säkerligen är helt orealistiska prognoser de med. Vi får dock inte veta vilka värden som gäller.

Det ska naturligtvis dykas vid Stora Barriärrevet också. Det är det största korallrevet i världen, det enda byggnadsverk som syns från rymden och påstås ofta vara på väg att dö på grund av klimatförändringar och försurning.

De programansvarigas förkärlek för att välja alarmister i stället för riktiga forskare, visas bland annat genom att den "korallforskare" som uttalar sig kommer med en rad tveksamma påståenden, som att alla koraller kommer att vara borta om 20-30 år.

Blekning av korallrev sågs första gången på 1980-talet. Vilket inte alls behöver betyda att det inte förekom tidigare. Forskare lade märke till det för första gången då. I själva verket är blekningen ett sätt att för koralldjuren att försöka överleva stress, och den ger intrycket av att vara en metod som de utvecklade för länge sedan. Den är nog som algblomningen i Östersjön. Den har uppmärksammats de senaste årtiondena och ger intrycket av att vara ett nytt fenomen. Men vissa skriftliga källor från tidigare århundrade beskriver händelser som mycket väl kan ha varit algblomning. Det är bara det att ingen kallade det algblomning då och ingen undersökte närmare vad det var.

Raskt över till Filippinerna, där många människor lever på vad korallrev producerar. Allt detta resande som deltagarna i serien gör, gjordes väl knappast med segelbåtar? Den där eliten som anser sig moraliskt överlägsen alla andra tycker också att alla andra ska sluta flyga, medan de själva ska få fortsätta.

På Filippinerna berättar en invånare om alla de problem som har dykt upp med fisket. Problem som naturligtvis skylls på klimatförändringar. Ingen tänker på andra möjliga förklaringar, som överfiske.

Befolkningen på Filippinerna ökar med 1,7 % per år. Vilket är en halvering av takten sedan 1960, men minskningen tycks ha avstannat. Programmet nämner att 64-65 miljoner filippinier bor vid kusten. Ändå tänker ingen av programmakarna tanken att just befolkning och befolkningsökning kan vara ett problem? Nej då, allt ska skyllas på koldioxidutsläpp och klimatförändringar. En befolkningsökning på 1,7 % per år innebär faktiskt att befolkningen fördubblas på 41 år. Är det troligt att fiskebestånden klarar av en fördubbling av fångsten på 41 år?

Filippinerna ligger där stormar som skapas i Stilla Havet ofta drar fram. Det normala är att landet drabbas ett par gånger per år. Fast vad som är normalt struntar progammakarna naturligtvis i. En svår storm som drabbar Filippinerna samtidigt som programmet spelas in, tas som bevis för att stormar blir vanligare och intensivare.

Föga förvånande, visar statistisken för tropiska stormar i västra Stilla Havet, där Filippinerna ligger, ingen som helst ökning av vare sig det totala antalet eller antalet med kategori 4 och 5 (de våldsammaste). Fakta intresserar ju som sagt inte programseriemakarna.

Över till USA:s västkust, där "försurningen" redan påstås orsaka problem för räkor och räkfisket. Att det faktiskt är omöjligt, är det bara för programmakarna att strunta i. En förändring i pH med hundradels enheter på några årtionden kan inte ställa till de problem som beskrivs. Åter saknas helt funderingar på alternativ. Ett sådant alternativ är att mer geologisk aktivitet gör att mer försurande ämnen sipprar upp ur berggruden, vilket skulle minska vattnets pH märkbart och skadligt mycket. När det gäller att minska vattnets pH, är svaveldioxid dessutom effektivare än koldioxid. Svaveldioxid bildar nämligen svavelsyra, som är en stark syra, medan kolsyra är en svag syra.

USA:s västkust hör faktiskt till Stilla Havets eldring, en ring där vulkanisk och geologisk aktivitet är extra hög. USA:s västkust har ofta kraftiga jordbävningar och där finns många slumrande vulkaner, inklusive Mt Helens som hade ett spektakulärt och uppmärksammat utbrott 1980.

Åter föreslås lösningen på de påstådda problemen vara sluta släppa ut koldioxid, alltså sluta använda fossila bränslen. Och det utan en enda tanke på vilka konsekvenser det skulle få. Fossila bränslen står faktiskt för 85 % av vårt energibehov och det finns absolut inga vettiga alternativ som kan ersätta mer än en bråkdel av dem. För programmakarna är det som om avveckling av fossila bränslen genom någon sorts magi kunde ske utan några konsekvenser alls. Alternativen kanske dyker upp genom att Lord Voldemort svingar sin trollstav?

I nästa avsnitt träffar en mörkhyad skådespelare, som verkar vagt bekant för mig, forskare som berättar om att massor av djur har dött i Kazachstan. Eventuellt för att en bakterie hade råkat ut för ovanligt mycket värme och muterat. Det är första gången i serien jag ser någon tvekan alls om att skulden är global uppvärmning eller klimatförändringar

Sedan vidare till någonstans nära Santa Cruz, där uppvärmning påstås hota pipharars existens. Jag kände till till pipharar tidigare och de beskrivs som släktingar till kaniner. Pipharar påstås bara tåla låga temperaturer och inte hinna flytta norrut i tillräckligt snabb takt. Vilket säkert bygger på resultat från modeller som alla har det gemensamt att de överskattar uppvärmningen.

Skådisen åker sedan vidare till Afrika. Förmodligen flög han dit i stället för att välja segelbåt, det enda transportmedel som borde vara acceptabelt för den som menar allvar med att koldioxidutsläppen ska ner. Ambolesi är en nationalpark där man tydligen lyckas rätt bra med att skydda elefanter från tjuvjakt. I stället nämns att svår torka 2006-8 dödade många elefanter. Torkan ledde till att elefanterna inte hade något att äta 2008-9. Någon ansvarig för nationalparken, en vit kvinna, tror att sådan torka kommer att bli vanligare i framtiden. Sedan hävdar skådisen att forskning visar att varmare hav kommer att ge mer torka i framtiden. Amobelesi påstås ha 23 % mindre nederbörd nu än tidigare. Vilket säkert är möjligt att få till om man "noga" väljer tidsintervall. Ambolesi ligger i Kenya, där regnet kommer som monsum och kan variera kraftig år från år. Hemsidan för nationalparken nämner just att klimatet kan variera mellan extremt blött och extremt torrt. Vilket egentligen är väder och inte klimatförändringar. Eller vi kan säga att klimatet är sådant att vissa år är blöta och andra torra.

Skådisen åker vidare och intervjuar massajer, som hävdar att torkan 2008 var den värsta i deras livstid. Massajerna har traditionellt varit boskapsuppfödare, men nu har en del av dem börjat odla majs. Vilket också leder till konflikter med elefanter, som gärna kommer och försöker äta av odlingarna. Allt skylls naturligtvis på klimatförändringar och ingen kommer på att studera statitisken för att se om det har varit några.

Index för torka för Östafrika, där Kenya ligger, visar att det var torka 2008. Men ännu värre torka 1998. och någon långsiktig trend syns inte till, såvida man inte har väldig stor fantasi. Sedan 1960, finns till och med ytterligare fyra perioder, förutom 1998, med värre torka än 2008. Den där massajen som uttalade sig verkade faktiskt inte vara född efter 1998. Eller ens efter 1990.

Tillbaka i nationalparken, berättar en svart företrädare för parken att utanför den har boskap betat så hårt att den knappt finns någon växtlighet kvar och druckit så mycket vatten att vattenhålen är nästan torra. Vilket för mig är ett bevis för att det finns för mycket boskap, och indirekt för många människor med boskap. Men programserien går ju ut på att skylla allt ont som händer i världen på klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp. Det görs också.

I programmet dyker också en för mig okänd kvinna upp och tittar på att sätta pris på koldioxid. Som presenteras som en förorening trots att den är helt nödvändigt för högre liv och trots att de halter det handlar om i atmosfären är helt ofarliga för människors hälsa. Föga förvånande presenteras också konspirationsteorier om att olje- och kolbolag motarbetar åtgärder.

Jordan Voogel presenteras som en ung man som nyligen hade praktikplats i Washington DC och då fick höra om de klimatförändringar som drabbar hans hemstat, Texas. Vilket händelsvis råkar vara det gamla dravlet om mer torka. Texas är ju redan ganska torrt, och enligt alarmisterna ska det bli torrare där det redan är torrt och blötare där det redan är blött. Stor och snabb havsnivåhöjning ska också drabba Texas, minsann.

Kvinnan fortsättar med att berätta vilka enorma kostnader som förväntas från torka, översvämningar och stormar i USA de närmaste åren. Naturligtvis funderar hon inte på att kolla om det har varit någon ökning av extremväder.

Vidare påstås att klimatförändringar är ett sådant hot att om temperaturen fortsätter att stiga kan var sjätte art bli utrotad. Då har förmodligen inte beräkningen varit att temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som sedan 1979, utan att det ska ske en acceleration. Vare sig den takt som har gällt i genomnsitt sedan 1979, eller de temperaturer vi har i dagens värld, är någonting nytt för den överväldigande majoriteten av alla arter. En art måste vara ung för att inte ha upplevt stora klimatförändringar redan.

I Afrika spekuleras det sedan om att alla stora däggdjur där ska försvinna. Ett experiment har gjorts där stängsel håller stora däggdjur ute, för att se hur världen skulle se ut utan dem. Det blir mer gräs, som kan ge mat åt till exempel möss. Själv tänker jag att gräset också kan vara mat åt växtätande stora däggdjur, som i sin tur kan vara mat åt köttätande stora däggdjur. Vad är det tänkt ska utrota stora däggdjur i Afrika, om det inte är brist på mat? Tjuvjakt kan, men det har just igenting med klimatförändringar att göra. Ska det bli så hett att däggdjuren dör av värmeslag? Rena fantasier i så fall.

Den där Jordan intervjuar en konservativ affärsman, som hävdar att bolag som bränner fossila bränslen inte betalar de fulla kostnaderna för sina utsläpp. Exempevis kostnader för klimat- och väderförändringar och högre försäkringskostnader. Kostnader som i den verkliga världen, till skillnad från i fantasiernas värld, snarare är intäkter.

Delar av ett av Obamas tal spelas upp, det där han hävdade att vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna och är den sista som kan göra något åt det. Vilket bara är kvalificerat struntprat. Alla generationer av alla arter av människor har känt av klimatförändringar. Klimatförändringarna går så sakta att även om allt plötsligt skulle bero på mänsklig påverkan, så har vi minst en generation ytterligare, och antagligen två eller mer, att försöka göra något. Göra något kan dessutom mycket väl vara att fortsätta som hittills och skaffa mer resurser och bättre teknik för att hantera konsekvenserna.


Det kommer säkert fler avsnitt av denna propagandaserie. Jag vet inte hur många avsnitt det finns. Inget TV-bolag, och ingen påstått vetenskaplig tidskrift, med självaktning hade kunnat producera den, men självaktning är en bristvara nuförtiden, då många till varje pris vill måla upp bilden att människor håller på att förstöra planeten.

Likes

Comments

Havsytan har stigit länge, i åtminstone 100 år. Före det var eventuellt en paus, men havsytan har egentligen stigit i 14000 år. Den senaste höjningen har mätts med vattenståndsmätare i kustsamhällen. Problemet med sådana är att de mäter relativt. Det är svårt att avgöra hur mycket av förändringarna som beror på att markytan rör sig och hur mycket som beror på att havsytan rör sig. I alla fall var det svårt före GPS-satelliterna. Tack vare dem går det mäta tämligen exakt hur markytan rör sig där vattenståndsmätare finns och därmed också att räkna ut tämligen exakt hur mycket havsytan rör sig.

De vattenståndsmätare som ligger i områden där marken knappt rör sig alls, visar på att havsytan stiger med 1-2 mm/år. Vilket alltså gäller vid kusterna. Ute till havs kan det hända andra saker, för vatten är lättrörligt och kan reagera på olika förändringar. Bland annat utvidgas det när det värms upp.

Sedan 1992 finns en helt annat metod att mäta havsytans variationer. Satelliter mäter från långt uppe i rymden och täcker större delen av världshaven. Efter olika korrektioner, visar de mätningarna att havsytan stiger 3,4 mm/år.

Ingen av mätserierna visar några tendenser till acceleration, alltså att havsytan skulle ha börjat stiga snabbare. Men uppenbarligen stämmer de inte överens. 3,4 mm/år är trots allt en hel del större än 1-2 mm/år. Det är faktiskt möjligt att bägge har rätt och att havsytan generellt stiger långsammare vid kusterna än långt ute till havs. Det är i så fall något som inte kan fortsätta hur länge som helst. En bubbla som byggs på långt ute till havs kommer förr eller senare att breda ut sig och nå även kusterna. Det är också möjligt att en eller bägge metoderna har systematiska fel och att när dessa fel upptäcks och korrigeras kommer de två trenderna att stämma överens.

Det som får havsytan att stiga är att vatten utvidgas när det värms upp, att inlandsisar smälter och att grundvatten tas upp, används och rinner ut i haven. Annat som kan bidra är att havsbotten rör sig uppåt och att himlakroppar med vatten kommer in i jordatmosfären. Det sistnämnda händer, men uppskattningarna av hur mycket de bidrar med säger att det är försumbart.

Vissa hävdar att havsytan kommer att stiga med en meter eller mer till 2100. 3,4 mm/år ger inte ens 3 dm till dess, så då skulle det krävas en rejäl acceleration. Den som påstår att en sådan acceleration är möjlig, borde krävas på en förklaring till hur det ska gå till. När den senaste istiden tog slut, fanns massor av inlandsis att smälta och haven steg ett tag med i genomsnitt 1 cm/år. Tidvis kan det ha varit mer. Sådana mängder inlandsis finns inte i dagens värld, så hur är det tänkt att 3,4 mm/år ska kunna tredubblas till cirka 1 cm/år?

Värmeutvidgningen då? Vattnets densitet minskar med ökande temperatur, vilket innebär att ett kg vatten kommer att ta upp en större volym om det blir varmare. Eftersom havens area inte kan ändras särskilt mycket, kommer uppvärmningen främst att märkas som att havsytan höjs.

Diagrammet ovan visar hur densiteten för vatten ändras med ökande temperatur, för olika salthalter, och kommer från MIT:s sammanställning av egenskaper för havsvatten. Eftersom havsvatten i genomsnitt har en salthalt på ungefär 35 g/kg, är det kurvan märkt "40" som bäst passar in på verkligheten.

Vi ser att densiteten minskar ganska snabbt när vattnet är varmare än 50-60 grader. Fast så varmt blir aldrig havsvatten i verkligheten, utom möjligen nära undervattensvulkaner, så det är ointressant. Om vattnet från början är 10 grader och värms upp till 20, minskar densiteten med mindre än 1 %. Om allt havsvatten vore 10 grader och värmdes upp till 20 grader, skulle havsytan stiga med knappt 1 %. Eftersom haven i genomsnitt är knappt 4 km, skulle det innebära att haven skulle stiga med knappt 40 meter. Vilket skulle innebära en katastrof.

Det skulle krävas oerhörda mängder energi för att värma havsvatten med 10 grader. Det är helt orealistiskt att det skulle inträffa. Värms bara de översta 400 metrarna av haven upp med 10 grader, höjs havsytan med 4 m. Fast också det är tämligen orealistiskt. Även i de värsta klimathotarscenarierna som IPCC håller sig den globala uppvärmningen till högst 6 grader. Det är dessutom i atmosfären och vid ytan. Det blir svårt och tar lång tid att få ned värmen på stora djup. Det är tveksamt om det ens där går att värma de översta 400 metrarna av haven med mer än ett par grader, och det dessutom i ett perspektiv på ett par hundra år. Då är det ändå mindre än en meter det rör sig om för havsytans höjning.

Vilket förmodligen är en viktig anledning till att IPCC spår att havsytan kommer att stiga 26-82 cm till 2100. Då hör den övre gränsen till det fullständigt orealistiska utsläppsscenariet RCP8.5. Den verkliga trenden från satelliter är alltså bara aningen större än den trend som behövs för att nå den nedre gräns som IPCC anger.

Jag påstår att den som hävdar att IPCC underdriver och att havsytan kommer att stiga minst en meter till 2100 är ute och svamlar. Fysikaliskt är det i princip omöjligt att det kan hända. Det skulle kräva att havsvattnet värms upp mer än vad som är realistiskt möjligt och/eller att temperaturen stiger tiotals grader på Grönland och/eller Antarktis. Det handlar snarare om sjuka fantasier än om realistiska prognoser.

Nyligen fick SD uppmärksamhet för sitt förslag att minska anslagen till SMHI och sin kritik av att SMHI mer ägnar sig åt propaganda än saklig information. En sak som just SMHI ägnar sig åt är att åka runt i landet och varna kustkommuner för att havsytan kan stiga minst en meter till 2100. Då ska ni dessutom veta att om Grönlands istäcke smälter, påverkas havsytan i Nordatlanten, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken knappt alls. För om isen smälter, kommer landet där under att tippa upp och det enda som kan tippa ner för att kompensera är havsbotten nära Grönland. Visst blir det mer vatten, men havsbottnens sänkning och havsytans höjning tar i stort sett ut varandra.

Likes

Comments

Jag har nämnt det tidigare, men tar upp det igen: Svenska tidningar lade länge upp material gratis på nätet. De hoppades väl att annonsintäkterna skulle kompensera för minskad lösnummerförsäljning och minskat antal abonnemang. De hade fel. Nu lägger de flesta en del material bakom betalväggar. Svenska Dagbladet begränsar dessutom antalet fria artiklar som användaren får läsa varje månad. Tror de, i alla fall. När gränsen är nära, får användaren en varning.

Men vad håller DN på med? Utan någon som helst förklaring, dyker det upp ett meddelande om att jag måste logga in som DN-kund för att kunna läsa en viss artikel. Jag erbjuds att läsa alla artiklar i en månad för endast 1 kr. Jag vill faktiskt inte alls betala ens 1 kr för att läsa lögner i en månad så jag avstår. Främst undrar jag vad som styr? Artiklar är inte märkta som premiummaterial och det står ingenting om någon gräns för antalet fria artiklar. Det hela kanske är lika virrigt och oförutsägbart som resultatet av att hålla på med agendajournalistik i stället för saklig och opartisk rapportering? Nåväl. DN deltar inte längre i upplagestatistiken från TS, så jag förmodar att det går så dåligt att tidningen går mot en helt välförtjänt nedläggning.

På Svenska Dagbladet debatt, visar två ledande miljöpartister än en gång att de lever i en fantasivärld och hämtar analyserna därifrån. Den fantasivärld vi andra kan kalla Overkligheten, eftersom den är just overklig.

2016 var det varmaste året i mänsklighetens historia, får vi veta från Overkligheten. Vilket då bara gäller i just Overkligheten. Här i Verkligheten, är det tveksamt om 2016 ens var varmare än 1998, vilket jag redan har tagit upp. Och mänsklighetens historia är cirka 180000 år, en period under vilken vår planet har upplevt en interglacial då det som varmast var ett par grader varmare än nu. En hel del tyder också på att det har varit varmare än nu vid ett par tillfällen sedan senaste istiden tog slut.

När aktivister och journalister använder någon temperaturserie, brukar det vara den från GISS, som startar 1880. Därmed har 1880 enligt många blivit det sista förindustriella året. Det året hade enligt GISS en temperaturanomali på -0,2. I februari i fjol var anomalin 1,3 grader, så det är förvånande att de två miljöpartisterna låter bli att hävda att världen redan är 1,5 grader varmare än förindustriell tid. I slutet av fjolåret hade anomalin sjunkit till 0,9 grader och den lär fortsätta sjunka nu när El Niño är över. Så verkliga världen är faktiskt inte alls 1,2 grader varmare än förindustriell tid, bland annat för att förindustriell tid var långt före 1880!

Under ett dygn (!) i november var medeltemperaturen norr om 80:e breddgraden 20 grader varmare än normalen. Sedan minskade temperaturen igen. För många har detta förvandlats till att hela Arktis var 20 grader varmare än normalt under hela november. Fast vad kan vi vänta oss, när svenska medier ägnar sig åt propaganda i stället för saklig rapportering? Saklig rapportering hade inte bara nämnt att den ovanligt stora anomalin var tillfällig, utan också nämnt att delar av Arktis hade ovanligt kallt väder.

Miljöpartister fattar säkert inte det här, men på vår planet i verkliga verkligheten har tropikerna ett stort överskott av energi från solstrålning. Överskottet är för stort för att kunna strålas ut som värmestrålning. I stället förs det med strömmar och vindar mot polerna. I Antarktis finns en stor kontinent som hindrar värmen att nå själva polen, så den får strålas ut från havet just utanför. I Arktis kan värmen nå ändå till polen. Is hindrar i viss mån utstrålningen. Isfritt vatten kan stråla ut värmen rakt ut i rymden, med undantag för den lilla mängd som tillfälligt bromsas av växthusgaser och moln. Eftersom det är ont om vattenånga där det är kallt, och eftersom vattenånga är den särklassigt dominerande växthusgasen, är det dock inte mycket som hindrar utstrålningen. Vad jag framför allt vi få fram är det, att det verkligen inte är självklart huruvida mindre havsis leder till uppvärmning eller avkylning. I verkligheten då. I Overkligheten är det tydligen självklart.

Men så har Overkligheten andra naturlagar än Verkligheten. Det visas till exempel av att det i Overkligheten finns något sådant som förnybar elproduktion. Här i Verkligheten krävs alltid ändliga resurser för att producera el och elen är borta för alltid när den väl har använts. Jag vet inte vad de använder för att bygga kraftverk i Overkligheten. Kanske är där stål, betong, glasfiber, kisel, koppar och sällsynta jordartsmetaller material som förnyas hela tiden, genom några magiska processer? Förmodligen återskapas använd el genom andra magiska processer.

I Overkligheten går det också att vara ett fossilfritt välfärdsland. Här i Verkligheten innebär valet fossilfrihet också att välja bort välfärd. Det gör att det framstår som väldigt farligt att regeringsledamöter tror att analyser från Overkligheten kan användas för att skapa en politik för Verkligheten.

Där i Overkligheten håller tydligen forskares värsta scenarier på att slå in. Här i Verkligheten förefaller trenderna vara på väg in under forskares lägsta scenarier.

Oppositionen är inte alls skyldig att redovisa hur analyser från Overkligheten ska användas för att forma en politik för Verkligheten. I stället borde oppositionen försäkra väljarna om att de kommer att hålla sig till verkliga verkligheten när det gäller problemformuleringar, analyser och politik.

Likes

Comments

Delar av Europa är nu ovanligt kalla. Vilket leder till problem. Människor fryser till exempel ihjäl. Svenska medier uppmärksammar köldknäppen och dess följder. I går togs den upp i TV-nyheter och idag i tidningar som DN, Expressen, och så har TT skickat ut telegram som bland annat tas upp i Sydsvenskan.

Kyla är ett problem och rent av farligt. Det kan medierna rapportera om när vintern slår till extra hårt. De skulle kunna leta upp någon av de medicinska artiklar som visar att kyla dödar många fler människor än vad värme gör. Det behöver inte ens vara extrem kyla för att döda. Det räcker med att det bara är lite kallare än vanligt.

Fast alla rapporter om hur farligt kyla är, lär vara glömda nästa gång några klimatpanikmakare har fått till en rapport som påstås visa att en farlig uppvärmning är på gång. En "farlig" uppvärmning som i själva verket räddar människoliv!

Likes

Comments

De två satellitbaserade temperaturserierna har nu kommit med sina uppdateringar för 2016. Dessa två har bäst täckning av jordytan och minst problem med urbanisering. De borde vara bäst.

Bägge två visar att 2016 var det varmaste året sedan mätningarna började 1979. Men bara med 0,02 grader. Eftersom osäkerheten i bestämningen för årsmedeltemperatur är cirka 0,1 grader, var 2016 inte signifikant varmare än 1998, den tidigare ensamma rekordhållaren. Vetenskapligt var 1998 och 2016 lika varma.

Svenska medier lär inte rapportera dessa sanningar. I stället kommer vilken dag som helst notiser som självsäkert slår fast att 2016 var det varmaste året sedan mätningarna började (eller till och med någonsin) och utan att på minsta vis antyda osäkerheter, felmarginaler och felkällor.

Klimat är minsann inte det enda område där vi ser propaganda i stället för saklig och korrekt rapportering.

En av dagens utrikesnyheter är att CIA och FBI har offentliggjort delar av en rapport som påstås visa att Putin personligen beordrade hackerattacker mot datorer i USA för att påverka utgången av presidentvalet. Vilket kan vara sant. Det kan också vara propaganda från den administration som snart är historia och som vill göra nästa presidents första tid så svår som möjligt. Obama är uppenbart sur över att hans partikamrat Clinton förlorade valet och han har visat tidigare att han anser sig stå över sådant som lagar, regler och anständighet.

Visst kan Putin ha haft anledning att påverka presidentvalet i USA. Men varför skulle ryska hackare vara så klantiga att de inte kan dölja sina spår?

Med det propagandakrig som pågår nu i världen, finner jag det allt svårare att veta vad jag ska tro på. Vad är egentligen sant? Och vad är lögner skapade av propagandan? I områden där jag har stora kunskaper, vet jag att propagandan slår till gång på gång och försöker skapa en falsk världsbild. Varför skulle det inte också vara fallet i områden där jag har dåliga kunskaper och lätt själv skulle kunna luras av just propaganda?

Trump tänker skydda USA:s industri från frihandel. Denna frihandel som av många bara beskrivs som positiv. Utan tvivel ger den många fördelar. Priserna på varor och tjänster sjunker till exempel när många leverantörer måste konkurrera med varandra. Det i sin tur leder till att vanligt folk får mer pengar för annat. Fast å andra sidan: När företag blir utkonkurrerade av en internationell marknad som agerar utan gränser, blir folk arbetslösa. I en välfärdsstat, får de ekonomisk hjälp av det offentliga. I en stat med liten eller ingen välfärd, kanske de dukar under. Det framstår inte längre som självklart för mig att kostnaderna för dessa arbetslösa är lägre än kostnaderna för att skydda åtminstone en del inhemsk produktion från konkurrens.

Dessutom är det så att alla de rika länderna historiskt har skyddat inhemsk produktion för att kunna bli rika, och fortfarande gör det. Inget land har blivit rikt genom att bedriva helt fri handel utan att skydda åtminstone delar av den inhemska ekonomin från internationell konkurrens.

Kritiken mot olika handelavtal, som TTIP, verkar högst berättigad. Om påståendena är sanna. Påståenden kommer dock från (extremist)kretsar som inte brukar vara trovärdiga. Ännu ett område där det är svårt att avgöra vad som är sant och vad som bara är falsk propaganda. Den som har haft fel 99 gånger kan faktiskt ha rätt den 100:e. Fast hur ska jag, den tämligen okunniga, kunna avgöra det. Någon hjälp går heller inte att få från den vänstervridna och faktaresistenta journalistkåren.

Likes

Comments

Passa på att fira nu. Det är ju jul bara tre gånger per år: 7 januari, 24 december och 25 december. Fast i och för sig är det olika religiösa grenar alla de dagarna, så var och en firar bara en dag per år.

Likes

Comments

Även medieföretag behöver tjäna pengar för att överleva. Förutom då den så kallade ”Public Service” som hellre borde kallas ”Public Deceivement”.

Under många år nu, har svenska tidningar vant läsarna vid att det mesta av materialet går att läsa fritt på Internet. De räknade väl med att annonsintäkter skulle göra att det hela lönade sig. Men tydligen hade de fel. Tidningarna lägger allt mer material bakom betalväggar.

Samtidigt blir de sidor som fortfarande är gratis allt mer irriterande. Sidorna hoppar ofta upp och ned i takt med att reklamfilmer eller stillbildsannonser dyker upp och försvinner. Somliga annonser lägger sig ovanför sidan och måste klickas bort för att kunna ta del av det som egentligen är intressant. Jag kan meddela de företag som väljer sådana annonser att jag inte blir positivt inställd till det företagets produkter då. Tvärtom.

Nåväl. Genom sin envisa vägran att berätta sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen, och genom sitt envisa fasthållande vid politisk korrekthet och åsiktskorridoren, är de svenska tidningarna ändå dömda att gå under. Det är bara frågan om hur lång tid det tar. Några av de största deltar inte längre i statistikinsamlandet som görs av TS, antagligen för att det inte ska synas hur illa ställt det egentligen är.

Ett stort problem är att det nästan bara är vänstermänniskor som börjar på journalistutbildningarna. Eller så blir de vänstermänniskor under utbildningen. Hur problemet ska lösas, vet jag dock inte. Det förefaller omoraliskt att börja med ideologiska kontroller över vilka som ska få gå utbildningen och eventuellt på dem som får undervisa.

Till vänstermänniskorna räknar jag ocskå miljöpartister. Även om det på lokal nivå kan finnas en och annan liberal kvar, består högsta partiledningen nu av människor som står långt till vänster.

Vänstern kanske räknade med att kunna styra samhällsutvecklingen dit den vill genom att infiltrera alla medieföretag? Internets expansion har då till deras besvikelse gjort att deras falska version av verkligheten inte får stå oemotsagd. Det är i så fall begripligt med alla kampanjer mot påstått näthat och för att myndigheter ska få större kontroll över Internet.


De militanta veganerna och djurrättsaktivisterna har varit mycket aktiva på debatt- och insändarsidorna den senaste tiden. Att döma av en del ledarartiklar, har de också varit aktiva med att sprida hat på sociala medier. Bönder och deras familjer har hotats med diverse saker, som våldtäkt.

Dessa militanta veganer och djurrättsaktivister hör utan tvivel till extremvänstern. Ett av kännetecknen för den är att hämta sina analyser från en fantasivärld. Ett exempel på en sådan fantasi är att insemination av en ko är detsamma som en våldtäkt.

Typiskt för extremvänstern är också att påståendena inte går ihop.

När det gäller veganer och djurrättsaktivister handlar det till exempel om att kor, grisar, får, hönor och andra djur vars kött vi äter ska ha rätt att leva i frihet och slippa dö i förtid.

Jämfört med att leva i frihet, får faktiskt nästan alla nötdjur, grisar, får och hönor ett längre liv när de är människors husdjur! Som vilda djur skulle få av dem överleva tillräckligt länge för att själva kunna bli föräldrar. Ja, när det gäller Sverige, skulle ingen av dem överleva ens en vinter! Det existerar helt enkelt inget alternativ där dessa djur lever i frihet någon längre tid. Endera är de husdjur, eller så finns inga av dem i Sverige.

Om bönderna inte får sälja mjölk och ägg, eller sälja djur till slakterier, kommer de heller inte att ha några av dem som husdjur. Så i en alternativ verklighet där alla är veganer, skulle inga kor, får, grisar eller hönor heller finnas som husdjur. Veganer och djurrättsaktivister skulle få som de ville. Inga av dessa djur skulle finnas i fångenskap. Få av dem skulle ens finnas i det vilda någonstans.

Får vi inte äta ägg, fisk och kött, och inte dricka mjölk, måste all föda komma från växtriket. Men varifrån ska gödseln till odlingen komma, när bönderna inte längre har några djur? Hästar kan folk tänkas ha även om de inte får sälja dem till slakterier, men aktivisterna vill inte att hästar heller ska vara husdjur och ”utnyttjas”.

Vi kan knappast söka igenom skogarna efter spillning efter vilda djur. Vi kan inte träna de vilda djuren att bokstavligen skita på åkrarna. Så då återstår alternativen ingen gödsling, konstgödsel och människogödsel. Det sistnämnda är förvisso en möjlighet, men det verkar finnas hinder för att använda det, eftersom det inte görs redan. Dessutom finns ju andra förslag på vad skiten ska användas till, som att tillverka biogas.

Konstgödsel tycker vänstern att vi ska sluta med. Dels för att den använder fossila bränslen vid tillverkningen, och bidrar då till den klimatkatastrof som står för dörren i vänsterns fantasivärld. Dels vurmar de för den lågproduktiva och markintensiva ekologiska odlingen. Att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket mark att odla på om alla grödor ska odlas ekologiskt, struntar vänstern i. De tycker hur som helst att det finns för mycket folk på den här planeten och i ideologin ingår att människor alltid kan offras för det påstådda, gemensamma goda.

Om alla ska vara veganer och all odling ekologisk, kommer vänstern att få det den önskar: Allt färre människor, eftersom många kommer att svälta ihjäl.

Till det kommer att om människor för länge sedan hade varit veganer eller vegetarianer, är Sverige ett av många länder där de inte hade kunnat leva. Idag har vi frukt och grönt i affärerna året om för att det importeras och i viss mån odlas i växthus i Sverige. Bägge möjligheterna är rätt nya. Frågan är om veganer hade kunnat överleva i Sverige så sent som på 1950-talet? På stenåldern, bronsåldern eller vikingatiden hade det då inte gått. Större delen av året hade de inte haft mycket att äta. De kanske hade kunnat odla tillräckligt med säd för att till exempel baka bröd hela året. Men det blir enformig kost som inte ger allt som kroppen behöver. De hade dött ut.

Tydligen är veganism inte ärftligt i alla fall, eftersom vi har veganer i dagens värld. Veganer som inte begriper hur naturen eller jordbruk fungerar. Veganer som borde låta bli att lägga sig andra människors matvanor. Men många av dem kan visst inte. De ska dit med sina dubbelmoraliska pekpinnar, sin självgodhet och sin okunskap och försöka få alla att ställa om till en livsstil som historiskt hade varit ohållbar och kanske fortfarande är det, om för många väljer den.


Likes

Comments