View tracker

I kväll råkade jag se Sportspegeln på SVT1. I slutet har de en tillbakablick på sport som var för länge sedan. Kvällens avsnitt får mig att undra om någon av TV-sportens medarbetare har ledsnat på alla klimatlarm och vill komma med en liten protest. Inslaget handlade nämligen om några tillfällen då det har blivit problem med att utöva vintersport för att det har varit ont snö och/eller kyla. Exempelvis förekom bilder från skid-VM 1933 i Innsbruck, där det knappt fanns någon snö alls att åka skidor på. Bland annat var störtloppsåkarnas backe mer lera än snö och det tog 18 minuter att ta sig ned! Dessförinnan hade stackarna fått gå upp för backen i flera timmar. Skidliften var tydligen inte uppfunnen då.

Andra rörliga bilder var från Stockholm vintern 1947-48, där bandyspelarna fick ägna sig åt landbandy i stället, eftersom det inte fanns någon is att åka skridskor på. Konstfrusen is var väl ännu inte påtänkt.

Tänk att det har varit milda vintrar så långt tillbaka i tiden! Det begriper visserligen vi klimathotsförnekare, men för många av de klimathotstroende är det omöjligt. För dem är det bara koldioxidhalten som bestämmer världens medeltemperatur och om det ska komma någon snö och kyla. Då kan det ju inte ha varit snöfria vintrar före 1950, det årtal då IPCC har bestämt att naturliga klimatförändringar upphörde och mänsklighetens växthusgasutsläpp tog över som enda klimatpåverkare.

OK, det är väl en liten överdrift att IPCC påstår att naturliga klimatförändringar helt upphörde 1950, men det är inte så långt ifrån sanningen i alla fall. Förändringarna i global medeltemperatur åren 1890-1945 är mycket lika förändringarna 1960-2015, och ändå hävdar IPCC att de förstnämnda nästan helt beror på naturliga faktorer och de sistnämnda nästan helt på utsläpp av växthusgaser och olika partiklar från förbränning av fossila bränslen.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

View tracker

För första gången på mycket länge är svenska ledarsidor oense om en klimatfråga. Det handlar om den föreslagna flygskatten. Somliga tycker att det är dumt att göra flygandet dyrare i ett avlångt och glesbefolkat land som Sverige. Andra tycker att dyra och meningslösa symbolåtgärder är en bra idé. Argumenten för det sistnämnda fattar jag inte riktigt.

Har då flygplan någon klimatpåverkan? Tja, en studie gjord när all flygtrafik var stoppad i USA efter terrorattackerna den 11 september 2001 tydde på det. Skillnaden mellan maximal och minimal dygnstemperatur ökade. Enligt forskarna berodde det på att när flygplanen inte flög omkring och släppte ut vattenånga högt upp i atmosfären, ökade maxtemperatur och minskade mintemperatur.

Vattenångan där uppe bildar ofta långa och smala moln, som vissa inbillar sig är kemiska substanser som släpps ut som led i en gigantisk konspiration. Varför inte i stället först pröva den enklaste förklaringen, nämligen att vattenångan från förbränningen i jetmotorerna bildar moln? Det är inte ens ett nytt fenomen. På arkivbilder går det att se att även allierade bombplan som flög på hög höjd under andra världskriget lämnade efter sig strimmor. Det behövs inte jetmotorer för det, utan det är förbränning på hög höjd som gör det.

Tydligen har det där forskningsresultatet från de där septemberdagarna 2001 ifrågasatts för länge sedan, vilket jag upptäckte alldeles nyss. Vilket bland annat Nature berättade om redan 2008.

Om det forskningsresultatet inte höll, finns det inga bevis alls för att människor har en mätbar, global påverkan på klimatet.

Larmet har gått igång igen. Denna gång för att Arktis påstås vara 20 grader varmare än normalt. Som vanligt berättar svenska medier, i bästa fall, bara delar av sanningen.

Danmarks motsvarighet till SMHI håller koll på bland annat temperaturerna norr om 80:e breddgraden. Några dagar var det mycket riktigt 20 grader varmare än normalt där. Då ska vi komma ihåg att normalt i detta fall betyder ett medelvärde över 30 år av mätningar, som kanske inte alls i ett längre perspektiv var en normal period. Mätningarna har pågått alltför liten tid för att det egentligen ska gå att avgöra vad som är normalt. Eller om det ens finns något normalt.

I Sibirien var det å andra sidan nästan 20 grader kallare än normalt, men det tyckte inte svenska medier det var värt att berätta om.

Tittar man på olika år i danska institutets databas, ser man sommartemperaturerna vanligen varierar ytterst lite, medan det är vanligt med stora variationer resten av året. Just i år inträffade en stor variation uppåt när det redan var ovanligt varmt. Vips så har vi de 20 grader varmare som svenska medier kan larma om.

Arktis är förresten större än området norr om 80:e breddgraden. Det finns olika definitioner. En möjlighet är allt norr om polcirkeln. En annan är den del av jordytan som har polarklimat och ligger norr ekvatorn. Den gränsen kommer delvis att gå norr om polcirkeln och delvis söder om. Och dessutom ändras om klimatet ändras.

Förändringarna i Arktis går snabbare än vad forskare och framför allt modeller har förutspått, får vi veta. I alla fall när det gäller modellerna, stämmer det. Om man då tittar på Arktis isolerat, vilket svenska medier vill att vi ska göra, framstår det som om modellerna underskattar växthusgasernas klimatpåverkan. Men globalt överskattar modellerna alla förändringar. Arktis är undantaget i en bild som klart och tydligt visar, för den som vill se, att modellerna innehåller alltför mycket global uppvärmning från en viss ökning av halten växthusgaser. Det handlar om att modellerna har dubbelt så hög uppvärmningstrend som finns i data från verkligheten. När det gäller temperaturer på några kilometers höjd över tropikerna, är det till och med tre gånger för hög takt. Vilket är synnerligen viktigt, för att det är där som den påstådda förstärkningen från vattenånga ska märkas mest. Det är just en påstådd förstärkning. I verkligheten är den snarare motbevisad än möjlig.

Till och med en artikel i Nature har uppmärksammat att verklighetens uppvärmning är långsammare än modellernas, men de mest hårdföra av de klimathotstroende vägrar väl att tro på det ändå. Figur 1 den artikeln visar för övrigt tydligt att det finns få perioder då modeller och verklighet stämmer överens. Framför allt är de överens under de 1980- och 1990-tal då modellerna först utvecklades och modellmakarna försökte förklara hela uppvärmningen då med en ökande halt av växthusgaser. Om det i stället var så att större delen av den globala uppvärmningen under dessa två årtionden berodde på naturliga faktorer, eller något annat människoskapat, är det självklart att modellmakarna har överskattat växthusgasernas klimatpåverkan. Lika självklart är det att modellerna då inte klarar några andra perioder. Vilket ju stämmer. Med undantag för 1880-talet, skiljer sig modeller och verklighet åt.

I vilket annat vetenskapsområde som helst, skulle det faktum att modeller och verklighet skiljer sig åt innebära att modellmakarna återvände till ritbordet och försöker göra om modellerna. Ja, kanske till och med börjar om från början. Men klimatvetenskapen är undantaget. Där fortsätter forskare att använda misslyckade modeller. Ja, många tycks anse att det är verklighetens data det är fel på, och inte modellresultaten. Det kanske är en viktig förklaring till de underliga korrektioner som ibland förekommer av temperaturdata. Forskare behöver inte hålla på med någon medveten manipulation, men undermedvetet väljer de algoritmer som ger slutresultat som liknar vad de förväntar sig.

Tittar vi bara på data från verkligheten, finns ingen som helst grund för påståenden om att klimatkatastrofen står för dörren och att det är bråttom med åtgärder för att hindra klimatförändringarna. Ja, utifrån data från verkligheten går det inte ens att säga att mänskligheten har någon möjlighet att hindra klimatförändringar. Det "mänskliga fingeravtrycket" (human fingerprint) saknas i data från verkligheten. De senaste årtiondenas klimatförändringar går inte att skilja från naturliga variationer.

Även om växthusgaserna hade haft lika stor klimatpåverkan som modellmakarna antar, skulle det inte ha någon mätbar effekt om svenskarna helt slutade att flyga. Eller för den delen, om svenskarna lade sig ned och dog, helst i gruvor långt ned i underjorden, och slutade att släppa ut växthusgaser.

Lika fullt tycker alltså många svenska debattörer att riksdagen ska göra det dyrare för svenskar att flyga. DN har inlett en debattserie , där som vanligt inga klimathotsskeptiker kommer till tals. Kanske blir det inte ens några inlägg från folk som kan berätta att en svensk flygskatt bara är en meningslös symbolåtgärd?

Det där med flygskatten lär bli undantaget i svenska journalister faktaresistenta fasthållande vid en åsiktskorridor när det gäller klimatfrågor. I den sedan länge extremt vänstervridna blaskan DN kanske inte ens oenigheten om flygskatten kommer att märkas?

Likes

Comments

View tracker

Idag kan vi glädja oss åt att ännu en tyrann har dött. Fidel Castro har äntligen lämnat jordelivet. Tyvärr kommer det inte snabbt att leda till att Kuba får demokrati.

Verkar det okänsligt att glädja sig åt att en människa dör? Men om det är en människa som har infört diktatur samt trakasserat och förföljt sitt folk så att många har flytt eller dött för tidigt, tycker jag att det är befogat. Vi kan också vara glada åt att Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot, världshistoriens värsta massmördare, är döda och inte längre kan göra ont.

Bara för att jag påpekar klimathotstron är religion utan vetenskapligt stöd, tror tydligen vissa fårskallar att jag tror att det inte finns några miljöproblem alls. Jag ska därför nämna de problem jag tycker bättre än det påhittade klimathotet förtjänar internationella konferenser som diskuterar lösningar.

Somligt är inte direkt relaterat till miljö. Exempelvis att alltför många människor saknar tillgång till toaletter. Jag minns inte den exakta siffran nu. Är det en miljard? Eller två? Eller mer? Det borde i alla fall inte vara någon. Göra sina behov i en buske eller en grop i marken är ohälsosamt och farligt. Dödliga sjukdomar kan spridas den vägen. För en kvinna kan det även medföra risk att bli våldtagen.

Vi lever på en planet där 71 % av ytan är vatten. Då borde ingen människa behöva sakna vatten att dricka och för matlagning, hygien och odling, någonsin. Visserligen är det mesta av vattnet direkt oanvändbart havsvatten, men numera är det ganska billigt att avsalta havsvatten. Israel gör det och alla länder med kust och risk för vattenbrist skulle kunna göra det. I stället ser vi vattenransoneringar, inbördeskrig och/eller skyllande på klimatförändringar. För det sistnämnda alltid, nuförtiden, mer eller mindre antytt att det är utsläpp av växthusgaser som har orsakat klimatförändringarna.

Alla makthavare borde ta till sig det faktum att klimatet alltid förändras. Enstaka år med mycket eller lite regn, med översvämningar eller torka är dessutom inte klimatförändringar. Det är väder. Alla delar av världen som kan drabbas hårt av det har gjort det också i det förflutna, så varningarna finns där och makthavarna ska se till att samhället är förberett. Med befolkningsökning, kommer dessutom behovet av vatten oundvikligen att öka, så de som kan bör skaffa avsaltningsanläggningar.

Plast ska inte hamna i havet. Plast bör inte hamna någonstans i naturen alls, men särskilt inte i havet. Det är ett av de allvarligaste miljöproblemen just nu, men verkar inte diskuteras alls. I stället är allt fokus på det inbillade klimathotet.

Alltför stora fiskeflottor drar runt på världshaven och fångar alltför mycket fisk. Det borde vara ganska lätt att åtgärda, men ingenting händer. De flesta fiskeflottor, i alla fall i EU, får subventioner. Bort med subventionerna då! De människor som äger alla dessa fiskebåtar är inte så många att politikerna behöver vara rädda för deras protester. Eftersom fiskebåtarna antagligen har byggts med subventioner, kan de skrotas med subventioner också. Eller alternativt ges äganderätten till haven över till de som fiskar. Det man äger, vårdar man vanligen också. Det som ingen äger, men kan användas av alla, överutnyttjas vanligen. Vilket kallas allmänningens förbannelse och först uppmärksammandes i 1600-talets England.

Luftföroreningar är fortfarande ett problem i många städer. De flesta städer i väst har nu acceptabel eller till och med bra luft, eftersom utsläppen renas. Städer i utvecklingsländer har däremot ofta dålig luft. I första hand är det varje lands ansvar att rena och rensa upp, men vi i väst kan i alla fall lära ut tekniken.

Nog finns det hälso- och miljöproblem som är allvarliga och värda att ta itu med. Just nu är det tyvärr det motbevisade klimathotet som tar upp nästan alla resurser och nästan all tid för världens makthavare. Vilket i sig är ett bevis för att vetenskapen ligger illa till just nu.

Likes

Comments

Nu är november månad som jag minns att novembermånaderna brukar vara: Gråa, mörka och regniga. Snön som kom i början av månaden är i stort sett borta. Detta att snö smälter i november har naturligtvis inte hänt någonsin tidigare (dvs på miljarder år), utan måste bero på mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Annat var det på den gamla, goda tiden då människor frös och svalt och vanligen dog innan fyllda 40. Då snöade det minsann i oktober, senast, och snön låg kvar tills i maj, minst. Det var härliga tider, det! Om vi bara slutar att använda fossila bränslen senast nästa år, kommer dessa gamla, goda tider utan tvivel tillbaka snabbare än någon hinner säga ”klimatförnekare”.

Jag bör väl påpeka att jag kanske inte var helt allvarlig här ovanför. Numera är det ju populärt att missförstå allt som går att missförstå.


Över till allvar:

Tänk om Donald Trump inte är en galen lögnare? Tänk om han i stället är en smart affärsman? En affärsman vars senaste produkt är ”Trump vald till president”?

Hur skulle då den smarte affärsmannen göra för att sälja denna produkt? Ja, först analyserar han marknaden och konstaterar att bara Demokraterna är dumma nog att välja den allmänt hatade Hillary Clinton som sin kandidat, vilket verkade troligt redan före primärvalen, skulle han ha en rimlig chans att ”sälja” sin produkt. Sedan gäller det då att själv bli Republikanernas presidentkandidat. Vilket är svårt, men inte omöjligt, med tanke på att han har många i partiet emot sig.

För att inte tala om att han har nästan alla medier emot sig. En sak vet han i alla fall: Medierna gillar skandaler, för skandaler säljer. Alltså kan ha få nödvändig uppmärksamhet genom att ordna till en massa skandaler kring sin person och sin kampanj, exempelvis genom en rad icke politiskt korrekta uttalanden. På så sätt får han visserligen negativ uppmärksamhet, men uppmärksamheten i sig kan leda till att fler upptäcker honom och är villiga att rösta på honom.

Försäljningsstrategin lyckades. Först blev han vald till Republikanernas presidentkandidat och sedan säkrade han den majoritet av elektorer som kommer att innebära att han blir vald till USA:s nästa president, om inte något statskuppsliknande inträffar. Affärsmannen Trump har lyckats med att sälja sin senaste produkt.

Eller överskattar jag då hans intelligens och planeringsförmåga? För hypotesen talar ändå att han verkar svänga när det gäller vissa av sina vallöften. De kanske bara var uttalanden för att få uppmärksamhet? Men genomför han inte det han lovade, lär många av dem som röstade på honom bli väldigt besvikna.

Clinton fick visserligen fler röster, men färre elektorer. Om röstandet nu går att lita på. Varje delstat har sina egna regler och många tycks ha dålig kontroll på vilka som registrerar sig för att rösta och vilka som verkligen röstar. Det öppnar för möjligheten till valfusk. Det finns inga bevis för något omfattande valfusk, men om det förekom skulle säkert etablissemangets kandidat, Clinton, ha gynnats mer än uppstickaren Trump. Om det förekom, misslyckades det uppenbarligen, eftersom Trump vann fler delstater och elektorer.

De som protesterar mot valresultatet: Vad protesterar de egentligen emot? Trump som person? Valsystemet? Alla dem som röstade på Trump? Eller vad?

Valsystemet har förvisso fått kritik, men förutsättningarna var givna före valet. Det går inte att ändra regler i efterhand. I och för sig går det, men det anstår inte ett demokratiskt land och är mera statskupp än demokrati.

Jag är tveksam till att Trumps politiska förslag är bra, förutom i ett fall. Det är på tiden att klimathysterin får ett slut. Inga fler meningslösa klimatåtgärder och inga mer pengar till klimatmöten och klimatfonder, där pengarna tycks avsedda att gå direkt ner i tyranners fickor. Det verkligen är att gå före det. USA under Trump kan bli ett föredöme när det gäller klimatpolitik.

Tyvärr kommer det nu tecken på att Trump kan vara på väg att backa också när det gäller klimathysterin. Å andra sidan är en del av hans tidigare påståenden uppenbart orimliga, som att global uppvärmning skulle vara påhittat av kineser. Dessutom är Republikanernas klimatpolitik övervägande skeptisk till att mänskligheten har någon stor påverkan och till att det skulle behövas några drastiska åtgärder.

Svenska politiker inbillar sig att det är bra att gå före i marschen mot avgrunden, men det är ju bara vansinne att satsa på att bli den förste som faller mot en säker död.

Enligt USA:s konstitution, har det landet inte ratificerat den överenskommelse som svenska medier och politiker envisas med att kalla Parisavtalet. Ja, vissa är fräcka nog att kalla den icke-binande överenskommelsen för ett juridiskt bindande avtal. Vilket åter väcker den gamla frågan: Är de helt korkade eller ljuger de och hoppas lura någon?

Obama kan mycket väl ha lurat i de andra ländernas ledare att hans underskrift på ett papper innebar att USA ratificerade, fast det inte var så. Det kunde ha blivit intressant, om överenskommelsen verkligen hade varit juridiskt bindande. Nu är den inte det, och ett USA styrt av Republikanerna kan helt enkelt strunta i att försöka genomföra några åtgärder alls.

Obamas agerande är likvärdigt med följande: Någon som arbetar på ett företag men inte har rätt att sluta avtal, promenerar ändå iväg och skriver på ett avtal. Gäller verkligen detta avtal rent juridiskt då? Jag kan ingenting om företagsjuridik, så jag vet inte. Dessutom kompliceras det om det är ett internationellt avtal. Vilket lands lagar är det i så fall som ska tillämpas?

Möjligheten finns också för Tramp-administrationen att lägga fram Parisöverenskommelsen till senaten med ett förslag att ratificera den. Vilket senaten förmodligen inte kommer att göra, och då stärks kanske USA:s vägran att göra något i andra länders ledares ögon.


Många svenska vänstermänniskor tyckte att Clinton skulle vinna just för att hon är kvinna. Meriter och politik spelar visst ingen roll. Av någon anledning verkar samma människor inte tycka att den kvinnliga kandidaten i det kommande franska presidentvalet ska vinna just för att hon är kvinna. Hon heter Marie Le Pen och tydligen spelar då politiken roll. Som vanligt visar sig vänstern bestå av hycklare med åtminstone dubbel moral. Det sistnämnda är inte en felaktig särskrivning utan avsett att vara två ord.


Alla människor har lika värde, hävdas det ofta i debatten. Särskilt från vänsterhåll. Menar de verkligen det? Tycker de att Hitler, Stalin och flyktingar från inbördeskriget i Syrien alla har lika värde? Två av de dem är i och för sig döda, men om de hade levat fortfarande? För att inte tala om: Anser inte kultur- och medieeliten att de är mer värda än vanligt folk, som landsbygdsbor? Eller åtminstone har åsikter som är mer värda.

Varifrån kommer du uppfattningen om människors lika värde? Somliga hänvisar till FN-stadgan, men där finns det inte. Första artikeln säger i stället ”All human beings are born free and equal in dignity and rights ”. Likvärdiga i värdighet, alltså, inte lika värde. Människor ska behandlas som om alla har samma värdighet, tycker FN-stadgan, inte som om alla har lika värde. Om det nu spelar någon roll? Dessutom ska de ha lika rättigheter. Och de ska vara fria.


Vi har nu en regering som tycker att det är handlingskraft att slösa bort enorma summor på helt meningslösa klimatåtgärder. I alla fall tycker de miljöpartistiska ministrarna det. Det har de visat i åtskilliga debattartiklar och insändare med ungefär samma innehåll. De anklagar de borgeliga partierna för att sabotera klimatomställningen genom att vara emot åtgärderna. Men den ”klimatomställningen” påverkar klimatet bara i ministrarnas fantasi. I verkligheten är den slöseri med skattepengar och det är bra att partier klarar av att vara motståndare till flummet.


DN har än en gång satt igång en debattserie om klimatåtgärder, genom att låta ordföranden för vad som en gång förtjänade att kallas det, men lika full fortfarande heter Naturskyddsföreningen, skriva ett inlägg . Som vanligt är de som tillåts få in en replik de som inte på något vis ifrågasätter att det finns ett klimathot, utan bara är oense om hur snabbt marschen mot den ekonomiska avgrunden ska ske. Vi ser en moderat, två centerpartister och en miljökonsult träta om hur snabbt meningslösa åtgärder ska genomföras och hur omfattande de ska vara.

Men vänta nu. En tillstymmelse till riktig kritik syns till, när Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson också får sitt inlägg publicerat. När såg vi senaste en av de största svenska tidningarna ta in en debattartikel där det ens indikeras att klimatvetenskapen inte alls är stelnad (En möjlig översättning av ”settled” och den som tycks passa bäst här)? Propagerande för kärnkraft kan även vänstertidningen DN acceptera, men antydan till ifrågasättande av doktrinen att klimatvetenskapen redan vet allt som är värt att veta? Har debattredaktören gjort ett misstag?

Fast det kanske går bra just för att det är en sverigedemokrat som skriver? På så sätt ges budskapet att Sverigedemokraterna är så onda att de till och med ifrågasätter Den Enda Sanna Klimathotstron.

Martin Kinnunen påpekar dessutom att Parisöverenskommelsen inte är bindande. Det är länge sedan någon tilläts påpeka det i svenska medier. Om det alls har tillåtits. Jo, förresten. Jag lyckades få in en insändare med det budskapet i några landsortstidningar. Men i någon av de stora drakarna? Eller den så kallade Public Service som snarare är Public Deceiption. Nej, nej. Där är snarare budskapet att överenskommelsen är ett Juridiskt Bindande Avtal. Där påpekas ofta att Kina, landet med störst koldioxidutsläpp, minsann har ratificerat. Medan det inte alls nämns att Kina har ”lovat” att fortsätta öka sina koldioxidutsläpp till år 2030, och sedan, eventuellt börja minska på åtminstone ökningstakten.

Kumminen tillåts kritisera Naturskyddsföreningen och en rad meningslösa åtgärder hårt. Förmodligen för att han faktiskt är en ”ond” sverigedemokrat. Enligt den rättrogna medieeliten.

Han påstår att SD egentligen inte är emot överenskommelsen, som även han envisas med att kalla avtal, i sig, utan enbart brådskan med att ratificera. Så synd då. Överenskommelsen är helt menings- och verkningslös och något klimathot finns inte att åtgärda.

Trots allt är SD det enda riksdagsparti som visar lite klimathotsskeptiscism och hittills det minst dåliga riksdagspartiet för den som tycker att det är mycket viktigt att ett påhittat hot inte används för förstöra allt för kommande generationer. Kommer något annat riksdagsparti att förmå att ta till sig fakta och vetenskap innan nästa val?


Avslutningsvis vill jag påpeka, och speciellt för den som läser det här på Facebook: Jag är helt oimponerad av personangrepp, konspirationsteorier, analyser från fantasivärldar och hänvisningar till propagandafilmer fyllda med osanna påståenden. Jag ändrar åsikt om fakta ändras, inte på grund av någon av de fyra saker som jag nämnde i förra meningen. Jag finner det synnerligen osannolikt att fakta ska ändras så att det verkar troligt att klimatkatastrofen står för dörren och att det är en bra idé att välja avindustrialisering, kronisk energibrist, fattigdom och svält för att undvika den katastrofen.

Likes

Comments

Jag har upptäckt att ARN, Allmänna Reklamationsnämden, inte alls bryr sig om att kontrollera påståenden från anmälda företag, eller fråga efter bevis för att påståendena stämmer. Ett företag som ljuger om vad som har hänt, kommer därmed att få ARN:s beslut med sig. Det kan vara ett tips till alla oseriösa företag.

Nåväl, det är inte det som är huvudtemat i dagens inlägg.

Det vimlar tydligen av folk som förnekar existensen av klimat nu. I alla fall om vi ska tro svenska tidningars ledarsidor. Jag undrar om någon av dem den senaste tiden har kunnat låta bli att använda uttrycket klimatförnekare i åtminstone ett inlägg? Tänka sig. Jag känner inte till en enda person som förnekar klimatets existens. Men svenska ledarskribenter verkar känna till oerhört många. Nåväl, jag känner till bara en bråkdel av alla människor i världen, så jag kan mycket väl ha missat alla i den tydligen enormt stora gruppen klimatförnekare.

Själv är jag absolut klimathotsförnekare. Precis som jag är tomteförnekare, vätteförnekare, trollförnekare och "utomjordingar kommer i flygande tefat och rövar bort folk i hemlighet"-förnekare. I samtliga fall förnekar jag för att vetenskapen inte har presterat några som helst bevis för deras existens.

Jag kommer att tänka på Gandhis kloka ord, som i svensk översättning blir: Först ignorerar de dig, sedan förlöjligar de dig, sedan bekämpar de dig och sedan vinner du.

För oss klimathotsförnekare är vinsten nu ganska nära. Alla klimathotstroende har definitivt lämnat ignorerastadiet. De flesta har lämnat förlöjligastadiet, för alla okvädingsord, allt hatspråk och alla falska påståenden om konsensus bland klimatforskare hör nog till bekämparstadiet.

Vi klimathotsförnekare kommer att vinna därför att utsläpp av växthusgaser har så liten påverkan på klimatet att det ännu inte går att skilja från naturliga faktorers påverkan. Den globala uppvärmningen sedan lilla istiden, i kombination med den ökande koldioxidhalten, har haft övervägande positiva effekter. Eller kanske enbart positiva effekter? Vad för något negativt skulle ha inträffat? Alla påståenden om extremare väder strider i alla fall mot vad såväl experterna som statistiken säger.

På tal om extremväder och statistik, så har tydligen WMO nyligen ljugit om att 300000 människor dog av det allt extremare vädret åren 2011-2015. Lögn är det dels för att vädret inte alls har blivit extremare och dels för att långt ifrån 300000 människor dog av naturkatastrofer 2011-2015. International Disaster Database samlar ju ihop statistik om till exempel antalet döda i naturkatastrofer. Räknar vi in även de som berodde på geofysik, som jordbävningar och vulkaner, dog 113000 människor av naturkatastrofer 2011-2015. Långt ifrån 300000, alltså. Räknar vi med bara dödsoffren för klimatologiska, hydrologiska och meteorologiska naturkatastrofer, de som kan bero på väder, var de 59897 stycken människor 2011-2015. Det antalet har WMO alltså femdubblat på något vis och genom att räkna med en ökning av extremväder, en ökning som inte syns till någonstans i verkligheten.

WMO hävdar också att världen nu är 1,2 grader varmare än under förindustriell tid. Vilket formellt är korrekt om man som förindustriell tid tar år 1880 och anser att temperaturserien från GISS (NASA) är den enda som är pålitlig.

Det finns faktiskt två temperaturserier till som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1880. Det är NCEI (tidigare NCDC) från NOAA och HadCRUT4 från de två brittiska instituten Hadley Centre och CRU.

Låt oss då se hur dessa tre skiljer sig åt. Detta genom att för varje månad sedan januari 1880 räkna ut hur mycket de andra två skiljer sig från HadCRUT4:

Inte är då de här tre temperaturserierna överens om vad som har hänt med världsmedeltemperaturen sedan 1880. I och för sig är NCEI och GISS ganska överens, men de skiljer sig rätt mycket från HadCRUT4:s version. Exempelvis var skillnaderna nära noll kring 1950, men har sedan dess ökat till mer än 0,1 grader. Även åren efter att serierna börjar var det rätt stora skillnader, på omkring 0,2 grader.

Det finns faktiskt en osäkerhet på åtminstone någon tiondels grad vad gäller hur mycket varmare världen har blivit sedan 1880. Jag skulle också vilja påstå att det är tveksamt om 1880 kan kallas förindustriell tid. Watts' förbättring av ångmaskinen var då mer än 100 år gammal, åtskilliga fler uppfinningar hade gjorts och många länder i världen hade börjat att industrialisera.

I december 1978 började en serie satelliter skjutas upp. Så småningom insåg två forskare, Roy Spencer och John Christy, att data från dessa satelliter kan användas för att bestämma temperaturer i troposfären och stratosfären, de två nedersta lagren i atmosfären. Principen är densamma som astronomer använder för att bestämma temperaturer på avlägsna himlakroppar. Den bygger på att vissa spektrallinjer varierar med den temperatur som ämnet i fråga befinner sig vid. Ett problem är att satelliterna befinner sig nära jordytan och inte kan mäta över hela på en gång. Ett annat är att atmosfären bromsar in satelliterna så att banorna krymper. Spencer och Christy påstår sig har löst alla problem. Deras temperaturserie kallas UAH. För den som inte tror på dem, finns en annan temperaturserie, RSS, som bygger på satellitdata och analyser av en annan forskargrupp.

Jämför vi de fem existerande temperaturserierna sedan 1979, ser det ut så här:

Här har jag inte räknat ut skillnader mellan olika temperaturserier. Skillnaden syns med blotta ögat. De två satellitbaserade är förresten data för troposfären, som sträcker sig från jordytan till 5-10 km upp.

NCEI, GISS och HadCRUT4 bygger alla på data från jordytan. Det är till exempel avläsningar från väderstationer, mätningar ombord på fartyg och från bojor på vattenytan. Det finns massor av problem med att göra om dessa data till något klimatologiskt användbart. Väderstationer sattes till exempel från början inte upp för att mäta långsiktiga temperaturförändringar utan för att folk som bodde på en ort skulle veta hur varmt eller kallt där är. Dessutom är samhällen värmeöar. Mänsklig aktivitet där gör dem varmare än omgivningen. Med fler människor och mer mänsklig aktivitet ökar värmeöarna och ger upp uppvärmningstrend som ingenting har att göra med atmosfärens medelhalter av växthusgaser.

De tre ytbaserade temperaturserierna skiljer sig från de två satellitbaserade för alla månader. Men det beror på olika basperioder. Vad vi har är inte faktiska temperaturer, utan avvikelser, anomalier, från medeltemperatur under en basperiod.

Det intressanta är att skillnaden är mindre i början av 1980-talet än den har varit de senaste åren. De tre ytbaserade serierna har snabbare uppvärmning än de två satellitbaserade. Vilket visar sig också om räta linjer anpassas till data. För de tre ytbaserade serierna, är trenderna 1,6-1,7 grader per århundrade. För de två satellitbaserade 1,2-1,4 grader per århundrade.

Varför då denna skillnad? Ja, det kan man fråga sig. De klimathotstroende har problem med den. En del låtsas som att den inte finns. Andra klarar inte av att förklara dem på något bra sätt.

En sak är säker: Om skillnaden är verklig, och inte beror på problem med beräkningarna av temperaturserierna, så bevisar den att hela uppvärmningen omöjligt kan bero på utsläppen av växthusgaser! Växthusgaserna befinner sig ju i troposfären och en ökning av växthuseffekten märks mest där. Först och störst ska troposfären värmas upp och sedan sprider sig en del av värmen nedåt till ytan. Om ytan då värms upp snabbare än troposfären, visar det något annat än växthusgaser bidrar till uppvärmningen.

Detta något annat kan egentligen bara vara två saker. Dels ökande solstrålning och dels värme som tidigare har lagrats i havsdjupen och nu kommer upp. Ökande solstrålning kan till exempel bero på att luften har blivit klarare för att luftföroreningarna har minskat och på minskande molnighet.

Det finns åtminstone anledning att tro att luftföroreningarna har minskat i många länder. Framför allt i många fler länder än där de har ökat. Möjligt är också molnigheten har minskat så att mer av solstrålningen därför når jordytan.

Det finns förresten en annan förklaring till skillnaden mellan yttemperaturer och troposfärstemperaturer: Att de förstnämnda innehåller en falsk signal som till exempel beror på växande värmeöar. Egentligen kanske trenden i yttemperatur ska vara mindre än trenden i troposfärstemperatur. Då kan hela uppvärmningen kunna bero på en ökning av växthuseffekten, men trenden är ändå så liten att det inte finns någon som helst anledning till panik. Låt oss ändå anta att skillnaden är i trender är verklig och har en fysikalisk förklaring.

Sedan länge har klimatforskarna vetat att det som kallas global instrålning, den mängd solstrålning som når jordytan, länge minskade. Den minskade under en period då världsmedeltemperatur och koldioxidhalt definitivt inte följdes åt. Sedan vände trenden och den globala instrålningen har ökat de senaste årtiondena. Med mer solstrålning till jordytan borde det naturligtvis bli varmare. Och det oberoende av halterna av växthusgaser.

Det finns en mekanism som kan förklara mycket av förändringarna i världsmedeltemperatur sedan mitten av 1900-talet. Det är en förklaring som inkluderar förändringar i luftföroreningar och molnighet, men inte lämnar mycket utrymme för växthusgasutsläppen att påverka. Ändå vill många avfärda den förklaringen, bland annat för att den just reducerar växthusgasernas effekt till nästan ingenting och därmed gör det onödigt med några drastiska utsläppsminskningar.

Förändringar i molnighet har det också varit. De kan bero på förändringar i just luftföroreningar. De kan också bero på något helt annat än människor. Till exempel påverkan utifrån, direkt från solaktivitet eller indirekt från solaktivitetens påverkan på kosmisk strålning.

Många av de klimathotstroende hävdar att utsläppen av växthusgaser är det enda som kan förklara den globala uppvärmningen. De har fel. Det finns helt enkelt en annan, bevisad effekt som kan förklara det. En effekt som helt eller delvis beror på mänsklig aktivitet, men inte har med utsläpp av växthusgaser att göra.

Minska ned på luftföroreningarna är någorlunda billigt i de länder som inte redan har gjort det. Fast det leder till mer global uppvärmning. En tid. Sedan inträder en ny, ungefärlig jämvikt. Någon definitiv och permanent jämvikt kommer aldrig att inträffa och har aldrig funnits.

Minska ned på koldioxidutsläppen är däremot mycket dyrt och kostar inte bara pengar, utan också välstånd och livsmedelsproduktion. Eftersom data från verkligheten klart talar om, för den som vill ta till sig budskapet, att växthusgasernas påverkan är ytterst liten, borde slutsatsen vara självklar: Det är dags att nu avsluta klimathysterin och allt prat om dyra och drastiskt åtgärder. Det finns åtskilliga verkliga problem att åtgärda och då finns noll anledningar att ägna sig åt påhittade.

Likes

Comments

Min dotter går i nionde klass. Till parallellklasser har det kommit asylsökande "barn", men inte till hennes klass. Hon berättade att hon först trodde det var nyanställd personal. Sedan fick hon veta att det var nyanlädda elever. För henne är det uppenbart att det är "barn" som egentligen är över 20 år och en del till och med över 30. Migrationsverkets personal, som borde ha tagit emot asylansökningar och påstådda, personliga uppgifter, har tydligen inte ifrågasatt de nyanländas påstådda åldrar.

För min del, tycker jag att det borde vara en försvårande omständighet om en asylsökande ljuger, till exempel om sin ålder. Många i den vänstervridna eliten tycker i stället det är helt naturligt att asylsökande ljuger.

Om en asylsökande däremot kan bevisa sin identitet, sin ålder och att den har flytt från en diktatur och/eller ett krigsområde, ska det inte vara någon tvekan. Då ska asyl beviljas, oavsett den sökandes ålder.

Eftersom vissa tydligen ljuger om sin ålder, därför att barn lättare får asyl än vuxna, behöver endera reglerna ändras eller någon rimlig åldersbedömning göras. Somliga protesterar mot att det ska göras åldersbedömningar. Till exempel några som borde vara experter på åldersbedömningar. Fast betyder osäkerhet verkligen att inga försök alls ska göras?

Experterna ger exemplet 15 år +/- 36 månader. Men en sådan bedömning på en asylsökande skulle innebära att det nästan säkert rör sig om ett barn. Det är också rimligt att sätta gränser till den asylsökandes fördel. Till exempel att den som bedöms vara 19 år +/- 2 år anses vara under 18 och därmed ett barn.

Finns raser? Det verkar till exempel uppenbart att en östasiat och en nordeuropé är så pass olika att de tillhör olika raser. Men var går då gränsen mellan raserna? Den som färdas från till exempel Norge till Japan, hittar inga sådana gränser. Det är en långsam och kontinuerlig förändring av utseende, även om vi inte räknar in dem som har flyttat in ganska nyligen.

Nej, raser finns inte. Bland annat för att det inte går att hitta några geografisk gräns där en ras slutar och en annan börjar. Men också för att variationerna i gener är större mellan individer inom vad som skulle kunna vara en ras än genomsnittliga skillnader mellan tänkta raser.

Det är inte bara rasister som envisas med att det trots allt finns raser. Även identitetsvänster gör det. Den vänstern vill stoppa in alla människor i olika påhittade grupper, bland annat raser. Detta till skillnad mot liberalismen, som sätter individen i centrum. Den stora skillnaden går egentligen inte mellan extremvänster och extremhöger, utan mellan de två extremerna och liberalismen.

För liberalismen är individen inte bara i centrum, utan också okränkbar. Individen ska behandlas som just en sådan, inte som medlem i någon påhittad grupp. Individen ska inte offras för att bygga ett påstått bättre samhälle. Hur skulle ett samhälle kunna bli bättre genom att döda människor, eller spärra in dem i läger?

De största av de påhittade grupperna är män och kvinnor, som vardera består av ungefär halva mänskligheten. Men vad skulle alla män eller alla kvinnor mer ha gemensamt än vissa kromosomer? Och i dagens värld, där könsbyte är möjligt, inte ens det. Alla andra påhittade grupper har ännu mindre gemensamt. Medelålders vita män, till exempel, vad skulle de ha gemensamt mer än Y-kromosom (om ens det)? Ålder? Jaha, men exakt vad är medelålders då? Och exakt samma ålder har de knappast, även om det teoretiskt är möjligt att två av dem är födda exakt samma sekund. Hudfärg är knappast exakt samma, och än mindre så hårläng, -frisyr och -färg. Uppväxt, gener och hormoner lär också skilja åtminstone lite.

En människa formas av sina gener, sina hormoner och sin uppfostran. Det sistnämnda kan också kallas sociala konstruktioner. Åtskilliga påstår att allt, till exempel kön, är sociala konstruktioner. Det är helt enkelt struntprat. Uppfostran och uppväxtmiljö är inte alls. Även gener och hormoner har betydelse.

Rasisterna ses allmänt som onda, utom av sig själva. Identitetsvänstern ser sig som god och många utanför den håller med. Men rasisterna och identitetsvänstern har ju samma felaktiga världsbild! Det finns inga raser och alla grupper som används för att stoppa in människor i, är påhittade och har sällan någon vettiga användning alls.

Nog borde svenska journalister vara tillräckligt vettiga för att begripa att inga förnekar klimat? Detta trots att nästan alla journalister är vänster. Ändå hävdar många av dem att blivande president Trump är "klimatförnekare". Jag ser inga belägg alls för att han förnekar klimat. Eller att någon annan alls förnekar klimat, för den delen. Möjligen några naturfolk som inte alls begriper det här med klimat då. Fast att förneka något kräver väl också att man känner till att andra hävdar att det förnekade finns?

Trump tänker tydligen utse Myron Ebell till chef för USA:s miljömyndighet, EPA. Även Ebell kallas av svenska journalister för "klimatförnekare". Just nu jobbar Ebell på Competitive Enterprise Institute, och presentationen av honom där ger då inget stöd för uppfattningen att han skulle förneka klimat.

Vad betyder det förresten att förneka klimat? Det kan väl inte gärna mena något annat än förneka att klimat existerar? Klimat som har funnits lika länge som Jordens atmosfär, i uppåt fyra miljarder år. Förändringar i klimatet har funnits lika länge som det har funnits klimat. Ändå verkar många klimathotstroende inbilla sig att klimatförändringar började någon gång på 1800-talet.

Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell har lyckats utmärka sig igen, men ännu ett obegripligt korkat inlägg om Trump och klimatförändringar. Hon har inte en tanke på att kolla huruvida världens öknar breder ut sig eller minskar (de minskar) eller om orkanerna har blivit vanligare, ovanligare eller ingetdera (ingetdera). Trumps hus i Florida har "a ballroom" och det blir i Franchells fantasivärld en "inomhusfotbollsplan". Om Franchell hade tänkt tanken att använda ett lexikon eller google translate, och gjort slag i saken, hade hon fått veta att "ballroom" betyder balsal. Alltså en stor sal avsedd för fest och dans. Det är nog inte så lämpligt att försöka spela fotboll där, vare sig det är den europeiska eller den amerikanska.

Det är ingen tvekan längre. Franchell är helt korkad. Hon har knappast ett IQ över 80. Hon funderar inte ens över möjligheten att tiga och misstänkas vara en idiot i stället för att öppna munnen (eller börja knacka på tangentbordet) och bevisa sig vara det.

Likes

Comments

Donald Trump vann presidentvalet i USA, till mångas stora besvikelse och ännu fleras överraskning. Det återstår att se om han fortsätter att överraska och blir en bra president eller om han blir den katastrof som väldigt många tror.

Jag kan se två bra saker med att Trump vann:

1. Självsäkra och faktaresistenta, svenska vänsterjournalister är mycket förvirrade och besvikna och kan kanske fundera på att skaffa sig en mer faktabaserad världsbild. Fast det lär väl inte hända.

2. USA kommer definitivt inte bli inblandat i den klimatöverenskommelse som svenska politiker och journalister envisas med att kalla klimatavtal. Många av dem har även påstått att USA har ratificerat, men det har USA inte alls. Frågan är om de som påstår sådant verkligen är så okunniga om USA:s konstitution eller om de medvetet försöker lura svenska väljare?

Eventuellt kommer vi att få se en tredje bra sak: Myndigheter i USA kommer att sluta med märkliga korrektioner när det räknar ut globala temperaturanomalier. Korrektioner som alltid går ut på att sänka temperaturer avlästa eller uppmätta för länge sedan och höja dem från de senaste årtiondena. Med en ny president med andra åsikter om klimathotets allvar, kanske korrektionerna till och med kommer att gå åt andra hållet?

En nackdel är att det är möjligt att Trump faktiskt inte är riktigt klok. Han har antytt att han kan tänka sig att använda kärnvapen utan någon anledning alls. Han har påstått att global uppvärmning är en kinesisk komplott för att vinna fördelar i världsekonomin. För det har han hånats av alla politiskt korrekta vänsterjournalister utan kunskaper. Faktum är att han inte har helt fel. Kina har inte hittat på global uppvärmning, men försöker sannerligen använda det påstådda hotet för att vinna fördelar i världsekonomin. Vänsterjournalisterna jublar över att Kina har ratificerat Parisöverenskommelsen, men nämner inte med ett ord att vad Kina har "lovat" är att öka sina koldioxidutsläpp åtminstone fram till 2030.

På tal om klimat, eller snarare väder: Första snön kom väl ovanligt tidigt denna vinter? Vad jag minns, har första snön de senaste åren kommit framåt jul. Eller till och med efter. Fast minnet går inte riktigt att lita på. Blir det en ovanligt kall och snörik vinter, kommer de klimathotstroende att skylla på klimatförändringar orsakade av växthusgasutsläpp. Den hypotesen kan, enligt de troende, förklara alla typer av väder. Vilket är ett solklart tecken på att det inte alls är vetenskap.

Tillbaka till Trump. De svenska vänsterjournalisterna får nu börja analysera varför de var övertygade om att Hillary Clinton skulle vinna valet. På Aftonbladets ledarsida, hittar jag för ovanlighets skull något vettigt. Sydsvenskans ledare fortsätter däremot hatkampanjen mot Trump. Liksom, naturligtvis, DN, som för länge sedan upphörde att vara den liberala tidning man officiellt fortfarande påstår sig vara. Expressens reaktion är mer sansad, men Trump kallas klimatförnekare, vilket egentligen också är hatspråk. Göteborgsposten Alice Teoderscu kommer som vanligt med en läsvärd, sansad och vettig kommentar.

Opinionsundersökningarna hade alltså ännu en gång helt fel. Varför det då? Ja, det finns väl tre möjliga förklaringar:

1. Undersökarna har fel sorts människor i sitt urval.

2. De som svarar ljuger ofta på frågorna som ställs.

3. Många väljare ändrar sig i sista stund.

Naturligtvis kan förklaringen vara en kombination av de tre möjligheterna. Fast jag tror att orsak två betyder mest. I det av politiska eliten och vänsterjournalisternas skapade politiskt korrekta samhällsbygget vågar folk inte säga sanningen ens om de får garantier om att vara anonyma. Går det förresten att lita på de garantierna? Jag har ibland fått brev om att delta i undersökningar, låtit bli att svara och sedan fått påminnelse. Mer anonym är jag tydligen inte än att de vet att jag inte har svarat.

Trump har minst sagt haft svårt att hålla sig till sanningen. Men det är inget nytt i dagens värld. Politiker och journalister ljuger mycket, särskilt om vi räknar in att bara berätta delar av sanningen i syfte att ge en falsk bild av verkligheten. Det märks bland annat när det gäller det påstådda klimathotet. Det ligger i tiden att inte hålla sig till sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen.

En viktig orsak är förmodligen postmodernismen, med sina vanföreställningar, som att bara tillräckligt många tror att något är sant så blir det sant. En följd av detta blir tron att bara tillräckligt många ljuger på ett visst sätt blir det inte lögn längre, utan alldeles sant.

En annan viktig orsak är vanföreställningen att känslor är lika bra som fakta: Om jag känner att något är på ett visst vis, är det lika mycket värt som fakta som säger att det är på ett visst vis. Detta oavsett om känslan är någorlunda korrekt eller helt fel.

Den politiska eliten och vänsterjournalisterna har bäddat för Trump och alla högerpopulistiska partier som finns i Europa. De beskriver en verklighet som många människor inte känner igen sig i, och som många gånger inte ens är särskilt sann. Den politiska eliten och vänsterjournalisterna lever i sin egen bubbla och har mycket lite kontakt med vanligt folk, eller verkligheten. De politiska partierna har gjort sig själva oberoende av medlemmar, genom att se till att skattepengar blir bidrag till partierna. De gynnar också diverse medier genom att ge bidrag som kallas presstöd. Dessutom kallas vissa bolag public service och får ta in en sorts skatt som kallas TV-avgift men som också går till radiokanaler.

Politiker- och medieeliten har nu upptäckt att vissa "oönskade" medier med "fel" åsikter också får presstöd. Det finns därför ett förslag om att ändra på det, så att bara de politiskt korrekta medierna får del av stödet.

Sverige och många andra länder har blivit demokraturer, ett begrepp som eventuellt skapades av Vilhelm Moberg. Till synes är demokraturen en demokrati, men i praktiken ser makteliten till att bara "önskvärda" åsikter får föras fram. Makteliten ser till att vanliga människor förmedlas en falsk världsbild.

Demokraturens maktelit har fått ett stort problem: Internet. Med Internet kan människor som har genomskådat elitens halvsanningar och lögner förmedla riktiga sanningar till dem som hittar rätt. Eliten försöker då slå tillbaka, till exempel genom att sluta tillåta kommentarer på tidningars hemsidor och genom att kalla alternativa medier för hatsajter och liknande. Allt fler hittar ändå till de sidor som förmedlar en sannare världsbild än den som makteliten ger. Därför ser vi saker som att Trump vinner ett presidentval, att Brexit får majoritet i folkomröstningen och allt bättre valresultat för populistpartier.

I Trump fick Republikanerna inte den presidentkandidat eliten där ville ha. Ändå vann han och partiet fick till och med majoritet i kongressens bägge kamrar. I Clinton fick Demokraterna den presidentkandidat partieliten ville ha. Ändå förlorade hon. Att partieliten ville ha henne, måste åtminstone delvis bero på dålig verklighetsförankring. De begrep inte att Clinton av väldigt många är hatad och anses vara oärlig och ohederlig. Sanders kunde kanske ha vunnit över Trump, fast det får vi aldrig veta. Det som ligger Sanders i fatet är att han anses vara socialist och kanske också är det.

När jag tänker efter, finns det ytterligare en, möjlig fördel med Trump som president: Han är förmodligen inte mer eller mindre köpt av storföretag och lobbyorganisationer, som amerikanska presidenter i praktiken har varit länge. Storföretag och lobbyorganisationer ger kampanjpengar till kandidaterna och förväntar sig "belöningar" om och när valen går bra.

Utvecklingen i demokraturerna kan helt enkelt inte fortsätta hur länge som helst. Det kommer att bli förändring. Frågan är bara hur. Kommer makteliten att klara av att förändra sig innan de som känner sig ignorerade, bortglömda, lurade och förolämpade helt enkelt gör uppror?

Likes

Comments

Jag har varit medlem i fackförbundet Naturvetarna i minst 35 år. På den tiden hette det inte ens det, utan Sveriges Naturvetareförbund. Det är i första hand ett fackförbund och ska då i första hand hålla på med fackliga frågor. Men ändå. Det är också facket för dem med naturvetenskaplig utbildning och borde också försvara vetenskap om det behövs. Inte okritiskt sprida angreppen på vetenskapen från till exempel gröna flummare.

Naturvetarnas medlemsblad heter Naturvetare. Jag blev besviken, minst sagt, när jag i nummer 5 i år hittade tre inlägg som verkligen inte är vetenskapligt grundade.

Det första av självaste chefredaktören:

Jag menar då det han skriver om klimatfrågor. Och speciellt formuleringen "Årets julitemperatur blev den varmaste någonsin globalt". Någonsin? Varmare än vid något annat tillfälle under 4,5 miljarder år? Det bygger dessutom på den märkliga temperaturserien från NASA/GISS, där varje ny version innebär korrektioner som ökar uppvärmningstrenden i det förflutna. Svenska journalister beter sig om det vore den bästa, eller till och med enda, temperaturserien, fast den utan tvivel är den sämsta och mest tvivelaktiga.

Dessutom påstår han att torka blir vanligare och indikerar att översvämningar också blir det. För vilket det inte finns något stöd i vare sig statistiken eller från expertis. Bråttom att agera är det definitivt inte heller, för inga farliga trender syns till. Inte ens än så länge i temperaturserien från GISS.

Några sidor längre fram, hittade jag nästa ovetenskapliga påståenden, denna gång från tillfälliga förbundsdirektören:

Han tar alltså beräkningarna av ekologiskt fotavtryck på allvar, trots att de ingenting har att göra med vetenskap. Det är ju ekologiska fotavtryck som ligger bakom begreppet Overshoot Day och vanföreställningen att vi lever som om vi hade mer än ett jordklot. Om vi verkligen gjorde av med mer resurser än det finns (Hur nu det ens skulle gå till), skulle vi också märka det tämligen omgående genom katastrofala effekter. Visserligen påstår vissa miljöflummare att det pågår diverse katastrofer mitt framför våra ögon, men det är fantasier utan stöd i data från verkligheten.

Det tredje inlägget av ovetenskap hittade jag långt bak i tidningen och handlar om den påstådda "försurningen" av havsvattnet. Hur nu en förändring med pH fortfarande större än 7 kan kallas "försurning"?

De mätningar som finns av havsvattnets pH visar faktiskt inte alls på någon "försurning" sedan 1900-talets början och variationerna följer inte koldioxidhalten. Det är så typiskt för de som vill få koldioxid att framstå som en demongas att de bara väljer ut den tidsperiod som visar "rätt" trend, alltså en tillfällig(?) nedgång och struntar i perioder med uppgång. Det har den gruppen gjort tidigare, i alla fall när det gäller att jämföra verklighetens temperaturer med modellernas.

Den där reaktionen som står längst ner i grafiken/inlägget är dessutom inte särskilt viktig. Det mesta av koldioxiden i havsvattnet finns inte som kolsyra, H2CO3, utan som vätekarbonat- och karbonatjoner. Det är inte alls så enkelt som att mer koldioxid i havsvattnet bildar kolsyra. Det är komplicerad kemi. Och faktiskt också biologi, eftersom en del havsorganismer kan påverka pH i sin omgivning.

Dessutom varierar havsvattnets pH med läge, djup och tid. Det är frågan om det ens går att tala om något medelvärde för havens pH? Fast motsvarande gäller global medeltemperatur. Det är tiotals graders skillnad i årsmedeltemperatur mellan varma och kalla platser och under loppet av ett år kan temperaturen variera med uppåt 80 grader. Ja, i Sibirien kan det på en del platser vara 30 grader på sommaren och -50 på vintern. Den kallaste temperatur som har uppmätts är nästan -90 på Vostok i Antarktis och den varmaste nästan 57 grader i Kalifornien, USA. Vad spelar då några tiondels graders variation i påstådd, global medeltemperatur egentligen för roll?

Jag skrev ett minst sagt argt mejl till chefredaktören. Jag blev då erbjuden att skriva ett debattinlägg med kritiken, bara jag höll mig till högst 1500 tecken. Jag begrep först inte hur jag skulle kunna minska ner allt jag ville ha fram till högst 1500 tecken, men det gick faktiskt.

För ett par dagar sedan kom så Naturvetare nummer 6 för i år. Först hittade jag inte mitt inlägg. Men så såg jag det, fast inte på den ordinarie platsen för debattartiklar. Dessutom hade chefredaktören fräckheten att ha skrivit en replik för att försvara sitt dåliga omdöme:

Han skriver om trolltider och desinformation, och verkar inte begripa att desinformation är precis vad han själv ägnar sig åt. Förhoppningsvis är det för att han har blivit lurad av den och inte för att han har onda avsikter.

Han tycker tydligen att modellresultat är fakta. För det är modellresultat som visar på en minskning av havsvattnets pH med 0,1-enheter, i takt med en ökande koldioxidhalt, och inte mätningar. Det krävs ett "noggrant" val av tidsintervall för att få till just 0,1 enheters minskning från mätningarna. Med andra val går det få till 0,2 enheters minskning eller 0,1 enheters ökning.

När det gäller det falska påståendet om extremare väder, är det tveksamt om det ens finns något stöd i modeller. Vad gäller stormar påpekar bland annat IPCC att prognosen är ingen förändring eller färre stormar. Vilket har en självklar bakgrund. Många stormar bildas på grund av temperaturskillnaden mellan tropikerna och polerna. Med global uppvärmning, minskar den skillnaden och därmed bildas färre stormar.

Källgranskning och ifrågasättande är då precis vad Lars-Erik Liljebäck INTE ägnar sig åt. Det är i stället ett helt okritiskt vidarebefordrande av tvivelaktiga påståenden från klimataktivister. Ja, det är klimataktivister, och inte riktiga forskare, som sköter om NASA:s klimatavdelning.

Förresten är rubriken och illustrationen inte mina förslag. Det är väl chefredaktören som vill visa hur löjlig han är.

Till råga på allt innehåller samma nummer av medlemstidningen en okritisk presentation av Rockströms sedvanliga svammel om klimatfrågor:

Det är till exempel svammel att prata om "turning point", "okontrollerad dynamik", "tröskeleffekter" och "offra korallreven". Korallrev har funnits i åtminstone en halv miljard år och på den tiden har såväl temperaturer som koldioxidhalt varierat rejält. Koldioxidhalten har för det mesta varit högre än idag, och kanske globala medeltemperaturen också.

Jag har svårt att förstå varför jag ska fortsätta betala medlemsavgift för att stödja detta missbruk och denna förvanskning av vetenskap i en medlemstidning som tvärtom borde försvara vetenskapen när den missbrukas och förvanskas. Visserligen går det att stanna kvar och arbeta för en förbättring. Men det finns roligare saker att använda tiden till.

Likes

Comments

​Peter Hjörne på Göteborgsposten har skrivit en ledarkrönika igen. Som vanligt hade det varit bättre om han hade låtit bli.

Han låtsas inte känna till att det är USA:s kongress som ratificerar internationella avtal och överenskommelser, inte presidenten. Presidenten skriver bara på för att bekräfta ratificeringen. Så var det länge i alla fall. På senare tid har presidenter ofta skrivit på fast det inte innebär någon ratificering. Den senaste, alltså president Obama, har varit värst. Men underskrift utan ratificering innebär också att avtalet eller överenskommelsen inte förbinder USA till någonting, som utsläppsminskningar.

I Kyoto skrev ledaren för USA:s delegation, dåvarande vicepresident Al Gore, på avtalet, fastän han visste att kongressen aldrig skulle ratificera. Kongressen hade nämligen innan mötet började fattat ett beslut om att inte godkänna något avtal som inte tvingade också utvecklingsländer att vidta klimatåtgärder. Självklart försökte inte president Clinton få avtalet ratificerat. Det hade varit hopplöst. I de klimathotstroendes världsbild har detta blivit att USA aldrig ens skrev på Kyotoavtalet.

Den presidenten kallades Bill. Snart kan landet ha en ny president Clinton, med förnamnet Hillary. Om det å andra sidan blir en president Trump, kommer svenska journalister att få spatt. Om svenska journalister var de enda som fick rösta i USA:s presidentval, skulle Hillary Clinton få alla rösterna och Trump ingen. Vilket i och för sig är typiskt för alla presidentval i USA. Svenska journalister håller stenhårt på den demokratiske kandidaten och dissar vilt den republikanske.

Till skillnad mot svenska journalister, är jag inte övertygad om att Clinton vore en mindre katastrof som president än Trump. Däremot är jag övertygad om att vem det än blir så kommer det att bli en av de sämsta presidenterna i USA:s historia.

Hjörne nämner president Bush två gånger och lyckas stava namnet fel en gång. Det säger mycket om Hjörne själv.

Kyotavtalet beslutades i december 1997. Bill Clinton var president åren 1993-2001 och George W Bush var president 2001-2009. Det är något svårt att begripa varför Hjörne tycker att just Bush skulle ha skrivit under Kyotoavtalet och inte Clinton. Inte för att det hade spelat någon roll, eftersom kongressen som sagt aldrig hade ratificerat. Förmodligen skriver Hjörne utifrån en uppfattning att Clinton var en "god" demokrat och Bush en "ond" republikan.

Al Gore är en kringresande handelsman i klimatskrämselbranschen snarare än en klimatkämpe. Gore reser runt i jetplan och håller föreläsningar som har tar mycket betalt för. Är det kallt ute, låter han limousinen som för honom mellan flygplats och föreläsningslokal gå på tomgång under föreläsningen. Dyker Gore upp på ett klimatmöte, träder någon magisk Gore-effekt in och ger kallare väder än normalt. Kanske finns det en gud, trots allt?

Jag är osäker på hur många hus Gore har, men hans huvudbostad är en jättevilla med en energiförbrukning som ett mindre, svenskt samhälle. Hur kan klimataktivister, som Gore, tro att folk ska ta dem på allvar när det inte verkar tro sina egna predikningar? Rika aktivister åker omkring i privata jetplan, fast de vill att andra ska sluta flyga helt och bo i energisnåla hus. De varnar för att haven ska översvämma världens kuster men köper ofta själva stora hus med stor energiförbrukningen och nära till havsstranden. Aktivisterna visar klart och tydligt att de egentligen inte tar sina budskap på allvar. Likt grisarna i Orwells Djurfarmen, anser de att sig vara mer jämlika än alla andra jämlika.

Hjörne avslutar sin krönika med frasen "lögnaktig inkompetens". Har han inte själv visat prov på åtskilligt sådant? Bland annat i sina hyllningar till charlatanen Johan Rockström som verkligen inte är den klimatexpert han själv och svenska journalistkåren anser. Hjörne har dessutom bidragit till tidningskoncernen Stampens ekonomiska problem. Inkompetensen finns absolut där.

Medvetna lögner kanske Hjörne inte har hållit på med. Men den som skriver om saker den inte kan någonting om, och ändå låtsas veta mycket, kommer att skriva lika mycket felaktigheter som den som vet men ljuger.

Lägg märke till att jag i senaste stycket använde det könsneutrala, svenska ordet "den" i stället för något onödigt nyord som förefaller vara det engelska ordet för "höna" men egentligen är ett försök att låna från finskan, med ändrad stavning. Svenskan behöver inga nya, könsneutrala pronomen, eftersom vårt språk har gamla, könsneutrala pronomen. Det är en sorts inkompetens också att hävda att svenskan behöver könsneutrala pronomen fast de redan finns.

Likes

Comments

Jenny Stiernstedt arbetar på Svenska Dagbladet och är den medarbetare som har fått till uppgift att skriva om klimatfrågor. Hon presenteras som statsvetare från början. Varför tycker ansvariga att en statsvetare är rätt person att skriva om något som egentligen hör till naturvetenskapen? Men, för all del. När det gäller klimatfrågor, har vetenskapen för länge sedan blivit frånkörd, både till och förbi ignorerandets gräns. Det handlar numera bara om politik och inte ett dugg om vad klimatforskningen kommer fram till.

Efter en av Stiernstedts många artiklar full med felaktigheter, skrev jag ett mejl till henne och påpekade vad statistiken om extremväder egentligen säger. Jag fick inget svar och det hade ingen effekt. Kanske har jag reagerat på någon av hennes felaktigheter tidigare och blivit inlagd i ett spamfilter?

Jag vet att det inte hade någon effekt, för hon har skrivit ett nytt inlägg. Visserligen påstår hon inte direkt att torka och översvämningar ökar men varför alls nämna de två om inte för att ge intrycket av att de har blivit vanligare? Hade hon läst, tagit del och begripit vad jag skrev till henne, hade hon vetat att vare sig torka eller översvämningar har blivit vanligare de senaste årtiondena. Kanske är anledningen till att hon skriver som hon gör att hon helt enkelt vill lura Svenska Dagbladets läsare? Läsare som för övrigt blir bara färre och färre, i alla fall om bar de som betalar räknas. Senaste nedgången var med 4500 exemplar på vardagar.

Värt att notera att av de fyra stora stockholmstidningarna, är det numera är bara SvD som låter sina upplagor mätas. DN, Aftonbladet och Expressen avstår. Förmodligen för att dölja hur stor nedgångarna är. De vänstervridna, svenska journalisterna tror att de kan lura läsare, lyssnare och tittare ostraffat. Men det kan de inte. Förtroendet för journalistkåren ligger ständigt i botten för alla yrkesgrupper. Läsare inser att de blir lurade och allt mindre villiga att betala för lurendrejerierna. Upplagorna går därför ned. För lyssnare och tittare är det svårt att undvika att ge pengar till SR och SVT, eftersom de finansieras av en sorts skatt som kallas TV-licens. En möjlighet är att slänga ut alla TV-apparater från hushållet och bara titta på TV via dator. Radiotjänsts försök att få datorer klassade som TV-mottagare misslyckades ju, eftersom domstolar motsatte sig den omdefinitionen.

Stiernstedt ansluter sig förmodligen till den skara människor som anser att industrialismen började 1880. Detta eftersom temperaturserier från myndigheter i USA börjar det året. Temperaturserier varav åtminstone en bygger på så många mystiska korrektioner att det förefaller vara ren manipulation. Manipulation i avsikt att öka på den lilla uppvärmning som finns i rådata.

Å andra sidan talas och skrivs det ofta om temperaturen under förindustriell tid, vilket då borde vara en stor del av 1880-talet för att dessa temperaturserier ska gå att använda. Så industrialismen startade då gissningsvis 1890, enligt den där skaran troende. Strunt samma att industrialismen vid det laget hade pågått i drygt 100 år och många länder, som USA, Storbritannien och Tyskland, var väldigt industrialiserade.

Ska en mer vettig tidpunkt för industrialismens startpunkt, till exempel början av 1800-talet, hamnar vi också i en period då väldigt lite är känt om globala medeltemperaturer. Egentligen omfattar förindustriell tid en period på drygt 4 miljarder år och under den perioden har globala medeltemperaturen varierat upp och ned med många grader. Det är egentligen helt meningslöst att försöka jämföra idag med en period utan vettig definition.

I mejlet jag skrev till Stiernstedt, undrade jag vad hon menar med att fattiga drabbas värst av klimatförändringar. Klimatförändringar är ju störst nära polerna och minst nära ekvatorn och nära ekvatorn är var de fattiga ofta bor. Men hon svarade inte, som sagt var. I stället upprepar hon påståendet, men nu bara för det fattiga landet Kiribati. Hon hävdar också att invånarna där snart måste lämna sina öar. Varför de skulle behöva göra det, berättar hon inte, men jag antar att det är den vettlösa idén om att stigande hav slukar korallöar som spökar igen? Vansinnig, för att den strider mot vad forskningen har vetat sedan Charles Darwin skrev sin bok om korallrev och -öar 1842. Dessutom visade en studie, gjord av nyazeländska forskar, för några år sedan att de flesta korallöar växer eller har oförändrad yta. Bara en minoritet krymper. Mitt eget tillägg här är att de som krymper förmodligen gör det för att invånarna har skadat dem.

Stiernstedt har tydligen läst en massa rapporter om hur allvarlig läget är. Eller snarare har hon väl läst om dem? Och inte fattat att de inte är skrivna av seriösa forskare och att de har noll trovärdighet. Studier som visar att klimatkänsligheten sannolikt är låg, har hon helt lyckats att missa. Låg klimatkänslighet gör klimatkatastrofen omöjlig.

1,5-gradersmål och tvågradersmål är egentligen indirekta erkännanden av att klimatkänsligheten faktiskt är låg. Om den vore hög skulle 1,5-gradersmål vara helt otänkbart att klara och tvågradersmål i stort sett omöjligt. De växthusgaser som mänskligheten redan har släppt ut, skulle leda till mer global uppvärmning än två grader om klimatkänsligheten vore hög.

Varför har Stiernstedt ens utsetts att skriva om ett ämne som hon har ungefär noll möjlighet att sätta sig in, med sin bakgrund? Någon medarbetare med större naturvetenskapliga kunskaper borde väl ändå finnas på SvD? Skulle SvD kunna tänka sig att göra tvärtom, och låta en naturvetare skriva om politik? Hon försöker sannerligen heller inte att sätta sig in i och ge en objektiv och sanningsenlig rapportering. Hon läser väl pressmeddelanden, som klimatpanikmakare så gärna sprider omkring sig, och tror att hon då får veta något viktigt som hon ska förmedla till läsarna.

Likes

Comments