I förrgår satte jag in min sista glödlampa. När beslutet kom att glödlampor skulle förbjudas, hamstrade jag. Nu är de slut.

När lågenergilamporna först kom, blev jag glad och köpte många. Sedan insåg jag att de är kvicksilverbomber och undvek dem.

Nu finns halogenlampor och LED-lampor. Halogenlampor drar nästan lika mycket ström som glödlampor, så det är konstigt att EU tillåter dem. För det är ju EU som bestämmer och inte Sverige. LED-lampor drar däremot lite och ger mycket ljus.

I kalla Sverige gav glödlamporna värme och minskade behovet av andra värmekällor. Fast när EU bestämmer, tas mest hänsyn till stora länder längre söderut. Där är det varmare, mindre behov av uppvärmning av hus och kolkraft, med sina stora utsläpp, är vanlig som elproducent.

Om nu olika former av lågenergilampor är bättre än glödlampor, skulle de ha klarat sig själva på en öppen marknad, utan hjälp av politiska beslut. Det är tveksamt om tidigare kvicksilverbomber hade klarat att konkurrera ut glödlamporna. Dagens LED-lampor kunde mycket väl ha gjort det. Fast det får vi aldrig veta.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Vänstern är bra listig med att hitta på finurliga formuleringar och på att sprida myter som om de vore sanningar. Dessutom har de ju hjälp av att en överväldigande majoritet av journalisterna själva är vänster och gärna sprider slagorden.

Några exempel:

Klyftor finns i bergstrakter och i citrusfrukter. Ta någon statistik över ekonomi, till exempel inkomst eller förmögenhet, och där finns däremot inga klyftor alls. Där hittas en viss variation, förmodligen ganska normalfördelad. Så banne mig att där finns något som kan kallas klyftor. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten om att där finns klyftor som måste överbryggas och åtgärdas.

Sverige tillåter privata företag att utföra välfärdstjänster inom till exempel vård, skola och omsorg. Företagen får betalt av landsting och kommuner, av skattepengar alltså, för att bedriva verksamheten. De får vanligen betalt för antalet kunder, som antalet elever eller antalet patienter. Det finns ingen möjlighet att dessa företag kan göra några obegränsade vinster. Intäkterna är i allra högsta grad begränsade, och utgifterna är ofta svåra att minska. Över 90 % av välfärdsföretagen har dessutom färre än 20 anställda. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten att det handlar om jättekoncerner som gör obegränsade vinster och stjäl skattebetalarnas pengar.

Vänstern sprider myten om att ökat skattetryck alltid leder till ökade skatteintäkter medan minskat skattetryck alltid leder till minskade skatteintäkter. Fast bara för skatter på företag och löner. För skatter på till exempel tobak, alkohol och drivmedel, skulle inte ens vänstern komma på den tanken. Där gäller att skattesatser höjs för att minska användandet och därmed också skatteintäkterna. Trots bristen på logik och trots att praktisk erfarenhet visar att myten är falsk, fortsätter den att leva och frodas.

Vänstern, dit också miljöflummarna hör, framgångsrikt spridit myten att vädret blir bara mer och mer extremt. Statistik och experter berättar om oförändrade eller minskande trender i sådant som översvämningar, antal orkaner och orkaners styrka, men det hjälper inte. Myten fortsätter att spridas.

Vänstern hävdar både att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar och att klimatförändringarna är störst i Arktis. De två påståendena går inte ihop. Bor de fattigaste i världen i Arktis, kanske? Ändå används de två påståendena ständigt som argument för att det behövs snabba och kraftfulla klimatåtgärder.

Likes

Comments

Angela Merkel förlorade gårdagens tyska val. Hon och hennes parti förlorade stort. Ändå blir hon vinnare. Det finns ju ingen annan realistisk kanslerkandidat.

Merkel har ju bland annat slukat klimathysterin med hull och hår samt drivit på för en katastrofal tysk energipolitik, Energiewende. Den går ut på att avveckla kärnkraften och satsa på att bygga ut "förnybart", alltså de dysfunktionella energislagen vindkraft och solpaneler. Föga förvånande har de tyska koldioxidutsläppen börjat att öka, fast de enligt flumpolitiken skulle minska.

Frågan är om något annat parti är villigt att samarbeta med Merkels konservativa koalition CDU/CSU? Det talas och skrivs om liberaler och de gröna ska ställa upp. Hur mycket har liberaler och miljöflummare gemensamt? Knappast någonting. Inte i Sverige i alla fall, och knappast i Tyskland heller.

Merkel föddes visserligen föddes i dåvarande Västtyskland men familjen flyttade strax efter till dåvarande Östtyskland, av många in i det sista sedd som ett socialistiskt paradis. Där gjorde hon karriär. Vilket bara kunde ha varit möjligt om hon åtminstone framstod som en övertygad socialist. Lurades hon bara, eller var hon det också? Hur kunde hon i så fall bli partiledare för ett konservativt parti efter Tysklands återförening?

Tyska valet stora vinnare var högerpartiet AfD. Av medierna naturligtvis utsett till ett främlingsfientligt, rasistiskt och nazistiskt parti. Medier som inte går att lita på ett dugg när det gäller att bedöma någonting till höger om Vänsterpartiet.

AfD är i alla fall en reaktion på en mycket stor asylinvandring. Mycket stor behöver dock inte innebära FÖR stor.

Jag vet inte om AfD, likt svenska SD, är klimathotsskeptiskt och klimatpolitikkritiskt. Bägge partierna är i alla fall reaktioner på en asylinvandring som många i bägge länderna upplever vara för stor.

I Sverige påstås 17 % ha utländsk bakgrund. Jag vet inte enligt vilken definition. Det finns ju tre möjliga: 1) De som är födda utomlands, 2) De som endera ingår i grupp 1 eller är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, 3) De som endera ingår i grupp 1, grupp 2 eller är födda i Sverige med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder.

Jag begriper inte varför den som är född i Sverige, och hemma kan prata svenska med åtminstone ena föräldern, ska se sig som utlänning. Det ska möjligen vara för att den personen tycker sig ha en helt annan hudfärg och/eller kultur än majoriteten.

Medierna och politikerna låtsades länge som om det inte finns några problem med ett stort inflöde av människor från helt andra kulturer än de europeiska, med språk som inte alls är släkt med de europeiska. Till europeisk kultur får vi också räkna länderna på de två amerikanska kontinenterna, där kultur och språk från tidigare europeiska kolonialmakter dominerar.

Detta förnekande hjälpte SD att växa. Till slut har de gamla partierna och medierna fått erkänna att asylinvandringen trots allt har lett till problem. Problem som knappast är olösliga, men i Sverige verkar det inte finnas några realistiska förslag för att lösa dem. Vilket till stor del kan förklaras med att politiker och journalister föredrar att leva i en fantasivärld i stället för att se verkligheten som den är. Det märker vi också när det gäller klimat- och energipolitik.

Är det verkligen för mycket begärt att politiken ska baseras på hur verkligheten ser ut, i stället för på fantasier?

Likes

Comments

Hönan eller ägget?

Ja, det är en gammal gåta.

Fast intressantare är denna:

Vad kom först? Biet eller blomman?

De är ändå beroende av varandra. Så hur skulle den ena ha kunnat utvecklas utan den andra?

Likes

Comments

1502 sänkte en orkan 20 av 31 skepp i spansk armada på väg med skatter hem från de amerikanska besittningarna. Bara ett av skeppen nådde någonsin Spanien.

1780 drog en kraftig orkan fram över den karibiska övärlden och dödade mer än 20000 människor. Vilket gör den till den dödligaste kända orkanen. Orkan är ju en term som bara används för tropiska cykloner på Atlanten.

Ändå tycks många vara helt övertygade om att orkaner inte förekom innan industrialismen, alltså innan mänskligheten började att släppa ut växthusgaser i stora mängder.

Likes

Comments

I morgon anordnar Svenska Kyrkan val. Varför då?

Svenska Kyrkan är inte längre statskyrka. Den borde vara, och betrakta sig, som en organisation som alla andra. Varje lokalorganisation, alltså församling, borde ordna årsmöten dit alla medlemmar är välkomna och där en styrelse utses. Eventuellt utses där också delegater till högre organ, eller så har styrelsen uppgift att utse sådana. Så går det till i andra organisationer. Så varför inte i Svenska Kyrkan?

I stället håller den på med regelbundna val, alldeles som den vore en stat i staten. Och en kommun i kommunen och ett landsting i landstinget. Den beter sig som en parallell, politisk organisation.

Politik är vad den alltmer kommit att ägna sig åt. Svaret på medlemstappet har dels varit att försöka bli en så allmän religiös sammanslutning att också de som bekänner sig till andra religioner än kristendomen ska känna sig välkomna. Dels har det handlat om att bli en organisation som tar ställning i politiska frågor, och det nästan alltid utifrån ett vänsterperspektiv.

Svenska Kyrkan har till exempel med hull och hår anslutit sig till den senaste av de moderna religionerna: Klimathotstron. Liksom alla nya religioner har klimathotstron också politiska ambitioner. Politiska ambitioner som verkar hämtade från marxistiska skrifter. Kapitalism och marknadsekonomin ska bort. Helst demokrati också. In ska global världsregering och planekonomi. Att de två sistnämnda kallas något annat kan bara lura den som vill bli lurad.

Alla religioner vill ha politisk makt från början. Först i vår sekulariserade västvärld, har en av de äldsta världsreligionerna, kristendomen, tvingats bort från mycket av den politiska makten i västvärlden. Medan andra inte har lyckats skaffa sig någon märkbar politisk makt. Än i alla fall.

Förr var det de fattiga som skulle räddas genom de marxistiska idéers genomförande. När praktiska försök visade att idéerna inte alls gynnar de fattiga, förlorade marxismen anhängare. I och med Sovjetunionens kollaps, kollapsade också marxismen.

För att strax återkomma under annat namn och med det påstådda målet att rädda klimatet, miljön och planeten.

De siamesiska tvillingarna socialism och kommunism visade sig kunna erbjuda bara brist på frihet, inflytande, välstånd och nödvändiga vardagsvaror. För alla utom för en liten maktelit. Föreslagna klimatåtgärder kommer att få samma resultat, om det går att så illa att de genomförs. Det går inte att ha demokrati med en politik som gör att i stort sett alla får det sämre.

Det är föga förvånande att partier till vänster ställer upp på klimathysterin. Men varför gör de fyra partier som tills nyligen var Alliansen det? Och varför håller sig inte Svenska Kyrkan till den religion som den grundades för?

Likes

Comments

Om vi nu snabbt ska sluta med fossila bränslen och kärnkraft: Vad ska ersätta?

Sol och vind, hävdar somliga. De som tror på det, kan inte ha hört talas om natt, moln och vindstilla. Installerad effekt i sol och vind behöver nästan lika mycket installerad effekt i reglerkraft som snabbt kan kopplas in och ersätta.

Reglerkraft kan vara vattenkraft. Ska vi i Sverige klara oss med bara den, får vi vänja oss vid att använda mindre el än idag. Många andra länder har nästan ingen vattenkraft.

Det enda rimliga alternativet som reglerkraft är ofta kraftverk eldade med fossila bränslen. Vad var det då för mening med att först "ersätta" de fossila bränslena och sedan använda dem i alla fall?

Om vi försöker klara oss utan el då? Vad ska vi använda då? Fotogenlampor? Stearinljus? Gasolkök?

Fast, aj då! Fotogen, stearin och gasol tillverkas alla av fossila bränslen.

Valolja då? Garanterat organisk, förnybar och inte fossil. Fast då krävs det att vi dödar valar. Inte bra, väl?

Ved och andra biobränslen kräver nedhuggning av träd och användande av jordbruksmark för annat än livsmedelsproduktion.

När vi började använda fossila bränslen, bidrog det faktiskt till att rädda valarna och världens skogar. Det tänkte väl inte klimataktivisterna på.

Likes

Comments

Det senaste dygnet har den svenska, faktaresistenta journalistkåren nog slagit rekord i att skriva dumheter. Detta efter att läckor i Washington hävdar att president Trump kommer att se till att USA lämnar Parisöverenskommelsen.

Journalisterna skriver envist "avtal" i stället för "överenskommelse", men det har de gjort sedan december 2015. Begriper de inte skillnaden mellan avtal och överenskommelse? Går de på allt som miljöpartister påstår? Dåvarande miljöminister Åsa Romson hävdade till och med att resultatet av Parismötet var ett bindande avtal. Ständigt dyker samma fråga upp om politiker i allmänhet och miljöpartister i synnerhet: Är han/hon dum? Eller ljuger han/hon?

Journalisterna beskriver det ännu så länge obekräftade ryktet om Trumps kommande beslut med sedvanliga, faktaresistenta dumskalleord. Trump har visat sin onda sida. Beslutet är en katastrof. Resten av världen i allmänhet, och EU i synnerhet, måste nu göra mer för att kompensera för USA:s bortfall. EPA, USA:s miljövårdsmyndighet, styrs nu av en klimatförnekare. Trump själv förnekar klimatförändringar och kallar dem bluff. Fossila bränslen är hur som helst på väg ut, för det ser marknadskrafterna till. Solenergi är nu billigare än fossila bränslen. Alla, eller nästan alla, klimatforskare är överens om att mänskligheten påverkar klimatet katastrofalt mycket och att de fossila bränslena snabbt måste fasas ut.

Det är imponerande att journalisterna lyckas få till så enormt många dumheter och osanningar. Några funderingar har de inte på att kontrollera fakta eller att ifrågasätta vad klimataktivister och miljöflummare påstår. De som inte är journalister och som får uttala sig i medierna är dels pseudoforskare som har sin försörjning tryggad så länge klimathotet lever. Dels aktivister från till exempel Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Till och med Kyotoprotokollet och president Bush kommer upp. Det påstås att han såg till att USA övergav det avtalet. Vilket är en minst sagt underlig beskrivning av historien. Mötet i Kyoto ägde rum i december 1997, då Bill Clinton var president och Al Göre vicepresident. Bush tillträdde som president 2001 och visste att det inte var någon mening att låta Senaten ta ställning till avtalet. Den hade redan 1997 beslutat att inte gå med på något klimatavtal som inte omfattade också utvecklingsländer. Clinton hade 3 år på sig att låta Senaten ta ställning till Kyotoprotokollet. Han gjorde det inte, men det räknas inte för svenska journalister. De skyller på Bush i stället.

På tal om Senaten, så är det bara den som kan ratificera avtal och överenskommelser som innebär att USA åtar sig att göra något. När Obama skrev under ett papper och kallade det en ratificering av Parisöverenskommelsen, är det oklart vilken juridisk betydelse den underskriften hade. Eventuellt var det bara en autograf. Någon ratificering enligt USA:s konstitution var det inte. Trump skulle helt enkelt kunna skicka Parisöverenskommelsen till Senaten för ett beslut, vilket inte kommer att bli annat än att Senaten röstar emot att ratificera.

Fossila bränslen är absolut inte på väg ut, utan står för 85 % av världens energibehov. Deras andel minskar bara långsamt. Sol och vind står tillsammans för 2 %. Dit har de nått via stora subventioner från stater. De är absolut inte lönsamma utan subventioner och de är absolut inte billigare än fossila bränslen.

Kina har minskat takten i utbyggnaden av kolkraft, men det är enbart för att landets energibehov ökar långsammare än vad makthavarna tidigare trodde. Det är inte på grund av några klimatåtgärder. Vilket landet hur som helst inte har lovat före 2030, enligt just Parisöverenskommelsen.

Det är bara EU som tar klimathotet på allvar och tänker genomföra klimatåtgärder. Fast kanske inte hela EU. Länder i öst, som kommer ihåg kommunismen och ser likheterna med klimatpolitiken, knorrar.

Svenska journalisters dravel till kommentarer om Trumps eventuella beslut om Parisöverenskommelsen, går att läsa i bland annat Expressen , Aftonbladet och en rad mindre tidningar. Det är egentligen inte värt tiden de tar att läsa.

Likes

Comments

Otroligt nog har den politiska korrektheten (PK) en egen dag. Och den är idag, 11 maj.

Jag visste inte, förrän jag i morse såg det i lokaltidningen. Där beskrivs politisk korrekthet som att inte diskriminera andra, att lyssna på sina medmänniskor och att inte använda kränkande ord och uttryck.

Skämtar den som skrev det där? Eller är denne person så obegripligt korkad? Politisk korrekthet är ju raka motsatsen. PK innebär att diskriminera den som har "fel" åsikter, att inte lyssna på den som har "fel" åsikter och att använda kränkande ord och uttryck mot den som har "fel" åsikter. Med "fel" åsikter menas då åsikter som PK-eliten inte tycker om men inte ens försöker hitta några sakargument emot. Kanske för att det inte finns några?

Den som har "fel" åsikter kan till exempel kallas sådant som fascist, nazist, rasist, foliehatt, faktaresistent eller klimatförnekare, beroende på vilket ämne det handlar om. De förstnämnda används då om dem som påpekar att Sverige inte klarar av att ta emot hur många flyktingar som helst per år. De används väl mindre nu när de flesta riksdagspolitiker mer eller mindre entusiastiskt står bakom en politik som ska göra det svårare för människor att komma till Sverige och söka asyl eller uppehållstillstånd på grund av familjetillhörighet.

De sistnämnda används mot alla oss som påpekar att klimatvetenskapen inte alls har några bevis för att klimatkatastrofen står för dörren och att diverse vanliga påståenden är tveksamma eller rent av helt fel. Exempel på sådana påståenden är vädret skulle ha blivit mer extremt, att det är varmare än någonsin eller öknarna breder ut sig.

Politisk korrekthet behöver verkligen ingen egen dag. Vi behöver inte ens någon politisk korrekt. Låt oss i stället hålla debatterna sakliga och sluta slänga obefogade okvädingsord mot varandra. Ord och uttryck som nazist, fascist och alarmist ska bara användas mot dem som verkligen är det!

Likes

Comments

Vädret verkar ständigt skicka budskap till de klimathotstroende. Med de lyssnar inte. I stället ser de global uppvärmning i varje väderhändelse som är åtminstone lite ovanlig. Global uppvärmning som då naturligtvis, enligt de troende, är orsakad av växthusgasutsläpp. Det spelar ingen roll om det är skyfall, torka, extremvärme eller extremkyla. De lyckas skylla allt på växthusgasutsläpp. Vilket tydligt visar att det handlar om religion och inte vetenskap. En riktig vetenskaplig hypotes eller teori försöker inte alls förklara allt, utan kommer med förutsägelser som går att testa mot vad som verkligen händer. Om förutsägelserna inte stämmer med verkligheten, är det dags att överge hypotesen/teorin, inte att flytta målstolparna och låtsas att allt stämmer med förutsägelserna i alla fall.

Likes

Comments