Varsleresitter med kunnskap som prøver å bli skjult for folk. Her er det gjerne folksom har stor innflytelse og har makt, og det vil påvirke samfunnet om detkommer ut. De varsler fordi det som blir skjult er noe som de mener er viktigat andre og det offentligheten bør få vite. De mener at det er noe som ikke erriktig og urettferdig å holde skjult. De er modige som varsler, fordi de vet atde får stor makt og innflytelse mot seg, og vet ikke hva som kommer mot dem.Problemer som å bli trodd og utpressing er noe som de blir utsatt for. En sereksempler som Edward Snowden som må gjemme seg for å ikke bli funnet. Det blirogså mye media rundt dem, hvor presset er høgt. Her skal det finnes ut om deter riktig, og om det er mer som ligger bak.

Varslere hjelper oss med å bryte den stillheten som mange andre sitter med. Ofte er det ikke så lett å stå frem rett og slett på grunn av denne haten man kan få fra andre. Varslerne våre er det derfor viktig å skjerme og hjelpe. På denne måten vil kanskje flere hemmeligheter deles med resten av oss, og flere varslere kommer frem.

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

Likes

Comments

​I både En folkefiende av Henrik Ibsen og om Edward Snowden ser vi at det ble konsekvenser for begge parter. Dr. Stockmann ville bruke sin ytringsfrihet til å stå frem og redde byen. Han ønsker ikke at byens innbyggere skulle bli sykere av badet som egentlig skulle gjøre dem frisk. Så snart det er snakk om tap av penger eller troverdighet på vegne av andre er det lettere å få mer hat fra folkemengden. 

Edward Snowden, derimot, har enkelte ting til felles med Dr. Stockmann. Han ble hatet av maktene i sitt eget land og måtte søke asyl til andre land for å ikke bli tatt av myndighetene. Snowden kan derfor også regnes som en folkefiende, da hans eget folk vil ta han til fange. 

Mennesker som sitter med skjult informasjon  står derfor fremfor vanskelige valg. Er det verdt å bli hatet for å varsle andre om den informasjonen man sitter med? Vi vil derfor anse varslere som helter, ikke folkefiender.

Likes

Comments

Tidenes største dokumentlekkasje avdekker hvordan statsoverhoder, kriminelle og kjendiser kjøper seg hemmlighold og gjemmer pengene sine. Varslerne er Aftenposten og deres journalister. Saken viser skandalene som har blitt oppdaget i skatteparadiset.


Aftenposten er den eneste avisen og media i Norge som har fått tak og rett til å skrive om Panama-papirene. Det kommer nye lekkasjer hver dag hvor nye skandaler som er prøvd å skjule kommet frem. Lekkasjen, som har fått navnet Panama Papers, gir et detaljert innblikk i hvordan 128 politikere, embetsmenn og andre mektige personer fra hele verden bruker skatteparadiser til å gjemme pengene sine. Lekkasjen er tidenes største og 1500 ganger så stor som WikiLeaks, lekkasjen fra 2010 der Aftenposten fikk tilgang til graderte dokumenter fra amerikansk diplomati. Dokumentene er så som over 40 år tilbake. Dokumentene er lekket av advokater fra Mossack Fonseca som jobber med å hjelpe folk til å opprette selskap i Panama. Det er også mange journalister som har jobbet med på å få fram dokumentene. Det er dermed advokatene og journalistene som blir varslere i denne lekkasjen. Dette er internasjonalt lekkasje hvor mange land har mennesker som er innblandet og det blir dermed en stor sak hvor mange blir involvert. Det er mer enn 200 nordmenn som er omtalt i dokumentene, og de internasjonale journalistene som har jobbet med å varsle har gått ut for å offentliggjøre Panama-papirene 9. Mai.


På linken nedenfor viser enkelt hva Panama-papirene handler om:

http://www.aftenposten.no/panamapapers

Likes

Comments

I nyere tid har det oppstått flere saker hvor varslere kommer frem med informasjon som setter en i fare. Edward Snowden er et godt eksempel på dette. Saken skal være et av de viktigste momentene i USAs historie.


Fenomenet varslerehar fått stor oppmerksomhet i media de siste årene, og varsling har ført tilflere kjente skandaler i offentlig forvaltning og i næringslivet. En kjent saksom de fleste sikkert har hørt om er dataekspert Edward Snowden som var tidligereansatt i CIA (Central Intelligence Agency) .I 2013 lekket han opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til The Guardian og The Washington Post. Opplysningene inneholder dokumenter som beviser at NSA(National Security Agency) driver ulovlig overvåking av privatpersoner i USAgjennom blant annet mobiler, nettbrett og PCer hos sine innbyggere og hvordande også spionerer på andre land. Selve tyveriet av dokumentene anses som etpolitisk lovbrudd. Han er derfor siktet for "tjuveri av statligeiendom". Dokumentene overleverte han til amerikanske journalister; Glenn Greenwald, Laura Poitras og EwenMacAskill.

Dokumentene som blelekket til Washington Post, viser at NSA bryter den amerikanske loven ompersonvern flere hundre ganger årlig. Flere anrop mellom privatpersoner erblitt tatt opptak av og lagret, samt flere millioner meldinger sendt framobiltelefoner over hele landet hver eneste dag. National Security Agency (NSA)programmet sies å ha hentet og lagret data fra SMS-meldinger for å samleinformasjon om posisjon, kontakter og økonomiske data. Dokumentene viser ogsåat GCHQ hadde brukt NSA databasen til å søke etter informasjon på mennesker iStorbritannia. Programmet, Dishfire, analyser SMS-meldinger for å trekke utinformasjon, inkludert kontakter fra ubesvarte anrop varsler, plasseringer ogreisevarsler, finansiell informasjon fra banken, betalinger og navn fraelektroniske visittkort.

​Videoen viser en enkel forklaring på Snowden-saken på 90 sekunder. 

Likes

Comments

Her har vi funnet en video som våre lesere kan se dersom det er et ønske. Det er en stund siden vi har snakket om verket i klassen, og tenkte derfor at det ville være en god ide å legge ved en film som alle kan se om de vil.

Likes

Comments

Som en introduksjon for temaet, harvi valgt å bruke En Folkefiende som en av de største norske litterære verkeneinnenfor emnet vårt.

En folkefiende eret drama skrevet av Henrik Ibsen i 1882. Hovedpersoneni stykket, dr. Stockmann, oppdager at det nye «sunnhetsbadet», som er byensviktigste inntektskilde, er forgiftet. Han kommer i en konflikt både med myndigheter ogborgerskap da han ønsker å rydde opp. Gjennom stykket ønsket Ibsen å visemotsetningen mellom sannhet ogegeninteresser og ta et oppgjør med alle maktgrupperinger og politiske partieri sin samtid, og han stiller seg kritisk til flertallstyranniet,på bekostning av individets retttil å tenke annerledes.

En folkefiendehandler om doktor Tomas Stockmann og hans kamp for sannheten i et samfunn dermakthaverne har mye å tjene på å holde sannheten skjult. Handlingen foregår ien liten by på sørlandskysten. Tomas Stockmann er nylig ansatt som lege vedbyens store stolthet: det nye kurbadet. Men det viser seg imidlertid at flereav gjestene har blitt sykere, og ikke friskere, etter badebesøk. For å forsøkeå finne ut hva som er galt har Tomas tatt prøver av vannet som han har sendttil analyse. Svaret bekrefter hans mistanker; vannet er forurenset, og badet erubrukelig med mindre vannledninger og kloakkrør brytes opp og legges om. Tomaser sjokkert over hva han har oppdaget, men samtidig lettet og stolt over at hansannsynligvis kan ha avverget en helsemessig katastrofe. Til å begynne medhylles Tomas over oppdagelsen han har gjort, men klimaet forandrer seg så snartde praktiske og økonomiske konsekvensene av oppdagelsen avdekkes. Byensbesteborgere, med broren Peter Stockmann i spissen, beskytter sine investeringerog stempler Tomas som ”en folkefiende”.

Hovedtemaet i stykket er hvilken makt penger, ogpersoner høyt i samfunnet har. Folket i stykket er for å utbedre vannet, mennår det kan komme stedet til skade går plutselig alle imot Stockmann og hansideer. Ibsen fører et klart venstre politisk budskap i skuespillet. Han synesverdier som miljø er mye viktigere enn penger.

Ibsen går også hardt ut mot egoismen alle menneskerhar. Folket tør ikke hjelpe samfunnet hvis deres eget beste står på spill.Ingen tør å starte et opprør, men alle kan gjemme seg under flertallet. Ingentør å si sine egne meninger under mange øyne.

Miljøvern står mot kapitalismens makt i detteskuespillet. Personene i skuespillet må ta valget mellom å si det som er sant,og antageligvis bli hatet, eller så må man holde med kapitalismen og overseskadene som kommer ved følge av dette.

Det er altså det store samfunnet som står mot detlille individet.

Ibsen slåss for individets rett til ytringsfrihet ogmot samfunnets økonomiske egeninteresse. Han vil ha sannheten frem, uansett hvadet vil koste han.

Vi kan derfor spørreoss sjøl, har vi egentlig ytringsfrihet når samfunnet slår så hardt på dem somstår alene? Mangfoldet vil alltid vinne, og Stockmann finner seg i en vanskeligsituasjon der han aleine må kjempe for ytringsfriheten og sannheten.

Likes

Comments

En varsler er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forholdeller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjonerder vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert. I mange tilfeller harde ansvarlige i bedriften eller organisasjonen forsøkt å skjule opplysningeneom slike forhold eller forsøkt å straffe varsleren, for eksempel vedavskjedigelse. ”Varsler” har fått stor oppmerksomhet i media de siste åra, og varsling har førttil flere kjente skandaler i offentlig forvaltning og i næringslivet. En kjent varsler som vi kommer til å fortelle om er Edward Snowden som avslørte hvordan USA spionerer på borgerne sine. 

Likes

Comments

Hei og velkommen tilvår litteraturblogg! Selve bloggen vil handle om temaet varslere og emnene vifinner rundt dette. Blant annet vil vi trekke inn forfattere eventuelle bøkersom omhandler temaet vi har valgt. Grunnen til at vi valgte varslere som temapå vår blogg er fordi det er et emne som kan knyttes opp til både fortid ognåtid. Det er blant annet

Før vi starter vårposting av videre innlegg vil vi først og fremst presentere en disposisjon slikat det er lettere å følge med for våre lesere.

Selvsagt er det ikkealle som vet hva en varsler er. Vi vil derfor starte med å forklare ordet fordere slik at innholdet vil være enklere å forstå. Deretter vil vi presentere etlitterært verk om emnet. Vi vil trekke inn problemstillinger som kan knyttesopp til temaet vårt. Etter dette vil vi fortelle litt om varslere fra nyere tidhvor både Snowden og The Panama Papers nevnes som eksempler basert på bloggenstema. Våre lesere vil stå fritt for å dele sine meninger med oss rundt temaetdersom det skulle være et ønske. Tilslutt skal vi forklare hvordan temaet kanknyttes opp til dagens samfunn.

Likes

Comments