Ida Holmsten som boken är en biografi om; handlar om hennes liv som mamma och kriminell, utanförskapets konsekvenser samt kärlekens kraft att förändra. Ida har skrivit boken med hjälp av Theodor Lundgren som är en svensk frilansande skribent.

Jag valde boken dels för dess genre; självbiografi. Jag är inte mycket för att läsa böcker och tror därmed att en bok med denna genre kan fånga mitt intresse. Dels för att den handlar om våld och alkohol, som varit en del i mitt liv de senaste tre åren pga att mamma var tillsammans med en alkoholist. Han valde att inte sluta med alkohol fastän att han visste att vi skulle backa. Tyckte boken lät intressant för att hon tar upp alkohol och våld. Hur hon gick till väga för att sluta och hur hon kombinerar livet som mamma och kriminell.

- Isabell Bengtsson -

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

I boken "Tills man dör lever man" av Niklas Källner har han och hans fotograf intervjuat människor som de har stött på ute på gatan. Boken innehåller mängder av bilder på de intervjuade och Niklas själv och den har ett väldigt luftigt och estetiskt tilltalande upplägg.

Författaren beskriver så väl bokens innehåll "Boken tar avstamp i tankar om livets början, om uppfostran och uppväxt, för att sedan avhandla såväl det liv vi lever i som det liv som inte alltid blir som man har tänkt sig. Boken avslutas sedan med ett kapitel om livets slut, inte minst om det svårpratade ämnet döden", helt enkelt en bok med otroligt mycket livserfarenhet. Dessa delar som han pratar om kan liknas med kapitel, varje del har ett inledande citat från den kommande delen.

Språket i boken är ganska avslappnat och informellt. Texten påminner några gånger om en tidningsartikel, ibland är det frågor och svar och ibland är det en berättelse. Detta gör texten mer livlig och varierad. På något vis lyckas Niklas Källner verkligen engagera läsaren, ibland känns det nästan som att man står där bredvid honom när han genomför sina intervjuer.

- Ida Kristiansson -

Likes

Comments

Ann Heberlein är en prisad författare som har skrivit boken; En liten bok om ondska som jag ska föra en bokblogg om. Denna bok handlar om alla människors ansvar i konflikter och tragedier. Jag har än inte börjat läsa men baksidan och ni vet den där lilla sammanfattningen som finns där är otroligt gripande. På något sätt får den mig att känna mig medskyldig till alla världens tragedier eftersom hon där skriver om alla människors ansvar.

Jag har under en tid i mitt liv börjat förstå vart jag har mig själv och vem jag vill vara. Själv identifierar jag mig som feminist och försöker i den utsträckning jag kan föra debatt kring jämställdhet men det är inte så enkelt som man kanske tror från början. Det jag menar är att det är lätt att ha tydliga värderingar och ståndpunkter i huvudet medan man kanske inte alltid följer dessa i praktiken och reagerar på händelser när de faktiskt inträffar.

Vi pratar ofta om hur bra vi har det i Sverige och allt för sällan belyser man de skeva idealen och stereotyperna i den öppna debatten. Jag tycker att människovärdet diskuteras för lite och hamnat i skymundan för den ekonomiska tillväxten och frågor om pengar. Vi har fortfarande många saker vi måste förbättra i vårt samhälle och genom att inte erkänna dessa skillnader mellan kön, etniciteter och så vidare så blundar vi kanske också när det inträffar tragedier relaterade till dessa värderingar. Ann skriver "Förutsättningarna för att onda handlingar ska kunna utföras är alltid den stora, tysta massans likgiltighet... Den stora gemensamma nämnaren är du och jag... Vi som är åskådare." Det får mig att tänka på alla hemskheter som inträffar i världen och hur lite vi människor faktiskt engagerar oss och hjälper varandra. 

- Emelie Nilsson -

Likes

Comments

Jag ska börja läsa boken "Tills man dör lever man" av Niklas Källner. Det är en samling av många, många intervjuer som han har utfört. Utan att ha börjat läsa har jag uppfattat det som att det är människor som han har träffat på gatan. Jag hoppas och tror att boken kommer vara mycket intressant eftersom att jag intresserar mig för psykologi och den rör sig inom det området. Det här med intervjuer är en spännande grej eftersom att man aldrig kan veta vad man får för svar på den enklaste frågan. Jag tror att jag kommer få ta del av en massa intressanta historier och livserfarenheter.

- Ida Kristiansson -

Likes

Comments