View tracker

Fredagen bjuder på soligt väder i norra Götaland och Svealand och temperaturer omkring 3-6 grader. I södra Götaland är det inledningsvis mycket moln men under eftermiddagen spricker molntäcket upp norrifrån. Även här ungefär samma temperaturer. Södra Norrland berörs av ett splittrat nederbördsområde med både blötsnö och regninslag medan norra Norrland får uppehåll och omkring halvklart. I fjällen drar dock snöbyar in i den friska och byiga västliga vinden. Temperaturerna i Norrland håller sig mest på minussidan, men i de södra landskapen någon enstaka plusgrad. Imorgon väntas vädret till stor del upprepa sig, men snöområdet i södra Norrland sprider sig nu även upp över norra Norrland.

Likes

Comments

Mild luft täcker landet och ger temperaturer på plussidan på många håll. Ett frontsystem passerar under torsdagen österut över mellersta och norra Norrland och ger både regn och snö. Samtidigt är det blåsigt här med friska till tidvis hårda väst- till nordvästliga vindar, allra blåsigast blir det i Lapplandsfjällen där det väntas stormbyar. Över sydligaste Norrland och Svealand luckras molnen upp något under dagen och det blir klart eller halvklart väder . I Götaland väntas mest mulet och lokalt dis, men uppehåll. Framåt eftermiddagen och kvällen drar nederbörden bort från Norrland och öster om fjällen klarnar det upp och vinden avtar. I fjällen väntas dock fortsatt tidvis täta snöbyar och lokalt hårda vindbyar. Det är kallare luft som tagit sig ner över Norrland och det blir allmänt minusgrader. Under fredagen sträcker sig en frontzon över södra Norrland med mulet väder och tidvis snöfall och i norra Norrland blir det en del sol under dagen, dock snöbyar i fjällen. Även Svealand och norra Götaland får tidvis soligt väder under fredagen, men i södra Götaland väntas fortsatt mycket moln.

Likes

Comments

SMHI vädret i Sverige - Ett omfattande lågtryck ligger under torsdagen över södra Norrland och drar under dagen nordost mot mellersta Norrland. Lågtrycket väntas ge stora mängder snö i mellersta och norra Norrlands kustland samt i östra Lapplandsfjällen. Dessutom blir det blåsigt längs i Svealands och Norrlands kust kustland under morgonen, men vinden avtar långsamt söderifrån under dagen och till kvällen fortsatt blåsigt längst i norr längs kusten. Det väntas snödrev i Norrlands kustland under torsdagen. I söder klarnar det upp på en del håll men ger varierad molnighet och under dagen tidvis regn eller lättare blötsnö. Det blir även blåsigt längs Götalands västkust, samt under dagen i Götalands inland.

Likes

Comments

Under onsdagsmorgonen väntas tidvis lättare snöfall över landets västra delar med inslag av regn i sydväst. Längs västkusten blir det blåsigt med tidvis hårda sydliga vindbyar som förstärks senare under morgonen då ett lågtryck närmar sig från väster. Lågtrycket ger kraftigare nederbörd i de västra delarna av Götaland och Svealand samt över Dalarna. Då väntas kraftiga snöbyar samt närmast kusten kraftiga regnskurar. Lågtrycket drar under dagen österut med tilltagande vind även på Götalands, Svealands och Norrlands kuster samt på Öland och Gotland. Snöfallet drar även till de östra delarna med en hel del kraftiga snöbyar i kombination med blåsigt väder . Till kvällen avtar nederbörden i söder samt vinden i inlandet medan det kraftiga snöfallet drar norrut mot södra Norrland. Vinden i kombination med snöfall ger risk för snödrev på flesta håll i södra och mellersta Sverige samt upp mot norra Norrlands kustland.

Likes

Comments

Trettondagen fortsätter inledningsvis att vara riktigt kall men temperaturerna stiger snabbt under dygnet i takt med att en varmfront för in mildare luft västerifrån. Dagen inleds med klart väder på många håll men molnigheten ökar då fronten drar in. Det väntas snöfall i delar av mellersta och norra Norrland under dagen och till kvällen drar snöfallet även över landets södra halva. Under dagen väntas också tilltagande sydvästliga vindar som längs med Norrlandskusten och vid Bohuskusten kan ge hårda eller mycket hårda vindbyar.

Likes

Comments

Ett snöfallsområde över östra Götaland rör sig under onsdagen vidare åt sydost och mattas av allt mer i intensitet. Även över Svealand och södra och mellersta Norrland förekommer tidvis lättare snöfall, men även detta kommer att avta under dagen. I den nordostliga vinden bildas dock snöbyar längs med landets ostkust samt över Öland och Gotland. Längs Götalands ostkust samt på Öland och Gotland är det även riktigt blåsigt med byvindar i stormstyrka fram till onsdag sen eftermiddag eller kväll. En högtrycksrygg växer under dagen in över Norrland norrifrån och medför uppklarnande väder och sjunkande temperaturer. Då det är mycket kall luft som drar ner norrifrån får man räkna med temperaturer mellan 25 och 35 minusgrader på många håll i norra Norrland, lokalt kan det även gå ner mot -40 grader. Under kvällen och natt mot torsdag börjar molntäcket tunnas ut även över Götaland, Svealand, och södra Norrland. I samband med uppklarningen sjunker temperaturen även här, även om det inte blir lika kallt som längst i norr. Under torsdagen blir det sedan mestadels klart och kallt väder i hela landet, men i den nordostliga till nordliga vinden väntas snöbyar dra in mot Upplandskusten samt Öland och Gotland. Under torsdagen täcker kall luft hela landet och i Götaland och Svealand väntas temperaturer på 10-20 minusgrader, i södra Norrland 20-30 minusgrader och i norra Norrland 30-35 minusgrader, men lokalt ner mot -40 grader.

Likes

Comments

Dagensväder - En kallfront med moln och regn rör sig sakta söderut över Götaland. Bakom den drar kallare och torrare luft ner från norr. Molnigheten minskar över Götaland och Svealand under dagen. I Norrland dominerar molnen och här och var väntas också lätt snöfall. Efterhand främst över Norrbotten. Ett molnområde över södra Norrland rör sig åt sydost ner över Svealand under eftermiddagen och i öster kan det förekomma lite lätt snöfall framåt kvällen. Under dagen mellan 0 och 6 plusgrader i Götaland och Svealand. Men i norra Dalarna 0-5 minusgrader. I Norrland mellan 0 och 10 minusgrad, men i Gästrikland någon plusgrad.

Likes

Comments

Dagens väder - Under morgonen klarnar det upp allt mer över Götaland och Svealand. I Norrland mestadels klart öster om fjällen. I fjällen mer moln och en del snöbyar. Dagen blir solig på många håll, men i söder tätnar molnen allt mer från seneftermiddagen och från kvällen drar ett omfattande nederbördsområde in västerifrån och sprider sig upp åt nordost över Götaland, Svealand, och södra Norrland. Från norra Dalarna och Hälsingland väntas snöfall, söder om detta regn. I samband med att nederbörden drar in tilltar en sydlig vind från fredagskvällen. Framför allt är det längs västkusten det blir blåsigt med hårda vindbyar, men även i södra Norrlandsfjällen väntas blåsigt, men då främst på kalfjället. Under natt förskjuts de kraftigaste vindarna österut och till lördag morgon väntas hårda vindar på Östersjön. Det blir tidvis blåsigt också över land i Götaland och Svealand med friska syd- till sydvästliga vindar från natt mot lördag till lördag eftermiddag.

Likes

Comments

KLART väder - Det blir mestadels mulet väder över södra Sverige under onsdagen samt uppehåll. Under eftermiddagen och kvällen drar en kallfront österut med tidvis regn i de västra delarna av Götaland och Svealand. Regnet övergår mer i snöfall i norra Värmland och södra Dalarna. Snöfall berör även nordvästra Norrland under kvällen. Sydliga till sydvästliga vindar för upp mestadels fuktig luft under dagen med tidvis lite blåsigt väder i Jämtlandsfjällen. Dagstemperaturer i söder mellan 0 till +5 grader, i norr -5 till +2 grader.

Likes

Comments