Den här veckan har vi haft besök av en konstpedagog från Wanås. Vi fick prova att göra skulpturer i grupp och berätta och fantisera om dem och även se hur de förändrades när man såg dem som en skugga.
I So har vi arbetat med istiden och vilka spår vi kan se av den i naturen. Vi har övat på att läsa fakta texter om detta.
Veckan läxa blir också att läsa fakta text på sid 63-68i Livet i bokstavslandet. När man har läst om jorden, månen och stjärnorna väljer man en av faktatexterna och läser den en gång till. Sedan väljer man ut viktiga ord i texten och använder dem för att skriva en egen fakta text.
I matte ska man träna på 3: ans tabell. Tycker man att den är lätt kan man utmana sig med att tex ta tiden eller träna på alla tabeller vi övat på t ex elevspel.se

Nästa vecka kommer vi fortsätta träna på att göra algoritmer med multiplikation.
I No kommet vi att arbeta med kroppen inuti.Vi börjar med skelettet.
På måndag är det dags för oss att ha hemkunskap.

På torsdag kommer det att bli en vänskapsföreställnig på skolan tillsammans med musikskolan. Vår klass kommer att uppträda med en sång!
På fredag är det sista gången med extra simskola för de elever som behövde detta.

Trevlig helg Ulrika

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Den här veckan har vi fortsatt med Livets utveckling på jorden och kommit fram till hur människan utvecklades.
I matematik har vi jobbat med problem lösning och olika strategier som är bra att använda när man löser problem. Vi har övat på att visa hur man tänker istället för att bara skriva ett svar.
Vi har också jobbat med programmering. Vi har pratat om att väldigt många saker i vår vardag är programmerade och vi har även provat själva att programmera en liten robot för att få den att gå dit vi vill. Se bilder.
Vi har också hunnit med att gå på Vernissage i Amelias sinnesrum, vilket var mycket uppskattat! Dessutom blev det brandövning när vi minst anade det! Detta klarade barnen galant och visste precis hur man gör.

Veckans Läxa är att läsa kapitel 5A i Livet i Bokstavslandet. Sid 56-62. När man har läst kapitlet flera gånger så ska man sammanfatta det.

I matte ska man träna på 2,4,5,10 -tabell så att man är helt säker. Träna flera gånger innan du skriver på pappret. Man kan träna med korten eller på elevspel.se eller något sätt man själv kommer på!

Nästa vecka kommer vi att uppmärksamma Barnboksveckan och Nationella läsdagen med att bland annat gå till biblioteket för bokprat och vi kommer satsa extra mycket på att läsa under veckan genom parläsning.

I So kommer vi fortsätta med istiden.

På tisdagen kommer vi få besök av en konstpedagog från Wanås som uppföljning på besöket vi gjorde där.

På onsdag den 15/11 är det Studiedag!

På fredag är det simskola igen för de som behöver öva lite till för att nå målen( De som det gäller fick en lapp om detta innan höstlovet).

Trevlig Helg! / Ulrika 


Likes

Comments

Den här veckan har vi hunnit med att ha besök från ÖGRAB, uppmärksammat FN- dagen, haft klassråd,tränat på vår sång som vi ska uppträda med när hela skolan gör en show tillsammans. 

Vi har också invigt matsalen med tårtkalas samt avslutat veckan med Halloween fest! Finns lite bilder på detta!

Förutom allt detta har vi också skrivit faktatexter om dinosaurier, jobbat med läsförståelse samt gjort en mattediagnos på kapitlet om multiplikation i matteboken.

Veckans läxa som är till fredag i v 45 är att fortsätta träna på multiplikation tabell 1-5.
Använd multiplikations korten som ni fått hem i tidigare läxor eller så finns det bra övningar på www.elevspel.se
Läsläxan blir inte i Livet i bokstavslandet utan denna gång har barnen valt en bok från biblioteket. Läxan är att läsa boken och om man vill får man gärna göra höstlovs bingot!
Tänk på att det är viktigt att läsa en stund varje dag, även när det är lov.
Precis som vanligt är det viktigt att läsa lite högt och att berätta om det man läst. På fredag i v 45 kommer man att få göra en bokpresentation!

Vi övar på att skriva berättelser. Veckans läxa är denna vecka att skriva en Halloween berättelse. Har man ingen tärning hemma så kan man hitta på något annat sätt att slumpa fram en siffra, "tex räkna tyst och säga stopp".

Skickar med bilder på i bjudan från Wanås och biblioteket på höstlovs aktiviteter!

På måndag i vecka 45 kommer barnen att få förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal. De som har i samtal i november kommer också att få viktiga mappen med sig hem. Precis som i våras så tittar ni på materialet i mappen, förslaget på framåtsyftande planeringen och fyller i gubbepappret och lägger det i mappen. När vi ses på samtalet är det viktigt att mappen är med!

Ni som har samtal i december får hem mappen när det börjar närma sig!

Ha nu ett riktigt skönt Höstlov/ Läslov

/Ulrika☺


Likes

Comments

Den här veckan har vi jobbat klart med Livets utveckling fram till att djuren började kliva upp på land. Våra tittskåp som visar detta är klara och de blev väldigt fina!
Vi har fortsatt att jobba med Dinosaurier och de tidsperioder då de fanns. Vi har tränat på att läsa fakta texter och förstå det vi läser. Nästa vecka kommer man att få skriva en faktatext om en egen Dinosaur.

Veckans läxa är den här veckan att läsa s 51-55 i Livet i bokstavslandet. Viktigt att läsa texten högt minst en gång och sedan att den som lyssnat ställer frågor om det lästa.
I matte ska man träna på trean tabell.
I engelska ska man öva på att läsa texten, översätta och träna på att skriva orden.

Nästa vecka får vi besök av ÖGRAB, då det blev inställt förra veckan.
Vi kommer att uppmärksamma FN dagen.
Vi kommer också att göra ett gammalt nationellt prov i Läsförståelse för att känna hur det känns. Resultatet kommer ni att få ta del av vid utvecklingssamtalet.

Vi har haft en läsutmaning i klassen där barnen har samlat bokryggar i en bokhylla. Nu är bokhyllan full och då ska det firas! Barnen har kommit fram till att det passar bra med en Halloween fest, så det blir det på fredag innan lovet! Idrotten utgår denna dag! Om man vill får man klä ut sig!!

Barnen har med sig hem en lapp som ska förberedas inför utvecklingssamtalet. Tiden för samtalet står på lappen.

Trevlig helg /Ulrika

Likes

Comments

Den här veckan har vi skrivit kapitel 2 i våra berättelser om den magiska dörren.
Vi har också pratat om vad substantiv är och tränat på att känna igen ord som är det genom att man kan sätta en el ett framför/  att man kan " ta på dem".
Veckans läsläxa är sid   43-50  och när man har läst texten flera gånger blir man en cowboy och sammanfattar kapitlet.
Vi har fortsatt med multiplikation och övat på tabell 2, 4 och 8. Anledningen till denna ordning är att man kan tänka dubbelt vad gäller svaren. 2*2=4, 2*4=8, 2*8=16 osv
Denna veckas läxa blir att träna på 4:ans tabell och repetera tabell 2 och 5.
I So har vi nu arbetat med Livetsuppkomst på jorden och barnen håller på med tittskåp, som visar detta från celler i vattnet till fyrbenta djur som klev upp på land. Finns lite bilder från detta arbete.
Nästa vecka fortsätter vi med Dinosaurietiden.
Påminner om att lämna in lappen om önskemål om tider för utvecklingssamtal.
Klassmammorna har idag delat ut information  om nästa försäljning till kommande klassresa till våren.
Trevlig helg /Ulrika

Likes

Comments

Den här veckan har vi börjat på skrivprojektet " Den magiska dörren". Barnen har fantiserat kring en magisk dörr, och till deras förvåning har vi en sådan på vår skola...

I So har vi nu startat upp vårt stora område om Forntid. Vi har börjat från början med Big Bang och vad som hände efter det på vår planet. Vi behöver fler skokartonger eller liknande för att kunna påbörja vårt arbete med tittskåp nästa vecka.

I matematik arbetar vi nu med multiplikation. Vi har den här veckan repeterat och tränat på 2, 5 och 10:ans tabell. Läxa i matte blir denna gång att träna på tabell 2 och 5. Barnen har med sig tabell kort som ska klippas ut. På baksidan av korten skriver de svaret. Sedan behöver man träna tills man är helt säker. Jag har skickat med ett gem där man kan fästa korten. Man behöver inte ta med korten till skolan, utan de kan stanna hemma!

Läsläxan är sidan 37-42. Läs texten många gånger. Be ert barn att återberätta sagan muntligt och tänk då på att det är viktigt att berätta i rätt ordning. Ingen skrivuppgift till läsningen denna vecka.

Veckans läxa blir också engelska. Man ska öva på att läsa dialogen på engelska. Vi har övat i skolan på att vara de olika rollerna många gånger. Träna gärna på samma sätt hemma. Texten finns att lyssna på www.liber.se, Join the Quest 3. Viktigt att översätta muntligt också, så att man vet vad texten betyder på svenska. Denna gång är det tre ord man ska öva på att skriva. Eftersom många barn tyckte det var lite, finns det en utmaning för de som vill!

Barnen har med sig en lapp hem där man markerar alla tider som ni har möjlighet att komma på höstens utvecklingssamtal. Lappen lämnas senast fredagen den 13/10. I vissa fall har vi bestämt annat och då har de barnen inte fått en lapp.

Nu har vi haft den sista uteidrotten för terminen. På fredag och framåt är det inomhus som gäller.

Nästa vecka börjar skolans utmaning Gå & Cykla till skolan! Barnen kommer att få fylla i ett protokoll i skolan om de har gått, cyklat, samåkt, eller åkt kollektivt. Hela skolan sammanställer sedan och tävlar tillsammans.

På onsdag kommer Ingela att vara vikarie i klassen då jag är på Kulturdag i Hässleholm.

På torsdag får vi besök från ÖGRAB som informerar om sosortering och vår miljö.

Trevlig Helg/ Ulrika 

Likes

Comments

Hej

Den här veckan har vi avslutat jobbet med årstider och månader. Barnen har gjort en bok om området som de fått ta med sig hem. Nästa arbetsområde i No kommer att handla om kroppen.

Vi har också avslutat avsnittet i matematik som handlar om algoritmer och nästa vecka kommer vi fortsätta med multiplikation. Läxan i matte handlar dock även denna vecka om algoritmer för att riktigt befästa detta.

I svenska arbetar vi med att läsa olika texter och förstå dess innehåll. Vi arbetar både på att läsa fakta och skönlitterära texter. Vi tränar också på att skriva både faktatexter och berättelser. Nästa vecka kommer vi starta ett skrivarprojekt som varar flera veckor och som kommer bli en berättelse med flera kapitel. Det kommer att heta " Den magiska dörren". Veckans läxa blir att läsa sidan 30-36. Tänk på att läsa texten många gånger! Ställ gärna frågor om vad texten handlar om. När man har läst texten så att man vet vad den handlar om så blir man en " Cowboy" och sammanfattar texten.

I engelska har vi övat på veckodagarna och sjungit, gjort mingelövningar där man får öva på att säga några fraser på engelska till någon kompis man stöter på . Vi övar också på att läsa text på engelska och översätta.

Nästa vecka kommer vi att börja på vårt So område som handlar om fornhistorisk tid. Vi kommer börja med Big Bang och vad som hände därefter på vår planet. Vi ska göra tittskåp av skokartonger eller liknande kartonger. Har ni någon/några sådana får ni jättegärna skicka med dem!

På fredag den 6 okt är det dags för oss att åka till simhallen och bada igen! Vi badar först och sedan är det idrott som vanligt.

Vecka 40 kommer det att vara miljövecka i matsalen och vecka 41 och 42 är skolan anmäld till en utmaning som heter Gå& Cykla till skolan som arrangeras av Trafikkalendern. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljö. Vi gör utmaningen hela skolan tillsammans och har chans att vinna olika priser. Barnen har med sig ett informationsblad hem och mer info kommer när det drar igång.

Trevlig Helg/ Ulrika

Likes

Comments

Hej
Den här veckan har vi fortsatt med att träna på att skriva berättelser och tränat på att läsa och förstå det vi läser!
Läsläxa blir att läsa instruerande texter s 25-29. Det blir ingen uppgift till läsläxa denna vecka.Vi kommer jobba med kapitlet nästa vecka och göra egna instruktioner.
I matematik har vi övat på algoritmer. Läxan blir att repetera algoritmer både vad gäller addition och subtraktion.Nästa vecka kommer vi ha en mattediagnos på de områden vi jobbat med hitills.
Veckans läxa kommer denna vecka också att vara att träna årstider och årets månader, vilket vi övat på väldigt mycket i skolan.

I So har vi läst nyheter anpassade för barn. Många tyckte det var intressant och kul. Vi använde oss av www.minibladet.se (vi valde Sydsvenskan)

Veckan avslutades med en härlig friluftsdag där barnen b la fick prova en äventyrsbana, catch the flag och frisbee golf. Alla verkade väldigt nöjda! Här finns några bilder från dagen och fler finns på skolans facebooksida.Vi hann inte kolla läxorna idag utan det gör vi på måndag, den nya veckoläxan är dock med hem.
Trevlig helg /Ulrika

Likes

Comments