Header

Trots att livet på internet är lika verkligt som ”det vanliga” livet pratar de flesta familjer betydligt mindre om det som händer på internet. Här är fem råd för att ändra på detta.

1. SKAFFA KUNSKAP

Skaffa dig kunskap om hur olika sociala medier och spel fungerar, så att du har något att relatera till. Be ditt barn berätta om och visa funktionerna i de forum som just ditt barn brukar besöka.

2. FÖRKLARA DIN ORO

Om du är orolig för att ditt barn ska bli utsatt för kränkningar på internet, berätta det. Förklara vad du oroar dig för och varför.

3. UTARBETA STRATEGIER

Kanske har ditt barn egna strategier för att hantera problem på internet? Om inte – utarbeta sådana tillsammans.

4. UPPMANA DITT BARN ATT REAGERA

Uppmana ditt barn att berätta även om kränkningar som andra råkar ut för. Diskutera hur ditt barn kan reagera och agera i olika situationer där hen blir vittne till en kränkning.

5. SKULDBELÄGG INTE

Om ditt barn berättar att hen råkat ut för en kränkning på internet – skuldbelägg inte, även om du tycker att hen kanske betett sig obetänksamt. Ta reda på vad som har hänt och försök sedan att lösa situationen tillsammans med ditt barn.

Likes

Comments