-Chakra betyr energihjul. det finnes 7 energisystemer (hjul) i menneskekroppen. Hver av disse senter inneholder en universell, åndelig livsleksjon som vi må lære på vår vei mot åndelig høyere bevissthet.

Vi har 7 hovedchakra, disse ligger langs ryggraden fra halebenet og opp til issen. I tillegg sies det at det finnes 21 mindre chakra inklusive de som ligger i håndflatene og under føttene.

De 7 hovedchakraene er forbundet med en rekke systemer i menneskekroppen. De bygger bro mellom det synlige, fysiske (ryggmargen), det autonome nervesystem, det endokrine system og vår subtile kropp. Blokkeringer (ubalanser) i chakraene vil påvirke disse systemers funksjoner i negativ retning.

Chakraene er enten knyttet til det maskuline eller det feminine aspekt. Det har ingenting med mann og kvinne å gjøre, det handler om egenskaper eller kvaliteter og kan forståes med begrepet "yin/yang". Chakraene kan være underaktiv, overaktiv og i balanse.

Jord - rød - rot

Jordenergien handler bl.a. om overlevelse, tillit til omgivelsene og livet, samt trygghet. Energien brukes til fordøyelse, utrenskning, eliminasjon, oppbygging av nye celler osv.

Ubalanser fører til frykt for å binde seg, frykt for å miste samt angst. Man kan bli for opptatt av trygghet gjennom å eie, ha penger, tradisjoner etc. Problemer i jordenergien gjør seg gjeldende i skjelett og tykktarm.

Jordenergien hjelper oss med stabilitet, oppbygging av nye celler og jording.

Sammen med vann er jord relatert til all vekst og utvikling i kroppen, celledeling, skjellettet, mykhet i kroppen, fruktbarhet, enkelte aspekter av immunforsvaret og pustemekanismene.

Når jordenergien er i balanse finnes trygghet, tradisjoner, stabilitet og balanse.

Vann - orange - hara

Vannelementet styrer alle vesker i kroppen (lymfe, fordøyelsesveske, urin etc.) reproduksjonsorganer, intuisjon, empati, fantasi, kreativitet, følelser, glede og sorg. Energien er knyttet til det ubevisste i oss, det vi har fortrengt eller glemt. Ubevisste og ikke uttrykte følelser blir liggende i dette området som blokkeringer.

Ubalanse her skaper ofte ubalanse i følelser og man kan få et overaktivt følelsesliv. Den påvirker også vaner, ubalanse gir vanskeligheter med endring.

Sammen med jord er vann relatert til all vekst og utvikling i kroppen, celledeling, skjelletttet, mykhet i kroppen, fruktbarhet, enkelte aspekter av immunforsvaret og pustemekanismene.

Ild - gul - solar plexus

Energien styrer alle reaksjoner forbundet med fordøyelse, temperament, temperatur, kjemiske og hormonelle aktiviteter, stoffskifte, biokjemiske prosesser, syre og basereaksjoner og enzymaktiviteter samt organer som lever, bukspyttkjertel, diafragma, øyne og blod.

Energien energetiserer alle de andre energiene, den er derfor veldig viktig for hele systemet. Ild gir oss vitalitet og selvfølelse, skaper fokus og hjelper oss å være tilstede. Ildenergien er viktig for vår identitet og integritet. Den er også meget viktig for vårt immunsystem og for vår evne til å "fordøye" det som skjer i livet. Den gir glede, frihet og hjelper oss med å sette grenser for andre.

Undertrykket ild skaper depresjon, sykdommer og/eller blokkeringer. Det man ikke uttrykker, "inntykker" man! Dette gjelder alle slags uttrykk, det være seg sinne, sorg, glede, frykt, hat etc.

Man kan beskrive ildenergi som menneskes livsgnist, den gleden som gir oss evne og pågangsmot slik at vi når våre mål og gjør det vi ønsker.

Ubalansert ild, for mye kan vise seg som arroganse og selvopptatthet. Slike mennesker krever mye oppmerksomhet og kan virke egoistiske. Mennesker med balansert ildenergi fremstår som stolte, handlekraftige, glade og livlige mennesker. Mennesker med for lite viser seg ofte som forsiktige, uttrygge, uten grenser og uten mål. Slike mennesker er disponerte for depresjon og kroniske sykdommer.

Luft - grønn - hjerte

Er knyttet til huden.

Styrer sammen med ether all bevegelse i kroppen, alt fra øyebevegelser til blodsirkulasjon, hjertepumping og muskelbevegelse. All sensorisk persepsjon, all nevrologiske aktivitet og hjerneaktivitet som tale, hukommelse, konsentrasjon, fantasi og søvn.

Luft er knyttet til hjerte og lungesystemet og som vi forstår av det over, styrer det våre tanker og følelser. Luft styrer sirkulasjon og utskillelse av kroppsvesker.

Vår intellektuelle evne samt vår evne til å være i "hjertet", styres også av luft. Den er derfor viktig for å kunne knytte bånd til andre og være sosiale.

Den er videre viktig for å knytte sammenhenger mellom ulike felt, kunnskap, få perspektiv på ting, skape forandring og nye ideer. Energien er "fri" og frihetselskende, det kan derfor være vanskelig for en person med mye luft, å forplikte seg.

En person med lukket chakra vil ofte ikke ha klem eller nærhet. Luft er også relatert til hudlidelser.

Eter - blå - hals

Er knyttet til sansen å høre.

Energien resonnerer med vår innerste tro og hjelper oss å formidle det vi har på hjertet.

En blokkering kan vise seg som problemer i kommunikasjon, vanskelig for å lytte og/eller for å uttrykke seg. Det handler også om sannhet, tillit og det å være ekte. Blokkering kan vise seg som problemer med ørene, kjeven, svelg, spiserør, nakke, hals, skjoldbrukskjertel.

pannen-, tredje øye-lilla/indigo

Står for intuitiv og oversanselig bevissthet samt sjelekunnskap og clairvoyance (klarsynt, klarfølt, klarhørt osv.). Problemer i dette chakra kan føre til problemer i hodet (hjerne, ansikt, venstre øye, nese og ører, pinealkjertel, hypofyse, bihuler, migrene/hodepine, syn samt ubalanse i nervesystemet.

hodet-gylden-lys-kronechakra

Står for det høyeste nivå av åndelighet. Problemer kan føre til depresjon og en svekkende følelse av tilfredshet, kronisk utmattelse, følsomhet for lys og lyd. Fysiske problemer kan være muskelsystemet, skjelettsystemet, huden, øvre el av hjerne og høyre øye. Mentale følelsesmessige spørsmål som er knyttet til dette chakra, er tillit til livet, verdier, etikk og mot, humanisme, uselviskhet, evne til se de store linjene (ørneblikk), inspirasjon og hengivenhet.


Sendt fra Windows Mail

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - klikk her!

Likes

Comments


Sjamanisme
🦄
Først vil jeg si litt om hvorfor jeg mener meditasjoner er faktastisk . Meditasjoner og virkningen det har på meg som menneske og mine erfaringer.
I min levetid har jeg stadig kommet opp i problemer og drama som man kan kalle det. Dette har selvfølgelig ført med seg en del tungt belastede følelser opp gjennom mitt liv...


Etter gjentatte forsøk ved å søke hjelp gjennom årenes løp fant jeg selv frem til en måte å roe mitt eget sinn på...via meditasjon.
Studier som har vært foretatt viser virkningen av ulike former for meditasjon,og det tyder på at psykologiske problemer, som angst og depressive følelser, kan bli redusert og det er noe jeg støtter fullt ut.
Stress i kroppen er noe vi alle opplever, om vi liker det eller ikke. Vi opplever stress i kroppen helt fra barnehage alder.


Mange er fra tid til annen i en presset situasjon, og har behov for bedre å mestre den uro og bekymring om oppstår. Noen prøver å skyve bort det vanskelige eller tenke på noe annet fordi de vil bli kvi*/tt ubehaget. Andre forsøker å komme bort fra det ved å gjøre noe helt annet. Uten regelmessig utslipp for indre spenning kan resultatet lett bli økt uro, bekymring og nervøsitet, eller muskelplager. En del prøver å redusere det indre trykk ved å holde et generelt høyt tempo, eller stadig skifte aktivitet. Noen tyr til risikosport. For atter andre er økt alkoholkonsum nærmeste utvei..
Mitt råd..IKKE RØM....aksepter!


I medatativ modus kan man oppleve at stresset reduseres og bidrar til bedre mestring av en del psykologiske påkjenninger. Uro, vedvarende bekymring og nervøsitet er svært utbredt og forsurer hverdagen vår . Meditasjon kan være en måte å redusere slike plager , ved at man tar seg tid til å lytte innover og faktisk kjenne på sitt eget følelsesregister.
Hvordan jeg meiterer, jo jeg praktiserer for det meste en kjent meditasjons teknikk som heter:
Kundalini meditasjon


Dette innebærer meditasjon i forhold til de såkalte Chakraene. Chakrasystemet stammer fra tradisjonell indisk medisin og refererer til energisenter i kroppen som angivelig påvirker både fysisk og psykisk helse. Det dreier seg om en slags åndelig helbredende tradisjon med røtter i hinduisme. Man antar at chakra har sitt utspring i energisenteret som ligger langs ryggraden. Østlige visdomstradisjoner mener at enkelte nevrologiske sykdommer og en rekke psykiske og fysiske forhold kan lindres og avhjelpes ved bruk av fysiske øvelser og kundalinimeditasjon. Denne formen for meditasjon går hånd i hånd med praktiseringen av yoga teknikker for å styrke kroppen rent fysisk sett. Det er derfor dette er min favoritt metode.


Hvis du er ny i meditasjonens verden og dens virkning inviterer jeg deg til å begynne med denne formen,
tro meg du vil oppleve en stor glede og ikke minst ro for deg selv og de rundt deg. Sjamanisme er noe jeg mener man bør praktisere under kontrollerte forhold.
Det er ikke en teknikk man bør praktisere uten riktig veiledning og noe trening.

Min favoritt behandling for tiden er metamorfose ,dette er fordi jeg selv setter stor pris på denne type terapautisk berøring.

METAMORFOSE består av en lett massasje på reflekspunktene eller meridianene for ryggraden. Disse finnes på føttene, hendene og hodet, tilsvarende det fysiske, mentale og følelsesmessige plan. De representerer også en forbindelse med fosterperioden, som er det tidsintervall hvor våre karakteristiske egenskaper blir etablert.

Vil du prøve?
Jeg lover,det er verdt det!
Ta vare på DEG❤️

Likes

Comments

I dag velger jeg å stikke noen i siden,tråkke noen på tærne og kanskje tilogmed fornærme noen.
Mens Norge stormer rundt johaug,velger jeg å lufte et annet tema...


Jeg ber på forhånd om beklagelse om du som leser dette føler deg truffet,men husk kjære du..dette er kun min mening og er overhode ikke ment til å snu dagen din til det negative ,heller tvert i mot😀😀

Så hør....wikepedia beskriver det slik:

Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at virkeligheten er virkelig, og eksisterer objektivt og uavhengig av hva menneskene subjektivt måtte tro og mene om den.....Materien, som menneskene erfarer gjennom sine sanser og utforsker gjennom vitenskapelige undersøkelser, er ifølge materialismen det eneste som eksisterer. «Den materialistiske verdensanskuelse»

Altså,wake up!
Ja vi vet at materialismen er virkelig. Altfor virkelig spør du meg!
Vi jobber,strever oss gjennom livet men glemmer og LEVE!
Men at den materialistiske verdensbeskuelsen er den eneste eksistens,nei det er jeg ikke enig i!

#smellerdetfrahualternativedama☮️

Jeg nekter med hele min kropp,sjel og ånd å la mine barn bli en av disse tenkerne!

*bare jeg får den buksa,eller den veska da er jeg lykkelig!

Jeg spør,er du lykkelig da?
Hva gjør deg lykkelig sett utifra din modell av verden?

Mantraet er «materialisme: systemet som spiser oss fra innsiden».

Sterkt materielt fokus går sammen med mangel på empati og engasjement for andre, og jo mindre empati for andre, jo mer ulykkelighet tror jeg !

...i jakten på enda større bilder, mer eksklusive klokker, vesker og sko, forsvinner mye av den genuine gleden. Det er sosialt destruktivt og selvdestruktivt mener jeg,og sett utifra min modell av verden,vel og merke....


MEN Er materialismen så ødeleggende for oss at den spiser oss innenfra – uansett utgangspunkt....jeg må jo vippe litt på vektskålen...

— Dette har ikke noe med «rik» eller «fattig» å gjøre. I alle samfunn hvor det er ulikheter, oppstår klassifisering og visualisering via materielle ting og symboler. Det som er det mest essensielle er det nye ved materialismen sånn jeg ser det ,er den enormt sterke kraften som ligger utenfor selve varen – det er jaget etter «show-druget» som driver mennesker til å kjøpe og vise frem den sjette Louis Vuitton-vesken, jeg prater om...og hva lærer vi ungene?

Det var dagens utblåsning fra meg..

Likes

Comments

Wikipedia definerer astral projeksjon som en opplevelse av at bevisstheten er utenfor den fysiske kroppen, oppnådd enten våken, i drømmer eller dyp meditasjon....

Vi hører og leser ofte om at alt er energi.
Vi lever i en tid nå hvor fler og fler blir bevisst over dette tema...

Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener med dette.
For noen kan det være litt vanskelig å forstå. Vi lever i en fysisk kropp og denne kroppen er også hjemmet for sjelen vår. Vi har også en astralkropp som er festet til den fysiske kroppen gjennom forskjellige chakraer.

Chakraer er energihjul som ligger på midtlinjen langs den fysiske kroppen og binder livsenergien med den fysiske kroppen. Astralkroppen er det ikke-fysiske aspektet av sjelen.

Astralkroppen din er ren energi som vibrerer, og som er formet som din fysiske kropp når du ser på den (det er i alle fall slik jeg opplever det). Når du ser på astralkroppen, ser du bare ren energi som vibrerer. Akkurat som om den er gjennomsiktig.

Astral kroppen har ingen fysiske organer av noe slag og derfor ingen fysiske hindringer heller. Gravitasjonskraften eller noen andre fysiske krefter virker ikke på denne kroppen. Det er ikke noe som heter opp og ned, bak eller bak mer. Dette er ting som en har lært å tolke og tenke ut fra pga. den fysiske kroppens begrensninger.


De siste årene jeg har reist astralt, både på egenhånd og under veiledning...ja,mediativt.

Jeg har fått oppleve og lært hvordan krefter, beviste og ubeviste, på et eterisk plan påvirker det fysiske livet på godt og vondt.

Jeg har blant annet fått sett hvordan negative tanker og ubearbeidet følelser hos ett menneske kan skape ødeleggelse på det fysiske plan til et annet menneske....Jeg har lært at sykdommer ofte ligger i energifeltet vårt før det slår inn på den fysiske kroppen vår. Det er i alle fall jeg overbevist om....

Til ettertanke må jg nevne at Det er helt grusomt å se hva folk kan gjøre mot andre bare via tanker og følelser....😔 ytre påvirkninger som ikke skal ha så mye å si så lenge vi er i ett med oss selv...


Altså ,På det astrale planet kan man også velge å møte igjen avdøde slektninger og venner, eller reise til historiske hendelser man har interesse av å oppleve. Men det er ikke alle som får dette til, selv ved selvvalgte og selvstyrte ut-av-kroppen-opplevelser eller via drømmer når sjelen 'tar seg en tur'😉

Selv har jeg reist for å se meg selv,jeg har reist i nåtid på det fysiske plan flere ganger og til andre dimensjoner for å møte avdøde som jeg har kjær. Det er utrolig lærerikt.

Så kanskje dette er heeeeelt utenkelig for deg,det er din mening og eie☺️

Uansett er hvertfall jeg sikker på at min sjel,ja den tar seg ofte en turist reise🙈

Likes

Comments

Det er ikke alltid lett å vite om det er en solformørkelse eller om solen er borte. Sånn er det med kjærligheten også. Det som en gang var, er borte og tomheten og enshomheten står igjen. En ønsker seg tilbake til sånn forholdet en gang var, og når vi etter å ha prøvd å komme tilbake - ikke lykkes, tenker vi at kjærligheten er borte. Igjen står de tapte drømmene og skuffelsen. Illusjonenene som brast.....

Det vi ofte ikke forstår er at forholdet er i utvikling og det er faktisk umulig å gå tilbake til den første forelskelsesperioden uten å gå igjennom en eller flere perioder med krangler, uenigheter og konflikter. Det er sånn vi blir kjent med oss selv og partneren.

Kranglig er helt nødvendig for at vi skal kjenne på våre grenser. Vi er nødt for å teste om det er trygt for oss å legge hjerte åpent for muligens å bli knust.
Kan jeg stole på deg?
Er du der for meg?
Selv når jeg viser deg mine mørkeste sider?

Når det blir et mønster at vi ikke tar opp ting for å unngå å såre den ande eller å bli såret selv, blir fargene i forholdet hvisket gradivs ut. Over flere år utvikles kanskje forholdet til et vennskap med felles fokus på barna, huset, jobbene og alle de praktiske tingene. Dette er ikke noe negativt i seg selv, men når dette alene blir fokuset - får kjærligheten dårlige vekstvilkår. Og ja da snakker vi om den lidenskapelige kjærligheten som er det unike med et parforhold. Alt blir en vane og vanskelige temaer skyves under teppet....

#jeg må påpeke at jeg oppfordrer ikke til skilsmisse og separasjon her,men mer til dere som står i det' open your eyes !!!'


Dere feiler overhode ikke ved å innse fakta og ønske den du har delt flere år av livet ditt med frihet og ekte kjærlighet,så hvorfor tviholde på noe som ikke funker?
Pga unger? Tro? Familie verdier?

....hørt om motstridende verdier? ta en virkelighets sjekk med deg selv,er det en tro eller en verdi du tviholder på når du blir i noe som ikke funker?

Når vi slutter å tenke på hva som er viktig for meg og oss mister vi fokus. Da gir vi opp noe. Spørsmålet er hva vi gir opp?


For å finne ut om du og din partner har mistet solen eller om det er en solformørkelse på gang må dere starte å være ærlige. Du kan aldri løse et forhold ved å snakke om det med andre utenfor parforoholdet...det er helt OK å søke råd og hjelp utenfra men om Problemene må forstås, ellers nytter det ikke å løses heller.
Det kan kun skje i forholdet. Alt for mange finner ut etter en skillsmisse at det var en solformørkelse og kanskje hvis de våget å være mer ærlige ville mye smerte blitt spart. Det er ikke slik at alle forhold skal vare og har livets rett, men om du ikke våger å virkelig prøve finner du dette ut først etter at det er slutt...

Når krisen er et faktum kan en ikke lenger ignore følelsene.....

Gratulerer! nå kan det egentlige forholdet starte med eller uten hverandre!

En port til Det som er ekte, vanskelig, flott, komplisert, lidenskapelig, forvirrende åpner seg...🙏🏻

Kjærlighetens beste støttespillere er mot og ydmykhet. Uten disse har kjærligheten dårlige vekstvilkår. Å åpne sitt hjerte krever mot. Ydmykheten er gjødselet som gjør at du kan se ting i flere nyanse..
Lykke til om du enten står i en separasjon eller i et vanskelig valg...

Mitt råd...lytt til DEG selv og ikke hat.
Ønsk din fremtidige deg lykke og det samme til den du bygger livet med eller velger å forlate.
Fordi han/hun fortjener også ekte kjærlighets livet.

Elsk hverandre så den andre føler seg fri!
Namaste
❤️

Likes

Comments

Det å leve med angst av ulik sort er forferdelig tøft. Ikke bare psykisk,men like krevende fysisk.
Kroppen går i konstant forsvar og det kan også virke belastende for de rundt dem som sliter med angst.

Noen sier..skjerp deg a!
Slutt å vær pessimistisk..!
Reis deg..!

Hvis du er en av de som har angst eller er pårørende,ja da vil jeg at du åpner hjertet ditt. Sånn at du kan se litt lengre....

Angst er sannelig den mest ubehagelige tilstand mennesker kan befinne seg i, og de fleste skulle bokstavelig talt heller ønske å være døde enn å leve med konstant angst. Om man noensinne blir stilt overfor farer som utpressing, mishandling, eller dødstrusler og der ikke finnes noen mulighet til å unnslippe, da er det bedre å åpent akseptere det enn fortsatt å leve med frykten. Fengselslivet er å foretrekke framfor å tilbringe resten av sin levetid på flukt på ulike gjemmesteder og med hjertet stadig bankende av skrekk....

Det virker kanskje hardt av meg,så pust nå og husk at dette er bare min mening. Min oppfattelse sett fra min modell av verden....

En vakker sjel jeg kjenner fortalte meg at en annen vakker annen sjel hadde definert angst som en gave fra oven.

Det er jeg jammen enig i❤️🙏🏻

I følge studie resultater, støtter det hypotesen om at mennesker med høy grad av sosial engstelse, viser en unik sosial-kognitiv evne og er overfølsomme for andre menneskers sinnstilstander. Spesifikke tester målte nivåene empati hos bestemte personer og viste at de samme personene hadde høy grad av sosial angst-lignende adferd...
Studiet kaster dermed lys på en sammenheng mellom sosial angst og det å være empat / empatisk.

Å være en empat...

Empater og veldig empatiske mennesker har evne til å føle energier, andres følelser og sinnstemninger i den grad at det kan bli så overveldende at det utløser sosial angst. Opplever du sosial angst kan det være fordi du har en spesiell gave din sensitivitet bringer.

Å være en empat betyr at du bokstavelig talt føler hva andre mennesker opplever følelsesmessig. Du kan føle det på kroppen, humøret, følelsene og i tankene. Du kan også føle det bevisst og på et subtilt nivå uten å vite det, noe denne studier påpeker....

Istedet for å føle at noe er galt med deg og at du må fikses med terapi og medisiner, kan du kanskje se på din sensitivitet som en evne til å oppfatte energi og hvordan det å være rundt andre, påvirker deg.
Det som fører til sosial angst hos empater er emosjonell forurensning, altså mennesker som har såkalte negative tanker og følelser de plukker opp.

Det interessante er at studie ser på linken mellom empati og sosial angst som evnen til å forstå andres mentale tilstand. Empaten forstår ikke bare hvordan andre føler, men hvordan de tenker og i hvilken sinnstilstand de gjør valg🙏🏻


Empatiske og sensitive mennesker kan føle seg overveldet av all den informasjonen de mottar på denne måten fra omgivelsene. De bærer ikke bare egne utfordringer, men får inn andres og dette kan være vanskelig å integrere og fordøye og i tillegg virke forvirrende. Det preger deres egne tanker, følelser og helse, både positivt og negativt....

Du er altså ikke gal om du er en empat med sosial angst, du er bare satt sammen litt annerledes og kan lære å leve med og bruke dine spesielle evner til din og andres fordel!!!

Ikke minst kan vi alle lære mer om hvordan vi påvirker hverandre ubevisst og energetisk, som kan bidra til at vi skaper bedre relasjoner til hverandre.❤️ville ikke det vært bedre? Støtte hverandre,løfte hverandre til et høyere nivå?

Vær snill med deg selv!

Hvordan skal du som føler på denne måten, best håndtere og ta vare på deg? Finn din indre kloke stemme. Lytt innover,som å være mye ute i naturen, sørge for å ha trygge og gode soner i livet der du henter deg selv inn, balanserer deg selv og kan puste fritt.

Spør deg selv om du har grunn til å føle deg trist, sint, sliten eller irritert når slike følelser plutselig dukker opp når du er rundt andre. Er det dine følelser eller tar du inn andres?

Ved å bli bevisst hva slags energier som drar deg ned og gjør deg engstelig, kan du unngå situasjoner og mennesker som trigger dette. Like viktig er det å bli bevisst hva slags energier du integrerer i deg selv og tar ansvar for. Mange empatiske mennesker har lett for å påta seg ansvar for andre de ikke burde, fordi de ønsker at andre skal ha det bra og unngå lidelse. Kanskje også fordi andres lidelse lett blir/føles som deres egen?


Mindfullness, yoga og meditasjon er eksempler på verktøy du kan ha nytte av for å skille mellom egne følelser og andres og ikke la negative energier forbli hos deg og tære på din egen mentale og fysiske helse. Ganske enkelt er det viktig at du tar godt vare på deg selv, og lærer at du ikke kan eller skal påta deg ansvar for alt du tar inn, men lære å bruke det som en veiviser fremfor en fartsdump.

Lag en fin dag 🙏🏻

Likes

Comments

Jeg leser en bok nå..og jeg er helt bergtatt. Den tar selvfølgelig for seg dette med åndelighet☺️

Den heter lyset mellom oss...
I den står det....den andre siden er svært nær oss.
Hvor nær spør den?

Så hvis du tar et vanlig papir ark i hånden. Hold det opp foran deg,som om du skal lese fra det.legg merke til hvordan dette arket blir en grense som deler inn det rommet det befinner seg i. Det er kanskje et tynt og skrøpelig ark ,men det utgjør en grense. Når du holder det foran deg,er du og milliarder av andre gjenstander på den ene siden og milliarder av andre gjenstander-vinduer-stoler-biler-mennesker-fjell-hav..på den andre siden...
Men likevel er det sånn at du fra din side av arket kan se og høre og få tilgang til den andre siden helt uten vanskeligheter..-noen av fingrene dine er der allerede,fordi du holder arket. Sidene er kanskje adskilte,men de er praktisk talt ett og samme likevel. Den andre siden av arket er rett foran deg.

Jeg håper at du nå med dette sitter og tenker litt. Kanskje ler du Av dette men jeg tror de aller fleste vil få en varm følelse av trøst Når det leses mellom linjene..og neste gang du støter på begrepet <den andre siden > vil du kanskje huske dette...

Hva om grensen mellom det jordiske livet ditt og livet etter døden er like tynt og lett gjennomtrengende som et enkelt ark? Tenk om den andre siden er rett foran deg?

❤️

Likes

Comments

Altså den siste tiden har jeg jobbet,vært husmor og ikke minst mamma for mine små skole jenter.
Ja,det betyr noen meter med bokbind,morgen frustrasjon og tilvenning for alle...midt i dette "kaoset",vet du hva jeg føler? Ensomhet!

Ja sånn helt seriøst...ensomhet...men er det en god eller dårlig følelse?
Har du tenkt over det?

Ensomhet er et merkverdig ord. Det finnes ikke noe annet ord som betyr det samme, og det finns heller ikke noe ord som betyr det motsatte..

Ofte forbinder vi noe trist med å være ensom, (det har jeg gjort)men ordet kan vel også brukes i positive sammenhenger?
Det prøver hvertfall jeg å kjenne på nå,ikke fordi jeg er alene men for min egen del,for læring og egenutvikling.

Visste du at vi fødes alene,vi dør alene og en tredjedel av livet vårt er vi alene... Vi sover – og de aller fleste av oss lever deler av vårt liv alene..

Så er ensomhet synlig?
i mange tilfeller kan tilsynelatende vellykkede mennesker egentlig være svært ensomme. I noen tilfeller kan ensomhet gi seg utslag i tilbaketrekking – eller i påtrengenhet, sinne eller aggresjon, ja til og med depresjon og angst.....

Men den gode ensomheten....Å være alene er både vår storhet og vår byrde. Solitude viser til storheten – ensomheten viser til lidelsen ved å være alene. Solitude er altså et utrykk som beskriver et liv fylt av ro.
Det er vel fint?

fordelen med å tilbringe mer tid alene – i solitude da?

- Det kan være for å unngå overstimulering, men først og fremst for å få frihet til velge aktiviteter og anspore til selvrefleksjon, til en ny forståelse av deg selv og dine prioriteringer. Solitude kan også være en viktig for kreative mennesker og den kreative prosessen. I ensomheten blir man ”lukket inn i seg selv”, får en økt sensitivitet, evne til å bevege seg inn i en kreativ fantasiverden, og evne til å skape noe. Det har vist seg at mennesker som ikke holder ut å være alene, ikke greier å utvikle sine kreative talenter fordi slik utvikling forutsetter ensom aktivitet.


Så derfor velger jeg alenetid,fordi jeg fortjener det.
Takler jeg det bra? Det er et annet kapittel
😂

Likes

Comments

Kjære bloggen...eller hva man sier😂

Den siste tiden har jeg kvernet nok for hele verdens befolkning tror jeg. Selvfølgelig på godt og vondt..noen små Glimt av lykke men mest tårer underveis i denne prosessen...

Som om ikke alle de hverdagslige problemstillingene i livet er nok ,så måtte jo jeg 'kvernemesteren' dra det litt lengre...
Hvorfor er vi her?
Hva betyr det å eksistere?
Hva er hensikten?

Jeg skal ikke påstå at jeg har funnet svarene på dette men for det eneste jeg kan gjøre er å fortelle min oppfatning og tro...
Hvis vi ikke i det minste vurderer muligheten for et liv etter døden -hvis vi ikke tar innover oss den rikdommen av beviser på bevissthetens faktum som har kommet frem de siste årene. Ja da avskjærer vi oss fra en kilde til stor skjønnhet,trøst,helbredelse og kjærlighet.
Men hvis vi er åpne for å ha denne samtalen ja,da tror JEG vi kan bli klokere. Gladere og mer autentiske mennesker. Vi kommer nærmere vår sannhet og vårt virkelige
jeg.
Den aller beste utgaven av oss selv,den vi er. Den utgaven som gjør at vi kan dele vårt beste jeg med andre ,og på den måten bidra til å gjøre en forandring....


🦄the first unicorn J 🦄

Likes

Comments

Man kan si at jeg har fått » bryne» meg på livet og det har ført til at jeg ikke bryr meg om hva folk måtte mene og tro,nå i en alder av 31 år kan jeg faktisk si det og mene det!

Jeg forstår og respekterer at det jeg opplever, ikke på noen måte er dagligdags for alle. Det er greit for meg. Alle er helt fri til å tro og mene det som er riktig for dem.

Men hvorfor ikke ha et åpent sinn?
Hvorfor latterliggjøre det man ikke forstår ?
For hvem har egentlig definisjons-makten på hva som er virkelighet?
Hvis du ikke ser det jeg ser, hvem av oss har rett?

Når det gjelder alt som er "mellom himmel og jord",så er det mye i dette ordtaket,det er bare sånn at noen er åpne for det og andre ikke.😊

Men Hvorfor krangle om hva som er riktig?
Mange skeptikere påberoper seg å ha sitt på det tørre fordi at det ikke er vitenskapelig bevist, at det finnes noe de fleste ikke kan se.
Men heldigvis er det forskning nå, både innen relativitetsteori, kvantefysikk og parapsykologi som viser oss en sannhet som åpner grensene for hva de fleste trodde var mulig. (Så du på Morgan freeman sitt program 'the story of god' om søndag? Hvis ikke kan du se det kl 22 på national geographic Channel )

Ja....Både i eldre og nyere historie viser det seg at det vi ikke trodde var mulig, likevel var tilfelle. Er det noe man kan være sikker på er det at ingen vet alt enda...
Så jeg velger å tro på det jeg opplever, og tror at en dag er også disse tingen både bevist og akseptert.
Jeg kan tilby min veiledning men den er høyst frivillig og jeg presser aldri min overbevisning på noen. Det kunne aldri falt meg inn!

Jeg ble tidlig klar over hvem jeg var, hvorfor jeg var her og hva jeg skulle gjøre og hva som var ønsket av meg. Dette ønsket opplevde jeg at kom fra en vilje som var større en min egen og som målrettet har forberedt meg og lært meg opp i gjennom mange år. Derfor har jeg alltid hatt en ydmykhet for det guddommelige og jeg har prøvd så godt som det har vært mulig, å bli den beste utgaven av meg selv.

Flere perioder i livet har jeg prøvd å overse alt dette som bodde i meg og alt jeg opplevde, for å bare kunne være «normal» men det fungerte ikke i lengden og jeg ble deprimert...

Jeg har rett og slett ikke kunnet ignorere det. Det har likevel vært vanskelig igjennom noen perioder av livet å skulle være meg selv helt og vise frem alt det jeg var på innsiden også. Det har vært en modningsprosess for meg og komme ut fra det ”Spirituelle skapet»

Jeg er høysensitiv og er en empat , jeg føler sterkt i meg selv både psykiske og fysiske plager hos andre.
Jeg Er medisinsk intuitiv, «scanner» kroppen og får beskjed om det er noe som må sees på.
Går inn å ser og får opp hva som er feil.
Jeg er ganske klar på at jeg ikke kan sette diagnoser, men anbefaler lege om jeg ser noe som trengs å ses nærmere på.


Jeg ser på meg selv som velsignet fordi jeg har levd et liv til nå som har gitt meg en bred livserfaring og opplever at sammen med mine evner, gir det meg et stødig grunnlag for å kunne hjelpe, forstå og veilede mennesker. Man kan si at jeg har valgt å viet mitt liv til å hjelpe i den utstrekning jeg kan klare.

Min styrke er å hjelpe mennesker som sliter og har møtt veggen, har psykiske og emosjonelle problemer og /eller lav selvfølelse. Hjelpe andre ved å vekke dem opp og hjelpe dem til å finne sin egen kraft og bli hele.
Det er dessverre så alt for mange som ikke har det godt med seg selv. Alle har ressurser de kan bruke på sine egne premisser. Livet blir meningsfylt når man forstår...

Det å være spirituell er for meg å være hel😃✨

Likes

Comments