Header

Mojnbara.

Eli eka kerta tosiaa, ku ei kumpikaa meist koskaa mitää blogii oo pitäny mut aateltii nyt koittaa milt tuntuu vähä kirjotella satunnaisesti... :P

Ollaa siis kaks 97 syntynyttä suomenruotsalaista poikaa porvoosta jotka valmistu merkonomeiks keväällä 2016, ja nykyää pyöritetää sivutoimena tällast pikku markkinointi firmaa nimeltä Edsvik&Raunio Consulting, pääasiassa autetaa ja neuvotaa pikku yrityksii niiden markkinoinnin kans ja katotaa et mitä uusii markkinointikanavii vois kokeilla yms. Tehää vähä mainoksii, suunnitellaa kamppiksii ja sellast. Meijä kautta saa kotisivut ja lisää kontaktei, sellast pwrus sähläämist siis :) staatetaa me jopa sekaantua vähä niiden tuotekehittelyyn ja pyritää löytää uusii yhteistyökumppaneit ja sellast.

Voidaa kertoo enemmä meijä tuotteist ja palveluista seuraaval kerral.


Tän blogin tarkotus on olla vähä leikkimielinen ja vapaampi tekstiltään nii et saatte vähä tietää meist ememmä. :-)

Kommenttei ja mielipiteit voi lähetellä s-postiin elikkäs erconsulting@edsvikraunio.com


Ei muutaku seurailee toivotaa et joku jaksaa lukee :) kylme varmaa jotai kuviiki koitetaa laitella... :D #finlandssvensk #roadtofortune

Likes

Comments