Såhär tar man vara på energin i vattnet
Det finns tre olika sätt att ta vara på energin. Vattenkraft, vågenergi och energi från tidvatten som forskare på senare tid har börjat forska om.

Vattenkraft
Man tar vara på vattnets rörelseenergi via en turbin och generator. Med hjälp av dammar så kan man kontrollera när man vill släppa på vatten för att generera elproduktion.

Vågenergi
Vågenergi innehåller väldigt mycket rörelse. När vatten är i rörelse är väldigt mycket energi i rörelse. Vattnet som som har en mycket hög densitet, högre än luft, gör att man kan få ut mycket mer energi från vågkraft än vindkraft.
En boj fästs i en lina som leder till en generator på botten. Vågornas rörelse gör att linan från bojen sätts i rörelse som drar i generatorn och där med tar vara på vågornas energi.

Energi från tidvatten
Att utvinna energi från tidvatten är en teknik som uppkommit senare än vattenkraft och vågkraft. Forskare arbetar på att utveckla tekniken. Det är turbiner placerade på vattenbotten som tar vara på vattnets rörelser. Det är idag en väldigt outnyttjad resurs men forskare ser god användning av tidvatten i framtiden.

Likes

Comments

Fördelar med vattenkraft

• Inga utsläpp- vattenfall medför i stort sett inte några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp. Bra för miljön!
• Har inga bränslekostnader.
• Vattenkraftverk har lång livslängd vilket är bra ekonomiskt, på så sätt behövs inga kostnader för att byta ut kraftverken.

Nackdelar med vattenkraft

Nackdelarna med vattenkraft är väldigt få nackdelar.

• Stora ingrepp på ekosystemen i vattendraget. Fiskar och andra djur som lever i vattendragen blir påverkade.
• Stora investeringar behövs för att bygga kraftverken.

Likes

Comments

Hej och välkommen till min blogg!

På min blogg kommer du kunna läsa om allt du vill veta angående vattenkraft. Vad tycker du angående vattenkraft? Skriv!

Likes

Comments