som det står i beskrivningen är jag en 17 årig tjej bosatt i Sverige.

Jag går andra året på gymnasiet med inriktning vård & omsorg och tanken är att jag i slutet ska vara utbildad socionom och jobba på antalt/er med missbruk inom unga.

jag är förlovad sen ungefär 1 år tillbaka, och varit i förhållande över 2 år. Jag bor även hos min pojkvän, familjehemsplacerad då mitt förra familjehem var hemskt.

Jag har själv varit på en anstalt, Jag har erfarenhet av både tabletter och annat skit. Jag har även varit självdestruktiv och varit bästa vän med både rakblad och knivar och andra vassa föremål.

Jag är ett så kallat "socbarn" och har haft LVU i 3 år, när jag blir av med det har jag haft det i 4 år. familjehems placerad sen januari 2013.

så vad är då LVU ? det finns 3 sorters LVU och nedan har jag satt ihop och skrivit det som är mest viktigt att veta om dem.

SoL är som LVU fast när det är ett frivilligt omhändertagande.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

LVUärlite mitt område så de kan jag ju ganska bra. LVU är enförkortning av Lagenom (särkild) Vård av Unga. Detta är en tvångslag som går underSoL. Om socialtjänsten anser attdet behövs ett omhändertagande av en ungdom men föräldrarna intevill eller går med på det samt samarbetar med socialen kan ett LVUsättas på tal. Socialen vill självklart alltid att föräldrarnaska gå med på det så att det blir ett SoL omhändertagande men gårde inte det så blir det LVU. Man kan endast ha detta lvu tills manär 18 och blir myndig, men det finns (obs överkurs) ett till sortsLVU som man kan ha tills man är 21. detta LVU:et får man om man ären fara för sig själv.Då beror det på en själv. Lvu tills man är 18 är om omgivningen inte anses bra för ungdomen.Det kan vara umgängena/kompiskretsarna, attdet inte är en bra plats hemma( dåligt hem, föräldrar som störungdomen psykiskt,men även fysiskt, ingen hållbar ekonomi somexempel)


LVMär ungefär som LVU men står för Lagenom Vård av vissa Missbrukare. Dettakan sättas in om en missbrukare inte sköter sig eller kan ta handom sig själv/ är kapabel. Denna lag (såsomLVU) tillhörSoL och i ALLAfall ska man alltid försöka göra omhändertagandet frivilligt frånbörjan. Och om detta inte går så får tvångslagarna sättas in iakuta fall (LVU, LVM)


LPTstår för Lagenom Psykiatrisk Tvångsvård. Harman en psykisk sjukdom och inte kan hantera den själv kan socialentvångsomhänderta individen det handlar om. HSL är mamma till dennalagen kan man säga, det ska vara frivilligt att få hjälp med rättvård och medicin men om man inte får rätthjälp eller behandlingsätts LPT in som tvångslag.

så nu vet ni lite mer om mig, känner ni igen er i något? har ni varit med om något liknande ?

styrkekram💗


Likes

Comments