Såväl som det finns fördelar med turism finns det ävennackdelar. Det finns i dagsläget akuta problem som kräver att vi inom en snarframtid hittar lösningar på - lösningar på en individ- grupp- och nationsnivå.

Även om turismen blir en allt viktigare del av vår ekonomi,så är den, i dagens form, inte möjlig ur ett miljöperspektiv. Om vi vill attvåra barn ska få leva på vår jord som vi känner den idag måste vi förlika ossmed tanken att inte åka mer flygplan för semestermål. Forskare tror atttekniken inom 20 år kommer utvecklas till den grad att vi kan iscensätta resoroch få personer att uppleva resmål medan man ligger nedsövd i en maskin somstyr tankarna. Man kommer alltså kunna ligga på en klinik i Stockholm ochsamtidigt uppleva en semester i t.ex. London. Om detta blir verklighet kommerdet kunna fungera som en ersättning för flygplansresor. Dock finns ju ingagarantier för att denna teknik kommer fungera och hur stor andel avbefolkningen som kommer ha tillgång till tekniken.

Vad kan du somindivid göra för en mer miljövänlig turism?

Det finns många saker du an göra. Till exempel att hittamiljövänligare resor och resmål samt ta en titt på ekoturism. Om du vet vad dugör och hur du påverkar miljön kan du förändra dig så att vår natur mår bättre.Det viktigaste en individ har är informationen om sin påverkan. Att åka tåg kanvara ett miljövänligt alternativ som du kan använda dig av och att minskareseavståndet hjälper också miljön. Det gäller också att varje individ självatänker på hållbar utveckling och turism samt planerar sina utlandsresor utifrånden tanken. Välja dyrare men mer miljövänliga alternativ och aktivt väljaekoturism för att bidra med hjälp naturskyddet. Varje individ ska självbestämma sin gräns och hur mycket den kan hjälpa till, alltså det är upp tillpersonen och ingen annan. Om man bestämmer sig för att inte bidra så får man takonsekvenserna av ohälsosamma val som kommer drabba utrotningshotat växt &djurliv.

Vad kan grupper och organisationer göra?

Storföretag och forskningsorganisationer kan göra mycket föratt förbättra transportmedlen och resmålen för att minska utsläpp av gifter,koldioxid och rädda utrotningshotade arter. Det är definitivt ingen lättuppgift och stora investeringar för en utvecklad teknologi krävs men om dessaföretag samtidigt kan göra vinst på det så kommer utvecklingen att gå fortare.Fler turistföretag kan utföra ekoturism som ett turistmål och börja bevara merdelar av naturen. Allt det här håller på att förbättras och det blir bättre mendet behövs mer insatser som gör skillnad och som dessa organisationer kan göramöjlig.

Vad kan nationer och FN göra?

UNWTO, World Tourist Organization är ett av FN:s organ sombehandlar ansvarsfull-, hållbar- och internationellt tillgänglig turism. UNWTOskapade ett regelverk, Global Code of Ethics of Tourism, som godkändes avledningen 1999. Syftet är att minimera turismens negativa påverkan på miljönoch på kulturarv medan man maximerar strävan efter hållbar turism, minskandefattigdom samt förtydligar problemet för andra nationer.

Det är svårt för FN att börja reglera hur personer ska resa.Dock så finns det väldigt stängda länder där turister inte får vistas där devill och måste ha en statligt anställd guide. Det är något som FN kan ändra påför mer öppna gränser mellan länderna. Nationer borde värna om ekoturism, eftersom det ligger i alla ländersintressen att arter bevaras, nationer borde tipsa och öppna fler nationalparkerför att visa att det finns stora och vackra upplevelser som även är skyddade.Istället för att besöka platser som redan blivit mycket negativt påverkade avturism. Mer information borde också ges ut om vackra, populära utrotningshotadedjur och nationer borde bidra med mer resurser för att bevara den biologiskamångfalden. Andra nationer bör också gå med i UNWTO.

Det finns mycket som görs för en mer hållbar turism men detär en väldigt lång väg kvar. Vi som individer måste ta detta på allvar ochtänka till ordentligt nästa gång vi till exempel bokar en resa. Vi vet att vi vill,det gäller bara att orka ta ansvar. Även nationer och organisationer måstereformera och ta ansvar för hållbart resande så att vi får en bättre värld föross och kommande generationer.

Henning, Albin, Joel B, Bruno

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

​Jag vill först inleda med att säga att ​all​ turism är inte dålig, använd dig av ekoturism! Det är så att om man vill se valskådning eller möta bergsgorillor så finns det andra sätt än dem klumpiga och oförsiktiga sätten som du eller andra du känner har gjort tidigare. Ekoturism hjälper till att bevara och inte skada dem resmål du vill se men att du ändå ska få en fantastisk upplevelse. det var 13 miljoner ekoturister som satte 13.000 personer i jobb i olika kustområden för bland annat valsafari för sex år sen, ska vi få det att öka?1 Genom att bidra aktivt till naturskydd och inte förstöra det man vill uppleva så kommer konsekvenserna för turism mot växt & djurliv inte alls ha lika stora negativa effekter. Det tjänar både vi och djuren på. Sedan så är det så att i vissa fall att ekoturism kan vara snäppet dyrare då pengarna inte går till stora multinationella företag utan mindre egenföretagare, ska vi då som bor i ett välbärgat land lägga in några extra slantar, om det ändå är för vårt klimats bästa? jo absolut! Ekoturism är en av de mest snabbast växande branscherna inom internationell turism och gett finfina resultat som i till exempel Centralafrika.2

//Bruno "Sture" Risberg

1.http://www.ekoturism.org/nyfiken/index.asp

2.http://www.ekoturism.org/nyfiken/dettaArEko/index....

Likes

Comments

Thailand,

Ett vanligt turistmål för Svenssons. Men det finns en baksida med landet som många väljeratt blunda för. Thailand är ett land med politiskt instabilitet samt tar princip ingen hänsyn till miljön och det ser inte ut att klarna. Förorenat dricksvatten och dålig luft präglar nu landet på grund av dess storskaliga industrier.[1] 27 miljoner turister hade Thailand 2013, runt 21 980 miljoner amerikanska dollar.[2]Ganska absurt med tanke på det läget som landet befinner sig i.

Turister bör ta mer hänsyn när man ska resa och om man ska göra en resa långt bort iAsien så ska man alltid kolla upp läget som landet befinner sig i. Länder som inte tar hänsyn till miljö eller eller själva befolkningen i landet borde man bojkotta eftersom pengarna ändå inte används till justförbättring av miljön eller befolkningen. Om ett land omsätter nästan 22 000 miljoner dollar på turism under ett år borde ju en del av den summan gå åt förbättring för landets invånare? När bönder på landsbygden tvingas flytta på grund av uppbyggnader av stora industrier, strejker och när miljöaktivister pekar på enorma föroreningar som har blivit en konsekvens av dem snabba och ohälsosammaindustrierna så måste man tänka om.[3]Sedan att inte bara bönder måste flytta utan att även en hastig skogsskövling för att få upp industrierna så att skogsbeväxten nu bara ligger på 25 procent är inget som jag hoppas att någon blundar för.[4]Men det är inte bara växtlivet som påverkas utan även djurlivet. En biologisk mångfald är ett måste för en hållbar utveckling och med tanke på att 20 procent av alla fågelarter har blivit klassade som direkt utrotningshotade så verkar inte synen på djur och natur förändras inom kort.[5]Vi får bara hoppas att synen på miljö kommer förändras hos regimen då Asien är den plats där vi kan hitta otroligt vackra exotiska arter.

//Bruno "Sture" Risberg[1] http://www.globalis.se/Laender/Thailand

[2] https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Thailand/Tu...

[3] http://www.globalis.se/Laender/Thailand

[4] http://www.thailandguiden.se/fakta.php

[5] http://www.thailandguiden.se/fakta.php

Likes

Comments

Något som vi som turister inte tänker på när vi ligger på någon strand, i ett exotiskt land, är hur ursprungsbefolkningen kan ha tvingats ge plats åt turistföretagens semesterpalats.

För i många fall trycks dessa människor undan om de inte gynnar turismen och det kan till exempel bero på att man vill bygga ut hotellanläggningar och ge plats åt parker och golfbanor med mera
. Väldigt många tvingas lämna sina hem och flytta iväg och detta drabbar särskillt minoriteter och ursprungsbefolkningar - de som inte har något att sätta emot.
I Malaysia tvingades invånare flytta å turismens vägnar. Flera affärsinnehavare i en kuststad fick sina affärer och hem jämnade med marken för att ge plats åt en statlig souvenirshop.

Man kan utnyttja ursprungsbefolkningar och minoriteter på andra sätt också. Man kan tvinga dem att flytta närmre turistorterna. Detta är ett svåremotståndligt erbjudande om man är fattig och bor i tredje världen. Hotellen drar in pengar på turisterna, minoritetsfolken tjänar en (i förhållandevis liten) summa pengar samtidigt som turisterna får ta del av en ny kultur. Detta är väldigt vanligt och det är säkert många av er som känner igen detta från egna erfarenheter. Jag kan relatera till detta på den tiden då jag själv var en omedveten miljöterrorist och reste till Egypten. Då kunde man få åka ut på en tripp till öknen och träffa ett beduinfolk som hotellet hade anordnat.

Det finns också exempel på då människor behövt flytta enbart för att försköna omgivningen för turister. I Filipinerna rev man ner kåkstäder längs vägen från flygplatsen för att det skulle se trevligare ut att åka förbi men också i Burma har det funnits fall där hela städer raderats och invånarna tvångsförflyttat för att ge platserna ett vackrare uttryck.

http://muep.mah.se/bitstream/handle/2043/6365/a.pd...

//Klart slut från betongkorrespondenten Henning på andra sidan spåret​

Likes

Comments

Vad är turism? Jo det är när du är mer än tio mil bort från folkbokföringen i 24 timmar men inte längre än ett år. Turism kan vara allt möjligt, till exempel: camping, sightseeing, bada och sola, kryssningar mm. Detta betyder att du kan vara en turist nära och långt borta, alltså avgör du vilken slags påverkan du har. I Turism finns alltid försäljning/distribution och du betalar för att gör saker, äta, handla och bo vilket leder till att pengar sätts i cirkulation vilket är bra men du får tänka på vad du gör när du reser och vad du konsumerar. Miljön kan påverkas av turism men det gör den inte nödvändigtvis och valet är upp till varje individ om de påverkar miljön, stödjer diktaturer eller hjälper länders och privatpersoners ekonomiska tillväxt. En resa till Kuba och Thailand kan verka kul men förtrycket där är stort och i Kuba så har även turister och invånare olika valutor en där man kan köpa vad man vill som turister har och en för invånarna som man knappt kan köpa någonting på. Så det är du som bestämmer om turismen är terrorism eller inte, är det viktigt att åka dit du vill åka? är det viktigt att elda med ved för att göra det mysigt? eller finns det bättre, lika sevärda och miljövänliga alternativ? det behöver inte nödvändigtvis vara närmare men du borde ha kunskapen om hur din vistelse och dina resor påverkar din planet. Du ska definitivt inte sluta åka dit du vill en extra tanke och information är aldrig dåligt.

//Albin som har slut på idéer

Källor

http://fufkorrespondenterna.com/2012/02/13/dubbla-varldar-en-lektion-i-varldsekonomi-i-turistparadiset-kuba/

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/besoksnaring/vadarturism.4.74f57d0f1283a4f88ff800015329.html

Likes

Comments

Sexturism är resor där syftet är att köpa sexuella tjänster. Målen för resorna varierar beroende vilket land resenären kommer ifrån men bland europeiska sexturister är Thailand och Sri Lanka de vanligaste destinationerna. Migration sker också där kvinnor från tredje världen transporteras till bordeller i Europa eller Nordamerika, även kallat trafficking. Detta har ökat oroväckande mycket de senaste decennierna pga. dagens internationalisering i världen.

Samarbete för att motverka prostitution mellan olika stater och organisationer finns, i tex FN och Europarådet har ett antal konventioner utarbetats för att hindra prostitution och kvinnohandel. Samtidigt finns rörelser som arbetar för att legalisera prostitution så att de prostituerade kan få arbetsrättslig och social lagstiftning.

I Sverige uppskattas 2500 kvinnor varje år sälja sexuella tjänster. Enligt regeringens rapport har varje säljare i snitt 50 kunder per år. Det innebär att 125 000 män köper sexuella tjänster varje år. I jämförelse med andra länder är könshandeln i Sverige relativt liten. I Holland där befolkningen är den dubbla jämfört med Sverige är antalet prostituerade ca 20 000 jämfört med Sveriges 2500. Sexindustrin har utnyttjat och expanderat med den tekniska utvecklingen, genom exempelvis telefonsex, CD-rom eller datadisketter.

I Sverige har vi en lag som informellt kallas sexköpslagen. Det innebär att det är straffbart att köpa sex men inte att sälja. Dock kan svenskar köpa sex utomlands utan att bli straffade i Sverige när de kommer hem. Det vanligaste exemplet är den svenske mannen som åker på thailandsresor och köper sexuella tjänster av prostituerade, en s.k. sexturist.

Vad spelar det för roll om en svensk köper sex i Sverige eller utlandet, han har ju i båda fallen köpt en annan människas kropp för egen njutning och vi på bloggen tycker att sexköpare ska bli straffade oavsett om de köpt i Sverige eller utlandet. Är en kvinna bosatt i Sverige mer värd än en utländsk? Köp av sexuella tjänster kan aldrig accepteras och vi tycker det är dags för en lagförändring som gör det omöjligt att komma undan med sexköp, var det än görs. // Joel Brimark 

kanske blev denna text mer inriktad på könshandel än turism. men vi ansåg detta ämne som viktigt att informera om och sprida kännedom om. att det finns en koppling till turism och just uttrycket "sexturism" gjorde att vi tyckte att ämnet var aktuellt för ett inlägg

[1][1] http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/23/5ceff4b3.pdf

Likes

Comments

turism (av turist, av engelska tourist, av tour ’(rund)resa’, ’rundvandring’), benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.Besökets sammanlagda vistelsetid skall vara kortare än ett år. Resans huvudsyfte skall vara annat än att utöva ett arbete som betalas av någon på platsen. Turism är även benämning på det ämne inom vilket man studerar hithörande aktiviteter och problem.​

​Turister har funnits sedan långt långt tillbaka. Men det har aldrig varit lika vanligt som det är idag. Detta beror på att människor inte hade lika mycket fritid, dålig ekonomi och att kommunikationerna var dåliga och långsamma. 

Det är främst tack vare den industriella revolutionen och de senatse århundraderna som transporter och resor har blivit billigare och effektivare. Vid mitten av 1800-talet börjde ångbåtstrafiken blir större i Europa och Sverige och det dröjde inte länge innan järnvägstrafiken byggdes ut. Detta innebär att man nu kan frakta gods och människor mycket snabbt över långa sträckor.

Priserna sjönk märkningsvärt jämfört med 50-100 år tidigare. Industrialismen och penningekonomin gjorde det möjligt för många fler att resa. Dock skulle det dröja fram till 1900-talet för turismen att sätta i gång på allvar, då började intresset allt mer väckas för avkoppling, nöje och bilning. Det var efter första världskriget som sol- och badsemestrar blev poulärt då solbränna var ett tecken på lågt stående personer som kroppsarbetare och jordbrukare. James Cook startade den första resebyrån i Europa 1845 och man kan säga att det var då den organiserade turmismen tock fart. 

Turismen fick sitt genombrott 1880 i och med järnvägen till Jämtland och senare Dalarna och Lappland. Den första svenska turismen riktade sig till de svenska fjällen i norr och möjliggjordes på grund av bildandet av Svenska turistföreningen. Skidåkning blev allt mer populärt och de första skidtävlingarna i Sverige hölls i Jokkmokk och blev ett populärt resemål. Det öppnades kort därpå ångbåtstrafik till Öland, västkusten och i synnerhet Gotland. År 1937 kom en semesterlag som ökade ledigheten och förbättrade ekonomin för de svenska hushållen. Denna lag verkar trevlig men den omvandlade 3/4 av befolkningen till miljöterrorister - även kända som turister. De företag som drev på turismen då var STF och Reso.

http://www.kb.se/sv/samlingarna/oversikt/resor-tiderna/sverige/turismens/historia/

http://www.so-rummet.se/kategorier/turism

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lån...


Likes

Comments

Turismen är en stor inkomstkälla för många länder och kan stå för stora mängder av landets BNP. I flertal länder så ligger turismen på över 10% av BNP och kan komma upp till 20% sätt finns säkerligen länder där turismen står för ännu mer. Detta betyder att en hållbar utveckling måste ta hänsyn till alla de människor som kan drabbas av skatter och regleringar inom turistindustrin. Det behövs självklart fortfarande insikt i miljön och den kan inte ignoreras, men det bör inte påverka turistindustrin så mycket.

Turistindustrin anställer miljontals människor och hjälper länder att bygga upp infrastruktur, den höjer också lönenivåerna för människor och ger stora intäkter till fattiga länder. Pengar går ju också till stora företag, det finns självklart en stor korruption och turism är lite av en kortsiktig lösning men det kan också hjälpa på många sätt. Länder och företag får pengar och kan då fortsätta investera i mer turistorter vilket ger mer pengar och tillslut så kan en större verklig industri byggas ut som leder till att turistbehovet minskar och länder stabiliseras. Stabila länder kan starta utbildning och skaffa sig mer demokratiska institutioner, turism kan också hjälpa att bojkotta odemokratiska turistländer och regimer så att de demokratiserar, även om det inte så ofta fungerar.

Turismen har alltså sina bra och dåliga sidor men om några årtionden så har nog teknologin ökat och vissa länder är antagligen inte lika beroende av det vilket kommer att ge en mer hållbar ekologisk utveckling där miljövänligare nationer blir allt vanligare. Många turist resorter skapar också en så kallad ekologisk turism där det tänks på miljön och där den har minimal påverkan.

// Albin "The Bouegeoisie" Rudal


Källor:

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Februari/Turism---en-viktig-handelsvara/

http://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och...

http://tdri.or.th/archives/download/quarterly/text/tourism.htm

http://www.naturensbasta.se/ekoturism/

Likes

Comments

Forskare från göteborgsuniversitetet har utvecklat en ny analysmetod för hållbarhet inom evenemang och turism. På bloggen tycker vi förstås att detta är fantastiskt då vi tidigare konstaterat att turistnäringen ständigt ökar men att den samtidigt är ett ökande miljöproblem. Om man kunde utveckla turistnäringen på ett miljövänligt sätt så är det ju klockrent, guld. Erik Lundberg och hans kollegor har utvecklat nya metoder för att utvärdera hållbarhetsmål inom evenemang och turism. T.ex. har musikfestivalen Way out West i Göteborg applicerat dessa nya analysmetoder och erbjuder sedan 2012 bara vegetarisk mat. Vid en undersökning 2010 stod maten för en väsentlig del av miljöpåverkan, drygt 50 %. En liknande undersökning gjordes 2012 då man gått över till att bara servera vegetarisk mat. Trots att besökarna var många fler var miljöpåverkan mindre än 2010.

En eminent del i forskningen har varit att bredda perspektivet, vanligtvis räknas bara intäkterna ett projekt ger. Inkluderar man även sociokulturella och miljömässiga aspekter får man en helhetsbild av resultatet från ett evenemang eller turistsatsning.

”Det står i alla kommuners planer och strategier att man ska verka för en hållbar turismutveckling. Men man mäter ändå bara de ekonomiska effekterna och ytterst sällan de andra faktorerna. Hur är det möjligt att nå några hållbarhetsmål om man inte utvärderar det”, undrar Erik Lundberg.

Eftersom besluten om satsningar inom evenemang och turism så tydligt fokuserar på pengar utvecklade man en metod som visar de sociokulturella värdena och miljöeffekterna i kronor och ören. Det övergripande syftet med forskningen har varit att beskriva och analysera effekter av turism från ett hållbarhetsperspektiv. Modeller med liknande syften har tidigare utvecklats men då turismen ofta avslår detta genom ekonomiska argument har hållbarhetsmål varit svåra att uppfylla.

Erik Lundberg hävdar att stora ekonomiska vinster kan göras även om man tar hänsyn till miljöaspekten och det krävs inte så mycket resurser för att göra skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Om man i framtidens turism alltid lutar sig mot ett hållbarhetsperspektiv skulle det innebära att turismen kan förbli en växande näring på marknaden och präglas av en utveckling som inte drabbar miljön. // Joel Brimark

Om du vill fördjupa dig i ämnet läs:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35744/1/gupea_2077_35744_1.pdf

[1] http://handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/nya-analysmetoder-for-hallbarhet-inom-evenemang-och-turism-.cid1223234 

Likes

Comments

​Turismen blir en allt viktigare del i Sveriges ekonomi. 2013 var antalet sysselsatta 173 000 vilket är en ökning med 30 % jämfört med år 2000. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i Sverige relativt mot andra sektorer, turismens exportvärde är högre än för flera viktiga vauområden[1] bl.a. industrimaskiner, livsmedel, järn & stål.

Enligt FN-organet world tourism organization har resandet I världen ökat med 60 % sedan 2000. Totalt beräknades antalet internationella resor med övernattning vara nästan 1,1 miljarder 2013.[2] Främst Asien har haft en stark tillväxt inom detta och stått för en stor del av ökningen på världsbasis. I Europa var ökningen 45 % mellan 2000 och 2013.

Vi ser ett tydligt mönster att turismen ökar och omsätter en allt större del av länders ekonomi. Enligt internationella beräkningar väntas turismen öka med 3 % per år fram till år 2030.[3] Samtidigt utgör den globala uppvärmningen ett allt större hot för oss. En växande befolkning där en stor andel åker flygplan flera gånger per år är inte hållbart ur ett miljöperspektiv, det är en sanning vi måste handskas med. Och individen kan göra skillnad då turism är en mycket komplex företeelse som styrs av konsumenten och inte producenten. Därför har turister chans att påverka miljön när det kommer till hur långt hemifrån man väljer resmål, transportmedel etc.// joel the radical brimark


[1] http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.pdf (se diagram sid.15)

[2] http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.pdf

[3] http://www.tillvaxtverket.se/download/18.6920f7eb1468bb1c9b03409a/1403184067273/%C3%85rsbokslut2013.pdf

Likes

Comments