Szambo betonowe musi być umieszczone w planie budowy budynku. Może nie być tylko, gdy jest możliwość podłączenia się do kanalizacji lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli zatem lokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia na budowę, nie trzeba załatwiać żadnych formalności związanych z wybudowaniem pojemnika. Kiedy zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny. Na 30 dni przed rozpoczęciem budowy należy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, można przystąpić do budowy.

Dużo bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomową oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić plan oczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni do urzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Z kolei na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni obowiązkowo musimy powiadomić swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczania ścieków. Bezsprzeczną aspekt przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymaga ona ciągłej kontroli. Nie musimy się także martwić o częste sprawdzanie poziomu wypełnienia i konieczności wybierania cieszy. Powinniśmy jednak wiedzieć, że należy zapobiegawczo wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku.

Pojemność osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników w domostwie. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały w nim ok. 10-14 dni. Normalne wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok. 1000l wody dziennie. Pomimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamy możliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwór posiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości na jakiej usadowiony jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalną klapą.

Pomimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady. Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowej musimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Wielkości te nie dotyczą natomiast oczyszczalni z osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Również obszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób. Związane jest to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od obiektów znajdujących się na naszej posesji, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), a także z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętym systemie korzeniowym).

Na ogół miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte są trawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianie terenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jest bardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Czy szamba ekologiczne zasługują na uwagę?

Bez wątpienia. Cena szamba ekologicznego jest niedużo większa od kosztówprodukcji zbiorników tradycyjnych. Kupując szczelny zbiornik zyskujemy pełną ochronęprzed zanieczyszczeniami ze ścieków. Ponadto oszczędzamy czas potrzebny domontażu. Miejmy na uwadze też, że budowa szamba tradycyjnego trwa do 2 tygodni.A montaż gotowego zbiornika ekologicznego to zaledwie 1 dzień.

Typy szamb ekologicznych

W ofertach handlowych wyszukamy dwa rodzaje szamb ekologicznych:

Szamba z betonu tj. szambabetonowe Kępno – gotowe produkty z betonu są bardziej szczelne niż ichodpowiedniki powstające na miejscu budowy. Prefabrykaty raczej produkowane są zbetonu B20, B40 oraz Dodatkowych preparatów zmniejszających nasiąkliwość.Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jest odporny na procesy zachodzące wściekach. W ofertach handlowych znajdziemy zarówno zbiorniki jednokomorowe,dwukomorowe jak i modułowe (pojedyncze komory mogą być ze sobą łączone).Standardowa pojemność takich zbiorników to 6 – 12 m3 (takie pojemności nadająsię do użytku przez kilkuosobową rodzinę).

Produkty z tworzywa sztucznego – przeważnie o przekroju koła z pofałdowanymiścianami (w celu zwiększenia wytrzymałości). Nowoczesne zbiorniki z tworzywsztucznych odznaczają się pełną szczelnością, żywotnością i odpornością nadziałanie zmiennych temperatur oraz nacisków podłoża. Ich ważną zaletą jestniewielka masa gotowego zbiornika. Plastikowe szamba są łatwe w transporcie, aich montaż z reguły nie przysparza większego problemu. Jednak taki zbiornik zPCV powinien być odpowiednio zakotwiczony w gruncie. Dzięki temu zminimalizujemyryzyko jego wysadzania. Zakup tego typu produktu jest bardzo wskazany wprzypadku, gdy na terenie nieruchomości znajduje się studnia z wodą pitną.

Niektóre szamba ekologiczne są tylko niedużo tańsze od przydomowychoczyszczalni ścieków, dlatego warto zastanowić się nad opłacalnością tegozakupu. Wybór powinien być uzależniony od warunków wodno-gruntowych. Przydomowaoczyszczalnia wymaga wyodrębnienia przestrzeni na osadnik gnilny oraz poleinfiltracyjne. Dlatego jeśli dysponujemy niewielką działką, to kupno szambaekologicznego będzie jedynym rozsądniejszym rozwiązaniem.

W szambo ekologiczne należy także zainwestować w sytuacji, gdy poziom wódgruntowych jest wysoki, a gleba nieprzepuszczalna. W tym wypadku budowaprzydomowej oczyszczalni ścieków byłaby nieopłacalna ze względu na niewielkąwydajność oczyszczania.

Jednym z najistotniejszych plusów budowy przydomowej oczyszczalni ściekówokazują się zdecydowanie mniejsze koszty eksploatacji. Ta instalacja wymagajednego/dwóch wywozów osadu rocznie. Koszt wynajęcia pojazdu asenizacyjnegowyniesie od 200 do 400 zł na rok. Oczyszczanie zbiorników zamkniętychwykonujemy co ok. 3 tygodnie. W skali roku daje to 17 wywozów. Zatem łącznykoszt eksploatacji szamba ekologicznego oscyluje wokół 1 700 – 2 400 zł.

Likes

Comments

Każdy gospodarz prowadzący hodowlę zwierząt powinien zainwestować w dobry pojemnik na gnojownicę oraz gnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock, zależeć powinien przede wszystkim od posiadanego gatunku zwierząt, rodzaju chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju gospodarstwa. Odpowiednio przechowywane fekalia zwierzęce są wykorzystywane jako naturalne nawozy. Nieodpowiednio dostosowany pojemnik do ilości chowu zwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia gleby szkodliwymi substancjami, dlatego konieczne jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkość zbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozu gnojownicy na pola.

Produkcja takiego zbiornika związana jest z nakładem finansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a dobrze. Należy również pamiętać, że gabaryty i jakość zbiorników na płynne fekalia na hodowlach zwierząt gospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co do umiejscowienia. Muszą zostać utrzymane odległości od studni, linii brzegów, cieków i zbiorników, od okiennic i drzwi nieruchomości przeznaczonych na pobyt ludzi na nieruchomościach sąsiednich, od magazynów środków spożywczych, a także zabudowań przetwórstwa rolno-spożywczego od granicy działki sąsiedniej, od budynków magazynowych ogólnych, od silosów na zboże, paszę lub kiszonkę. Parametry odległości, są różne w zależności od tego czy zbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczy również to płyt obornikowych. Każdy z nich powinien cechować się wysoką szczelnością jak również powinien być nieczuły na warunki zewnętrzne.

Rozróżniamy szamba betonowe zamknięte, otwarte, podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Zazwyczaj wymieniane plusy oraz minusy tego rodzaju zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzeba ponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika, bark możliwości zmiany umiejscowienia zbiornika, przykrycie większych zbiorników podwyższa koszty zakupu. Do o zalet zaliczono między innymi możliwość stosowania grawitacyjnego spływu odpadów, jak również możliwość wykorzystania powierzchni nad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych na gnojownicę jako główne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowania z dala od budynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przy niektórych typach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innym miejscu. Przy zbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymieniono osadzenie zbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Likes

Comments

Zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, to nie rzadko jedyny sposób pozbywania się cieszy z mieszkań. W szczególności na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej działce przydomowej oczyszczalni. Mocną stroną stosowanych obecnie szamb betonowych jest fakt, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc zysk przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków wysączy do gruntu. Częstość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, zależy oczywiście od ilości wody zużywanej codziennie przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ odebranych ścieków.

ORGANIZACJA ODBIORU ŚCIEKÓW

Warto monitorować poziom napełnienia zasobnika, by mieć na uwadze na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Normalny, ale i najmniej praktyczny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie raz na jakiś czas do zbiornika. Raczej wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik ciecze i wymaga okresowej obserwacji. Bardziej wygodny jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Posiadając wiedzę o tym, kiedy mniej więcej szambo będzie pełne, możemy zamawiać szambiarkę. Dobrze będzie mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu. Można też umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

ODBIÓR BEZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Pozostaje jeszcze problem wjazdu szambiarki na posesję, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Przy takim rozwiązaniu wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego szamba z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na działkę, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Likes

Comments

- Kiedy nas nie stać na inwestowanie w oczyszczalnię, pozostaje instalacja szamba?

- Tak. Szczelny zbiornik na ścieki taki jak szamba betonowe Konin jest również jedynym rozwiązaniem dla właścicieli niezbyt dużych nieruchomości położonych w rejonach gdzie nie ma kanalizacji. Decyzję o jego położeniu najlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, bo jeśli zostanie przewidziany w planie zagospodarowania terenu, to po uzyskaniu pozwolenia na budowę dodatkowe formalności nie będą wymagane. Natomiast jeśli pojawi się potrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymagane jest - podobnie jak w wypadku oczyszczalni - zgłoszenie do urzędu. To całkiem nowa, korzystna zmiana, gdyż do czerwca 2015 roku trzeba było występować o osobne pozwolenie na budowę.

- Czy w przypadku zbiornika na nieczystości również obowiązują ograniczenia co do lokalizacji?

- Tak. Choć ma być szczelny, to i tak odległość od studni powinna mieć co najmniej 15 m. Poza tym nie może znajdować się bliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń zamieszkanych, a minimalna odległość od granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku wartym jest porozumie się z sąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżeli zainteresowani uzgodnią usytuowanie obu zbiorników bezpośrednio przy granicy.

- Jakiej wielkości szambo powinno się kupić?

- W gruncie rzeczy - czym większy, tym lepiej, bo rzadziej się go opróżnia. Istotnym jest również fakt że, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylko nie wiele więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, by zbiornik był co najmniej tak pojemny, jak największe operujące w okolicy beczki. Bezkonkurencyjne będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej restrykcyjnym przepisom.

- Z tego, co słyszałem, dziś wykorzystuje się głównie zbiorniki prefabrykowane.

- Oczywiście, przy czym na ich wykonawcach ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbioru budowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba, choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowę domu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

Likes

Comments

Szamba betonowe Jarocin - Złączenie zbiornika z pokrywą.

Na początku sprawdź producenta w jaki sposób łączy szamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że wykonawcy łączą te dwa elementy przyzastosowaniu zwykłej budowlanej pianki montażowej. Dobrze jest wystrzegać siętakich rozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo najprostsze i przy okazji jestto tańsze rozwiązanie. Jak się okazuje takie łączenie po prostu prowadzi dorozszczelnień, co skutkuje wydostaniem się fekaliów ze zbiornika, lub co gorszamogą napływać do szamba wody gruntowe i będzie się nam napełniałoniepotrzebnie. Co prowadzi do częstego opróżniania i generuje niepotrzebnekoszty. Profesjonalne firmy do montażu używają kleju, który jest mrozoodporny ico najważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy wyborze szamb betonowych należy również zwrócić uwagęna gwarancję jaką można zyskać od producenta. Okazuje się bowiem, że częstąpraktyka jest udzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawie certyfikatu.Pamiętajmy, że w takim przypadku producent może nie uznać swojej winy wzaistniałej usterce. Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie ma zapisanych warunkówgwarancji i wymienionych wad jakie mogą zaistnieć a które obejmuje gwarancja.Podana nam gwarancja na szambo betonowe, musi być wydana w formie pisemnej izawierać wszystkie określone warunki oraz okres jaki obowiązuje.

Grubość ścian szamba betonowego

Nie zapominajmy o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubośćścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają conajmniej 10 cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie,produkują zbiorniki o grubości ścian 8 cm. Stawiając na taki zbiornik nie maszpewności co do szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Niedoświadczeni producenci szamb betonowych, z oszczędnościmogą stosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawsze zapytać oposiadanie certyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie wybieraj zbiornika,do którego produkcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jego jakośćpozostawia wiele do życzenia. Najlepsi wykonawcy szamb betonowych stosują nietylko najlepszą klasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniająceszczelność surowca.

Likes

Comments

Fakty o szambie

Szamba betonowe Jakość

Szamba betonowe są dziś wyrobem mocnej jakości. Spowodowanejest to tym, że producenci szamb betonowych nieprzerwanie ulepszają cały procesprodukcyjny. Jest to robione w celu pozyskania produktu najwyższego gatunkuoraz zadowolenia użytkownika. Konsument jest zadowolony wtedy, gdy zakupiszczelny zbiornik oraz taki, który jest łatwy w posługiwaniu się.

Trwałość

Plusem szamba betonowego jest wytrzymałość. Szamba betonowesą odporne na bardzo niskie temperatury. Żadne czynniki zewnętrzne nie mająwpływu na szamba jego odporność po upływie lat jest nieruchoma i jednakowa.Szamba betonowe są również odporne na wielkie ciężar. Nie pękają pod gabarytemwozu do wywozu zawartości szamba. Szambo betonowe, jako pierwszy zbiornik o tymzastosowaniu może być usytuowany pod przejazdem dla maszyn rolniczych.

Masywność

Beton jest bardzo ciężkim towarem budowlanym. Ściany szambamają grubość ponad 12 cm. Ciężar zbiornika jest związany od jego wysokości orazkonstrukcji. Najczęściej wynosi około kilku ton. Dokładnie, dlatego dotransportu i montażu konieczny jest prawdziwy sprzęt budowlany. Trzeba użyć zpomocy producentów szamb betonowych właśnie odnoszących się do transportu orazmontażu. Wówczas można mieć pewność mocnego osadzenia zbiornika w gruncie oraztego, że zbiornik będzie sumiennie przetestowany.

Surowiec

Beton wykorzystywany do wyrobu szam betonowych ma obowiązekbyć wysokiej klasy. W głównej mierze używany w tym celu jest żelbeton rodzajuB-25. Szamba betonowe nie są skonstruowane jedynie z betonu. Do żelbetonufabryki szamb betonowych dołączają szczególną chemię budowlaną. Ma to na celupołączenie się w jedną całość porów betonu. Dodatkowo do uszczelnienia szambaużywana jest roztwór kauczukowo-asfaltowa. Takim tworzywem sumiennie malowanejest szambo podwójnie. Ma to na celu zagwarantowanie kompletnej% szczelnościzbiornika.

Rynek

W województwie świętokrzyskim można zlokalizować bardzo dużofabryk zajmujących się wytwarzaniem szamb betonowych. Jesteśmy pewni niebywalenielekko postawić na renomowanego producenta szamba. Opłaca się zbadać, któryproducent jest najbliżej naszego mieszkania. Zezwala to wynegocjowania niskiejceny za usługę transportu i montażu.

Cena

Cena szamb betonowych na tle innych zbiorników jest bardzokonkurencyjna. Absolutnie dlatego, że jest tak szczególnie wysokie nasycenierynku tym wyrobem, zamawiający mogą cieszyć się śmiesznie niskimi cenamisugerowane przez producentów.


Likes

Comments

Wykorzystanie

Na terenie powiatu radomskiego istnieje kilkanaście firmzajmujących się robieniem szamb betonowych. Dzięki modernizacji procesu produkcyjnego,stworzone zbiorniki są proekologiczne, 100 % szczelne i wytrzymałe. Więc ze względu na te właściwości szamba betonoweznajdują szerokie zastosowanie zarówno w powszechnym stosowaniu jak i bardziejprzemysłowym.

Szambo betonowe jako zbiornik na ścieki

Szamba betonowe zostały stworzone właśnie dla osóbposzukujących zbiornika do odprowadzania nieczystości z gospodarstwa domowego.Toteż dzięki temu zastosowaniu szamba stały się tak popularne i rozpoznawane.Cena oraz szczelność tych zbiorników zachęca wszystkich do zdecydowania sięwłaśnie na to rozwiązanie. Dodatkowo coraz więcej firm produkcyjnych posiada wofercie takie szamba, które można przekształcić w przydomowe ekologiczneoczyszczalnie ścieków. Jest to ważna dogodność szamba, że przy zachowaniu jegozabawnie niskiej ceny oraz rzetelnego wykonania można cieszyć się praktycznościoczyszczania wody jak w razie dużo droższych ekologicznych oczyszczalni ściekówz tworzywa sztucznego.

Szamba betonowe jako zbiornik do gromadzenia

W przemyśle można spotkać szamba w bardzo wielu przypadkachjako zbiorniki do gromadzenia. Przy ogromnych przedsiębiorstwach trudniących sięw wytwarzaniu żywności są stosowane jako silosy do gromadzenia oleju lub innychmieszanin. Ostatnio szereg rolników używa szamba jako magazyn do kiszeniakapusty i ogórków.

W ogólnym użyciu szamba betonowe są również wykorzystywanejako zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Gromada osób odprowadza wodę zrynien ewidentnie do szamba betonowego. Taką wodą podlewa się rośliny czy teżuprawy rolne. Z pewnością takie zastosowanie szamba ekspresowo się zwraca.Komplementarnie ta metoda jest bardzo przyjazna środowisku.

Szamba betonowe jako studnia

Studnie na placach podmiejskich są raz po razpopularniejsze. Należy wiedzieć, że nieustannie dochodzi do awariikanalizacyjnych na terenach danej gminy. Nagły wzrost liczby mieszkańców gminya co za tym idzie użytkowników sieci kanalizacyjnej niestety powoduje spadekproduktywności pomp w jakie są wyposażone gminne wodociągi. Opłaca się wspomnieć,że w lecie coraz częściej nakładane są rygorystyczne ograniczenia dotycząceczerpania wody. Często w upalne dni gminy zabraniają podlewania kwiatów iogrodów. Niestety powoduje to zniszczenie krzewów i roślin w przydomowychogrodach oraz plonów rolnych. Z tych powodów coraz więcej osób decyduje się nazrobienie na swojej działce na początku płytkiej studni. Stosowane jest togłównie w celu sprawdzenia ile wody można uzyskać na takiej działce. Robieniestudni głębinowej jest ogromnie kosztowne. Akurat dlatego na początku lepiejniskim kosztem upewnić się że studnia na tym ziemi będzie bardzo rzetelniefunkcjonowała. Szamba betonowe można nawet wykorzystać jako studnie. Wystarczyumieścić kilka zbiorników betonowych bez dna jeden na drugim i łatwo można cieszyćsię studnią. Pracownicy zajmujący się montażem szamb betonowych do montażu tegotypu przedsięwzięć wykorzystują bardzo mocny klej mrozo- i wodo odporny. Z tychpowodów zbiorniki zachowują swoją szczelność przez dekady.

Likes

Comments

Szamba betonowe - gdzie nabywać?
Jak mamy w zamyśle kupno szamba betonowego, mamy obowiązek na początek ocenić jakie powinny być jego wymiary. Przez wymiary rozumiemy głównie pojemność, która powinna być dostosowana do wielkości nieruchomości, którą ma obsługiwać. Domy jednorodzinne potrzebują inne szamba betonowe niż większe posesje jakimi są np. siedziby firm. Musimy brać w szczególności pod uwagę ilość mieszkańców i użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej. Mając już ustalony gabaryty naszego szamba, zapoznajemy się z jego dokumentacji, na podstawie, której podejmiemy decyzję czy wybrane przez nas szamba betonowe posiadają odpowiednie certyfikaty. Bardzo ważny jest certyfikat PZH, aprobata ITB oraz certyfikat ISO90001. Jak upewnimy się, że wybrana przez nas oferta na szamba betonowe zapewnia wspomniane warunki, możemy być pewni, że zbiorniki te są najwyższej jakości i zrobione są zgodne z obowiązującymi przepisami. Każde szambo betonowe musi mieć przygotowany otwór na rurę ściekową. Jest on położony w środku węższej ściany, pod pokrywą. Natomiast na zbiornik ustawia się nadstawkę, a na samą górę właz betonowy. Tak oto gotowe do montażu szambo betonowe. Dobrze wybrany producent szamb betonowych, nie tylko dostarcza nam pojemnik, ale ponadto montuje go we wskazanym przez nas miejscu. W zależności od umiejscowienia naszego zbiornika możemy zaopatrzyć się w dodatkowo wzmocnioną płytę najazdową, która świetnie sprawdza się na różnych podjazdach.
Czujnik napełniania dla komfortu.
Najlepiej jest nabyć czujnik alarmowy poziomu szamba, określany mianem czujnikiem napełnienia. Montaż takiego sygnalizatora odbywa się poprzez zastosowanie przewodu dwużyłowego, który wyprowadza się z budynku i prowadzi do zbiornika. Następnie przewody łączy się z sondą i odbiornikiem. Do czujników załączony jest zasilacz, który podłącza się w gospodarstwie domowym w dowolnym, dogodnym miejscu. W momencie zapełnienia się zbiornika, czujnik otrzyma sygnał i zacznie wysyłać alarmy dźwiękowe i świetlne. Dźwięk można wyciszyć, natomiast sygnalizator będzie działał do momentu, aż ciecz wróci na poziom niższy od alarmowego, w szambie. Poziom alarmowy ustala się podczas umiejscowienia sondy w zbiorniku, zawieszając go na godną wysokość.

Likes

Comments

Szamba betonowe czy nowa oczyszczalnia?

Nie zawsze nowy dom można podłączyć do sieci miejskiej.Co w owym czasie zrobić ze ściekami? Wszystko zależy od rozmiaru posesji,warunków gruntowych i wodnych na niej oraz naszych możliwości finansowych.

Na nieruchomościach sieci kanalizacyjnej ścieki wciążjeszcze najchętniej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem.Jeśli - tak jak być powinno - jest szczelny, całość fekaliów należy z niegowywozić do najbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.Uwaga! Niedopuszczalne jest produkcja i stosowaniewyrobów przeciekających, z których ścieki wypływają do gruntu. Każdy, kto torobi, przyczynia się do zatrucia gleby i wód gruntowych, a więc stwarza w tensposób ryzyko dla siebie i swoich sąsiadów, w tym przede wszystkim dla małychdzieci i niemowląt.Inną opcją dla szamba jest przydomowa oczyszczalniaścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczanado tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wódpowierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię możnastawiać jednak tylko w następujących warunkach:- gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, bywchłonął oczyszczone fekalia lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiegozbiornika lub cieku wodnego;- woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;- można zachować wymagane minimalne odległości od ujęćwody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.Posiadacze przydomowej oczyszczalni są zmuszeniprzestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalneśrodki czyszczące nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej florybakteryjnej.Kiedy szambo...Zasobnik bez odpływu na ścieki zwany szambem możnabudować na działce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane sąminimalne odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki.Szambo jest niekiedy jedynym możliwym rozwiązaniem, naprzykład gdy:- poziom wód gruntowych jest tak znaczny, żeoczyszczonych cieszy nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowerozwiązania są zbyt kosztowne;- ścieków jest za mało, by budowa oczyszczalni sięopłacała;- posesja jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnięrozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innegoodbiornika.Rozmiar zbiornika, a dokładniej jego pojemnośćużytkowa V, czyli część, w której można gromadzić ścieki, powinna być taka, abyszambo opróżniać co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa dziennie 150 lwody, pojemnik dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność:V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3)Jeśli w sprzedaży nie ma szamba o takiej pojemności,należy zakupić taki, którego pojemność będzie zbliżona, ale większa (zwykle 10m3).Produkty mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów,betonowe i żelbetowe. Zawsze warto kupować takie, które mają w posiadaniuAprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) albo atest PZH lub innydokument potwierdzający jakość i szczelność pojemnika. Lepiej też nie wykonywaćzbiorników betonowych samodzielnie, chyba że mieszanka betonowa (klasy B20)będzie zawierała uszczelniacze, zostanie zagęszczona odpowiednim sprzętem oraz,że pojemnik zostanie po wykonaniu solidnie uszczelniony z obu stron.

Likes

Comments