DMP og DSP er nogle yderst hotte begreber i online marketing-verdenen. Der er dog endnu mange, der er en smule forvirrede over betydningen af de forskellige begreber. Dette indlæg er derfor begrebsafklarende og introducerende til de to begreber.

Hvis man er online marketing-nørd, er man sikkert stødt på begreberne DMP og DSP. Det er begreber, der utvivlsomt kun bliver større og mere udbredte i løbet af de næste år. Der hersker i visse kredse stadigvæk lidt forvirring om, hvad begreberne betyder, og der er også en del, som har svært ved at skelne dem fra hinanden, trods de betyder vidt forskellige ting.

Dette indlæg kommer til at have en begrebsafklarende og introducerende funktion. Jeg kommer nemlig til at gennemgå de to begreber separat og afslutningsvist ønsker jeg at opsummere forskellene begreberne imellem.

Hvad er DSP?

DSP er en forkortelse af ‘Demand-side Platform’. En Demand-side Platform en en platform, hvorpå man kan købe display, search, video og mobile ads via automatiserede auktionssystemer. Der findes en række forskellige DSP’er. Google DoubleClick, Adform og AppNexus er et lille udsnit af den samlede mængde DSP’er, der findes.

DSP’er giver annoncører muligheden for at købe eksponeringer på tværs af platforme og kanaler. Samtidigt er det muligt at ramme en specifik, veldefineret målgruppe, da man via en DSP kan tilkøbe sig målretningsdata og dermed sikre, at ens kampagner rammer lige de personer, man ønsker.

Hvad er DMP?

DMP står for ‘Data Management Platform’, og er tale om en database og et interface, hvor man kan gemme og organisere første-, anden-, og tredjepartsdata.

Med en DMP kan man løbende indsamle første-, anden- og trejdepartsdata og dermed opbygge en solid mængde data, som man via platformen kan strukture, så denne kan bruges aktivt i forbindelse med fremtidige kampagner. En DMP kan dermed bidrage til, at man slipper for at bruge økonomiske ressourcer på at købe målretningsdata fremadrettet.

Opsummering

Forskellene er altså, at DSP er platformen, hvorpå man organiserer kampagnerne og køber annoncer, mens en DMP er en platform, hvor man kan opmagasinere data, som man kan bruge til målretning af annoncer.

Med en DMP kan man designe audiences med afsæt i al den data, man har indsamlet. Når denne er defineret målgruppen, sender man målgruppen til en DSP, der efterfølgende ved hjælp af ID matching finder en målgruppe, der matcher den ønskede.

Jeg håber, at dette indlæg lettede din forståelse af de to begreber.


Likes

Comments