Hi!

I am going shopping tomorrow. Do you want to see what I buy? Of course everything will be vegan! I will buy makeup and clothes if there is something left after the sales. The clothes that I probably will buy will be to match the season.

”I am grateful to realize that my desires do not entitle me to add to another’s suffering.”~ Zoe Weil

#govegan

~

Hej!

Jag ska åka och shoppa imorgon. Vill ni se vad jag köper? Såklart så kommer allt jag köper vara veganskt! Köpen kommer bestå av framförallt smink och kläder. Som jag kan ha nu när det blir kallare.

”I am grateful to realize that my desires do not entitle me to add to another’s suffering.”~ Zoe Weil

#blivegan

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

If you can’t watch all of these YouTube videos from PETA : s YouTube channel without feeling sad or regrets and so on, then you really should go vegan.

#govegan

#stopanimalabuse

~

Om du inte kan titta på alla dessa youtube videorna från PETA:s hemsida utan att bli ledsen eller känna ånger osv. Då borde du bli vegan.

#blivegan

#slutameddjurplågeri

Likes

Comments

Hi!

At school we are now reading about prostitution and trafficking and about how men mostly take advantage of children and older adult women for sex, is so damn disgusting! The men and also other sex who buy sex are pigs and they are so sickly damn disgusting. Forgive me, but I get terrified and broken when I read how often this happens in the world, but how little it is actually talked about.

In Sweden's legislation, you criminalize the buyers, but NOT the sellers, which is unique. And not in a good way, according to me. Why should it be okay for a person to sell herself and her body to another person? Why don’t you change the law and criminalize the sale of the bite? Prostitution is a black market and as long as it is not illegal to sell yourself, it will not decrease. People will not dare to sell themselves in the same way if it is prohibited or correction becomes illegal. The men or other people who buy sex from young people never get caught, because it's a black market and it's hard to trace someone back when everything is done black, but also because it's not taken seriously. Politicians do seem to not care. Many people think these women should blame themselves, but it's not always that easy. Some people really need money and if they do not get to work, then what else they do if they do not sell themselves and in body. Some people are so desperate for money because they need to pay for a loan or need money for something else and some have certainly been abused such as rape and do not think they deserve any other life but as a whore as people stamp them when it In fact, they are making them a whore. It is the men who have created the sex industry for other men's wishes. According to the law, the Swedish model is innovative and produced from an equality perspective, but I do not agree. Why should it be okay for a woman to sell herself? How is the fan equal? Give the women a real job instead of making them sell themselves. Prostitution is not a job. Young women (above all) are taking prostitution without knowing what they really do and when they join the game they can not or have difficulty getting out. Do not you understand how many abuse happens? Why does not people like this seriously?

It is more common than people want to say that young women are forced into prostitution.

What are your thoughts about prostitution? Are you talking about it at school? Or with other people around you?

~

Hej!

I skolan läser vi nu om prostition och människohandel och att läsa om hur framförallt män utnyttjar barn och äldre vuxna kvinnor för sex är så jävla sjukt! De män och även andra kön som köper sex är svin och de är så sjukt jäkla äckliga. Förlåt men blir jättearg och förkrossad när jag läser hur ofta detta händer i världen men hur lite det egentligen pratas om.

I Sveriges lagstiftning kriminaliserar man köparna, men INTE säljarna vilket är unikt. Och inte på ett bra sätt enligt mig. Varför ska det vara okej för en person att sälja sig själv och sin kropp till en annan människa? Varför ändrar man inte på lagen och kriminaliserar själva säljnings biten? Prostitution är en svart marknad och så länge det inte är olagligt att sälja sig själv så kommer den inte minska. Personer kommer inte våga sälja sig själv på samma sätt om det förbjuds eller rättaresakt blir olagligt. De män eller andra personer som köper sex av unga människor åker nästintill aldrig fast, för att det är en svart marknad och det är vårt att spåra tillbaka någon när det sker svart, men också för det tas inte på alvar. Politiker verkar inte bry sig. Många människor tänker att de får skylla sig själv, men det är inte alltid så lätt... Vissa människor behöver verkligen pengar och om de då inte får jobb vad fan sak de annars göra om inte sälja sig själva och in kropp. Vissa männiksor är så desperata efter pengar för att de behöver betala lån eller behöver pengarna till något annat och vissa har säkert varit men om övergrepp så som våldtäkter och inte tycker att de förtjänar något annat liv än som en hora som folk stämplar dem, när det i själva verket är de som gör dem till horor. Det är männen som har skapat sexindustrin för andra mäns önskemål. Enligt lagen är den svenska modellen innovativ och framställt ur ett jämställdhetsperspektiv, men det håller jag inte med om. Varför ska det vara okej för en kvinna att sälja sig själv? Hur fan är det jämställt? Ge de kvinnor ett riktigt jobb istället för att få dem till att sälja sig. Prostitution är inte ett jobb... Unga kvinnor (framförallt) tar sig an prostitution utan att veta vad de egentligen ger sig in på och när de väl är med i spelet kan de inte eller har svårt att ta sig ut. Förstår ni inte hur många övergrepp som sker? Varför tar männiksor inte detta på mer alvar?

Det förekommer vanligare än vad personer vill säga att framförallt unga kvinnor tvingas in i prostitution.

Vad är era tankar kring prostitution? Pratar ni om det i skolan? Eller med personer i er närhet?

Likes

Comments

Hey!

It was ment to be a walk with snow but unfortunately, it disappeared because of the rain befor I had a chance to take some photos.

Me and my friend talked about everything thing and it was nice to have someone that understand you in a way some people don’t.

#govegan

~

Hej

Det var menat att det skulle bli en promenad med snö, men tyvärr så försvan snön på grund av regnet innan jag hade en chans att ta några bilder.

Jag och min vän pratade om allt mellan himel och jord och det var skönt att ha någon som förstod si på en på ett sätt som många inte gör.

#blivegan

Likes

Comments


"When people ask me why I don’t eat meat or any other animal products, I say, ‘Because they are unhealthy and they are the product of a violent and inhumane industry."~ Cassey Afleck

Likes

Comments

Hi!

Who does not want this cake the vegans got on the boarding school? Can say that it was extremely good!

"Being a vegan just helps me build up my self-esteem. I feel good about it every time I eat a meal."~ Steve-O

#govegan

~

Hej!

Tagga denna kladdkakan veganerna fick på internatet! Kan säga att den var extremt god!

"Being a vegan just helps me build up my self-esteem. I feel good about it every time I eat a meal."~ Steve-O

#blivegan

Likes

Comments

Hi!

Picture from the.undisputable.vegana from instagram.

”It’s not a diet. It’s not a phase. It’s a permanent lifestyle.”~ Anonymous

#govegan

~

Hej!

Bilder från the.undisputable.vegana från Instagram.

”It’s not a diet. It’s not a phase. It’s a permanent lifestyle.”~ Anonymous

#blivegan

Likes

Comments

Hi!

When people hear or say "wild animals" do they understand the meaning? We basically do not have wildlife left on earth ... That is sick ... The only place I know there it IS wildlife is on an island, it's believed to be the worm island, where there are only a lot of snakes and the reason they live freely and wild there because they are extremely dangerous and the chance of survival on the island is small. However, do not know if this is correct.

The "wild animals" are tracked, chased and pushed down. Just look at the United States ... "Dangerous" animals like wolves are shot but even whole flocks, but something sick is that wild horses, or mustangs as we usually call them, are also shot down. This because they are on a certain person's land, which is so damn sick! They think they have the right to kill them because they are on their ground ...

People who say riding is not vegan, I have some opinions about. Just because I chose to eat and live in a different way than many others, for example, choose not to eat meat and even stopped using leather, etc., does not mean I can not ride. I'm not going to remove anything from my life that's more than "just a hobby." Horseback riding, animals, horses are part of myself and a big part of my life and that's nothing I want to live without. Why should vegans according to many living without animals in our vicinity? The important thing is that we know the difference between right and wrong, etc.

Where would the horses take their way if nobody "owned" them? They can not go back to living in the "wild" because they have never been, but above all because there is NO place for them. They had been killed because they want to kill them and not for the meat. And how sick is it to eat another animal? When we do not need it anymore, do not shoot them and chase them the way you did before...

It is clear that those who compete high in special trot and gallop only think of money, but everyone is not so and all sports are not so ... However, it is usually so in this world that people only think of money and not other people's lives, whether they are humans or animals. I think jumping and dressage is a bit different, but the higher you get in any sport, the more it becomes about money instead of having fun. Thereof, I will never try to reach somewhere within the racing sport. All I want is that the animals will feel good and if they do not stop ... I want to start a dressage competition sometime but that's when I and the horse I have is ready. When we're ready.

"People are the only animals that drink the milk of the mother of another species. All other animals stop drinking milk altogether after weaning. It is unnatural for a dog to nurse from a mother giraffe; it is just as unnatural for a human being to drink the milk of a cow."~ Michael Klaper

#govegan

~

Hej!

När människor hör eller säger ”vilda djur” förstår de då innebörden? Vi har in princip inte vilda djur kvar på jorden... Vilket är sjukt... Det enda stället jag vet att där finns HELT vilda djur är på en ö, tror den kallas orm ön, där det enbart finns massor av ormar och anledningen till att de får leva fritt och vilt där är för att de är enormt farliga och chansen att överleva på ön är liten. Vet dock inte om detta stämmer.

De ”vilda djuren” spåras, jagas och skjuts ner. Kolla bara på USA... ”Farliga” djur som vargar skjuts men även HELA flockar,utrett men något som är sjukt är att vild hästar, eller mustanger som man oftast kallar dem, också skjuts ner. Detta för att de är på en viss persons mark, vilket är så jävla sjukt! De tycker att de har rätten att döda dem för att de är på deras mark...

Personer som säger att ridning inte är veganskt har jag en del åsikter om. Bara för att jag valt att äta och leva på ett annat sätt än många andra, som tillexempel skuta äta kött och även slutat använda läder osv, betyder inte det att jag inte kan rida. Jag tänker inte ta bort något från mitt liv som är mer än ”bara en hobby”. Ridning, djur, hästar är en del av mig själv och en stor del av mitt liv och det är inget jag vill leva utan. Varför ska vi som är veganer enligt många leva utan djur i vår närhet? Det viktiga är att vi vet skillnaden mellan rätt och fel osv.

Vart skulle hästarna ta vägen om ingen ”ägde” dem? De kan inte gå tillbaka till att leva i det ”vilda” eftersom de aldrig varit det men framförallt för att det finns INGEN plats för dem. De hade blivit dödade för att de vill ha dem döda och inte för köttet. Och hur sjukt är det att äta ett annat djur? När vi inte behöver det längre och inte skjuter dem och jagar dem på det sättet man gjorde förr...

Det är klart att de som tävlar högt inom speciellt trav och galopp enbart tänker på pengar, men alla är inte så och alla sporter är inte så... Dock så är det oftast så i denna världen, att människor enbart tänker på pengar och inte andras liv oavsett om det är människor eller djur. Jag anser att hoppning och dressyr är lite annorlunda, men ju högre upp du kommer inom vilken sport som helst ju mer bli det om pengar istället för att ha roligt. Därav kommer jag aldrig försöka nå någonstans inom ridsporten. Allt jag vill är att djuren ska må bra och om de inte gör det sluta... Jag vill starta i en dressyrtävling någongång men det är när jag och hästen jag har är redo. När vi är redo.

"People are the only animals that drink the milk of the mother of another species. All other animals stop drinking milk altogether after weaning. It is unnatural for a dog to nurse from a mother giraffe; it is just as unnatural for a human being to drink the milk of a cow."~ Michael Klaper

#blivegan

Likes

Comments