Jag fortsätter nu på gårdagens inlägg om vad en sugar relation är för något (enligt mig).

Sammanfattning från igår:

Skillnaden mellan en vanlig relation och en sugar relation:
* Inget känslomässigt ansvar för varandra mellan träffarna.

Skillnaden mellan en sugar relation och prostitution:
* I en sugar relation ges pengar/presenter/middagar/liknande inte som en ersättning för sex, utan som ersättning för att sugar daddyn ska undslippa känslomässigt ansvar i relationen - han ska kunna vara helt fri mellan träffarna helt enkelt. Han köper känslomässig frihet.


Lite mer om det känslomässiga ansvaret och oansvaret i en sugar relation:

Mellan träffarna kan sugar babyn inte förvänta sig någon känslomässig närvaro från sugar daddyn då han köpt sig känslomässig frihet genom exempelvis ett månatligt "allowance". Sugar daddyn kan däremot söka känslosamhet/stöttning från sugar babyn även mellan träffarna ifall han vill, och sugar babyn är "skyldig" att tillmötesgå detta. Graden av känslosamhet mellan träffarna är rättare sagt på sugar daddyns villkor då han har möjlighet att både klandra sin sugar baby för att vara "klängig", men också för att vara alltför känslomässigt frånvarande och inte tillräckligt stöttande när han frågar efter det. Just denna anklagande hållning från sugar daddys är mycket vanlig vad jag märkt, då sugar daddys ofta beskriver tidigare sugar babys som klängiga eller dramatiska och även undanbeder sig den typen av "drama queens" inför framtida sugar relationer. Sugar Daddyn kan dock vara hur pass dramatisk och eller klängig han vill utan att sugar babyn har någon som helst legitimitet att ifrågasätta honom, då relationen i sin natur frånsäger henne möjligheten att göra det. Hon kan naturligtvis ifrågasätta honom ändå, men legitimiteten i ifrågasättandet uteblir och sugar daddyn kommer alltid - utifrån sin maktposition som "välgörare" - att kunna förminska och tillintetgöra alla eventuella anklagelser som sugar babyn kan rikta emot honom gällande känslosamhet eller frånvaro utav detta.

Lite mer om skillnaden mellan en sugar relation och prostitution:

Enligt min uppfattning består skillnaden utöver det som tidigare nämnts också i graden av professionalitet och känslosamhet som finns under själva träffarna. Prostitution i mina ögon är någonting professionellt, då en person säljer en tjänst till en annan person. Den som säljer utför ett arbete och säljarens egna känslor och upplevelsen av kunden som härlig att umgås med har en underordnad betydelse jämfört med betalningen ifrån kunden som är det primära syftet. Kunden i sin tur, är mest intresserad av att erhålla tjänsten på ett för kunden önskvärt vis.

En sugar relation däremot, ska innehålla en ömsesidig känslosamhet under träffarna för att det ska kunna kallas för en sugar relation. Det handlar inte om kärlek och troligtvis inte heller om förälskelse, utan mer om ett genuint intresse för varandra som personer. En sugar relation är därmed inte en professionell och känslokall relation.

Utöver känslosamheten ska även en sugar relation bestå av annat än intimitet. Den ska också innehålla gemensamma aktiviteter i någon form, vanligtvis restaurangbesök, vistelser på hotell och spa, samt resor. En relation som endast består av intimitet kan i mina ögon inte betecknas för en sugar relation.

Skillnaden mellan en sugar relation och att vara älskare och älskarinna:


Att vara sugar baby kan i viss mån likställas med att vara älskarinna. Skillnaden består troligtvis i graden av känslosamhet för varandra då älskaren och älskarinnan kommer närmre förälskelsen eller kanske är förälskade medan sugar babyn och sugar daddyn helst undviker att bli förälskade i varandra då de har andra prioriteringar och vill hålla relationen på en mer praktisk och vänskaplig nivå. I en sugar relation är det även mycket vanligt att sugar daddyn är betydligt äldre än sugar babyn (20 år är ett vanligt, kan vara betydligt mer dock), vilket antagligen inte är lika vanligt för en älskare och älskarinna. Dessutom är en sugar relation inte bara en relation utan ett arrangemang med överenskommelser.

En sugar relation sammanfattningsvis:

* Det är både en relation och ett arrangemang med överenskommelser.
* Det "allowance"/presenter/liknande som ges av sugar daddyn är för honom ett tecken på hans fortsatta känslomässiga frihet.
- För sugar babyn innebär det vanligtvis en behövlig ekonomisk stöttning/ möjlighet att uppleva situationer som annars varit för kostsamma.
* Den innehåller ömsesidig vänskaplig känslosamhet under träffarna.
* Det är sugar daddyn som har makten att avgöra hur dialogen mellan träffarna ser ut och hur pass känslosam/känslokall den ska vara.
* Sugar babyn är tvungen att förhålla sig till sin svagare position i relationen och måste anpassa sin grad av känslosamhet efter sugar daddyns önskemål.
- Detta kan bli problematiskt, särskilt ifall den ena har mer känslor än den andra.
* Det är inte en professionell relation då känslor finns (önskvärt att de inte är mer än vänskapliga).
* Den innehåller gemensamma aktiviteter som ex restaurangbesök/ resor.
* Det är inte en älskare/ älskarinna-förbindelse då förälskelsen (troligtvis) inte finns.


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Den här texten skriver jag utifrån mina egna åsikter och det finns naturligtvis många olika uppfattningar om vad en sugar relation är och inte är.

Enligt min uppfattning är en sugar relation ett mellanting mellan en vanlig relation och prostitution. Detta skapar förmodligen en ögonblicklig negativ bild av begreppet sugar relation, då allt som kommer i närheten av prostitution tenderar att inge människor av obehag. Nåväl, som jag ser det finns det i alla fall betydande skillnader mellan en sugar relation och prostitution.

Skillnaden mellan en vanlig relation och en sugar relation har mycket med känslor, engagemang, prioriteringar och ansvar att göra. I en vanlig relation är det oftast självklart att det går att förvänta sig att man ska kunna vara sig själv med sin partner och öppet dela med sig av både positiva och negativa känslor. Ingen ska behöva låtsas vara någon annan eller hålla inne med sina negativa känslor för att inte tynga ned sin partner. I en sugar relation däremot är det inte alls en självklarhet att de bägge parterna tar ett känslomässigt ansvar för varandras välbefinnande. Snarare är det mer regel än undantag att det inte går att förvänta sig något känslomässigt stöd från den andra personen förutom under själva mötet. Det går inte att smsa eller ringa om det hänt något jobbigt och förvänta sig att den andra personen ska bidra med en genuin stöttning.

En annan viktig faktor som utgör en skillnad mellan en vanlig relation och en sugar relation är den ekonomiska kompensationen som ges av sugar daddyn (mommyn) till sugar babyn. Ifall det hade rört sig om prostitution hade denna kompensation tilldelats som ersättning för en sexuell tjänst. Detta är dock inte fallet med en sugar relation och det är här vi kommer in på området känslor och ansvar igen. Den ekonomiska kompensationen utdelas helt enkelt av sugar daddyn för att han ska kunna köpa sig fri från det känslomässiga ansvaret som en vanlig relation innebär. Detta betyder att sugar babyn endast kan förvänta sig mycket lite av sin sugar daddy. Hon kan förvänta sig att han är trevlig och till och med mycket intresserad av henne som person när de väl möts, men tiden där emellan kan hon inte förvänta sig någonting när det kommer till personligt engagemang. Att ha en sugar relation är som att spela en låt i staccato på pianot - det är helt enkelt någonting som sker stötvis och som saknar den milda regelbundenhet som en vanlig relation oftast har. En sugar relation kan vara precis som en vanlig relation under själva träffen och träffarna, men där emellan är det vanligt att inget som helst alls existerar, vilket kan vara frustrerande ifall förväntningarna ser olika ut....

Hur kommer sig då detta?

Sugar daddies är allt som oftast personer som i samhällets ögon brukar betecknas som framgångsrika och oftast är de mycket upptagna och engagerade i sitt arbete. Av de män jag har träffat i dessa sammanhang har inte alla varit upptagna med arbete eller ens jobbat, men för de flesta har det varit så. En person hade dock i princip slutat att arbeta efter att ha uppnått sitt mål med sitt företag. Hur som helst, oftast rör det sig om personer som av någon anledning är mycket upptagna och därför inte vill eller kan prioritera en vanlig relation i sitt liv. Det kan också handla om personer som har tid, men helt enkelt inte vill binda sig. Samtidigt är det personer som ändå önskar någon typ av intimitet i sitt liv och som inte uppskattar one night stands utan vill ha något mer ihållande. Något annat som inte är ovanligt är att sugar daddien är gift men vill ha någon typ av intimitet eller romantik vid sidan av.

En sugar relation skulle exempelvis kunna inledas likt följande:
En potentiell sugar baby och en potentiell sugar daddy träffas för en dejt, precis som vilken dejt som helst. Kanske blir det en drink, kanske en lunch eller en middag. Kanske tar de bara en promenad tillsammans. Ifall några som helst utgifter följer av dejten betalar troligtvis den tilltänkte sugar daddyn, men detta är ju heller inte ovanligt vid en vanlig dejt. Under dejten pratar de förmodligen om hur de bägge började intressera sig för begrepp som sugar relation, arrangemang och liknande. Annars ställer de vanliga frågor om arbete, studier och fritidsintressen. Troligtvis diskuterar de även villkoren för ett eventuellt arrangemang. Detta är vanligtvis mycket känsligt men bägge vet att det trots allt är bäst att avhandla så snart som möjligt för att det därefter ska kunna ignoreras. Sugar babyn talar om ifall hon/han i första hand förväntar sig gemensamma upplevelser som besök på fina restauranger, hotell och resor eller om det i första hand rör sig om presenter eller ekonomisk stöttning, alternativt lite av varje. Sugar daddyn talar om ifall han mestadels föredrar att ses privat eller ifall han även är intresserad av gemensamma upplevelser i det offentliga. Eventuellt vill han ha ett privat arrangemang eftersom åldersskillnaden är stor och det för honom är någonting känsligt eller kanske är han gift och har barn. Kanske är åldersskillnaden stor och kanske är han även gift och har barn, men störs trots det inte av tanken på gemensamma aktiviteter i det offentliga. Kanske är det sugar babyn som inte känner sig bekväm med åldersskillnaden och därför föredrar någonting mer privat. Det kan vara olika helt enkelt.

Efter att de skiljts åt kontaktar de troligtvis varandra kort därefter för att delge sitt fortsatta intresse. Förhoppningvis överensstämde deras förväntningar någorlunda och de bestämmer sig för att träffas igen och eventuellt gå ett steg längre. En delikat fråga är hur den första intima upplevelsen tillsammans ska gå till och vad som ska ske först - ifall det intima ska komma i rullning först eller ifall den ekonomiska stöttningen ska vara det som först ska införlivas. I sugar baby-kretsen anses det som önskvärt att först se till att relationen inbegriper ett månatligt "allowance" innan det sexuella umgänget tar form. Sugar daddys däremot, brukar ha som agenda att först få ligga och därefter bestämma sig ifall det ska bli något regelbundet av det hela. En man jag träffade uttryckte det: "en del föredrar ju att provköra bilen innan de bestämmer sig". Hmmm, för att göra männen rättvisa kan jag ju säga att de jag träffade inte uteslutande betedde sig på det viset, även om några få försökte. Vanligtvis sker en kompensation - ett så kallat "pay per meet", där en summa pengar utdelas enkom för den aktuella träffen och inte för en hel månad. Vare sig sugar babyn eller sugar daddyn är tillfreds med detta då bägge känner sig en smula nedsmutsade av att koppla ihop pengar med en enskild träff - men eftersom ingen av dem heller vågar riskera hela sin värdighet genom att utsätta sig för att antingen vara med om ett ligg och därefter bli ratad utan att ha fått någonting för det - eller att utdela ett helt månadsallowance varefter sugar babyn spårlöst försvinner - så blir detta "pay per meet" det enda återstående alternativet för att få till stånd denna inledande sexuella rit.

Ja, så kan det gå till. Därefter sker det troligtvis några ytterligare möten med "pay per meet"-metoden, innan bägge känner sig redo för att påbörja ett riktigt arrangemang med ett månadsallowance, alternativt att gå skiljda vägar och fortsätta sökandet efter den perfekta sugar partnern.

Likes

Comments

​I den här bloggen har jag tänkt skriva lite om mina upplevelser i "sugarvärlden". Jag syftar på upplevelser kring hur det är att vara en så kallad sugar baby. Egentligen kan jag dock inte säga att jag är eller har varit en sugar baby, då jag ser det som att en person först kan kalla sig det ifall livsstilen som sugar baby täcker in en större del av ens hela liv och har gjort det under en mer sammanhängande period. För mig har det mer handlat om kortare perioder då och då och jag har alltid haft andra aktiviteter som prioriterats mer. Jag har heller aldrig uppnått det regelbundna och ihållande arrangemanget med en person som jag i börja tänkte mig.

Under en tid har jag känt att jag skulle vilja föra fram vissa fenomen och åsikter kring sugar relationer som jag stött på, både genom möten med så kallade sugar daddies och genom samtal med utomstående.

Kanske finns det några andra med upplevelser inom det här området som är intresserade av att läsa.

Eftersom jag tycker om att skriva perosnliga texter så är dte möjligt att dte också kommer lite inlägg om allt möjligt personligt, vi får se.

Likes

Comments