Tror många med mig är borgerliga, men har svårt att särskilja partierna åt, vill ibland inte ens. Gör det på valdagen för att det krävs. Jag har aktivt varit på några möten hos de olika partierna, men saknar samtalen och öppenheten om målbilden för deras förslag.

Tänkte att då kanske jag istället kan stödja och engagera mig i Alliansen. Kollar hemsidan, men blir besviken. Oengagerat presenterat och för kontakt hänvisas till respektive parti. Jag tror Alliansen skulle vinna på en tydligare agenda med målbild och kontaktgrupp helt fokuserade på hur de samverkar och driver på samhällsdebatten i borgerlig riktning.

Många med mig inser att lagar och regler baseras på värderingar och sanningar som rådde på 1970-talet. Den statistik vi då hade och de prognoser om framtid vi kände till. Sedan dess har mycket hänt. Vi har klimatfrågan som präglar och behöver främja nya beteenden. Vi har migrationsfrågor som är så mycket mer än invandring och flyktingar. Vi har tjänstesektorn och delningsekonomin som skapar ny arbetsmarknad.

All denna förändring måste fångas upp med en framtidstro som inte visar rädslor för det nya utan en lust att skapa framtidens förutsättningar. Jag gillar tanken på en målbild som "Det nya Sverige växer fram". Med det sagt att inget mer blir statiskt, utan vi behöver flexibla system och grundtrygghet i att det finns framförhållning i samhällets struktur. Det är kring detta uppdrag jag tycker Alliansen ska vara motorn och likt en idésalong hålla debatten och samtalet vitalt. Sedan kan de olika partierna plocka ner sina tolkningar och sina konkreta förslag och särskilja sig kring den gemensamma ideplattformen.

Jag tycker Alliansen ska ta sitt uppdrag mer på allvar för att samla de politiskt intresserade som vill bidra i idédebatten för ett borgerligt styrt Sverige i takt med sin tid!

Bilden en tom vagn
Vill välkomna ombord alla med borgerlig grundsyn som vill bidra med idéer för det Sverige som växer fram. Vi behöver kasta loss, tänka nytt och skapa framtidstro. Ingen vet allt, tillsammans skulle energin öka och lusten att skapa alternativ till dagens politik. Alliansen har en roll att spela men nu är det svårt att veta vad som sker där.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments