romantiken, krönika

En kung som varken kan fatta politiska beslut eller göra egna val är ingen kung för vårt land. Det behövs ett maktskifte. Och det behöver ske nu! Det kära Frankrike som ligger oss så varmt om hjärtat är på väg att gå miste om allt det som sakta men säkert, under många år, har byggts upp. Det folket behöver är en stark ledare som kan vinna deras förtroende och föra Frankrike framåt, dels ur ett maktperspektiv men även framåt mot ett mer jämställt samhälle där varje invånare är värderad lika, oavsett vilken familj personen tillhör och oavsett vilket kön personen har. Att detta skall behöva vara ett frågetecken år 1791, i ett för övrigt långt utvecklat Frankrike, är helt obegripligt.

Ludvig XVI:s dyra, och heller inte helt lyckade, erövringsförsök runt om i Europa har lett till att Frankrike nu har en enorm statsskuld. Det är inte rätt att vi arbetare skall drabbas av skyhöga skatter som dessa när vi knappt har råd att försörja och livnära våra egna familjer. Den skatt som tronen samlar in visar sig heller inte vara tillräcklig för att täcka den stora summa som staten är skyldig, alltså behöver ett agerande ske nu.

Det finns en oro inom mig som säger att medborgarna inte inser faran för landet Frankrike i denna situation, eller så är det helt enkelt så att de inte är medvetna om vad som sker. I enad trupp måste vi nå ut till den stora majoritet av omedvetna invånare och informera om vad som sker. Det verkar som att alla i det här landet har fullt upp med att flytta in till städerna för att arbeta på de nyöppnade fabrikerna och börja producera varor i större skala att de helt glömmer bort vad som faktiskt är viktigast för oss alla, att landets ekonomi är stabil och oberoende av hjälp. Ett meddelande måste spridas, antingen verbalt eller skriftligt, där det framgår hur situationen ser ut och vad som behöver ske för att få en radikal förändring. Invånarna behöver bli informerade om att landet är på väg mot konkurs och att en ny kung behövs för att rädda denna krissituation. En namninsamling, där alla missnöjda går samman för att tillsammans kunna sätta stopp för Ludvig XVI:s tid som kung av Frankrike, är i högsta grad nödvändig.

Att sprida kunskap i landet för att uppmärksamma detta problem som vi står inför vore ett stort steg i positiv riktning, men det som är problemet är att den lilla, viktiga, minoritet av befolkningen som inte är analfabeter sitter upptagna med sina böcker och historier om allt från levande träd i de djupaste skogar till vatten som kan tala. Denna tro på att naturen skulle vara besjälad är helt absurd. Det är som att en människa skulle kunna gå på vatten, med andra ord helt otänkbar. Det som merparten av befolkningen får erfara är farligt och till slut kan de inte skilja på verklighet och påhitt eftersom de inte vet vad eller vem de ska lita på. Det gör mig mycket orolig.

Ett maktskifte behöver ske nu innan greppet om landet är helt tappat. Tyvärr kan det redan vara för sent att rädda detta land och det beror på den övervägande del av medborgare som tappat känslan för vad som är verkligt och vad som är påhitt. Det litterära hot som finns omkring oss om att naturen skulle vara besjälad kan vara det som får Frankrike att gå under eftersom det medför att folket inte har vett nog att protestera mot Ludvig XVI och hans politik. Det finns fortfarande ett hopp, men då måste vi agera nu.

Johan Bergbom

Romantiken, Krönika

TE14L

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments