upplysningen, debattartikel

Personer som Voltaire börjar få en stor mängd anhängare tack vare hans kritik mot staten och kyrkan. Kritiken mot religion är bara kränkande då det attackerar det mest heliga i människors liv, familj och den stadiga moralgrunden skapad av de tio budorden. Det är bra att kritisera och att inte alltid acceptera nya värderingar eller idéer direkt. Det gör att vårt samhälle kan utvecklas och med säkerhet kan veta att det nya som ersätter det gamla kommer att vara bättre. Problemet uppstår när de kritiserar kyrkans grundvärderingar och gud existens eftersom det finns för att hjälpa personer leva ett bra och givande liv. Detta är ett problem då dessa människor blir vilseledda, utnyttjade i tron av att de blir lurade av både kyrkan och makten. Det kan också få människor att tro att det inte finns något större att leva för. Precis som med andra maktpositioner så kan positionen som samhällskritiker missbrukas något som Voltaire exploaterar.

En av de stora frågorna i detta sammanhang är vad Voltaire och de andra kritikerna vinner genom att agera på detta sätt. Svaret på den frågan är uppmärksamhet. De lever efter mottot "All publicitet är bra publicitet", i slutändan handlar det inte om att ha rätt eller att göra livet bättre för andra. Allt de vill är att bli förmögna och när mer och mer personer pratar och diskuterar om Voltaire och hans idéer så skapar det gratis reklam för honom och hans böcker. Ett sant argument betyder inte att alla argument, idéer eller ideologier sagda av en person är sanna, men detta verkar vara något som många valt att glömma, något som Voltaire utnyttjar. Detta fenomen har tyvärr gjort att många ovetande människor gett honom sin lojalitet i tron att han ska ge dem ett bättre liv.

Argumenten som används är ofta väldigt kraftfulla och guds existens används ibland som måltavla . En åsikt som har fått fäste i mångas hjärna är tron på att gud har lämnat dem. Denna åsikt används i ett försök att förminska kyrkans inflytande. Många av de som tror och är lojala till personer som Voltaire inser till exempel inte att de bevis som ger argumenten rätt är påhittade eller baserade på en förvriden sanning. Argument för att gud lämnat jorden är jordbävningen i Portugal som dödade ett stort antal människor. Jordbävningen i Lissabon skördade många offer, majoriteten av dessa var kristna. Den stora frågan är om han nu finns varför skulle gud döda så många goda kristna? Den här tragiska händelsen används som argument för att gud inte längre finns med dem eller bryr sig om dem. Men att gud straffar människorna har hänt flertalet gånger under historien. Jordbävningen är inte ett bevis på att gud inte längre finns utan ett bevis på att Gud återigen är missnöjd med vårt beteende. I denna svåra tid ska vi tänka på och värna om varandra, inte kritisera varandras tro.

Kyrkan och dess anhängare har inte alltid varit helt perfekta. Det finns fortfarande präster som säljer platser i himlen för stora summor pengar. De här prästerna lurar i goda ovetande kristna att de kommer hamna i helvetet om de inte betalar med pengar eller andra ägodelar. På detta sätt så utnyttjar de guds ord samtidigt som de förstör kyrkan. Religion har också en tendens att bara stötta och bekräfta de fakta som ligger i deras intresse. Ett exempel på detta är Galileo Galilei och hans bevis att jorden var rund. Kyrkan skrattade åt honom då hans idé och bevis gick emot det som kyrkan lärde ut. Några år senare så var alla överens om att jorden var rund. De som styr vårt samhälle följer det som kyrkan säger till dem. Om det som kyrkan nu säger är fel hur missledda och lurade blir då de troende invånarna som betalar skatt till både kyrkan och till staten.

Självklart så kan personer inom kyrkan fela, de är trots allt människor. Men att de värderingar som kyrkan ber oss följa för att få ett bra liv är felaktiga är något som är inte är acceptabelt. Det som är viktigt att förstå är att personer som Voltaire inte är bättre än de värsta i kyrkans krets. Vem vänder du dig till när du behöver hjälp eller stöd? De flesta söker hjälp hos sina anhöriga eller hos sin religion. Det finns ingen som skulle vilja söka hjälp hos Voltaire eller någon annan samhällskritiker detta då majoriteten inser att det inte finns någon hjälp att få. Leker man med tanken att kyrkan skulle ha fel så inser man snabbt att kyrkan inte skulle finnas om allt var påhittat och falskt, det är omöjligt att förstå hur den kunnat existera i mer än tusen år om det vore så. Personer som kritiserar makten och kyrkan

gör det bara för att nå eller vinna kortsiktiga och ibland långsiktiga mål oftast i form av rikedom och berömmelse. Skulle Voltaire ta över makten över landet och dess invånare så skulle total anarki följa då gemenskapen och moralgrunden som håller vårt samhälle samman skulle fallera.

Det finns en självklar plats för kritiker i samhället men det är dags att inse att det finns personer som använder den titeln för att sprida falska fakta och för att gynna sina egna affärer. Då viktiga beslut kan fattas med dessa falska fakta så är det viktigt att själv granska och avgöra vad som är sant. Kritiken mot kyrkan och religion är därför inte hållbar. Om detta problem inte uppenbaras så kommer länder som Frankrike snart styras av individer som bara bryr sig om sig själva. I frånvaron av religion så kan inget garantera att makten tar hänsyn lägre stående invånare, bara något större än makten så som religion och gud kan garantera det. Kritiker som Voltaire vinklar allt för att det ska se så dåligt ut i jakten på berömmelse och tar inte hänsyn till någon annan än sig själv

Christoph Kinnervall

Upplysningen, Debattartikel

TE14L

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

romantiken, debattartikel

Att litteraturen skulle vara farlig är en åsikt jag verkligen inte delar. En bok har aldrig skadat någon, bortsett från eventuella ”papercuts”, utan det är människors handlingar som gör det. Om en sjuk människa läser en roman om en seriemördare och bestämmer sig för att imitera huvudkaraktären, så går det inte att skylla på boken. Även utan litteratur hade en så pass skadad människa kunnat hitta inspiration till att begå brott.

Böcker används för att underhålla och hjälpa människor koppla av. För att ett samhälle ska fungera kan inte befolkningen gå runt spända och uppe i varv. De få brott böcker eventuellt varit inspirationen till väger inte över den nytta de gör.

Efter boken ”Den unge Werthers lidande” var det däremot många som tog livet av sig, då de trodde att det var så man skulle göra om man var olyckligt kär. Om det är flertalet som tar livet av sig efter att de läst en roman där huvudkaraktären gör just det har samhället ett större problem än litteraturen. Det är svårt att avgöra vad problemet är, varför en bok skulle leda till så pass många självmord, men det går nästan säkert att säga att det inte är litteraturen i sig självt som är orsaken.

Literaturens kanske mest betydande roll är att upplysa och lära ut. Att lära någon om matematik, psykologi eller om vad som händer runt om i världen, är ett väldigt starkt vapen för demokrati och mänskliga rättigheter. Flertalet diktaturer har försökt stoppa publikation av tidskrifter som inte speglar regimen i ett gott och om de lyckats har förtrycket mot befolkningen ofta ökat avsevärt. Att försöka stoppa publikation av böcker för att vi inte tycker att de passar in i de normer vi lever efter är ett hån mot alla författare och journalister som lever under en diktatur, och riskerar livhanken varje gång de publicerar något.

Att sätta stämplar på vissa böcker som ”farliga” och ”icke önskvärda” kan snabbt leda till just det hindrande av yttrandefriheten som människor i diktaturer lever under i ett demokratiskt land. När säkerhet börjar vägas tyngre än frihet har vi som befolkning tagit ett farligt steg. Att citera Emiliano Zapatas berömda uttalande “Jag dör hellre på mina fötter, än att leva på mina knän” kan verka förmätet och hyperboliskt men jag tycker att det passar in bra i denna argumentation. Det går inte att leva i en demokrati om vi inte låter människor dela med sig av sina egna åsikter, både i skrift och i tal, utan rädsla för förföljelse av antingen en regering eller pöbel.

Jonathan Börjesson

Romantiken, Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

renässansen, debattartikel

Vi människor har sedan urminnes tider haft lusten att upptäcka nya saker, från nytt land till nya uppfinningar. Flera av dessa upptäckter stämmer inte alltid och en som inte stämmer är vetenskapens syn på universum, hur de tror på den heliocentriska världsbilden, där solen är universums mitt. Jorden är rund och kommer alltid att vara allt och allas centrum, vilket kyrkan vet är det felfria svaret! Det är självklart att den geocentriska världsbilden är den korrekta och inte den heliocentriska världsbilden som Copernicus försökt få så många människor att tro på. Kyrkan har genom alla tider vetat vad som är rätt och fel och även denna gång, under vårt århundrade, 1500-talet, så vet kyrkan vad som är rätt.

I Bibeln, vår heliga skrift som 35 visa män har skrivit under århundraden, beskrivs det hur vår värld, universum och livet på jorden skapades. I denna bok kan vi enkelt uttyda att jorden är både rund och medelpunkten av universum. Ett tydligt exempel är begynnelsen, hur Gud skapade himmel och jord på enbart sex dagar. Detta innebär att jorden måste ha skapats först och som medelpunkt då de andra planeterna skapats senare av herren i cirkulära banor kring jorden. Det finns många fler exempel ur Bibeln där det står klart och tydligt att jorden är vårt centrum. Hur skulle bibeln kunna ljuga?

Även den store Aristoteles bevisar den geocentriska världsbilden. Han var naturvetenskapens fader och gjorde oerhört många upptäckter på vår stjärnhimmel. Hans iakttagelser visar att himlakropparna består av ett femte element utöver de fyra som då redan finns, jord, eld, luft och vatten. Upptäckterna Aristoteles gjorde visade att rörelsen av himlakropparna av naturen är cirkulära och att himlasfärerna är de skikt som himlakropparna rör sig i. I det innersta skiktet finns månen, sedan följer solen och de andra planeterna och alla dessa cirkulerar kring jorden! Dessa iakttagelser är oklanderliga, då både Aristoteles och hans lärare, Ptolemaios, har spenderat mycket tid på sin forskning. Det som de kom fram till för över 2000 år sedan gäller än idag, under vårt eget 1500-tal, det kommer även gälla om ytterligare 2000 år in i framtiden. Varför skulle detta ändras nu? Det finns väldigt lite bevis på att de nya upptäckterna skulle vara de rätta. De är till och med så fel att de som försöker framföra dem blir bestraffade med ett av det värsta straffen, döden.

Många anser att de gamla tankesätten är helt inkorrekta. Att det nu under renässansen finns nya mätinstrument som vetenskapsmännen säger är mer pålitliga än de som användes under antiken, att de har utvecklats sedan tiden då Aristoteles och Ptolemaios levde på vår jord. Självklart kan detta vara sant men att dessa mätinstrument ens skulle vara en aning mer pålitliga än de under antiken finns det svaga bevis på. Under antiken användes både tankar och olika typer av mätinstrument till de vetenskapliga undersökningarna. Det finns inget som motsäger att dessa tankegångar och mätinstrument skulle vara mer felaktiga än de som görs och används nu. De som tror på den heliocentriska världsbilden bara för att de litar på att de  nya vetenskapsmännen ska ha använt sig av nyare mätinstrument och har mer korrekta svar än under antiken, har helt fel!

En mycket intelligent man vid namn Tycho Brahe, som lever och verkar under vår tid, renässansen, är en av de vetenskapsmän som bevisat att den geocentriska världsbilden stämmer. Han har gjort oerhört många iakttagelser på vår stjärnhimmel för att vara helt säker på att denna är den sanna. Med de vetenskapliga bevis som Brahe har visat oss, kan han både motbevisa Copernicus och Galileo Galileis bild på universum. Det Brahe gjorde för att bevisa att jorden var medelpunkten, var att han med sitt eget öga kunde se en diameter på de starkare stjärnorna. Diametern på de större stjärnorna var ungefär lika stor som vår egen sol och med hjälp av detta kunde han beräkna avståndet mellan stjärnorna och jorden. Det var då han förstod att jorden måste vara i centrum, medelpunkt av allt och alla. Därmed bevisar han att de nya vetenskapsmännens teorier inte stämmer och kyrkan har rätt. Brahe förstod att Aristoteles och Ptolemaios var de sanna vetenskapsmännen, att de var dem som hade det korrekta svaret om vår jord och vårt universum. Brahe bevisar att kyrkan vet vad som är rätt och fel! Han har med säkerhet bevisat för oss att den heliocentriska världsbilden är den rätta synen på universum, det finns inget som kan motbevisa varken Brahe eller oss i kyrkan!

Jennifer Fredberg

Renässansen, Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

antiken, debattartikel

I det antika romarriket fanns en tradition som idag anses vara barbarisk, men som vid närmare eftertanke är både spännande och publiklockande. Gladiatorspelen gick ut på att män slogs mot varandra eller vilda djur som till exempel tigrar eller lejon i en arena utan någon väg ut förutom att besegra sina motståndare.1 Ett vanligt missförstånd är att de som slogs i arenan var slavar som blev tvingade att gå med för publikens nöje, men mycket tyder på att slavar var en minoritet i arenan. I själva verket var det en stor andel män som ville visa sig värdiga eller rastlösa brottslingar som tröttnat på livet i fångenskap och åter ville ha något att leva för.

Att integrera gladiatorspelen hade varit lönsamt för både deltagare och anordnare. Det finns gott om pengar att tjäna inom branschen.Kolla på länder som Spanien som under en lång tid haft tjurfäktningen som en del av deras kultur, trots att många anser det vara djurplågeri lever sporten fortfarande efter så många år och hjälper till att locka till sig turister som direkt påverkar stadens eller landets ekonomi. Samma princip kan appliceras på gladiatorspel då många tycker det är fel medans andra kommer vara beredda att betala för att få se det med egna ögon.

Att underhålla arenan, djuren, osv, samt att anordna tillställningarna kräver mycket personal. På så sätt öppnar det upp många nya jobb för alla från simpla bönder till framgångsrika handelsmän i de flesta städer med en passande arena. Det får människor att vilja flytta närmare städerna och i takt med att befolkningen ökar behövs nya jobb.

I den här debatten finns det ett motargument som tas upp om och och igen. Nämligen att det är omoraliskt att tvinga människor till att slåss helt utan hjälp ifall det skulle gå illa. Meningen med att återinföra den här gamla traditionen är inte att fullständigt kopiera alla dess aspekter och tvinga med deltagare. Självklart ska det vara frivilligt som all annan sport.

Sist men inte minst är det som vilken annan fysisk aktivitet som helst, tidsfördriv och underhållande för deltagare och åskådare. Psykiskt och fysiskt välmående är viktigt för alla.

För att sammanfatta behöver inte gladiatorspelen vara något barbariskt utan kan existera som en fritidsaktivitet och en potentiell karriär för de lite mer vårdslösa män och kvinnorna.

Mattias Wallander

Antiken, Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

antiken, debattartikel

Vårt land, Den Atenska Demokratin, ligger längst fram i världen i teknologiska och kulturella framsteg. Trots våra succéer i krig emot persiska riket, har många i vår befolkning börjat ifrågasätta grunderna och ideologierna som styr vårt samhälle. Det i sig kan vara mycket bra för samhällets välmående då våra grundläggande principer antingen förstärks eller förbättras. Ett ämne som har skapat mycket uppror är hur vi behandlar kvinnor. Det är många personer som säger att kvinnor inte har någon plats alls i samhället utan lever enbart som deras makes egendom. Det som samhällskritikerna inte förstår är varför kvinnor behandlas som de gör samt varför det bör ses som positivt.

Till att börja med så kan vi se vilken skillnad som finns mellan män och kvinnor. Män är mer fysiskt byggda än kvinnor och deras kropp kan hantera kroppsarbete. Kvinnor däremot är byggda för att kunna bära, föda och ta hand om barn. Det är så gudarna har skapat våra kroppar och att försöka gå emot dessa roller som våra kroppar är anpassade till är rent av en förolämpning emot gudarna. Hybris, att tro att man står över gudarna, är den största synden som en människa kan begå.

Vi bör även komma ihåg att vi har det mest utvecklade landet i värden. Inga av våra grannländer ligger i närheten när det kommer till kulturell och teknologiskt utveckling. Vi Atenare och våra grekiska grannländer är den enda platsen på jorden där det vi firar gudar, som Dionysos, i form av skådespel och drama, även kallat teater. Våra stora vetenskapsmän och filosofer, som Pythagoras, Arkimedes, Socrates, kommer konstant på nya briljanta idéer och lösningar kring hur världen fungerar. Utan deras kunskap hade byggnader som Parthenon inte varit möjliga att bygga. Att behandla vår befolkning på det sätt vi redan gör skapar en plattform för mer utveckling. Att försöka förneka vara traditioner och sättet vårt lands styrs är att gå emot vad som gör vårt land det bästa i världen.

Hur kan rimligtvis olika behandling av män och kvinnor bli bättre för samhället? Eftersom gudarna har skapat våra kroppar för olika specifika anledningar kommer det landet som utnyttjar dessa egenskaper till fullo bli det mest framgångsrika landet i världen. Vårt land är det land som tar vara på egenskaperna mest, som i sin tur leder till är vi det mest utvecklade landet i världen. Men vad vinner kvinnorna själva på allt detta, och stämmer det att det bara är deras makes egendom? Till att börja med så finns det mycket fördelar för både kvinnor och män i vårt system. Det bestämda könsrollerna gör att båda könen vet redan från födsel vilka uppgifter det kommer ha under sin livstid och det leder till att kvinnor och män kan utveckla de egenskaperna och förmågorna som det kommer ha nytta av resten va sina liv.

Vårt land är det mest utvecklade i hela världen. Till större delen beror det på att vi är en av de få länderna i världen som försöker leva upp till visionen som gudarna hade när det skapade människan. Genom att använda de könsrollerna som är givna till oss skapar vi ett samhälle med en mycket god utveckling samt att vår befolkning känner att alla drar sitt strå till stacken och alla har sin egen roll i samhället.

Joakim Stenborg

Antiken Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

realismen, debattartikel

Nu i slutet av 1800-talet har vissa försökt få igenom en kvinnlig rösträtt i Sverige. Vårt land är styrt av män och det kommer alltid att vara styrt av män. Det har fungerat exemplariskt i Sverige och det finns ingen anledning att ändra vårt sätt att hantera politik. Dessa argument visar varför kvinnor inte ska få rätt att rösta.

Ett flertal kvinnor vill inte ha någonting med politik att göra och låter männen sköta sådant de är bättre lämpade till att göra. Om alla i huset blir politisk aktiva skulle bråk uppstå som annars hade kunnat undvikas och familjen hade kunnat gå mot upplösning. Barnen skulle inte få den trygga uppväxten de skulle kunna få i en lycklig familj, därför vill kvinnorna göra det som är bäst för familjen vilket i detta fallet är att inte vara politiskt aktiv. När kvinnorna inte behöver vara insatt i politik kan de spendera tiden på bättre och roligare saker. Varför ska vi införa kvinnlig rösträtt när åtskilliga kvinnor inte vill rösta av eget initiativ?

Kvinnor är för känslosamma för att kunna rösta. De kan inte kontrollera sig själva och blir ofta hysteriska och förlorar då förmågan att tänka klart. Kvinnor låter oftast känslorna styra istället för deras sunda förnuft. Skulle kvinnorna verkligen kunna rösta på det som är bäst för landet? Nej det kan de inte. Kvinnor kan inte stänga ute sina känslor på samma sätt som män kan. Detta skulle leda till att kvinnorna kommer att rösta baserat på sådant som inte har något med politik att göra. Vissa personer eller till och med partier kan manipulera alla kvinnor så att de lägger sina röster på de partierna. Då kvinnor inte kommer att rösta från en objektiv synpunkt kommer mer energi läggas på att partierna ska väcka kvinnornas känslor för att få mer röster. Mer fokus läggs på saker som är irrelevant för Sveriges bästa istället för viktigare saker som till exempel ekonomin.

På senaste tiden har fler kvinnor skaffat bostad själva och försörjer sig med eget arbete. Det är också fler som väljer att inte gifta sig i förhållanden där både mannen och kvinnan arbetar. Felaktigt tycker vissa att kvinnorna borde de få vara med och bestämma sina egna förutsättningar då de kan klara sig själva. Kvinnor är också en del av samhället och påverkas av regeringen och borde då få vara med och bestämma över sig själva. Det är en del som tycker så här men i själva verket så skulle de kvinnorna klarar sig bättre med en man i sitt förhållande. Mannen tjänar mer än vad de gör och kvinnorna skulle då kunna fokusera på mindre krävande saker. De kan ta det lugnt och spendera tid på intressen till exempel att sy och virka

Kvinnor har sämre utbildning jämfört med männen. Män är mer intellektuella och gör bättre och klokare val. Kvinnorna skulle generellt sett rösta sämre en vad män skulle. Eftersom kvinnorna är mer okunniga kommer de behöva ta hjälp av män i sin närhet. Detta skulle leda till att kvinnor endast röstar som prästen, godsherren eller som maken säger åt dem och då är det meningslöst att ge kvinnor rösträtt. I huset är det mannen som styr och ställer och det behövs endast en rösträtt per hushåll, för då är mannen mer lämpad. Kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen och huset. Då berör inte politiken kvinnan så det är onödig att ge dem rösträtt.

Albin Vogel

Realismen, Debattartikel

TE14L

Likes

Comments