Commanderns regler:

1. Sätt inte samma dag två dagar i rad, förutom Cageday och Cellday.
2. Avsluta "Simon säger" innan du byter lek.
3. Blanda inte två lekar.
4. Särbehandla inte.
5. Måste ta command vid 3:00 om det har varit freeday.
6. Måste ta ett nytt command efter max 50 sekunder annars blir det automatiskt en freeday.


Counter-Terrorists Regler:

1. Freekilla inte. (Råkar ni freekilla så måste ni ta kill med en gång (eller skicka 1k JBC) om det är lr så tar du kill nästa runda).
2. Abusa inte med micken(prata inte om commandern pratar)
3. Droppa inte vapen till Terroristerna.
4. Får bara använda granater på en "Fuck the Simon day"
5. Utför uppdraget, spring alltså inte runt och lek.
6. Ni måste ha en fungerande mick.
7. Ni får bara vara i cell och vent efter 4:00 såvidare det inte är en HNS day eller Jägarday.
8. Att alltid ge varningsskott på liknande command som "startar ni bilen så kommer ni att dö inom 3, 2, 1 och 0." Alltså man säger bara att Terroristerna kommer dö på ett vanligt command för att skrämma dom.
9. Commandern får bara ge commands som går att utföra.

Terroristens Regler:

1. Man får inte bugga sig ut ur cell.


Regler för båda lagen:
1. Inte teamkilla
2. Inte ghosta

Counter-Terrorist Area:

Om en Terrorist befinner sig i Counter-Terrorist area, så ska Counter-Terrorist varningsskjuta innan de dödar. Men om en Terrorist är i vapenrum eller rushar mot en Counter-Terrorist "hotfullt" sa får Terroristen dödas direkt.

Terrorist Area:

Om en Counter-Terrorist befinner sig i Terrorist area så avbryts alla kommandon och Terroristen får döda den Counter-Terrorist som är där. Men hinner Counter-Terroristen bort så fortsätter kommandot.
Detta betyder INTE att Counter-Terrorist får vara i Terrorist area. Det ovan gäller om en Counter-Terrorist av misstag ramlar ner/in i Terrorist area. En plats är bara Terrorist area ifall platsen ingår i en lek, t.ex om Terroristerna ska köra fotboll, då blir fotbollsplanen Terrorist area, men självklart får en Counter-Terrorist gå in och hämta bollen så man får ta reglen med en "nypa salt".

Några exempel på vanliga dagar och lekar kan ni läsa nedanför här:

Dessa dagar och lekar, samt ett fåtal andra får inte göras om, såvidare det inte står vid förklaringen. Inte lätt att veta vilka dagar och lekar som får göras om eller inte får göras om, men om vi spelare och admins ser att du gör något fel så kommer det att förklaras för dig utan något straff.

Fuck the Simon Day:
- Counter-Terrorists ska befinna sig på ett ställe som dom säger till Terroristerna. Terroristerna ska sedan hämta vapen för att försöka döda alla Counter-Terrorists. Om inte Terroristerna försöker döda Counter-Terrorists, så kan det leda till slay, kick eller ban. Klockan 6:00 får Counter-Terroristerna lämna området om dom vill, men ska förhoppningsvis inte behövas eftersom Terroristerna måste försöka döda Counter-Terrorists. Terroristerna får bara ta ett vapen var, inte kasta runt flera, för då tömmer ni vapnerna på skott.

HNS Day:
- Terroristerna ska försöka gömma sig och den sista Terroristen som överlever får ta /lr. Counter-Terrorists får vara i vent och cell, vilken tid det än är. Terroristerna måste ha en minut på sig att gömma sig. Counter-Terrorists måste befinna sig i vapenrum eller i Counter-Terrorist area medans Terroristerna gömmer sig utan att tjuvkika. Terroristerna får inte gömma sig i cell.

Jägarday:
- Counter-Terrorist får endast ha AWP, Scout, Shoutgun och kniv. Sedan ska dom jaga Terroristerna och döda dom. Terroristerna måste ha en minut på sig att gömma sig. Counter-Terrorists måste befinna sig i vapenrum eller i Counter-Terrorist area medans Terroristerna gömmer sig utan att tjuvkika. Terroristerna får inte gömma sig i cell.


Cellday:
- Under denna dag får Terroristerna inte lämna sin cell och måste lyssna på vad commadern säger. Hinner terroristen som lamnade cell in i en ny eller samma cell får Counter-Terrorist inte döda Terroristen.

Tystdag:
- Under denna dag innebär det att ifall terroristerna ger något ljud ifrån sig så dör de utan varningsskott

Poolday:
- Under denna dag får Terroristen inte lämna poolen och måste lyssna på vad commadern säger.

Wallday:
- Denna dag går ut på att Terroristerna endast får gå längst väggar och om det kommer till en dörr, så ska dem snabbt ta sig till en ny vägg. Counter-Terrorists får doda alla som laämnar väggen UTAN varningsskott, men Terroristerna får lov att attackera om Counter-Terrorists är vid väggen utan att bli skjutna eller.

Frågesport:
- Commandern ställer en fråga till Terroristerna som de måste besvara. De som svarar fel dör. En Counter-Terrorist får INTE ställa personliga frågor. (Denna dag får göras om lite).

Spraycontest:
- Denna lek går ut på att Terroristerna skall spraya med sin "spray" sa högt som möjligt. Lägsta sprayande personen förlorar. Man får INTE lov att köra lägsta spray vinner.

Zombieday:
- Terroristerna får bara smyga, slasha och klättra på stegar och ni far vara i vapenrum om en Counter-Terrorist är där. Lyder ni inte dessa regler utan springer och hoppar kommer ni att dö omgaende. (Har ni vapen sa dör ni). Counter-Terrorists måste befinna sig på platser dar Terroristerna kan komma till.

Första och sista reaktion:
- Om commandern säger första reaktion så är det den Terroristen som gör kommandot först som ska dö och om commandern säger sista reaktion så är det den Terroristen som gör kommandot sist som dör.

Cageday:
- Terroristerna ska springa in till cage och stanna där, sedan göra som commadern säger. (Dom får inte lämna cage, för då blir dom varningsskjutna).

Regler Inom En Map:

1. Kanten till cagen på jail_flyhigh är inte inuti cage. (alltså står man på kanten så räknas det som om man är utanför cagen.

Andra regler:

1. Alltid freeday första rundan.
2. Har inte commandern sagt ett command innan 7:00 så är det automatiskt freeday till 03:00.
3. Terroristen bestämmer själv vad han vill göra på sin /lr (last request), men det måste vara något som
Counter-Terroristen begriper eller klarar av.
4. Angående det här med "slasha på någon som ska dö", så går det lika bra att staba, det är alltså kniva på någon som ska dö.
5. Man får inte kasta runt alla vapen, vilket lag man än är för då tömmer man vapnerna på skott.
6. Inte utnyttja buggar
7. Man får inte utsätta servern för något som kan få den att crasha, så som spamma på knappar och liknande.
8. Counter-Terroristerna får varningsskjuta Terroristerna innan commandern räknat ner om cagen öppnas och commandern sagt något liknande med "In till cagen utan några omvägar eller förserningar inom 3, 2, 1 och 0".

Övriga regler:

1. Fusk leder till permanent ban.
2. Ha ett vårdat språk.
3. Vi har noll tolerans mot rasism.
4. Förbjudet att prata om politik.
5. Inget spammande är tillåtet.
6. Endast svenska får användas på servern.
7. Ha ett namn som är uttalbart.
8. Respektera alla spelare inne på servern.
9. Admins ord är lag!
10. Bryter ni mot några regler vi har så kommer ni att tilldelas en kick eller ban.

11.Ct glitcha inte!


Exakt alla regler står ej med. Finns säkert regler vi missat skriva ner samt saker som uppkommer som vi inte varit med om förr. Om något är oklart så prata med en admin eller en huvudadmin, så ska vi förklara för er så gott vi kan.

Likes

Comments