Header

Ögonbryn är överallt och vart som helst nu för tiden, ifrån skenande modeller till Instagram #browperfection, ögonbryn är den mest omtalade skönhet besatthet. Numera finns det hundratals make-up produkter ute på marknaden som kommer att hjälpa dig att nå den önskade ögonbryn utseende. Att vara petig när du gör dina ögonbryn är inte överskattat, trots allt ögonbrynen är det som ramar in våra ögon och ansikte, vilket gör det viktigt för oss att veta hur du får ögonbryn formen helt rätt. Oavsett om du vill Cara Delevingne, Kendall Jenner ögonbryn, eller helt enkelt ögonbryn som passar din personlighet, här är hur du får dem perfekt för ditt utseende.

// Eyebrows are everywhere and anywhere these days, from runaway models to Instagram #browperfection, eyebrows are the most talked about beauty obsession of our time. Nowadays there are hundreds of make-up products on the market that will help you achieve your desired eyebrow look. You can even get thick Cara eyebrows with eyebrow extensions, that is apparently getting increasingly popular. Not that the fuzz is at all overrated because it is after all the brows that frame our eyes and face, which makes it important for us to know how to get the eyebrow shape perfectly right. Whether you want Cara Delevingne, Kendall Jenner eyebrows, or simply eyebrows that fit your personality, here is how you get them absolutely perfect-looking.

Analysera din ansiktsdrag

Spendera tid framför spegeln, ta några selfies och analysera ditt ansikte. Genom att fundera ut vilken ansiktsform du har, kan du få en allmän riktlinje som ögonbryn form skulle passa din ansiktsform bäst. Nu, försök att hitta kändisar som du beundrar, eller som har en liknande ansiktsform som du, och försöka föreställa sig hur du verkligen vill att dina ögonbryn att rama in ansiktet.

Analyze your facial features

Spend time in front of the mirror, take a couple or selfies and analyze your face. By figuring which face shape you have, you can get a general guideline on which eyebrow shape would fit your face shape best. Now, try finding celebrities that you admire, or that has a similar face shape as you, and try to envision how you really want your eyebrows to frame your face.

Trim that beast

När du har en allmän uppfattning om hur du vill att dina ögonbryn ska se ut, om dom är tjocka, eller tunna, ta en concealer och försöka dölja de områden som du vill trimma, innan du börjar tweezing. När du är nöjd med utseendet, använd en pincett för att plocka någon oönskat hår mellan och under ögonbrynet. Om du tycker att plockning gör för ont, använd en isbit för att lindra smärtan.

Trim that beast

When you have a general idea of how you want your eyebrows to look, whether it is thick, thin or arched eyebrows, take a concealer and try concealing the areas that you want to trim, before tweezing away. When you are satisfied with the look, use a tweezer to pluck any unwanted hair between and below the area of your eyebrows. If the plucking hurts, use an ice cube to soothe the pain.

Fylla i dem

Hitta en riktigt bra ögonbryn penna som passar dig, din form och färg. Tumregeln är att färgen på dina ögonbryn bör vara 2-3 nyanser ljusare om du har mörkt hår och 2-3 nyanser mörkare om du har blont hår. Om du inte vill spendera alltför mycket tid att fylla i dina ögonbryn varje dag, är det snabbaste och enklaste metoden att använda en ögonbryns-penna . Men om du vill uppgradera din ögonbryn spel och spendera lite mer tid på att finslipa dem, prova att använda en pulversats och pensel. Observera att fylla i brynen med pulver ofta kommer att göra dina ögonbryn mjukare än de skulle med en penna! När du fyller i brynen, försöka mäta startpunkten , den naturliga bågen och slutpunkten av dina ögonbryn. Slutligen ställer ögonbrynen med en panna gel, så att de kommer att stanna på plats hela dagen.

Fill' em in

Find a really good eyebrow pencil that fits your need, shape, and color. The rule of thumb is, that the color of your eyebrows should be 2-3 shades lighter if your have dark hair, and 2-3 shades darker if you have blonde hair. If you do not want to spend too much time filling in your eyebrows every day, the fastest and easiest method is using an eyebrow pencil. Though if you wish to upgrade your eyebrow game and spend a bit more time on perfecting them, try using a powder kit and brush. Note, that filling in your brows with powder will often make your brows appear softer, than they would with a pencil! When filling in your brows, try measuring your starting point, the natural arch and ending point of your brows. Lastly, set your eyebrows with a brow gel, so they will stay in place all day.

EXPERIMENT AND TRY ON DIFFERENT LOOKS

Nu känner du till grunderna för plockning av ögonbryn och fyllning, men om du vill prova på mer olika utseenden, ta och titta på denna video som förklarar hur man formar brynen att se yngre, äldre eller sexigare ut. När allt kommer omkring, det bästa sättet är att nå dina perfekta ögonbryn genom att experimentera med olika utseende!

Now you know the basics of eyebrow shaping and filling, though if you want to try on more looks, watch this video explaining how to shape your brows to look younger, older or sexier. After all, the best way to achieve your perfect eyebrows is to experiment with different looks!

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Vi är alltid ute efter nya god bitar till vår arbetskläder. Oavsett om det är för en händelse, möte eller bara en dag på kontoret du kan aldrig ha för mycket! Här nedan har jag valt ute mina åtta online favoriter 

// We’re always searching for new pieces to add to our workwear wardrobe. Whether it’s for an event, meeting or just a day at the office you can never have too much. Below i have picked out my eight online favourites. 

Likes

Comments

Våra smartphones och surfplattor är onekligen en stor del av vårt dagliga liv. Vi tar med oss dem överallt vi gå från arbete till sängs, och de blir mer oumbärlig varje dag. Smartphones och tabletter är inte bara gjort för Instagram och snapchat (även om jag måste erkänna att de är två av mina favoritprogram genom tiderna), men det kan vara vår tredje hand och hjälpa oss att bli mer produktiva och organiserad. Det finns så många program tillgängliga du behöver bara välja klokt. Här är veckans val:

// Our smartphones and tablets are undeniably a huge part of our daily life. We take them with us everywhere we go, from work to bed, and they are becoming more indispensable every day. Smartphones and tablets are not indeed made just for Instagram and Snapchat (even though I must admit they are two of my favourite apps of all time), but can be our third hand and help us be more productive and organized. There are so many apps available you just need to choose wisely. Here are this weeks picks!

Watstime

Textning är en stor del av vårt liv och tyvärr tar det upp en hel del tid. Så varför inte planera dina meddelanden istället för att undvika att slösa tid under dagen? Watstime gör att du kan schemalägga meddelanden, så när du vaknar upp mitt i natten och tänker att du behöver berätta det här för någon istället kan du schemalägga det för en mer lämplig tidpunkt. Great app.

Watstime

Texting is a big part of our life and unfortunately takes up a great deal of time. So why not schedule your messages instead to avoid wasting time during the day? Watstime will allow you to schedule messages, so when you wake up in the middle of the night thinking you need to tell someone something, you can schedule it for a more appropriate time. Great app.

Pariti

Denna underbara app hjälper dig att stressa mindre om pengar och hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi. Denna gratis app är ansluten till ditt kreditkort och bankkonton och kommer att ge dig en uppfattning om var du är med din ekonomi och föreslå en plan för förbättring.

Pariti

This marvellous app will help you stress less about money and help you take control of your finances. This free app is connected to your credit cards and bank accounts and will give you an idea of where you are and suggest a plan for improvement.

Math 42

Om du är student, eller fortfarande går på högstadiet eller du står inför denna fruktansvärda men spännande upplevelse som är högskola, kommer denna app hjälper dig att förstå matematik bättre. Det kommer att föreslå intelligenta metoder för lösningar och hjälper dig med läxor och prov. Om du är en karriär flicka med en vetenskaplig ihåg detta är app för dig!

Math 42

If you are a student, whether you are still in high school or you are facing that dreadful yet exciting experience that is college, this app will help you understand maths better. It will suggest intelligent approaches to solutions and help you with homework and exams. If you are a Career Girl with a scientific mind this is the app for you!

Sup

Denna app kommer att meddela dig varje gång dina vänner är runt ditt område för att inte missa en chans att möta upp med dem eller bara prata lite efter en lång dag. Det är perfekt för karriären tjejer som inte har en hel del tid att schemalägga möten, men vill ta kaffe på lucnhen eller drinkar efterarbetet spontant! Se dina vänner på radarn, Sup med dem och ha kul!

Sup

This app will notify you every time your friends are around your area in order not to miss a chance to meet up with them or just chat a little bit after a tiring day. It’s perfect for Career Girls who don’t have a lot of time to schedule meetings but want to grab coffees at lunch or drinks after work spontaneously! See your friends on the radar, Sup with them and have fun!

Likes

Comments

Vi alla gillar sommaren: Det är ljusare, längre dagar, friheten att äta utomhus i stället för att fastna inne vid skrivbordet på lunchrasten, och sist men inte minst värmen från solen.

Men där det finns värme finns det minder kläder! Vi vill se och känna oss vårt bästa när vi visar vår hud så prova dessa 30-minuter träningspass och känns dig bekväm när du väljer att visa dina ben!

//We all love summer: The lighter, longer days, the freedom to dine al fresco instead of being stuck at your desk on your lunch break, and last but not least the warmth of the sun. But where there is heat there is less clothing! We all want to look and feel our best when flashing our flesh, so try out these 30-minute workouts and feel confident when you decide to show some leg!

Platt mage snabbt

Att ha en vältränad mage är en utav dom största problemområdena. En platt mage är främst till att du har en bra kost, men införliva denna rutin med din träning 3 gånger i veckan bör göra hela skillnaden.

Flat-abs fast!

Having a toned tum is quite an achievement, it is one of the biggest problem areas. A flat stomach is mainly down to having a good diet, but incorporating this routine into your workout 3 times a week should make all the difference.

Bränna 300 kalorier på ett kick!

Vi alla har våra fusk dagar här och där och vi kan gå utanför banan lite vår kost ibland, men oroa dig inte! På 30 minuter kan du bränna cirka 300 kalorier med denna högintensiva cardio klass. Få att hjärtrusning !

Burn 300 calories in a snap!

We all have a few treats here and there and may go off the path a little with our diet sometimes, but don’t fret! In 30 minutes you can burn around 300 calories with this high-intensity cardio class. Get that heart racing!

Work that body!

Om du är en väldigt upptagen karriär tjej då du kanske inte har tid att dela upp din träning i olika grupper under loppet av en vecka. Denna video är en hel kropps träning som du kan göra hemma 3-till-fyra gånger i veckan. Glöm inte att det är viktigt att ha en återhämtning dag i mellan!

Work that body!

If you’re a very busy career girl then you may not have time to split up your workout into different groups over the course of a week. This video is a great full body workout which you can do at home 3-to-4 times a week. Don’t forget it’s important to have a recovery day in between!

Bevittna fitness!

Om du är mer av en yoga / pilates personen varför inte lägga till denna rutin i träningen. För dem av oss som gillar att arbeta på muskel förmågor och flexibilitet, är detta perfekt. Du kan göra det i vardagsrummet också, vilket gör det ännu bättre.

Witness the fitness!

If you’re more of a yoga/pilates person then why not add this blended routine into your fitness regime. For those of us who like to work on muscle abilities and flexibility, this is perfect. You can do it in your living room too, which makes it even better.

Brutal rump & lår träning,

Som jag sa tidigare, vi alla vill ha vackra tonade ben, och en stor rumpa, eller hur? Känn brännan i benen! 30 minuter kommer att flyga om du följer det här passet.

Brutal Butt & Thigh Workout

As I said before, we all want lovely toned legs, and a great butt, right? Feel the burn! 30 minutes will fly by if you’re following this workout.

Likes

Comments

Helger behöver inte alltid leva upp till sitt party namn ; ibland behöver vi bara ta det lugnt. Även fast det är bra att släppa loss och umgås med dina vänner, att ha en ensam tid och att bara vara själv är jätte viktigt också. Om tanken om att inte ha dina vanliga helgplaner är lite skrämmande för dig, och du känner att du kommer inte ha något att göra, här är några saker du kan göra när du är ensam hemma på helgen:

//Weekends don’t always have to live up to their party name; sometimes we just need a little downtime. While it’s great to let your hair down and spend time with your friends, having some alone time to just be by yourself is really important too.If the thought of not having your usual weekend plans is a little daunting to you, and you feel as though you will have nothing to do, here are 9 things you can do when you’re home alone on the weekend:

Äntligen läsa den där boken som din vän rekommendera till dig flera månader sedan

Vi är alltid upptagna och det är lätt att listan över dem saker du önskar att du hade tid för att göra byggs upp. Du har goda avsikter men efter en hektiskt dag små saker som att läsa en bok är inte på din priorotering lista. Men att spendera din tid själv och ännu viktigare inga avbrott gör att tar sig dit att göra något du alltid känner alltför upptagen för.

Finally read that book that your friend recommend to you months ago

We’re always busy, and it’s easy for a list of things you wish you had the time for to quickly build up. You have good intentions, but after a busy day little things like reading a book get pushed to the back of your priorities. With time alone to yourself, and more importantly no interruptions, take the time to do something that you always feel too busy for.

Har en ändlös TV marathon

Med ingen som pratar och gör så att du missar det viktiga på dit favoritprogram och ingen som dömmer dig för att du slösar bort hela dig dag framför tvn.

Have an endless TV marathon

With no one talking and making you miss the important bit of your favourite show, and no judgement that you are completely wasting your day.

Ta över köket och laga mat

Ensam dit med ingen som kan komma i din väg är den bästa möjligheten till att experimentera i köket. Täck hela köket med grytor och pannor och pröva dom recept du har läst i tidningar men aldrig trodde att du skulle kunna få tid att göra.

Take over the kitchen and cook

Alone time with no one to get in your way is the perfect opportunity to get experimental in the kitchen. Cover the surfaces in pots and pans, and try all those recipes you've read in magazines but never thought you’d be able to attempt.

Ta ett långt varmt bad

Lung och ro är den bästa miljön för att äntligen få det ögonblicket av avslappning som du har sett fram emot hela veckan. Tänd några ljus, häll upp ett glas vin och låt dig varva ner.

Take a long, hot bubble bath

Peace and quiet is the perfect environment to finally get that moment of relaxation that you’ve been looking forward to all week. Light some candles, pour yourself a glass of wine and let yourself unwind.

Få lite frisk luft

Att sitta inne hela dagen kan lätt bli tråkigt och du kan snabbt börja känna dig nervös. Bara något så enkelt som att ta en kort promenad kommer att ge dig den friska luften du behöver, och din helg kommer bli mycket mer tillfredsställande.

Get som air

Being cooped up inside all day can easily become boring and you might find that you feel fidgety quickly. Just something as simple as taking a short walk will give you the fresh air that you need, and help to make your weekend much more satisfying.

Online shopping

Efter en lång vecka måste du se till att du belöna dig själv. Istället för att gå ut och trängas i butikerna, krypa istället upp i soffan och beställ dig själv några härliga godsaker bekvämlighet i från ditt eget hem.

Online shopping

After a long week you need to make sure you reward yourself. Rather than go outside and brave the crowds to shop, snuggle up and order yourself some lovely treats from the comfort of your own home.

Träning

Medans allting ovan låter väldigt härligt, är det lätt att du blir uttråkad när du har en hel dag för dig själv. Om du inte gillar gymmet kan du alltid göra några övningar hemma,Yoga, Zumba eller en tränings DVD du kommer känna dig så mycket bättre efteråt efter en dag med massa mat och slappandes i soffan.

Exercise

While the above all sounds enjoyable, it’s easy to become restless when you have a day on your own. If you hate the gym, and see exercise as just another way to embarrass yourself, then make the most of the privacy of your own home. Yoga, Zumba or a workout DVD will help you to feel good about yourself, and not so bad about all the food and lying around.

Likes

Comments

Framgång är en av dom önskningar nästan alla har i våra personliga eller professionella liv. Medan vi försöker jobba så hårt vi kan för att nå våra framgångar, men med en viss ålder kan det ibland inte gå... ja, enligt planerat. Hur många utav oss har pluggat i flera år men inte har åstadkommit allt det vi sa vi skulle göra?

Nu din 30 års dag börjar närma sig med små steg och du börjar känna trycket att du måste nå dina framgångar. Var bara lugnt. Jag lovar att du har inte har svikit dig själv. Du kanske inte är just där du hade tänkt dig att du skulle vara just nu. Den där galna myten om att du ska ha allting i sin ordning i ung ålder, är som sagt en galen myt!

// Success is one of those things that just about everyone desires in one or more aspects of their personal and professional lives. While we crave success and try so hard to reach it by a certain age sometimes our plans don’t always go…well, according to plan. How many of us are more than five years post college life (which almost seems like another lifetime) but haven’t quite accomplished all that we said we would?

Now you 30th birthday is a little too close for comfort and you’re really feeling the pressure to become successful. Calm down. I promise you have not let yourself down. So maybe you’re not where you thought you would be. That crazy myth that you’re supposed to have it all together by (insert some crazy ridiculously young age here) is just that, a myth.

Framgång är tycke vem du är, gillar vad du göra och gillar hur du göra det. 

Tänk på allt som går rätt i ditt liv, och fira dessa vinster Även om de är små vinster, dom räknas och de förtjänar at t firas. De små vinster leder oss ofta på vägen till våra största vinsterna.

Success is liking who you are, liking what you do, and liking how you do it.

Think about everything that is going right in your life, and celebrate those wins. Even if they are small wins, they still count and they deserve to be celebrated. The small wins often lead us on the path to our biggest wins.

Vad betyder mest för dig i livet?

Kanske är det en stadigt anställning, få en befordran, bra hälsa, att kunna lägga till en ny stämpel i ditt pass varje år, har en nära krets av fantastiska familj och vänner, eller slutligen att kunna betala på den design handväska som tog dig evigheter att spara ihop till (du we verkligen ut som en officiell karriär tjej nu).

What matters most to you in life?

Maybe it is being steadily employed, getting a promotion, great health, being able to add a new stamp in your passport book each year, having a close knit circle of amazing family and friends, or finally being able to splurge on that designer handbag that took you forever to save up for (you really look like an official career girl now).

Fira allt som ger dig lycka!

Ditt hårda arbete, dina prestationer, din styrka och motståndskraft som fortsätter dig att kämpa för dina drömmar och aldrig tillåta misslyckanden hålla dig tillbaka är det som gör dig framgångsrik. Framgång är denna komplexa sak som nu tillhör dig. Men du väljer att definiera framgång, se till att du definiera den med egna ord. Det fantastiska med framgång är att du får definiera hur framgång ser ut och betyder för dig, på dina villkor, och i alla åldrar.

Celebrate all that brings you happiness!

Your hard work, your accomplishments, your strength and resilience to keep fighting for your dreams and never allowing failures to hold you back are what make you successful. Success is this complex thing but it belongs to you now. However you choose to define success, make sure you define it in your own words. The amazing thing about success is that you get to define what success looks like and means to you, on your terms, and at any age

Likes

Comments

Har du ett rum där hemma som du vill göra till det "mysiga rummet" men vet inte exakt hur du ska göra för att få den där riktiga mysiga känslan. Då kan kanske dessa super enkla och billiga tips hjälpa dig.

// Have you got a room at home that you would like to make it to the "cozy room" but is not sure how you can make it cozy. Then maybe these simple and cheap tips can help you.


Filtar

Du har säkert redan massa filtar liggandes gömda i skåpet eller i en hög någonstans. Ett bra tips då är att lägga dom i en korg bredvid soffan eller fåtöljen, lätter att komma åt när du känner dig frusen.

Blankets

You probably already have few blankets lying around in your house, but get them all together in a basket beside you couch or chair, easier to reach when you're feeling a bit cold.

Kuddar.

Fyll din soffa med stora mysiga kuddar, finns inget mysigare än att luta sig bekvämt tillbaka i kuddarna.

Pillows

Fill you couch with lots of big pillos, there's nothing more cosy than snuggle up on the couch with big pillows

Ljusslingor

Det ultimata till ett mysigt rum är helt klart ljusslingor hängades i rummet. Det här är perfekt till ett sovrum men såklart kan ha i vilket rum som helst

Fairy lights

This is the ultimate to a cozy room, you can't go wrong with fairy lights hanging on the walls. This is perfect for the bedrooms but can of course use in any room

Växter

För att få en riktiga hem känslan, placera några utav dina favorit växter i rummet. Kan vara små växter till stora krukväxter.

Plants

To get that homely feeling place your favorit plants in the room, it can be small plats or big pot plants.

Böcker & Tidningar

Om du inte redan har en bokhylla i rummet, lägg några böcker eller tidningar i en korg, i ett ställ eller bara på bordet så när du kommer in i rummet kan du bara ta en bok eller din favorit tidning och bara koppla av.

Books & Magazines

If you haven't already a bookshelf in the room, make a pile with some books or magazines in a basket, stand or just on the coffee table so you can just pick a book or magazine to read and relax.

Ljus

Ett måste i ett mysrum är ljus, tänd några utav dina favorit doft ljus (jag gillar att använda doft ljus) för en riktigt mysig känsla + att rummet doftar amazing!

Candles

A must in a cozy room is candles, light your favorit candles (I like to use scented candles ) to get that real cozy feeling + you room will smell amazing!

Likes

Comments

Jag älskar smoothies, perfekt till frukost eller som eftermiddag "snack" med så många olika recept där ute blir man aldrig less på det!  Jag gillar att testa olika smoothies och jag försöker alltid att gå för dom nyttiga recepten (kan hända ibland att jag gör jag någon onyttig ) men om du vill att din smoothie ska vara nyttig (are) är dom här 5 sätten väldigt bra för en mer hälsosammare smoothie. 

// I love smoothies, it's perfekt for breakfast or for a afternoon "snack" with so many different recipes it never gets boring! I like testing new recipes and i always try to go for the healthy ones (might happen that i do some unhealthy smoothies as well) ,but if you want your smoothie to be healthy(er) then these 5 ways are amazing for a more healthy smoothie.  

Tillsätt proteinpilver

Hur mycket protein du behöver beror på hur gammal du är och din kropps storlek. Tillsätt minst 15g av vilket sort protein pulver du har i din smoothie. Fördelen med protein pulver är att det blandas riktigt bra med din smoothie och smaken ändras inte

Add Protein

How much protein you need is dependent on things like age and body size. Add at least 15g of brown rice protein or undenatured whey protein per smoothie. The benefit of protein is that it blends smoothly with your smoothie (yeah!) and doesn’t change the flavor.

Använd nyttigt fett

Avocado är alltid bra att ha i och den fins säkert redan på din lisa. Att tillsätta nyttigt fett kan ge några kalorier i din smoothie, men det är jätte nyttigt för dig. Andra bra ingredienser med nyttigt fett är chia seeds, solrosfrön, mandel och valnötter

Use healthy fats

Avocado is always a good one to add and probably already on your list. Adding healthy fats might add some calories to your smoothies, but is very good for your body. Other good ingredients with healthy fats are chia seeds, sunflower seeds, almonds, and walnut.

Tillsätt extra fibrer

Ett annat skäll till att ha i chia seeds är för dom extra fibrerna. Om du inte redan gillat att ha i frön i din smoothie, då är morötter också vara en bra idé att ha i för att få extra fibrer.

Add extra fiber

Another reason to add chia or hemp seeds is the extra fiber they contain. If you don’t really like to add seeds in your smoothie, then carrots are also a good one to add for extra fiber.

Använd frukt och grönsaker

Frukt är nog det vanligaste du har i din smoothie, se till att du tillsätter minst 2 dl låg glykemisk frukt i din smoothie. Och använd massa olika grönsaker också. 

Use fruit and vegetables

And use all of it! Also, always make sure you add at least 1 cup of low-glycemic fruits to your smoothie. And use a lot of different veggies as well.


Likes

Comments

Hur många gånger har vi inte köpt fel läppstick färg. När din bästis använder en färg som du bara älskar, men på dig ser det inte lika bra ut, känner igen dig? Jag gör det i alla fall och jag har sökt lite deept på hur du kan hitta den rätta röda färgen för just din hudfärg.

Första steget: Vad är din hud ton? Självklart vet du din hudfärg men är du kall eller varm? Har du lätt, medium, mörk eller oliv hud? Det är det första steget. Därefter ska vi beslutat om du är kall eller varm underton. Detta är ganska lätt att avgöra. Gör venen test: om du har blå / lila ådror är du kall underton och när du har mer gröna vener då har varm underton. Ett annat knep för att avgöra om du är kall eller varm är smycken testet. Passar du bättre i silver eller guld? Kalla flickor tenderar att se bättre ut i silver och varma flickor i guld.

// How often have we bought the wrong lipstick shade. That color you loved on your bestie but when your tried it on yourself, it wasn’t quite right? I've done some deep research on how you can find the right red lip colour for your skin tone.

First step: What is you skin color and tone? Obviously, you know your skin color but are you cool or warm? Do you have light, medium,dark or olive skin? That’s our first step. Next, we’re going to decided whether you have cool or warm toned skin. This is fairly easy to decide. Do the vein test: if you got blueish/purple veins you are cool toned and when you have green-ish veins you are warm toned. Another trick to decide whether you’re cool or warm is the jewelry test. Do you look better in silver or gold? Cool girls tend to look better in silver and warm girls in gold.

För tjejer med ljus hudton

Om du är en tjej med kall porslin hud försökt att välja en kalröd färg med blå underton. Rött med lite hint av blå underton hjälper att balansera ut den rosa och gula undertonen i huden, och det kommer göra att dina tänder ser vitare ut! Score. Tjejer med en gyllene solbränna prova en orange färg.

Mina favoriter: MAC in Ruby Cool, Chanel Rouge in Pirate, Rimmel Kate Moss i färgen 107

For the girls with a light skintone

When you’re a girl with cool porcelain skin try to choose a bright red color with a blue undertone. Reds with a hint of blue help to balance out pink or yellow undertones in your skin, and will also make your teeth look whiter! Score. For the girls with a golden tan try a shade with slight bit of orange.

My favourite Kall: MAC in Ruby Cool, Chanel Rouge in Pirate, Rimmel Kate MossNumber 107

För tjejer med medium hudton

Latin flickor och flickor med en gulaktig hudton ser fantastiska ut i ljus och färgstark apelsin röd. Tjejer med oliv färgad hud kommer att se fantastisk ut i vinrött läppstift.

Favourite till dem med gulunderton prova MAC Ruby Woo och Oliv färgad hud prova Smashbox Legendary

For the girls with a medium skin tone

Latin girls and girls with a yellowish skintone look amazing in bright and fierce orange reds. Girl with olive skin tones will look amazing in blue red to burgundy and wine lipstick shades.

Favourite for more yellowish undertone try MAC Ruby Woo and for Olive skin tone try Smashbox Legendary

För tjejer med mörk hudton

Om du har en kall tonad mörk hudfärg testa en rosa eller brun baserad röd färg. Om du har en varm tonad hudfärg då har du tur! För du kan rocka dom flesta röda färger. 

Favorter Vamr: MAC Ruby Woo, MAC so Chaud

For the girls with dark skin

When you have cool-toned dark skin try to choose pink or brown based reds. If you have warm-toned dark skin you’re lucky! You can rock almost every red.

Favourite Warm: MAC Ruby Woo, MAC Chaud.

Likes

Comments

  • Blogkeen
  • Nouw