Du som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige. 

Kortet har ett datachip som innehåller dina fingeravtryck och foto på dig.

Du ska alltid ha ditt uppehållstillståndskort med dig vid kontakter med till exempel myndigheter och sjukvården.Bli fotograferad och lämna fingeravtryck

Alla som ska få ett uppehållstillståndskort ska fotograferas.

Barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck. 

De som av fysiska skäl inte kan, till exempel har permanenta skador på fingrarna behöver inte heller lämna fingeravtryck. 

Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip och sparas ingen annanstans.

Därför behöver du lämna nya fingeravtryck och fotograferas på nytt varje gång du behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Det kostar inget att få ett uppehållstillståndskort utöver ansökningsavgiften för tillståndet.

Om du är utanför Sverige

Du som behöver visum för att resa till Sverige

ska besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Kontakta ambassaden eller konsulatet för information om öppettider.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad i Sverige.

Du ska besöka Migrationsverket så snart som möjligt efter det att du fått uppehållstillstånd och kommit till Sverige.

Om du är i Sverige

Om du ansöker om uppehållstillstånd när du är i Sverige ska du besöka någon av Migrationsverkets tillståndsenheter för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Det gäller även dig som ska förlänga ditt tillstånd eller om du behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Du måste boka en tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck.


När kortet är klart

Du som fotograferats och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du ska hämta det. Det kan ta upp till fyra veckor efter det att du fått ditt beslut att tillverka kortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

Har du fotograferats och lämnat fingeravtryck på Migrationsverket kommer ditt kort att skickas hem till dig inom en vecka.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Kontrollera uppgifterna på ditt kort

Kontrollera alltid att namnet på ditt uppehållstillståndskort är samma som namnet i ditt pass. Om det står fel namn på ditt kort ska du besöka Migrationsverket eller ambassaden för att få ett nytt. Ta i så fall med dig ditt pass.

Om du byter namn ska du först kontakta Skatteverket som har hand om folkbokföringen för att registrera ditt nya namn. Sen ska du besöka Migrationsverket för att få ett nytt uppehållstillståndskort.
När du ska resa

När du reser ska du visa kortet tillsammans med ditt pass. Kortet kan inte användas som ID-handling eller resehandling.

Giltighetstid

Du får ett nytt uppehållstillståndskort varje gång du får nytt eller förlängt uppehållstillstånd. Kortet gäller lika länge som tillståndet men aldrig längre än fem år. När du behöver ett nytt uppehållstillståndskort ska du bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck igen.

Om du förlorar kortet

Om du tappar bort ditt uppehållstillståndskort eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Sedan ska du besöka Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck för ett nytt kort. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du fått på posten eller på polisstationen.

Om du inte fått ditt kort

Har du väntat länge på att få ditt uppehållstillståndskort? Det kan bero på att ditt kort har skickats tillbaka till Migrationsverket. Det kan hända om Migrationsverket har fel adress till dig. Har du frågor kring detta kan du kontakta Migrationsverket.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Den person som du ska bo med i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Kravet innebär att han eller hon ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Försörjningskravet gäller inte dig som:

 • är medborgare i Sverige, annat EES-land eller Schweiz
 • har permanent uppehållstillstånd och vistats i Sverige i minst fyra år med uppehållstillstånd för bosättning
 • är barn under 18 år
 • fått uppehållstillstånd som flykting eller har beviljats flyktingstatusförklaring
 • fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har beviljats status som alternativt skyddsbehövande
 • har särskilda skäl, till exempel långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom.

Du är också undantagen om du fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 2005-års utlänningslag och beslutets fattats före 1 januari 2010 om skälen för beslutet är att du:

 • känt välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling
 • behövt skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt.

Försörjningskravet gäller inte heller om det är ditt barn som ansöker om uppehållstillstånd eller om ditt barn ansöker tillsammans med sin andra förälder.

Om du omfattas av försörjningskravet

Om du omfattas av kravet så innebär det inledningsvis att du behöver besvara frågor om hur du klarar din försörjning och om din bostads storlek och standard.

Förmåga att försörja dig

Du behöver visa att du har arbetsrelaterade, regelbundna inkomster, till exempel lön från heltidsarbete, så att du kan försörja dig själv. Som arbetsrelaterad inkomst räknas exempelvis:

 • lön
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension. Du uppfyller också kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet, som du kan leva av.

Krav på bostad
Kravet på försörjning innebär också att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din eller dina anhöriga. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum. Ska barn bo i bostaden måste det finnas fler sovrum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att din eller dina anhöriga kommer till Sverige.

källa

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/For-dig-som-ar-anhorig-i-Sverige/Forsorjningskrav.html

Likes

Comments

Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat, vilket innebär att man får stanna i Sverige en begränsad tid. Vill du stanna i Sverige efter att tillståndet slutar att gälla ska du ansöka om förlängning. Det är viktigt att ansöka innan tillståndet slutar gälla.

Ett tillstånd kan också vara utan tidsbegränsning, ett så kallat permanent uppehållstillstånd. Det innebär att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Om du har ett tidbegränsat uppehållstillstånd är kortet giltigt lika länge som tillståndet. Om du har permentent uppehållstillstånd gäller kortet i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort.

När du reser behöver du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass. Läs mer om uppehållstillståndskort.

Du kan läsa på ditt beslut och uppehållstillståndskortet om du har ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd.

Resa med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och lämnar Sverige kan du resa tillbaka så länge tillståndet är giltigt.

Om du har lämnat Sverige bör du kontakta en svensk ambassad eller generalkonsulat för att kontrollera att ditt tillstånd fortfarande är giltigt om du exempelvis har:

 • fått tillstånd på grund av ett förhållande och förhållandet har upphört
 • studerat men avbrutit dina studier
 • varit i Sverige som arbetstagare och har slutat eller blivit uppsagd
 • varit i Sverige som egen företagare och inte längre driver någon verksamhet.

Om ditt uppehållstillstånd slutat gälla

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker ifrån det land du bor i och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Resa med permanent uppehållstillstånd

Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Om ditt uppehållstillstånd slutat gälla

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd och ansöker om uppehållstillstånd på nytt för att du tidigare har bott i Sverige tittar Migrationsverket på vilken anknytning du har till Sverige. Migrationsverket tittar också på hur länge du har bott i Sverige och hur länge du har bott i något annat land. Kontakta den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker och vad som gäller om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd.

Likes

Comments