Den person som du ska bo med i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Kravet innebär att han eller hon ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Försörjningskravet gäller inte dig som:

 • är medborgare i Sverige, annat EES-land eller Schweiz
 • har permanent uppehållstillstånd och vistats i Sverige i minst fyra år med uppehållstillstånd för bosättning
 • är barn under 18 år
 • fått uppehållstillstånd som flykting eller har beviljats flyktingstatusförklaring
 • fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har beviljats status som alternativt skyddsbehövande
 • har särskilda skäl, till exempel långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom.

Du är också undantagen om du fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 2005-års utlänningslag och beslutets fattats före 1 januari 2010 om skälen för beslutet är att du:

 • känt välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling
 • behövt skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt.

Försörjningskravet gäller inte heller om det är ditt barn som ansöker om uppehållstillstånd eller om ditt barn ansöker tillsammans med sin andra förälder.

Om du omfattas av försörjningskravet

Om du omfattas av kravet så innebär det inledningsvis att du behöver besvara frågor om hur du klarar din försörjning och om din bostads storlek och standard.

Förmåga att försörja dig

Du behöver visa att du har arbetsrelaterade, regelbundna inkomster, till exempel lön från heltidsarbete, så att du kan försörja dig själv. Som arbetsrelaterad inkomst räknas exempelvis:

 • lön
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension. Du uppfyller också kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet, som du kan leva av.

Krav på bostad
Kravet på försörjning innebär också att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din eller dina anhöriga. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum. Ska barn bo i bostaden måste det finnas fler sovrum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att din eller dina anhöriga kommer till Sverige.

källa

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/For-dig-som-ar-anhorig-i-Sverige/Forsorjningskrav.html

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments