I Sverige tog sig högerpopulisiska Ny Demokrati in i riksdagen i valet 1991. 

Partiet förlorade alla sina mandat i riksdagen valet 1994 och försvann helt från den svenska politiska arenan efter valet 1998.

Sverigedemokraterna tog sig i valet 2010 över riksdagsspärren och fick 20 mandat. Partiet har sedan det bildades år 1988 succesivt ökat i kommunerna och erhöll, efter valet 2010, 612 kommunmandat.

Sverigedemokraterna grundades av grenar ur det upplösta Sverigepartiet, vilket till stora delar bestod av den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt. 

Till skillnad från Ny Demokrati som till en början drev högerpopulistiska frågor som stora skattesänkningar, har SD från starten varit ett främlingsfientligt parti. 

Partiet och dess ledare Jimmie Åkesson har gjort motstånd mot islam till en av sina huvudfrågor.


I november år 2012 visar Partisympatiundersökningen att Sverigedemokraterna skulle ha erhållit 7,9% av rösterna om det vore riksdagsval.

Det innebär att partiet är det fjärde största, efter Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna uppvisar statistisk säkerhetställd nettovinst i jämförelse med riksdagsvalet år 2010 på cirka 1,2% från Moderaterna, ungefär 0,6 från Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent från Folkpartiet. Nettovinstökningen för partiet till och med maj år 2012 i jämförelse med riksdagsvalet 2010 är cirka 0,9% från Socialdemokraterna, cirka 0,8% från gruppen ”Vet ej” och cirka 0,6% från Moderaterna.

Referenser:

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Diskriminering av personer födda utomlands är vanligt förekommande på arbetsmarknaden. 

Flera studier har visat att en person med ett utländskt klingande namn har lägre chans att kallas till intervju och/eller bli erbjuden ett arbete än någon med ett svenskklingande namn.

I ett experiment från 2007 skickades över 3000 identiska ansökningar ut till olika arbetsgivare, varav hälften hade svenska namn och hälften arabiska. Det visade sig att de ansökande som hade ett svenskklingande namn (t.ex. Lars Andersson) hade 50% större chans att kallas till intervju än en ansökande med ett arabisktklingande namn (t.ex. Ali Ameer). Diskrimineringen är enligt studien högre i lågkvalificerade yrken och diskriminering verkar enbart förekomma i stadiet att bli kallad till intervju. Väl i en intervjusituation finner forskarna ingen diskriminering kopplad till namn.

En liknande experimentstudie utförd av FN-organet ILO år 2006 visar liknande resultat. ILO-rapporten visar också att diskrimineringen i Sverige är ungefär lika utbredd som i andra länder i Europa. Sverige utmärker sig dock därför att det är speciellt svårt för en person med utländskt namn att bli kallad till intervju, medan det under andra steg i anställningsprocessen inte förekommer lika mycket diskriminering.

I en sammanfattning av de fältexperiment som gjorts i Sverige ligger kvoten mellan antalet erbjudanden som en person med svenskklingande namn fick och antalet erbjudanden en person med arabiskt klingande namn fick mellan 1,06 och 2,54*. Alltså, för varje erbjudande en person med arabisktklingande namn fick, fick en person med svenskklingande namn 1,06 till 2,54 erbjudanden.

*Ett experiment gav kvoten 0,88, men antalet observationer var litet och resultatet inte statistiskt signifikant.

Referenser:

  • ILO: Diskriminering av infödda svenskar med invandrarbakrund, 2006, ’Discrimination against native Swedes of immigrant origin in access to employment’, Synthesis Report December, (pdf)
  • Carlsson, M. & Rooth, D-O. 2007, ’Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad’, Ekonomisk Debatt 3
  • Ahmed, M. A. & Ekberg, J. 2009, ‘Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden’, Socialvetenskaplig Tidskrift 16 (2)

Likes

Comments