Bortförda barn

Den ökade rörligheten över gränserna har medfört att vårdnadstvister med internationella inslag har ökat. I vissa fall går det till och med så långt att ett barn förs bort eller hålls kvar i ett land eftersom föräldrarna inte kan komma överens.

Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen.

Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Barn som drabbas av sådana situationer hamnar ofta i svåra lojalitetskonflikter.

När det gäller internationella skilsmässor och separationer slits barnet dessutom mellan två länder.

Av FN:s barnkonvention från 1989 framgår att det är barnets bästa som bör stå i centrum i frågor som gäller barn. Barnkonventionen är ett av de viktigaste dokumenten för att ta tillvara barnens rättigheter. I konventionens artikel 11 sägs att medlemsländerna ska bekämpa att barn olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land än hemlandet.

Konventionen om internationella bortföranden av barn

Med hjälp av internationella avtal har man försökt förebygga och lösa fall där barn förs bort över landgränserna. Det viktigaste är 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn, som gäller mellan Sverige och 83 andra länder. Sverige tillträdde konventionen år 1989 och den har också förts in i svensk lag.

Om ett barn förts till något av de länder som har ratificerat Haagkonventionen kan Utrikesdepartementet hjälpa till med att försöka återföra barnet. Detsamma gäller om ett barn har förts till Sverige olovligen från ett annat land. Det är oftast betydligt svårare att få tillbaka ett barn som förts till ett land som inte är med i Haagkonventionen.

Konventionen om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer

Sedan 1 januari 2013 tillhör Sverige 1996 års Haagkonvention. Konventionen är tillämplig på frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för bar upp till 18 års ålder. Ett syfte med konventionen är att förbättra skyddet för barn i internationella situationer. Konventionen innehåller bestämmelser om vilket lands myndigheter som ska vara behöriga att vidta åtgärder och bestämmelser om vilket lands lag som ska tillämpas. Dessutom regleras frågan om erkännande av avgöranden som meddelats i en annan fördragsslutande stat liksom förutsättningarna för att kunna verkställa ett utländskt avgörande.

källa

http://www.regeringen.se/sb/d/2555

Regeringskansliet 2010-11-25 Utrikesdepartmentet

Länder där 1980 års Haagkonvention är giltig i förhållande till Sverige 

I november 2010 finns samarbete mellan Sverige och följande länder:

Albanien

Amerikas förenta

stater (USA)

Argentina

Armenien

Australien

Bahamas

Belgien

Belize

Bosnien-Hercegovina

Brasilien

Bulgarien

Burkina Faso

Chile

Colombia

Costa Rica

Cypern

Danmark

Dominikanska

republiken

Ecuador

El Salvador

Estland

Fiji

Finland

Frankrike

Georgien

Grekland

Guatemala

Honduras

Irland

Island

Israel

Italien

Kanada

Kina (Hongkong)

Kina (Macau)

Kosovo

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malta

Marocko

Mauritius

Mexiko

Moldavien

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Konventionen

tillämpas inte i

förhållande till

Nederländska

Antillerna och Aruba.

Nicaragua

Norge

Nya Zeeland

Panama

Paraguay Peru

Polen

Portugal

Rumänien

Saint Kitts and Nevis

San Marino

Schweiz

Serbien

Seychellerna

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien och

Nordirland

Sydafrika

Thailand

Tjeckien

Trinidad och Tobago

Turkiet

Turkmenistan

Tyskland

Ungern

Uruguay

Ukraina

Uzbekistan

Venezuela

Vitryssland

Zimbabwe

Österrike

Informationsansvar: Enheten för konsulära och civilrättsliga frågor i UD (UD-KC)

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments