Den här veckan har vi haft självständiga seminarier kring vår fältstudie. Något jag fastnade för var att läraren i den klass jag besökte och jag diskuterade att eleverna var mycket mer engagerade än de vanligtvis är över en uppgift. De var väldigt måna om att prestera bra för att "det här var någonting Fanny behövde till sin skoluppgift". Jag och läraren pratade om det här med att många skoluppgifter kanske inte känns så motiverande eftersom de inte ska användas till någonting utan mest bara "göras". Det är något jag vill ta med mig och fundera vidare på, hur man skapar en miljö i klassrummet där uppgifterna vi gör känns meningsfulla. 

Vi har även lämnat in vår uppgift kring en skönlitterär bok och uppgifter till den. Det var svårare än jag trodde att komma på uppgifter och detta är nog något jag måste fundera vidare på och lära mig mer om. Att diskutera en text både på innehållsnivå och diskutera ords betydelser mm. har jag gjort med klasser. Men när man ska komma på lite mer intressanta och mer omfattande uppgifter så tyckte jag faktist att det var lite knepigt. Tåls att tänka på. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

​Jag har under veckan lärt mig väldigt mycket om en texts alla olika sidor. Dt går att bedöma en text på så himla många olika sätt och man kan inte alltid fokusera på alla delar. Om det är innehållet som är viktigt kanske du inte behöver peta på stavning och tvärtom. Detta tror jag är en god kunskap att bära med sig. Vi har även arbetat med ett antal begrepp som jag tror att vi alla kommer ha nytta av i diskussion med kollegor angående elevtexter. Att utveckla att yrkesspråk är väldigt användbart. 

Föreläsningen där Kristensson visade olika program på telefon och ipads tyckte jag var jätteintressant! Tänkt vad mycket man kan använda tekniken till och vad mycket den kan hjälpa till med när vi som lärare inte hinner och har möjlighet att vara där hela tiden. 

Likes

Comments

Den här veckan har vi bland andra läst boken "Att skriva sig till läsning" och tyckte verkligen att den var jätteintressant. Jag har tidigare altid funderat så mycket över datorn som verktyg för att lära sig skriva utan mer som något man använder för att skriva på ett smidigare sätt när man väl kan skriva. Men den här boken gav mig väldigt många intressanta idéer, aha-upplevelser och argument för att använda datorn i elevers skrivutveckling. Bara några saker jag kan nämna som jag tycker är superbra är talsyntes, direktkorrigering på stavfel och att slippa tampas med att forma bokstäverna för hand utan ägna sig åt skrivandets anda sidor.

Dock tror jag fortfarande att elever behöver lära sig skriva för hand och att man inte ska skjuta upp att börja öva på detta allt för länge. Jag tänker att ju senare man börjar öva på någonting desto senare utvecklar man en god teknik. Men jag har absolut fått upp ögonen och vill lära mig mer om hur jag kan använda den digitala tekniken i min undervisning av att lära sig skriva.

Likes

Comments

Vilka är dina styrkor som lärare när det gäller att skapa möjligheter för alla barnatt utvecklas optimalt som skrivande individer och vad ser du att du behöver utveckla?

Jag tror att en av mina styrkor är att jag tycker väldigt mycket om svenskämnet. Jag tycker om att skriva och jag tycker om att läsa. Att undervisa i ett ämne du själv tycker om tror jag är lättare även om det inte behöver vara en förutsättning. Jag tycker även att det är väldigt roligt att leta efter intressant och motiverande material för eleverna att arbeta med och detta fick jag beröm för flera gånger på min senaste VFU. Jag är van vid att skriva både för han och med dator vilket gör att jag utan hinder kan undervisa eleverna i båda formerna av skrivande. 

Jag måste dock lära mig mer om hur man ska bemöta elever med läs-och skrivsvårigheter, vilka anpassningar som är lämpliga och även hur jag arbetar på ett bra sätt med elever som har svenska som andra språk. 


· TäTänk även igenom hur din egen skrivutveckling har sett ut fram till nu; hur ser dupå dig själv som skrivare; skriver du gärna/ogärna och vad skriver du?

Jaf Jag har alltid tyckt om att skriva. När jag var yngre skrev jag både bak och fram  samt spegelvänt. Jag tror detta försvann av sig självt med tiden. Jag tyckte om att skriva berättelser som ung, och gillar det forfarande. Dock tror jag att jag då som nu ibland blir hämmad av "vad andra ska tycka". Nu för tiden skriver jag dock mest blogginlägg och inlämningsuppgifter till skolan, listor på saker jag behöver göra, chattar eller smsar. Allt på datorn eller telefonen. Jag hoppas och önskar dock att jag kommer börja skriva mer för hand när jag får egna barn. Jag tror att barn som ser sina föräldrar använda skriftspråket i vardagen, och då kanske allrahelst handskrift, blir mer motiverade att själva lära sig. 

Likes

Comments