Idag hade vi en liten vernissage med allas didaktiska material vilket var väldigt roligt. Det var kul att se hur alla hade tänkt och vilket material de hade kommit fram till. Under vernissagen var det alla möjliga olika material. Det var även roligt att få respons på mitt eget material av klasskamraterna. Dagen gick väldigt fort och var väldigt uppskattad. Sista bilden är en bild på mitt didaktiska material.

Det var även spännande att tänka lite längre, hur kan jag utveckla mitt material med hjälp av mina klasskamraters idéer? Tankarna gick långt och jag hoppar jag har lika många idéer när jag kommer ut i verksamheten. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

VFU-perioden är avklarad och även de sista fältdagarna. Jag hann reflektera väldigt mycket under själva VFU-perioden så dessa sista fältdagar gav mig inte särskilt mycket.

Min reflektion över material är att lådorna uppskattades och barnen tyckte uppfattades tycka materialet/lådorna var väldigt roliga. Jag märkte inga större reflektioner från barnen om mitt mini-tema, mer än att de gjorde egna sagor på egen hand utan mig. Jag poängterade att de fick använda lådorna hur mycket de ville, men att jag då ville att de skulle tänka på de olika siffrorna och färgerna vilket alla barn inte riktigt gjorde. Men överlag är jag nöjd med mitt material och det verkar som sagt uppskattas av barnen vilket är otroligt roligt. De fina böckerna de har gjort är jag också väldigt nöjd med eftersom det just var barnen hjälpa med ytterst lite hjälp av mig gjorde hela sagan och målade bilder till.

Likes

Comments

Nu är VFU-perioden slut och det har varit givande, spännande och en stor utmaning att vara i förskoleklass som dessutom är blandad med 1:or. Jag hade som mål under min VFU att eftersom jag faller naturligt in i min pedagogiska roll som förskollärare på förskolan så vill jag även falla in naturligt i en pedagogisk roll även i förskoleklassen och i skolan. Jag tycker jag har delvis uppnått målet eftersom jag har kommit in i verksamheten och jag kan naturligt hålla i en lektion.

Under ett möte för lärare i förskoleklass-3an diskuterade de om de skulle fortsätta med ålderblandade klassen eftersom de har F-1 klass. De flesta var emot åldersblandat och ansåg att åldershomogent var bättre eftersom det blir enklare med betyg i framtiden för barnen och de kan gå mer in på ämnesdidaktik. De menade även på att en åldershomogen klass kan till exempel räkna några tal extra istället för att behöva gå tidigare till bamba för att f-arna behöver de extra minuterna på sig att samla ihop och gå till matsalen. Det positiva med åldersblandat som de tog upp var att f-arna kunde lära sig mycket av 1:orna.

Denna veckan har det varit mycket fokus på ett av deras arbetssätt som är digitalt skrivande som jag även nämner i inlägg tidigare och utvecklar sig framåt hela tiden. De är duktiga och det är roligt att se hur de lär sig inom den digitala världen. Många kan redan skriva och de är i en generation som är uppväxta med iPapd's, men de får genom denna teknik in ett bra skrivsätt på iPad och datorn vilket är positivt att de får lära sig i tidig ålder i skolan.

Jag har även denna vecka fått hålla i en lektion med förskoleklassen då min handledare var på ett möte med chefen. Vi repeterade förra veckan bokstav som var i och gick igenom ord som började på i eller hade det i sig.

Likes

Comments

Nu är även andra VFU-veckan gjord och jag kommer in mer och mer i verksamheten. Jag tycker det blir roligare och roligare och ju längre tid det går desto mer sugen blir jag på att faktiskt jobba i förskoleklass. Det som jag tycker mindre om är fritids eftersom jag upplever att barnen då vill vara lediga och leka och att då pedagogiken då tar slut. Till skillnad till förskolan där pedagogiken går genom hela dagen, inomhus som utomhus.

I måndags fick jag vara med på något som skolan kallar pedagogisk afton där föräldrar bjöds in och se hur förskoleklassen jobbade och vilka metoder lärarna använder. De pratade bland annan om digital skrivande, lässtrategier och Bornholmsmodellen.

Det var intressant att vara med på eftersom jag märkte hur mycket kunskap jag hade med mig från skolan när de talade om lässtrategier och Bornholm vilket höjde mitt pedagogiska självförtroende att jag också kan och har kunskap.

Digitalt skrivande är något de jobbar med i hela kommunen och går ut på att barnen ska lära sig skriva på tangentbord snabbt och smidigt utan att kolla ner på tangenterna. Detta gör de för att det ska gå fort att skriva och även att de har en bra hållning medan de skriver.

Denna vecka har jag även utvecklat mitt didaktiska material och använt mig av ett arbetssätt som de gör i förskoleklassen. Vi har tillsammans skrivit en saga på datorn/smartboarden och gjort två böcker av detta där barnen har målat varsin bild utifrån en mening de blev tilldelade. Resultatet blev väldigt fint och det var en rolig process där barnen var intresserade och hade fokus.

Jag märker även att mina sago-lådor är populära att använda även när jag inte är med vilket är otroligt roligt.

Likes

Comments

Första veckan av VFU-perioden är nu avklarad och det har varit spännande att ha varit i förskoleklass/F-1. Jag har nu kommit in mera i verksamheten och har lärt känna alla barnen och de flesta i arbetslaget. Det jag har hunnit med denna veckan är bland annat lite möten i arbetslaget där de planerade inför deras tema-dag som de har varje vecka och även ett möte för alla F-3 lärare inför en julmusikal som ska äga rum innan jul. Men det mest spännande mötet var ett uppföljningsmöte för två av barnen i klassen som bara bott i Sverige i 2-3 månader och därför precis börjat lära sig svenska. På mötet var det en svenska som andraspråkslärare och en socialpedagog och de gjorde en uppdatering hur det går för barnen både i språket och det sociala.

Jag har varit väldigt nervös inför presentationen av mitt didaktiska material eftersom jag har varit osäker på vilken nivå barnen är och hur de skulle ta materialet. Första aktiviteten blev en succé och jag blev väldigt nöjd med aktiviteten som gick över förväntan bra! Efter aktiviteten så uppmuntrade jag barnen en gång till att leka med materialet jag gjort vilket de gärna ville göra och efter det har materialet blivit använt även när jag inte varit med vilket jag anser är väldigt positivt. Nästa vecka ska jag utveckla mitt material och gå vidare i mitt mini-tema som är sagor.

Likes

Comments

Nu har jag varit på alla mina fältdagar, och jag är på förskoleklass som är blandat med förstaklassare. Hela uppbyggnaden av verksamheten är väldigt annorlunda med klassrum osv, och jag har svårt att hitta min plats i klassrummet när min plats faller så naturligt i förskolan. De brukar dela upp klassen i förskoleklass och förstaklassare under många lektioner då förskoleklassen går in i ett mindre rum för att jobba till exempel bokstäver. De har tema matematik och språk vilket de jobbar med en heldag var varje vecka. Det är väldigt intressant att se hur mycket eget ansvar förskoleklass-eleverna har och hur bra de klarar av det. 

Jag känner dock en väldigt stress att hinna med mitt didaktiska material eftersom de har lektioner och ett schema det följer. Jag hoppas innerligt att jag får den tid jag behöver, eller i alla fall i närheten av den tid jag behöver. Just på grund av detta är det delade känslor just nu inför min VFU-period men jag tror att jag ska läsa det. 

Likes

Comments

Idag gick vi några stycken till Hallands kulturhistoriska museum vid fästningen i Varberg. Hela museet handlade om Halland vilket var väldigt spännande eftersom jag är född och levde mina första år i Falkenberg för att sedan ha flyttat till Kungsbacka. Det fanns mycket av museet som man kunde arbeta vidare med i förskolan som till exempel uppstoppade djur där man kan prata om då olika djur, olika verktyg som man kanske kan göra egna på förskolan m.m. Verktygen kan även låta barnen tas tillbaka i tiden och prata om hur man levde förr i tiden och hur man använde de olika verktygen. Museet skulle jag säga var anpassat efter barn eftersom det fanns några barnanpassade stationer, och jag tror absolut barngrupper hade uppskattat det. Det var inte heller många saker som man inte fick röra, men som var åtkomligt för barn. Dock så fick man inte röra djuren på bilden och endast en liten lapp i hörnet visade detta.  

Likes

Comments

Idag var det heldag i Göteborg med tre museibesök.

Vi började på Göteborgs konsthall. Där träffade vi Alexander som förklarade att skillnaden på museet och konsthallen var att i museet hade gammal konst och gamla saker medan konsthallen har konstutställningar. Han berättar även att det fina med att jobba på konsthallen var att han fick möta konstnären vars utställningar han ställer ut. Utställningen vi gick på idag var av Lina Zelander och ett konstvärk jag fastnade för var ett bord med fotopapper inglasat med mörka partier på. Det skapade många tankar hos mig och jag kan bara tänka mig vilka tankar det skulle väckas hos de fantasifulla barnen. Alexander berättar att det har legat radioaktiva stenar på fotopapper i ett mörkt rum som har skapar de mörka partierna (SUPERHÄFTIGT!).

http://www.konsthallen.goteborg.se/ [2016-12-06]

Efter lunch gick vi till Röhsska museet som jag inte visste fanns ens. Där träffade vi museipedagogen Louise Brännström. Museipedaogen belyser vikten i att alla ska känna att de har tillgång till museet och Röhsska museet försöker motverka alla "don't's" som finns på museet som till exempel att man måste ha händerna på ryggen när man går igenom de olika rummen. Hon berättar även något som jag fastnade starkt för vilket var att barngrupper som kommer på besök får testa sig fram som till exempel skrika när det är högt i tak, klappa på golvet och höra hur de låter, ligga på rygg och kolla upp i taket och kolla fossiler. De får då testa sig fram genom rummet och utforska material och ljud.

Brännström förklarar hur de jobbar med barnen i de olika rummen. De har till exempel en guldig säng i ett av rummen där barnens fantasi fick det till att bli törnrosas säng, för att sedan hitta massa olika disney-symboler runt i rummet. De har sedan andra rum som är fantastiska att jobba med till exempel matematik och språk.

http://rohsska.se/ [2016-12-06]

Sista museet vi var på var världskulturmuseet, där det fanns en utställning som hette Tillsammans. Hela utställningen var riktad till de mindre barnen och var fantastiskt att gå genom. Det fanns olika platåer och olika sätt att ta sig upp på dessa, det fanns olika material på vägen som barnen kunde upptäcka. Det fanns hur mycket som helst, jag hade gärna tagit med mig en liten dit och se hur den hade utforskat alla ytor! 

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/  [2016-12-06]

På bilden ovan ser vi till exempel ett litet barn som leker med sin egen skugga med hjälp av olika lampor i olika färger.

Likes

Comments

Idag hade vi workshop med Karin och Annika från Textilmuseet i Borås. De började presentera sig själva och berättade deras erfarenheter om barngrupper på museer och vi fick sedan berätta om våra erfarenheter. Jag själv kommer mest ihåg besök med skolan, resan dit, lunchen och små snuttar av själva museet, men det var ju uppskattat! Efter alla hade sagt sina erfarenheter var det ganska klart att det var uppskattat med museer som hade till exempel rum från livet förr, där man fick upptäcka på egen hand.

Karin och Annika[1] pratade om det tabu lagda att röra vid saker på museet. Som till exempel händerna bakom ryggen, men förklarade att det finns många saker på museet som får röras av barnen, och de som inte får röras ofta är inglasade på något sätt eller visar att de inte får röras.

Be belyste även att inte gå i grupp på museer eftersom barnen blir olika intresserade på olika saker att titta på. De sa även att vi skulle tänka på de barn som får för mycket intryck vilket jag kan känna igen mig själv i.

Jag tycker personligen det är superkul med museum och längtar efter att få ta med mig barngrupp på museum.

Vi fick under en rast gå ut och hämta naturmedel som vi sedan skulle klistra upp på ett stort kollage. De förklarade att det inte behövde/skulle bli något konkret mönster eller liknande utan att vi skulle göra helt fritt. Vi var många på samma papper men det var verkligen superkul och resultatet blev riktigt fint!

http://textilmuseet.se/2.24bb4fd8142301a8bcf800065.html  [2016-12-06]

Referenslista:

[1]Karin och Annika, Textilmuseet. Varberg Campus, 2016-10-17.

Likes

Comments

Denna dagen började med Marie Bendroth Karlsson och hade en föreläsning om barn och konst.

Bendroth Karlsson[1] berättar om FN och barns rätt till att delta i det konstnärliga och kulturella livet, och belyser att barn ska veta om våra museer. Så hur låter man barn möta konst? Det bästa är när de vuxna som är med barnen är lagom intresserade och fortfarande har fokus på barnens intresse. Är de vuxna ointresserade tänker man inte på barnens intresse och är man för intresserade glömmer man bort att hålla fokus på barnens intresse.

Någon jag tyckte var väldigt intressant som Marie tog upp var att man kan göra museibesöket till en dramalek. Vad ser gubben på väggen som tittar ut över konsthallen? Hur känner sig statyn i hörnet?

Efter detta såg jag fram emot att gå på konstutställning på komedianten i Varberg.

Konsthallen - utställning När mörkret kommer känns allting bra.

http://kulturhusetkomedianten.se/utstallningar/  [2016-12-06]

Innan vi gick in i kosthallen blev vi tillsagda att vi inte skulle kolla för mycket på utställningen utan bara gå rakt in i rummet som låg i hallen. Väl inne i det rummet fick vi en uppgift. Vi skulle gå ut och kolla på konstutsällningen och skriva ner tio spontana ord, och när vi sedan kom tillbaka in igen skulle vi välja tre ord att skriva ner på tre pappersbitar. Tillsammans skapade vi ett träd.

Sedan fick vi välja ett konstverk att studera för att återigen skriva ner tio spontana ord om bara det konstverket för att sedan säga ett ord. Jag valde konstverket nedanför och valde "ordet" aldrig glömma eftersom jag förknippade konstverket till nazism och andra världskriget vilket jag anser vi aldrig får glömma eller sluta prata om.

Hela utställningen var väldigt mörk och dyster och påminde många gånger om döden. Just denna utställning skulle jag nog inte ta med min barngrupp på eftersom jag anser att den var för läskig. Sedan vet man inte vilket perspektiv barnen skulle ha på utställningen och hur de hade kopplat alla konstverk men jag känner mig just nu inte såpass säker i min pedagogiska roll att jag skulle vilja ta med dem på detta.


Biblioteket

Efter lunch fick vi lite information som en föreläsning av bibliotekarien Jenny Elmén. Elmén[2] sa: Bibliotek + förskola = sant. Vilket jag gillade eftersom jag anser och vet att högläsning i förskolan är så viktig. Jenny beskriver precis detta och visar upp siffror som säger att barn som blir lästa för i vardagen har ca 13-15.000 MER ord med sig upp i skolan än de barn som inte blir lästa för i vardagen. Dessa siffror utgår från barn med normal språkutveckling.

Hon berättar om kapprumsbibliotek vilket jag redan stött på i vissa av Kungsbacka kommuns förskolor. Det går ut på att avdelningen har ett mini-bibliotek i hallen där föräldrar kan få låna med sig böcker hem. Detta tycker jag är en fantastiskt sak.

Jag kommer läsa mycket för min barngrupp och inte bara vid lunchtillfällen utan tillfällen där barnen gärna får vara med och prata om boken, peka och avbryta för att ställa frågor och berätta saker.

Referenser:

[1]Marie Bendroth Karlsson, Barn möter konst. Varberg Campus, 2016-10-07.

[2]Jenny Elmén. Varbergs Stadsbibliotek, 2016-10-07.

http://kulturhusetkomedianten.se/utstallningar/  [2016-12-06]

Likes

Comments