My mother sent me a package by mail a few weeks ago. She had made some müsli and all of it did not fit in her can so she sent me the rest of it. How cute of her?

I love the glass jar that I keep it in, it is from zara home.


LOVE SM


Min mor skickade mig ett paket med posten härom veckan. Hon hade gjort egen müsli och allt fick inte plats i hennes burk så hon skickade resten till mig. Visst var det gulligt av henne?

Jag älskar glassburken som jag har müslin i, den är från zara home.


KRAM SM

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments

Painting is such a wonderful activity for me, it gets me so peaceful and excited at the same time, so I was glad that I had some alone time yesterday and that I took the time to create something.

I got inspired by the pictures in this blogpost, I think that the grey-ish color scheme is moving in the photos so I wanted to mix some different grey tones to paint with and this is the result. What do you think?


LOVE SM


Att måla är en så underbar syssla för mig, det får mig att bli lugn och exalterad på samma gång, så jag var glad att jag hade lite egentid igår och att jag tog mig tid att skapa något.

Jag blev inspirerad av bilderna på den här blog-posten, jag tycker att den grå färgsättningen är gripande i fotona så jag ville blanda lite olika grå toner att måla med och här har ni resultatet. Vad tycker ni?


KRAM SM

Likes

Comments

Click at the picture to get to the retailer, rumstid, the lamp is also available in other colors

As I wrote in a previous post, my favorite color is green at the time and I would love for this piece to move in with me. The lamp is named Tage (how adorable?) and is produced by Pholc. Sadly there is not enough room in my student budget at the time, but I think that it is for the better. Maybe it is just a green phase that I am going through at the moment, we will see.


LOVE SM


Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är min favoritfärg grön för tillfället och jag skulle så gärna låta den här godbiten flytta in hos mig. Lampan heter Tage (hur sött?) och produceras av Pholc. Klicka på bilden för att komma till återförsäljaren, rumstid, som jag också har lånat bilden ifrån. Tyvärr finns det inte utrymme för den här i min studentbudget just nu men jag tror att det är ganska bra. Det kanske bara är en grön fas som jag går igenom just nu, det återstår att se.


KRAM SM


Likes

Comments

Pictures from the add at Lundin Fastighetsbyrå (click for more photos)

Take a look at this stunning apartment that is now up for sale in Gothenburg. It is a really unique place and in addition to the one-of-a-kind-feeling it radiates I absolutely fell in love with the details. Like the sharpness of the stairs that at the same time fits in very well with the older stucco features in the ceiling. And the charming little window, shaped as a circle, is adorable.


LOVE SM


Ta en titt på den här vackra lägenheten som nu är till salu i Göteborg. Det är ett väldigt unikt ställe och utöver one-of-a-kind-känslan som det utstrålar så förälskade jag mig i detaljerna. Som den skarpa trappan som samtidigt passar in bra med den äldre takstuckaturen. Och det charmiga lilla, cirkelformade fönstret är så sött!


KRAM SM

Likes

Comments

I had a peaceful moment in the Palm House last week, the place has a lovely atmosphere with all the greenery and its special indoor environment. Luckily I got there a bit before the sun went down so I was able to catch some photographs when the natural light was still shining through the glass building. This time of a year it is very dark in Sweden, and if you are in Gothenburg and you are longing for some greenery I really recommend for ju to make it past the Palm house for a brief moment.

I believe in that greenery has a healing impact on us, or at least a soothing influence. At the time the color green is actually my absolute favorite color. I have certain periods when I get very focused on a particular color, a material or something else as I am a very visually driven person and I love beautiful things. I also really like to touch materials with intriguing surfaces. Like, take the material weathering steel for exampel, for many it is ugly because of that it is rusty but it is because of its rough and vivid surface that I love it


LOVE SM


Jag hade en fridfull stund i Palmhuset förra veckan, stället har en underbar stämning med all grönska och det speciella inomhusklimatet. Lyckligtvis hann jag komma dit strax innan solen gick ner så att jag hann fånga några foton medan det naturliga ljuset fortfarande lyste genom glasbyggnaden. Om du är i Göteborg och längtar efter lite grönska så borde du ta dig förbi Palmhuset på ett kort besök.

Jag tror på att växtlighet har en "läkande" effekt, eller åtminstone en rogivande påverkan. Just nu är faktiskt grön min absoluta favoritfärg. Jag har mina perioder då jag snöar in mig helt och hållet på en särskild färg, ett material eller något annat då jag är en väldigt visuellt driven person och jag älskar vackra saker. Jag är också något klåfingrig då jag gärna rör vid material med spännande ytor. Ta materialet corténstål som exempel, en hel del tycker att det är fult eftersom att det är rostigt men det är just på grund av dess skrovliga och levande yta som jag älskar det.


KRAM SM

Likes

Comments

Here is the result of my previous post. And at the bottom right you can see two of my smaller pieces.

This is a very personal piece for me. It is telling a story about a leap, from something as well as a leap towards something new. About daring to let go and at the same time embracing all the feelings that comes within an ending.


LOVE SM

Här ser ni resultatet av mitt föregående inlägg. Längst ner till höger ser ni även två av mina mindre verk.

Det här är ett väldigt personligt verk för mig. Det berättar en historia om ett språng, ifrån någonting lika väl som mot någonting nytt. Om att våga släppa taget och samtidigt tillåta sig att känna alla de känslor som följer med ett avslut.


KRAM SM

Likes

Comments

An early sketch on a work that is already done, I just liked it when it was in this early stage as well. After one year at the architectural education I can tell that I have picked up the pace when it comes to sketching. Earlier I have been putting so much time in each sketch. I have been very meticulous and sometimes that has led to the piece looking overworked instead. Nowadays I can look at a photo or just imagine something in my head and sketch it up quite quick. I really love that lesson I have learned. 


LOVE SM 

​                                        

En tidig skiss på ett arbete som redan är klart, jag bara gillade det när det var i det här tidiga stadiet också. Efter ett år på arkitekturutbildningen kan jag säga att jag har snappat upp farten när det kommer till skissande. Tidigare har jag lagt ner väldigt mycket tid på en och samma skiss. Jag har varit väldigt noggrann och ibland har det lett till att skissen sett överarbetat ut istället. Nuförtiden kan jag titta på ett foto eller bara föreställa mig en bild i huvudet och skissa upp det snabbt. Jag gillar verkligen denna lärdom. 


KRAM SM 

Likes

Comments

The pictures are originally from Eric Olsson but the apartment seems to be sold so I lend the pictures from this blogpost where you can find more pictures of the place


Look at this smart way to screening the entrance that normally would be going direct into the kitchen in this apartment. I think it is an ordinary problem, particularly in small apartments, that you feel like you do not have enough space to make a separate room for the entrance situation. This is a very good option, keeping the entrance light at the same time as you do not walk straight in to the apartment. I think the entrance is an important part of a home since it should be welcoming for when you come in as well as it should leave a good feeling as it is the last space you are in before leaving.

I would love to see more walls of glass in today's apartments. As you can see in a little bit older apartments where you sometimes have separated the dining room from the kitchen with fragments of glass, like having some windows inside.


LOVE SM

​                                      

Titta på det här smarta sättet att skärma av entrén som annars skulle leda rakt in i köket i den här lägenheten. Jag tror att det är ett vanligt problem, framförallt i mindre lägenheter, att du känner att du inte har nog med utrymme att skapa ett separat rum för entrésituationen. Det här är ett väldigt bra alternativ då det håller entrén ljus samtidigt som man inte går rakt in i lägenheten direkt. Jag tycker att entrén är en viktig del av hemmet då det ska kännas välkomnande när du kommer samtidigt som det ska ge en bra känsla eftersom det är det sista utrymmet du befinner dig i innan du går.

Jag skulle gärna vilja se fler glassväggar i dagens lägenheter. Precis som man kan se i lite äldre lägenheter där man ibland har separerat matsalen från köket med glasdelar, som att ha några fönster inomhus.


KRAM SM

Likes

Comments