Presentation picture
skenetbedrar
Linda, 35 år, Göteborg
Jag skriver om mitt konstiga, snurriga, tuffa, underbar ja listan kan göras lång när jag skall beskriva mitt liv. Jag har en muskelsjukdom men den skall aldrig få hindra mig från att leva det liv jag vill!!! linda.calderon1980@gmail.com

 

Instagram: calderon80
Sök

Vad är lycka?

Min egna uppfattning av lycka är att jag kan ha stunder av lycka då jag i min vardag möter någon på gatan som ger mig ett leende, eller att vara med dem jag älskar, eller när jag är ute och dansar och ser ut över dansgolvet på alla glada dansande människor, då kan jag känna ett härligt lyckorus. Det är mycket som gör mig lycklig. Men går jag runt och är lycklig hela tiden? Nej men i perioder gör jag det. När jag känner ett inre välbefinnande det är lycka för mig.

Här kommer en väldigt bra artikel om lycka skriven av Sebastian Petersen som skriver för Livstilsbloggen Gentleman by trendhim

Är gräset grönare på andra sidan?

Skulle du vara lycklig om du blev rik? Om du gick ner 20 kg eller var 20 år igen? Vi har många föreställningar om vad som gör oss lyckliga, men hur mycket betyder de egentligen, när allt kommer till kritan.

Män har alltid varit en aning rastlösa. Vi tror att gräset är grönare på den andra sidan, och har allt som oftast större begär efter äventyr än kvinnor har. Vi ägnar oceaner av tid i jakten på lycka, på alla möjliga ställen, men vad borde vi egentligen fokusera på?

Definition av lycka

Utan att på något sätt göra det komplicerat eller obegripligt, har psykologer en enkel ekvation som används för att mäta lycka:

Lycka = U + B + H

U = Utgångspunkt

40-50% av vår lycka sitter i generna, några är helt enkelt födda gladare än andra. Var i spektrumet vi ligger kan variera lite, men totalt sett kan du inte annat än skylla på din mor och far. Detta är vår utgångspunkt.

B = Betingelser

Det finns en rad faktorer i ditt liv du inte har någon kontroll över, och dessa är våra betingelser. Medfödda saker som utseende och kön. Men också saker som sker under livets gång, positiva som negativa. Frågar man folk, så skulle de flesta säga att detta väger mycket tungt, men sanningen är att det bara betyder omkring 10%, grundat på det som kallas tillvänjningsprincipen. Vår lycka går upp och ned, påverkad av oförutsägbara episoder i våra liv, men hjärnan är ofattbart snabb på att vänja sig, och det dröjer inte länge innan vi är tillbaka på utgångspunkten. Undersökningar visar faktiskt att såväl lottovinnare som folk som varit med om en olycka och nu sitter i rullstol, redan inom ett år är varken mer eller mindre lyckliga än de var före händelsen.

H = Handlingar (Och tankar)

Nu kommer vi till det som artikeln egentligen handlar om, nämligen det vi har kontroll över i våra liv. I motsats till betingelser är detta något du själv väljer, förhållanden, jobb, hobbies, vart du bor osv. Saker du själv har kontroll över har också visat sig ha långt större betydelse, omkring 40% av din totala lycka, då tillvänjningsprincipen inte har fullt så mycket makt över dessa. Nyckeln till att leva ett lyckligt liv ligger alltså i att jaga rätt saker i livet, göra de rätta valen och satsa på det som verkligen betyder något. Dina tankar har också betydelse för din lycka. Undersökningar har visat att folk med generellt lägre förväntningar på sig själva och sin omgivning, totalt sett är lyckligare människor. Det beror helt enkelt på att man inte alls så ofta blir besviken, och sätter större värde på små positiva överrasknngar. Det är lättare sagt än gjort, att leva ett “mindre förväntansfullt liv”, men det betyder alltså en del för din glädje i framtiden.

Låt oss gå igenom de områden i en mans liv, som samhället ofta förknippar med att ge oss mer eller mindre lycka, så kan vi se om gräset verkligen är grönare på den andra sidan.

PENGAR

Troligen är inget annat mer diskuterat i detta sammanhang, och alla har en uppfattning. Samtidigt är det nog det område som är absolut mest undersökt i studier. Kan pengar köpa lycka?

Den största studien på senare tid från 2010, publicerad i “National Academy of Sciences” i USA, konkluderar ganska klart att ja, pengar kan köpa lycka, men bara till en viss gräns. Mer pengar gör dig lycklig upp till den punkt, där du täcker dina viktigaste basbehov som mat, tak över huvudet och en säng, och utöver det en smula extra till dig själv varje månad.

Med det samhälle vi har i dagens Sverige, hamnar de flesta i denna kategori. Svenskarna har blivit rikare och rikare på senare tid, men inget tyder på att vi blivit lyckligare. Tvärtom har problemen med stress och depressioner aldrig varit större. Det leder mig till nästa stora globala undersökning från 2010, som med stor övertygelse ger samma resultat, men med en viktig definition av lycka. Undersökningen visade tydligt, att männsikor med mer pengar var mera tillfreds med sina liv som helhet, men vardagsglädjen var förhållandevis oförändrad oavsett inkomst. När vi människor får frågan om vi är “tillfreds med våra liv”, tänker vi allra först på saker som inkomst och ekonomi. Det bottnar i ett helt grundläggande mänskligt beteende, det att vi mäter oss med andra, och här kommer självklart ekonomin in. Det har också gjorts undersökningar som visar att människor hellre vill tjäna 30.000kr i månaden, om deras grannar tjänade 15.000kr, än de ville tjäna 100.000kr i månaden, om deras grannar tjänade 200.000kr.

Skrämmande, men sant. Pengar kan därför göra dig lycklig till en viss gräns, och mer tillfreds med ditt liv som helhet, men har ingen särskild betydelse för din lycka och glädje i vardagen.

Men är det inte en fråga om vad man spenderar pengarna på? Låt oss gå vidare.

MATERIELLA SAKER

Man kan lätt få en känsla av lycka, när man går och köper något nytt. Men av samma orsak som tidigare nämndes med tillvänjningsprincipen, är lyckan oerhört kortvarig. Det tar troligen inte mer än ett par dagar, så är du tillbaka vid utgångspunkten. Ju större materialla köp, desto större lycka ger det förmodligen på kort sikt. Den nya tröjan du köpte igår har nog redan slutat tillföra något i ditt liv, medan den nya bilen troligen är kul i några veckor. “Jamen kan man då inte bara fortsätta köpa nya saker?”. Köper man regelmässigt nya saker, blir lyckokänslan mindre och mindre för varje gång, till den punkt då det faktiskt blir vardag, och blir till en nödvändighet för dig, att köpa nya saker bara för att upprätthålla en känsla av status quo.

En ond spiral. Man har funnit i studier, att folk som använder sina pengar på andra än sig själva, uppnår en långt mer varaktig lyckokänsla. Jag vet dock mycket väl, att din inre grottman sitter på dina axlar och säger, köp nu den nya TV’n istället. Det är människans natur. Ett annat sätt, på vilket pengar kan bringa mer lycka, är att använda dem till upplevelser. Nya undersökningar från 2014 visar tydligt att du uppnår mer lycka i ditt liv, genom att använda pengarna till resor, bio och goda måltider med dina närmaste, än på materiella saker. Upplevelser ger oss möjligheten att knyta starkare band med andra människor och skapa minnen, båda saker som betyder mycket för vår känsla av lycka. Minnen blir faktiskt ofta bättre med tiden, då människan har en tendens till att glömma de små negativa sakerna, och bara fokuserar på t.ex. hur trevlig semestern var.

Du blir lyckligare av att spendera pengar på andra, och på upplevelser för dig och dina närmaste, framför materiella saker.

ÅLDER

De flesta tänker nog, att bara de kunde hoppa tillbaka till 20-årsåldern, så skulle de vara lyckliga. Fel. Faktiskt visar undersökningar att lyckan är på topp när du fyller blott 18 år. Därifrån är det nedförsbacke ända tills du fyller 50, då det verkar som att det äntligen vänder igen. Lyckan kommer dock tillbaka, och 85-åringen visar sig vara lyckligare än 18-åringen. Forskarna vet dock inte varför, men att äldre är lyckligare verkar inte bero på vare sig barn, äktenskapsstatus, jobb eller något annat. De bara är det… Kanske är det lyckan av att vara pensionär? Kanske försvinner vardagens bekymmer med åldern?

JOBB

Totalt sett har det visat sig, att jobb där arbetet innebär service mot andra, generellt gör människor lyckligare. Fack som brandmän, sjuksköterskor, lärare i specialklasser och handikappmedhjälpare rankas mycket högt på listan. Servar du andra människor i ditt arbete? Dessutom har det för män visat sig vara mest viktigt, i förhållande till hur lyckliga de är, att:

 • Arbetet ger överkomliga utmaningar, med betoning på överkomliga, då det annars har motsatt effekt.
 • Klara uppnåeliga målsättnngar med arbetet.
 • Social samverkan på arbetsplatsen.
 • En känsla av kontroll i sitt arbete.


HUS OCH TRANSPORT

Var blir man lyckligast av att bo? I det stora drömhuset en bit utanför stan, eller i ett mindre hus i samhället med gångavstånd till jobbet? När folk får frågan om vilka aktiviteter som gör dem mest lyckliga, ligger sex alltid överst på listan, och transport till och från jobbet ofta allra nederst. En undersökning av 900 kvinnor i USA, visade också att resorna till och från jobbet, var klart och tydligt den tidpunkt på dagen de njöt allra minst. Människan tror oftast att ett större hus eller ett bättre betalt jobb gör dem lyckliga, men tar för det mesta fel. Tillvänjningsprincipen slår till ligen. För några år sedan gav två schweiziska ekonomer ut en studie i just detta. De fann, att i stort sett alla människor kraftigt undevärderade irritationen över resandet till och från jobbet. Och istället valde det lite större huset, lite längre utanför stan, då de menade att det gjorde dem lyckligare. De kom i sina studier fram till att folk som har en timmes resande varje dag, behöver ha 40% mer i lön, för att vara lika tillfreds med sina liv som en som kan promenera till jobbet. Men varför är transport så förfärligt?

Den största orsaken är att det inte är samma sak varje dag. Det är helt enkelt en daglig irritation vi aldrig vänjer oss vid. Som psykologen från Harvard, Daniel Gilbert, säger “Driving in traffic is a different kind of hell every day.” Något liknande gör sig gällande när vi köper bil. Vi har en tendens att fokusera på det vi enkelt kan mäta, och tror det betyder något, som t.ex. hästkrafter. Däremot trista ting, som sittkomfort, kommer längst bak i funderingarna, fast det troligtvis kommer att betyda allra mest för ditt dagliga resande. En annan faktor när man ska välja sitt framtida hem är buller. Undersökningar har visat att buller är en av de saker vi aldrig riktigt vänjer oss vid. Möjligen förväntar du dig att drömhuset ska uppväga att det ligger lite avsides, men sannolikheten är stor att du blir besviken.

Akta dig för att övervärdera lyckan av ett hus, och överväg noga om du istället kan minska den tid du ägnar åt dagligt resande.

SOCIALT LIV

Det är helt enkelt inprogrammerat i oss, att vi vill vara sociala. Människor är flockdjur. Vissa männsikor finner lycka i att vara ensamma, men ofta bara i korta perioder åt gången. Alla undersökningar visar också gång på gång, att goda sociala förhållanden till t.ex. käresta, hustru, barn, vänner och familj, är en av de viktigaste faktorerna i ett lyckligt lliv. Boken The Happiness Hypothesis, beskriver att en modern ideologi om extrem personlig frihet, som är mycket populär idag, kan vara farlig. Ofta får det folk att överge hem, jobb och hustru, i jakten på personlig frihet, men att det ofta mynnar ut i det rakt motsatta. Det har gjorts studier som visar, att sätter man en grupp människor tillsammans, som träffas bara 1 gång i månaden, producerar det lika mycket glädje och lycka som att fördubbla sin lön.

En annan studie har visat att det att vara gift, ger en psykologisk effekt motsvarande 500.000kr extra om året. Äktenskap och barn är ett svårt ämne när man talar om lycka, då det är mycket individuellt. Många faktorer spelar in, och man offrar mycket, men får samtidigt möjlighet att ge mycket tillbaks. Har man en timmas extra restid, men man samtidigt gör det för att barnen ska få en större trädgård och en bättre skola – vad väger då tyngst? Det är upp till den enskilde. Studier har dock visat, att par som får barn generellt sett är mindre lyckliga som par, än de par som inte har några barn. (Här talar man dock om den gemensamma uppfattningen om hur det går i parförhållandet, och inte den enskildes personliga lycka). Efter 8 år med barn, var det dock återigen lika, som för par utan barn. Tillvänjningsprincipen slår till igen. Saker som visade sig vara mycket betydelsefulla i parförhållandet för de som fick barn, var först och främst god kommunikation. Och så vägde det tungt att mannen bidrog med hushållsgöromål, med det där behöver vi nog inte gräva djupare i. Det finns också undersökningar som visar, att det att få barn bidrar för många mycket till den enskildes personliga lycka. (Men samtidigt går det möjligen ut över parförhållandet)

SEX

De flesta män har nog tänkt tanken, att bara man hade mer sex, med flera kvinnor, så skulle man vara lyckligare. Finns det någon sanning i detta? En undersökning från 2013 slår fast att folk som har sex minst 4 gånger i veckan, tjänar mer pengar än folk som inte har det det. Mer exakt omkring 5%. Men samtidigt hade framgång på arbetet ingen relation till ett ökat sexliv. Folk som inte får sitt grundläggande behov av sex uppfyllt, har svårt att uppnå framgång på andra områden i livet. Brist på ett aktivt sexliv har visat sig medföra att människor blir mer inåtvända och oftare utvecklar social ångest, depression och sämre hälsa. Lustigt nog, precis som med undersökningarna om inkomst, där människor gärna tjänar mindre, så länge deras granne tjänar ännu mindre, så gäller det även sex.

Vi blir lyckligare av sex, men ännu lyckligare om vi vet att vi har mer sex än grannen. Svaret är helt klart ja – sex gör oss lyckligare. Dock tyder allt på att så länge man får ha regelmässigt sex minst 1 gång i veckan, så är lyckan man hämtar ur ännu mer sex, förhållandevis begränsad. Men när det gäller antalet sexpartners fördelat på ett år, vad ger oss mest lycka? 100? 50? 5? Svaret är faktiskt 1. Monogami är uppenbarligen det rätta sexet. Gräset är förmodligen inte grönare på andra sidan staketet, om du går i tankar på att sex med flera olika skulle göra dig lyckligare.

SLUTSATS

Så, för att summera vad som faktiskt skänker lycka i ditt liv:

 • ca. 40% är bestämt på förhand i dina gener.
 • En inkomst som täcker dina grundläggande behov. Dvs någonstans att bo, mat och lite extra till nöjen.
 • Lägre förväntningar på livet.
 • Spendera pengar på andra.
 • Spendera pengar på upplevelser framför materiella saker.
 • Bli gammal.
 • Ett tillfredsställande jobb, där du helst ger service till andra.
 • Väl fungerande socialt liv.
 • Regelmässigt sex med 1 person.
 • Mindre resande till och från jobbet.

Och fokuserar du på nedanstående, kommer du troligen att uppleva att det inte skänker lycka till livet ändå:

 • Bli mycket rik.
 • Om jag bara hade sex med flera kvinnor.
 • Köpa en massa materiella ting.
 • Har lång resväg varje dag, så att du kan kan få ett större hus.

Och så handlar lycka i hög grad om att fokusera på de små glädjeämnena i livet, fokusera på det man har, det man är glad för och det man kan ge till andra omkring sig. Det bästa du kan göra är att glömma funderingarna på att gräset är grönare på andra sidan, och om du bara ägde det här eller det där. För det är det förmodligen inte.

Text: Sebastian Petersen

Artikel från Gentleman by trendhim

Så här känner jag....

Jag tror att lycka kan se väldigt olika ut från person till person, jag älskar till exempel att sätta mig i bilen på morgonen lyssna på skön musik och åka till jobbet. Jag hade gärna kunnat ha minst 10 minuters längre väg till jobbet för jag älskar den stunden på morgonen när jag är helt själv. Jag tror på att finna det som gör just dig lycklig, det som får dig att må bra.

Linda Calderon

 

Likes

Comments

What is love

Jag har haft några sköna lediga dagar, då jag bland annat rensat min garderob på en massa kläder jag inte använder. Nu ligger jag och kollar på denna tänkvärda dokumentär.

Art made by the amazing Alex Grey.

 

Likes

Comments

Dreamcatcher

Köpte en vacker drömfångare för några veckor sedan. Det är ett indianskt magiskt föremål som hängs upp invid din sovplats, exempelvis i taket i ditt sovrum, och som då sägs fånga upp onda drömmar och mardrömmar.

Drömfångare kommer av indiansk magitradition och de skall först ha tillverkats av ojibwastammen i Nordamerika för att sedan sprida sig över stora delar av världen. En ursprunglig drömfångare av tidig tradition var liten, i storlek av en handflata, och tillverkades av tillgängliga material såsom en smal rot eller gren som tvinnades till en cirkel. I cirkeln användes senor som tråd och de flätades ihop till ett nät. Nätet är tänkt att symbolisera och verka som ett spindelnät i vilket alla drömmarna fastnar.

Den enda vägen genom nätet är en öppning i mitten av nätet. För att hjälpa goda drömmar att hitta igenom den öppningen fäster man en pärla eller sten som skall locka drömmarna och leda dem mot hålet. Fjädrarna som hänger från drömfångaren är tänkta att leda de goda drömmarna neråt mot den sovande och sprida dem över honom eller henne. De onda drömmar som fångats i nätet under natten kommer när de träffas av solens första strålar att förintas. Enligt folksägen anses den stärka de goda drömmarna och tankarna. 

 

Likes

Comments

Nu har jag hittat min massör

Lite då och då så går jag på massage, förr gick jag till olika men nu har jag hittat min massör. Jag går till Markus som driver Kroppsakademin i Göteborg. Markus är diplomerad massör och certifeierad massage terapeut och han brinner verkligen för det han gör och det både känns och märks på hans sett att jobba med dig.

Han fick ett diskbråck i ländryggen för några år sedan, detta gav honom en massa kunskap, erfarenhet och en enorm drivkraft och motivation till att hjälpa andra som upplever smärta eller problem med rörelseapparaten. 

Jag kan verkligen rekommenderar Markus, jag tycker han är hur bra som helst. Just nu får du 15 % på en behandling om du gillar Kroppsakademin Facebook.

För bokning och mer information besök hans hemsida:

Kroppsakademin

Kontakt:

Kroppsakademien@gmail.com

0735 32 49 59

Besöksadress:

Stigbergsliden 5

414 63 Göteborg

 

Likes

Comments

Sanningen ser annorlunda ut

En gång om året så gör jag mätningar på mina muskler för att testa muskelstyrkan, och varje gång jag går in där så tänker jag, nu jäklar skall ta i allt vad jag kan så mätarna visar bättre än förra gången. Men sanningen ser annorlunda ut, siffrorna blir bara lägre och lägre för varje gång jag e där. När jag går därifrån tänker jag alltid kom igen nu Linda skit i dom jäkla siffrorna och procenten, det som räknas är ju hur du mår och känner dig och din mentala styrka går ju inte att mättas i en jäkla maskin.

Härom dagen fick jag hem ett papper med resultatet från förra mätningarna, fy fan vad ont det gjorde att läsa och se det, jävla skit...

Visst jag vet ju redan men att se det på ett papper där man får se ett referens värde på vad som är normalt och sen se vart jag ligger, det blir så... ja kan inte beskriva i ord hur det känns.

Men rädd blir jag inte men visst kommer tankar upp som shit hur fan kommer detta sluta? Men det hjälper ju mig inte att gå och tänka på det, och framtiden har ju aldrig hänt. Det enda som räknas är ju här och nu. Men fy fan rent ut sagt vilken sorg det är och en sån fruktansvärd smärta.

Så istället för lägga mig ner och ge upp så kände jag att nu jäklar måste jag ta tag i det här. Vad vill jag och vad kan jag göra för att jag skall må och ha det så bra som möjligt. Jag är trots allt väldigt tillfreds med mitt liv och min tillvaro men jag vet att jag måste förändra visa saker för att må ännu bättre.


Bilder tagna för 11 år sedan.

 

Likes

Comments

Lash extension

Nu när jag var i Indien så var det många av det svenska tjejerna som hade så himla fina fransar, så jag blev sugen jag med. Så innan min 35 ås dag så bokade jag in en tid, resultatet blev hur bra som helst. 

Jag har ju sett fransar på folk som jag verkligen tycker ser To much ut och så ville jag verkligen inte se ut. Men Carolina är så noggrann och duktig och det blev inte alls det resultat jag var rädd för. 

Jag rekommenderar verkligen Carolina om du är sugen på att få vackra fransar, hon håller till ca 20 minuter utanför Göteborg.

Hon gör Single Lash metoden, det innebär att man applicerar en enda extensionfrans per fullvuxen, naturlig frans. Mängden fransar som appliceras är helt beroende på hur många mogna fransar som finns vid själva behandlingstillfälle. 

Prislista:

Nytt set: 500: -

Påfyllning inom två veckor: 250: -

Påfyllning inom tre veckor: 300: -

Påfyllning inom fyra veckor: 400: -

För bokning av tid eller om du har frågor ring Carolina på tel: 0702 85 90 59​  


 

Likes

Comments

Både kropp och själ har landat

Vart hemma i nästan en månad och nu känns det som om både kropp och själ har landat. Första veckan hemma mådde jag sådär, livet här är väldigt annorlunda jämfört det liv jag lever i Indien. Jag älskar och trivs med båda, det är bara annorlunda och det tar ett tag att vänja sig vid det livet jag lever här när jag varit borta ifrån det.

Det är ett helt annat tempo i Indien ett tempo som jag mår väldigt bra av, tex så har jag aldrig fått några trötthets attacker i Indien när mina muskler lägger av som jag kan få här hemma. Jag får väl lära mig att vara ännu mer lyhörd på min kropps signaler här hemma, men det är ju så svårt jag vill ju så himlans mycket. 

Här kommer lite bilder från Goa.

At my office in India

The worlds ugliest henna tattoo, its so ugly that its amazing.

Filling up the scooter with gasolin.

The amazing spot for the Ayahuaska Cermoni

The Shamans

At the airport in Goa with my brother and Vaso our amazing taxi driver who helpt us so much.

 

Likes

Comments

Varför är det ok att vara på någon som väger lite för lite?

Det var Leva & Fungera mässa förra veckan, jag var där och jobbade. Jag hade önskat att jag själv hade haft tid att kolla runt lite mer än vad jag gjorde. Det var tre super trevliga dagar, träffade en massa härliga människor.

Fixade mitt hår i helgen hos bästaste Sandra på Kokoro i Göteborg, är alltid lika nöjd. Ja ni ser ju hur glad jag är :-)

Jag har gått igenom en hel del det senaste bland annat så är jag brutit upp från en nästan 4 år lång relation. Jag bröt ju i början av förra sommaren, men gav det en chans till i slutet av sommaren. Då kände jag att det inte var färdigt men nu är det definitivt det, det är tufft som fan att inse att det inte är någon ide att fortsätta kämpa. Och behöver man kämpa för att få det att funka så är det nog inte rätt, det tror inte jag i alla fall.

Jag är på ett väldigt skönt och behagligt ställe i mitt liv just nu, känner mig väldigt glad och tillfreds. Tyvärr mår kroppen sådär just nu den e lite trött, fick åka upp till akuten igår och ta lite prover och göra en check. Orkade knappt röra mig, idag är det mycket bättre. Det enda som hjälper är vila, men det är så himla tråkigt att ligga och vila och vila det kan göra mig galen. Men så är det och jag kan inget annat än att acceptera det annars gör jag det ju bara värre. När jag mår så här så hatar jag verkligen min jäkla sjukdom, jävla skit sjukdom. Det är tur att allt annat är så gööt i mitt liv.

Hem resan och allt tog hårt på min lilla kropp så när jag kom hem hade jag en sjukt låg vikt, vill inte ens skriva ut hur låg risken finns att det kan trigga någon. En sak jag tycker är helt sjuk är att det är ok att ständigt fråga om jag ätit, eller kommentarer som:

Du är mycket finare när du väger mer....

Ush Linda nu är du alldeles för smal...

Det ser sjukt ut...

Jag mycket väl medveten om hur jag ser ut jag är inte blind. Jag listan kan göras hur lång som helst, detta får jag höra nästan dagligen. Ok då skall göra klart för alla att jag väljer inte att se ut så här, det är inget jag gör mot mig själv. Jag hade gärna vägt mer saknar mina former och fan vad jag kämpar, har testat allt. Men nu börjar jag faktiskt gå upp..

Varför är det ok att vara på någon som väger lite för lite? Det är väldigt ovanligt att man hackar och är på en person som väger några kilo för mycket.

Du är mycket finare när du väger lite mindre...

Nä ush nu är du alldeles för tjock...

Tänk på det nästa gång!!!!!Nu är jag såpass trygg i mig själv och jag vet att jag är vacker oavsett jag väger 45 kg eller 65 kg och jag älskar min kropp oavsett. Men det är jobbigt att alltid behöva prata om mat och min vikt.

Massvis av kärlek 

Likes

Comments

Kambo the frog medicin

Jag hade aldrig hört talas om Kambo (aka Kambô) innan jag såg namnet i mailet jag fick inför Ayahuascan , det var en av medicinerna vi skulle ta. Jag läste på om det och kollade Youtube videos. Jag måste alltid läsa på och söka fakta innan jag gör något eller stoppar i något i min kropp.

Vad är då Kambo?

"Kambô circulates in the heart. When we take kambô it makes the heart move accurately, so that things flow, bringing good things to the person. It's as if there was a cloud on the person, preventing the good things to come, then, when they take the kambô; it becomes a 'green light', which opens the way, making things easier." Kaxinawá kambô shaman

Kambo är namnet på en groda som lever i Amazonas Phyllomedusa Bicolo det är även namnet på ceremonien där man använder giftet från grodan.

Hur ceremonien går till

På tisdagen efter den sista Ayahuasca cermonien tog det flesta deltagarna Kambo, dock inte jag då jag inte kände mig redo för en ytterligare påfrestning då Moder Aya varit väldigt intensiv för mig. Men jag kände starkt att detta är något jag verkligen ville pröva då jag läst om dess effekter( läs nedan). Så på fredagen var det dax för mig att bli "förgiftad". Vi satt i en ring runt Shamanerna, innan cermonien är det viktigt att du ej ätit något på ca 12 timmar så att du är tom i mage, du skall även dricka tre liter vatten precis innan. Enligt traditionen så skall du egentligen dricka två liter majssoppa, jag är glad att vi slapp detta det är nog så jobbigt att få i sig tre liter vatten.

Jag satte mig på en stol med en hink i knät, Shamanen brände två märken på min arm och kletar på giftet. Efter det får du en varm känsla och blod åker till huvudet och du känner dig svullen i ansiktet, pulsen ökar och det började sticka i fingrar armar och läpparna domnade bort. Jag satt rakt i ryggen och tänkte på min andning, jag tyckte inte det var jätte farligt. Sen så flyttar det sig snabbt ner till magen och jag började spy, ganska snabbt så tog Shamanerna bort giftet på min arm och känslan avtar inom några minuter. På mig brände dom enbart två märken men på män är det vanligt med fyra eller mer, en kvinna i gruppen fick sju brännmärken.

Vad skall nu detta var bra för?

Kambo innehåller peptid ämnen ( dermorfine och deltorfine ) som är smärtstillande och som stärker immunförsvaret provocera förstörelsen av patogena mikroorganismer . Ämnena i Kambo har också antibiotiska egenskaper , och stärker immunförsvaret genom kroppens produktion av antikroppar.

Kambo omfattar de två peptiderna dermaseptin B2 och B3. Dessa ämnen har visat sig ha en anti-bakteriell effekt och dessutom för att förhindra tillväxten av tumörer. Dessa två lovande substanser måste utredas ytterligare för eventuell antitumörterapi. Dessutom kan andra studier visa att förutom dermaseptin B2 och B3, Kambo innehåller också andra ämnen som hämmar tillväxten av tumörer. 

 Forskning visar att gifter från tolv olika jätteblad grodor innehåller åttio olika antibakteriella substanser. Andra studier understryker också den antibakteriella aktiviteten hos Kambo. 

Vissa peptider i Kambo fungerar som ett muskelavslappnande och därför kan användas för kardiovaskulär sjukdom. Förmodligen på grund av den låga nivån av biverkningar, dessa peptider är ett mycket potentiellt läkemedel. 

Det har också visats att Kambo har anti-inflammatoriska egenskaper. 

Ursprungsbefolkningen som använder Kambo tror att det tar bort andliga blockeringar , vilket skapar en psykologisk omorganisation. Person ändrar sin attityd och deras framtida mönster i livet och när det kommer till sin hälsa. 

Här kan du läsa en mer Kambô: Scientific Research and Healing Treatments

Kambô unfolds the changes we need to make, in an effortless, natural way. Many of us think, 'I want to be better', 'I want to stop smoking,' etc. When we try to reach a certain result with our willpower, we are actually fighting. We've done so for many generations. With kambô, a natural wisdom is taking over our healing process. We know without thinking what we have to do or not to do in a certain situation. We become able to drop unhealthy habits and fixed ideas.

Risker med Kambo

Det finns inga kända incidenter där Kambo haft negativa långsiktiga effekter på hälsan. Emellertid är användningen av Kambo avskräckt för dem som har ett donatororgan. När du vill förhindra ett donatororgan från att bli avvisat, måste du ta mediciner för att dämpa immunsvaret. Kambo, å andra sidan, stimulerar immunförsvaret. Därför är det oklokt att använda Kambo, eftersom det kommer att motverka effekterna av dessa läkemedel.

Likaså människor med svåra störningar i immunsystemet, som MS och ALS, måste också vara försiktig med Kambo. Hos dessa patienter attackerar det egna immunsystem kroppen. Genom att stimulera immunsystemet, kan immunsvar intensifieras. Men det är möjligt att MS och ALS-patienter kommer att må bättre efter en Kambo session, då Kambo förmodligen också modulerar immunförsvaret. I händelse av en svår immunstörning, är det rekommenderat att bara ta en runda första gången, vänta på effekterna och besluta senare om Kambo sessionen hade en läkande effekt.

Då Kambo först nyligen nått västvärlden är användningen av detta ämne knappt dokumenterat. Därför är det klokt att alltid lyssna på din egen kropp. Varje ämne kan orsaka allergiska reaktioner, och detta gäller för Kambo också.

Hur jag mådde efteråt

Det tog ett dygn för mig att efter att jag fått Kambon att få de bra effekterna av Kambon, jag hade det riktigt kämpigt där ett tag. Det rusade i min kropp och det skapade olust känslor och  stark ångest​. Men det som hände sen kändes för mig som ett litet mirakel, det var som om min kropp vaknade och helt plötsligt kunde jag gå utan mina kryckor. Jag gick på stranden och kände mig starkare och stabilare än någonsin kan inte minnas senast jag kunde gå på detta sett. Det var verkligen en överväldigande känsla. Jag kände mig så stark och levande, det sägs att effekten kan sitta i i upptill 6 månader. Nu när jag e hemma igen så har effekten avtagit lite på grund av lite sömn och omställningen från Indien till Sverige men det jag kände efter Kambon var värt all den ångest och oro jag kände.

Detta är inget du gör själv utan det är viktigt att du gör detta med Shamaner eller med människor som är utbildade inom detta.

 

Likes

Comments

Snurrig hemresa

Nu börjar jag landa har varit så himla trött sen jag kom hem. Resan hem var ju inte speciellt rolig, allt som kunde gå fel gick i stort sett fel. Allt på grund av att planet från Mumbai var försenat med 2 1/2 timma så då missade vi våran connenctive flight från Paris. Vi kom till Paris sent på kvällen dom bokade om våra biljetter till Amsterdam följande morgon och sen därifrån till Göteborg.

Vi fick sova ca två timmar på ett hotell nära flygplatsen, vi blev kompenserade med matkuponger. Hungriga och trötta kom vi fram till hotellet och Eric går ner för att fixa mat till oss, det som fanns var en smörgås som var fullproppat med skinka. Eric frågar om det finns något vegetariskt/vegansk alternativ Yes we got Tuna sandwish. Skit bra! Jag skojar inte med det fanns inget vi kunde äta dom hade inte ens frukt. Så extremt hungriga och trötta lade vi oss för att försöka sova lite, kl 03.45 ringde klockan och vi gick ner för att äta frukost. Vi fick i oss lite bröd och jag fick be om en tomat, det som fanns var sylt, nutella, ost och skinka inte en grönsak så långt ögat kunde nå.

Klockan 05:00 kom dom och hämtade oss och körde oss till flygplatsen, hahah självklart var ju även det planet försenat så återigen missade vi vårat flyg till Göteborg. När vi tillslut kom fram till Shiphol Amsterdams flygplats så var det kaos, pga vädret så det var endast en landningsbana som användes Jippy. Dom bokade om oss igen på ett plan som skulle gå 16.15 men det var inte helt säker att vi skulle få plats för det var så många ombokningar redan.

Våran avgång började närma sig och en ca 30 min innan bording fick vi reda på att vi kom med Åh fan va skönt då är vi snart hemma eller?? Vi bordade och skit vad glad jag var, då säger den söta kvinnliga piloten att den andra kaptenen fattas och att han är på ett plan på väg från Gardemoen amen va faaaaaaan, så vi måste vänta i ca 45 min. Det är inte slut än det var en grupp män på planet som fick reda på att det inte skulle gå några plan tillbaka till Amsterdam från Göteborg följande dag och då bestämde dom sig för att gå av planet ja det är sant. Kaptenen kom ca 1 h senare men då hade det tagit så lång tid för bussen som skulle hämta männen så då missade vi våran start tid. Då höll jag på att tappa det, vi hade knappt ätit eller sovit på över 24 timmar jag ville bara skrika. Men vad hjälper det så det var bara att hålla ut. Efter ca 2 1/2 på planet startade vi äntligen, det fanns ju ingen mat till oss på planet då vi bokat vegan kost på våran ordinari resa men dom var super söta och skrapade ihop lite kex och nötter till oss.

Äntligen landade vi i Göteborg, vi stod ett tag runt bandet med väskor men förstod ganska snart att våra väskor inte var med, i onsdags kväll kom som tur våra väskor.

Jag är inget jätte fan av att flyga men jag tycker det är så otroligt vackert.

 

Likes

Comments


Better Blogging Nouw