Uppgift 1, digital portfolio

Uppgift 1, digital portfolio

I valfritt digitalt program ska du göra en portfolio över det praktiska arbetet vi gjort under kursens gång, detta kan du exempelvis göra genom att göra en blogg, skapa en film eller göra ett bildspel. Utifrån dina erfarenheter från kursens lektionstillfällen på campus ska du på valfritt sätt beskriva ditt eget aktiva deltagande och din upplevelse av de estetiska uttrycksformernas betydelse för grupprocesser i bild, drama och musik.


För betyget Godkänd krävs:

Du har gjort en portfolio i valfritt program.

Du beskriver ditt eget aktiva deltagande vid lektionstillfällen i bild, drama och musik.

Du reflekterar kring din egen praktiska erfarenhet av de estetiska uttrycksformernas betydelse och kan koppla detta till kursens innehåll.


Lämnas in senast i slutet av vecka 43 (30 oktober).

Likes

Comments