Idag läste jag för en gångs skull en tidning jag hittade, och så fort jag öppnade sidan så kom anledningen till varför jag inte läser tidningar eller nyheter. Det var en kvinna som hade blivit svårt misshandlad av sin pojkvän eller vad det vad och det stod hur mycket skit hon fick från sin omgivning. Att hon bara ljög och att det inte alls var så farligt eller allvarligt. Allt stöd som fanns och myndigheter hade vänt henne ryggen. Hon hade lyckats tagit sig ifrån pojkvännen tack vare en enda vän men blev nekad och nertryckt överallt, tills hon träffade en journalist som tog henne på allvar. Vad gör man, om alla viktiga personer vänder en ryggen?

" Det har gått för lång tid, varför anmälde du inte innan?"
"Du kunde väl bara gått därifrån? "
" Du kunde väl ringa polisen, är ju inte så svårt "
" Du har ju aldrig haft ett märke på kroppen "

Och liknande kommentarer. Så jag ska berätta en sak nu, en anledning till varför människor inte vänder sig för att få hjälp. 
Eftersom jag vid 12 års ålder kom ifrån mitt liv, 12 år i rent helvete med psykisk och fysisk misshandel och det var en person i hela min omgivning som hade misstänkt att något hade försigått hemma. Inte min släkt eller skolan hade märkt något. Därför att man gör allting för att dölja det. Man är rädd, så livrädd för att bli upptäckt. Uppmärksamheten, rykterna och att personen som utsatt en för det ska upptäcka. Det finns flera olika sorters misshandel, den som är svårast att upptäcka är Verbal Misshandel. Verbal misshandel är den misshandel som alltid funnits mellan två personer, den har funnits eller kommer att finnas och är sätter sig i psyket och förstör din självkänsla, trycker ner den till botten. Tankarna om att man inte värd något annat, personen tar över din hjärna och får dig att tro att allt han säger är sant så om man är fast hos personen som utsätter dig för det en längre tid är du sedan fast om inte du får någon hjälp. Varför jag skriver om det här, är för att jag förstår kvinnan i tidningen. Därför att jag varit där och för att jag fortfarande fått höra hur jag ljuger, hittar på och söker enbart efter uppmärksamhet. Att om man varit utsatt så ska man inte berätta om det. Varför ska man inte? Jag skäms inte längre, jag vill att andra ska få veta att man kan klara sig och att man inte ska ge upp. Jag var så nära att ge upp, jag var på botten. Men med en persons hjälp, så står jag här och är starkare än någonsin och starkare kommer man bli. Människor som tar sig igenom en psykisk misshandel under en längre tid blir dom starkaste människorna på jorden. Så nästa gång en människa ber om hjälp, stöd den. och försök inte ens att tänka er in i personens sits, du kommer aldrig att förstå det som finns i offrets hjärna.


Det viktigaste av allt, är att ta sig därifrån. Ta kontakt med en person man litar på för stöd och det viktigaste av allt. Ge inte upp. Det finns vettiga kvinnojourer, vettiga poliser och socmänniskor. Man får bara aldrig släppa taget om friheten. Va stark, man överlever med viljan. 

Men vad är det?!
Här är en kort förklaring för vad det är och vissa symtomer på verbal misshandel. Det står även hur förövaren får kontrollen över offret och varför offret stannar kvar. 
Från sidan : http://www.varningstecken.n.nu/verbal-misshandelVerbal misshandel lämnar inga synliga blåmärken. Men att bli utsatt för verbal misshandel i en nära relation är lika smärtsamt som att bli fysiskt misshandlad och det kan ta minst lika lång tid att återhämta sig från verbal misshandel. Verbal misshandel bryter ner en människa, tar ifrån henne både självkänsla och självförtroende. Den kan leda till depression hos den som blir utsatt. Den dämpar livslusten.

 

 • Sker oftast när paret är ensamma. Det finns inga vittnen.
 • Misshandlaren förnekar misshandeln.
 • Verbal misshandel inträffar ALLTID innan fysisk misshandel tar sin början, och är således ettvarningstecken på att även fysiskt våld så småningom kan komma att prägla relationen.
 • Verbal misshandel är: att medvetet och ständigt hålla tillbaka känslor, tankar eller information i en parrelation samt att ignorera i syfte att bestraffa, att ständigt kontra i diskussioner, att förminska någon annan, att skämta på annans bekostnad, att blockera eller avleda i diskussioner, att anklaga och skuldbelägga, att kritisera och fördöma, att trivialisera, att underminera, att hota, att kalla fula ord, att ständigt "glömma bort" viktiga saker, att manipulera/crazymaking, att ge order, att förneka sådant som faktiskt har hänt samt raseriutbrott. (Se avsnittet Former av verbal misshandel)
 • Offret anpassar sig till den verbala misshandeln och även om offret mår allt sämre är hon ofta omedveten om vad som pågår. Hon börjar långsamt ta emot misshandlarens negativa bild av henne och göra den till sin egen.
 • Verbal misshandel är manipulativ. Misshandlaren trycker ofta på kvinnans ömma punkter, något han kan eftersom han känner henne väl. Genom att få kvinnan känslosam på olika sätt, vare sig det är att hon blir sårad, upprörd, arg, osäker eller irriterad, kan han få henne dit han vill. Han kan få henne att känna det han vill att hon ska känna och göra det han vill att hon ska göra.
 • Offrets upplevelse av misshandeln förkastas alltid. Det går inte att diskutera, reda ut eller få ett avslut på det som händer.
 • Offret kan hamna i situationer där hon vill förklara för misshandlaren hur hon upplever hans kommentarer och handlingar. Hon kan tro att om hon bara anstränger sig, så kommer han förstå hur han sårar henne. Hon kan förklara sig, försvara sig, försöka förändra sig i all oändlighet i tron om att misshandlaren kommer att sluta med det han gör och förstå henne. Något som aldrig kommer att hända. Misshandlaren lever i en annan verklighet och kommer inte att vilja förstå offret, eftersom han vill kontrollera sin partner, inte förstå henne.
 • Genom den verbala misshandeln får misshandlaren makt och kontroll över offret.
 • Misshandeln sker i cykler. Spänningen inom misshandlaren stegras, för att sedan få sitt utlopp i misshandel. Misshandeln följs därefter av en lugn period, under vilken misshandlaren beter sig vänligt och snällt.
 • Misshandlaren växlar mellan våld och värme. Ingen misshandlare är misshandlare 24 timmar om dygnet. Eftersom förhållandet präglas av ömsom värme, ömsom våld hålls offret kvar i relationen. När misshandlaren beter sig snällt får kvinnan hopp om att allt ska förändras till det bättre, vilket får henne att stanna kvar. Själva misshandeln, som inträffar förr eller senare, bidrar till att sänka kvinnans självkänsla och självförtroende, vilket också gör att hon stannar kvar i relationen. Det känns med tiden alltmer omöjligt att bryta relationen, eftersom tanken på att klara sig själv och vara ensam känns omöjlig. 
 • Verbal misshandel skapar oerhört mycket lidande för offret. Kvinnan fråntas sin självkänsla och sitt självförtroende, samt får med tiden allt svårare att lita till sina egna känslor och upplevelser. Kvinnan upplever en känsla av förvirring angående vad som pågår, eftersom misshandeln förnekas av misshandlaren och eftersom misshandeln sker när paret är ensamma. Hon drar sig undan släkt och vänner och blir ofta alltmer isolerad. Depression och fysiska krämpor är vanliga. Kvinnan får alltmer en diffus känsla av att något måste vara fel med henne. Energi, livslust och motivation minskar alltmer.

Jag vet inte, om jag någon gång kommer att gå ut helt öppet om mitt liv. Jag vet inte ens om någon är intresserad, men jag vet att flera miljoner personer utsätts för det här i världen. Vill ge upp och ta sitt liv. Jag vill hjälpa andra, vill hjälpa utsatta människor om att en frihet finns. 
Ett inlägg från min gamla blogg, ett ganska dolt inlägg om min historia. 
http://sannanordiin.blogg.se/2012/february/mig-sjalv.html

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments