1. Motljus bild

Denna bild förmedlar, koncentration. En händelse.

2. Sidljus bild

Förmedlar hemligheter och lycka.

3.Medljus bild

Förmedlar styrka mörker, tankar

Likes

Comments

Normalexponerad bild

Överexponerad bild

Underexponerad bild

Likes

Comments