LIFESTYLE


En af mine gode veninder er i gang med at skrive sin bachelor lige nu. Jeg har aldrig selv skrevet så stor en opgave, men jeg kan forestille mig hvor mange grå hår det må fremskaffe at skulle gå i gang med noget så omfattende. Så inspireret af dét har jeg herunder samlet de "råd" jeg selv bruger, når det kommer til at være produktiv og fokuseret, så man ikke ender med at kigge op fra computeren kl 21 og tænke "hvad har jeg egentlig brugt min dag på!?"

______________________________

One of my good friends is currently writing her bachelor. Even though I have never had an assignment that large, I can imagine how many grey hairs it must provide to write something that comprehensive. So, inspired by that, I now share my top ten advises on "how to get shit done" so you don't look up from your computer at 9p.m and wonder "what the hell did I do today"!?Lav en "to-do" liste

Det er altid lettere at holde styr på dagens opgaver, hvis man har dem skrevet ned. Ingen kan huske alle de små ting de har på dagsordenen, så at skrive tingene ned med det samme du kommer i tanke om dem, hjælper mere end man tror. For nogle hjælper det altid at have en lille notesbog på sig, jeg plejer selv at have mine noter på min iphone - den har jeg som regel altid ved hånden, og på den måde kan jeg lynhurtigt skrive det ned, hver gang jeg kommer i tanke om noget jeg skal huske at gøre.

At have en liste med ting skrevet ned, betyder også at man kan strege det over når opgaven er klaret og på den måde holde styr på sine fremskridt (noget der helt bestemt motiverer mig til at blive ved, er hvis jeg kan se hvor meget jeg allerede har nået)'

______________________________

Write down a to-do list

It’s always easier to keep track on your tasks, if you have them written down. No one can remeber ever little think they plan on doing, so writing things down when they come to your mind really helps a lot. For some people, carrying around a small notebook helps, I myself, keep notes on my iPhone - that way I can very easily write down every time I remember something that I have to do.

Having things written down also means that you can cross it out when it’s done and that way you can keep track of your progress (something that would definitly motivate me to keep going, if I can look at my list and see how much I’ve already done)


Start med den største opgave, eller den opgave du gruer mest

Der er med garanti et par ting på listen som du overhovedet ikke gider. Noget virkelig kedeligt eller besværligt, som du meget hellere ville stene TV end at gå i kast med. Start med den og få den af vejen med det samme.

En af de ting jeg som regel har på listen, som jeg ikke magter, er vasketøj. Jeg har faktisk som sådan ikke noget imod vaske og farve sorterings-delen (for jeg har major OCD og jeg elsker at sortere ting, haha!), men the aftermath, når tøjet er vasket og man skal hænge en million sokker til tørre er FORFÆRDELIG, jeg hader det - det er kedeligt!

Men når først opgaven er overstået og streget ud på listen så jeg ikke længere har den hængende over hovedet som en stor sort sky, så kan jeg "nyde" resten af min to-do liste meget mere og gå i gang med nogle af de sjovere opgaver.

______________________________

Take on the task that you least want to do, first

There will probably be a few things on that list you made that you don’t really want to do. Something really boring that you don’t like, and that you’d rather just watch TV instead. Do that task before any of the others, at get rid of it right away.

For me, one of the things on my usual list I least like to do is laundry. I actually don’t have anything against the washing and color sorting part (because I’m a HUGE OCD, that just loves sorting things, haha) but the aftermath, when the clothes are washed and you have to hang up a million sneaker socks to dry is DREADFULL, I hate it - its borring!

But once I get rid of this task I no longer have it hanging over my head like a big black cloud that could rain any minute and now I can “enjoy” the rest of my to-do list much more.Lav et skema og overhold det, men husk at planlægge pauser

Du kan ikke forvente at du kan sidde foran computerskærmen i 5 stive timer. Du bliver nød til at planlægge nogle diskraktioner. At være produktiv er ikke det samme som at skulle arbejde non-stop. Planlæg nogle små 5-10 minuts pauser og hold dem - også selvom du måske føler at du er in the zone. Nogle gange kan det være meget godt lige at strække benene, gå en tur med hunden, drikke noget vand eller bruge 10 minutter på pinterest. Det kan være man får et nyt perspektiv på tingene når man sætter sig med opgaven igen.

Et typisk skema for mig (når altså jeg ikke bruger dagen på mit andet arbejde) kunne være;

Stå op - spis morgenmad - træne - gå med hunden - gør klar til dagen - svar på kommentarer og emails - tage billeder - spise frokost - skrive blogindlæg - løbe en tur - og hvad end dagen så ellers bringer

På den måde kommer der noget variation ind og ind imellem disse ting planlægger jeg nogle små 5-10 minuts pauser, hvilket også hjælper hvis jeg synes jeg er gået i stå med skrivningen, men samtidig så er jeg et stort A-menneske, jeg kan godt li at have så mange af dagens gøremål overstået så tidligt som muligt, sådan så jeg har eftermiddagen/aftenen fri til at lave andre ting. Så passer det som regel også med at jeg "har fri" samtidig med mine veninder og kan lave noget med dem.

______________________________

Make a schedule and stick to it, but remember to plan in breaks

You can not expect yourself to be sitting in front of the computer for 5 hours straight. You need to plan in some distractions. Being productive is not the same as working none stop. It's about working smarter - not harder. Make sure that you schedule some 5-10 minute breaks and make sure that you keep them - even though that you may feel like you're in the zone. Take a break, stretch your legs, walk the dog, drink some water or spend 10 minutes on pinterest. You might turn back to your assignment with a new perspective. A typical schedule for me (on days that I'm not working my other job) could be something like this :

Get up (early!) - eat breakfast - workout - walk the dog - get ready for the day - answer comments and emails - take pictures - eat lunch - write blog posts - go for a run - and then whatever the rest of the day brings.

This way I still have some variations and between these things I usually plan 5-10 minute breaks, which also helps a lot if my writing is stuck, but at the same time I'm a BIG morning person and I like to have as many of the days tasks done as early as possible, that way I'll still have the afternoons/evenings free at the same time as my friends so I can spend time with them.Hold orden på din bolig

Hvis du er bare den mindste smule ligesom mig, så er det stort set umuligt at få noget gjort, når lejligheden ligner jeg ved ikke hvad. Det er også derfor mit blogging har stået stille så længe, for det har taget mig VIRKELIG lang tid at komme på plads i min nye lejlighed!

At få ryddet op og holde orden er nøglen til at kunne holde fokus på den opgave der ligger foran dig, i stedet for at blive distraheret af svineriet omkring dig.

Hvis du skal lede efter tingene hver gang du skal bruge dem, kommer du til at bruge alt sin tid på det, istedet for bare at kunne finde alt hvad du skal bruge med det samme, fordi tingene ligger på deres pladser.

Også, for mig som blogger kommer det til at tage en evighed længere at få klaret ting som f.eks at tage billeder af ting i mit hjem, hvis jeg skal bruge 40 minutter eller mere, på at gøre rent og rydde op før hver "photo-session".

På den måde vil jeg ha brugt al min energi på oprydningen og ikke længere have gejsten til at tage billeder, hvilket som regel er den opgave på listen som jeg faktisk glæder mig til.

______________________________

Keep a clean house

If you're anything like me then getting things done while your apartment is a mess is somewhere close to impossible.

Cleaning up, and keeping clean is the key to being able to focus on the task in front of you instead of being distracted by all the mess around you.

If you have to look for everything that you have to use, you spend all of your time doing that, instead of just being able to find things right away, because they’re in their place.

Also, for me as a blogger it will take so much more time do to things like take pictures of things in my home, if I have to spend 40-something minutes cleaning up and dusting off before every shoot. That way I will have spend most of my energy on the cleaning and no longer have a desire to do the photography which was the task that I was actually looking forward too.


To minutters reglen

Endnu en gylden regel når det kommer til opgaver og tid er; Hvis det tager mindre end to minutter, så gør det nu bare. Mangler du at svare på en sms? Svar! Skal spejlet på badeværelset pudses? Puds det! Ligger der krummer på køkkenbordet? Tør den af!

Hold op med at udskyde de små ting og så finder du pludselig ud af hvor mange ting du faktisk kan få klaret på relativt kort tid. For guess what? Det tager kun 2 minutter!

______________________________

The two-minute rule

Another golden rule when it comes to getting shit done is this; If it takes less than two minutes to do it, then do it now!

Do you need to reply to a text? Do it now! Does the bathroom mirror need cleaning? Get to it! Is there breadcrumbs on the kitchen counter? Then wipe them off!

Stop procrastinating all of the little things and do them right away! You'll soon find out just how much you can actually get done in short period of time"I morgen" - et mystisk land hvor 99% af al produktivitet, motivation og præsentationer ligger gemt

Vi har alle sammen brugt den, den gyldne sætning "jeg gør det i morgen" eller "jeg starter på mandag" - hvorfor ikke bare starte i dag? Som i; lige nu!?

"På mandag" ender hurtigt med så at blive næste mandag, som så pludselig er mandagen efter og inden man har set sig om, så er tingene slet ikke gjort og man kan ikke længere få sine penge tilbage fra asos fordi man har haft retursendingen liggende i pakken i en måned (som i kan høre, så taler jeg af erfaring her, haha!) Igen er to-minutters reglen gældende, det tager ikke så lang tid at gøre den pakke klar til retursending, så hvorfor ikke bare bruge to minutter på det og så er den klar til at tage med næste gang du skal ud af døren.

______________________________

Tomorrow: a mystical land where 99% of all productivity, motivation and achievement is stored

We have all used it, the golden sentence: “I’ll do it tomorrow” or “I’ll start monday” - why not start today? As in, right now!?

"On monday" quickly turns into next monday, which is all of a sudden the monday after that, and before you know it the things have never been done and asos won't return your money because you've had the package lying around for a month (as you can probably hear, I speak from experience, haha!). And again the two-minutes rule apply, it doesn't take that long to prepare the package for return, so why not just spend the two minutes on it, and then the package will be ready to grab the next time you're leaving the house.Step away from that Facebook page!

Eller instagram, eller pinterest eller hvad det nu er der sluger alle dine vågne timer. Om det er facebook eller politikens hjemmeside der er din go-to når det gælder overspringshandlinger er ligegyldigt, hovedsagen er at det stjæler fokus og optager tiden fra det du egentlig burde være i gang med. Hvis du ligesom mig bliver nemt distraheret, så luk fanen ned, læg telefonen væk, sluk for tv'et og fokuser på din opgave. Du kan som sagt altid planlægge noget tid af til overspringshandlinger, det vigtigste er så at du overholder den tid du har sat af til det, så 10 minutter ikke pludselig bliver til en time og inden du ved af det har du 23 faner med forskellige pinterest billeder åbne, mens Hawaii 5-O kører i baggrunden og du scroller instagram på telefonen med den frie hånd.

______________________________

Step away from that Facebook page!

Or instagram, or pinterest or whatever it is that steals all of your waking hours. Whether it's Facebook or the NY Times homepage, that is your go-to for procrastination doesn't matter, what's important is that it steals focus and takes time away from what you should really be doing. If you're like me and gets VERY easily distracted, then close the page, turn off the TV, and focus on your task! As said, you can always plan in time for procrastination, whats important is that you keep the time you set for it, so 10 minutes doesn't turn into 10 hours and before you know it you have 23 tabs of pinterest pictures open, while Hawaii 5-O runs on the tv and you're using your free hand for scrolling instagram on your phone.


Hvilket bringer os til det sidste punkt på listen;

Fokuser på én ting af gangen!

Det ligger meget dybt i de fleste af os at multitasking er en god ting. Vi snakker i telefon samtidig med at vi sidder på facebook i køkkenet, mens maden bliver lavet, tv'et kører i baggrunden og vi har et barn på armen. Det er sikkert også fint nok, men ikke når man står overfor opgaver der faktisk kræver fuld opmærksomhed. Hvis man prøver at klare 5 opgaver på samme tid, betyder det bare at ingen af opgaverne får det nødvendige fokus og vi ender med at stresse os selv i stedet for at klare opgaverne optimalt. Selvom multitasking holder dig beskæftiget så frembringer det kun halve resultater.

Så i stedet for at praktisere multitasking, så hold koncentrationen og fokuser din energi på én ting af gangen. Så har du det også meget bedre når punktet er klaret og du kan gå videre til det næste.


Jeg håber det er nogle råd der kan bruges! Hvad er jeres tips to "get shit done" ?

______________________________

Which brings us to the last point on the list;

Focus on one task at the time!

It lies very deep in most of us that multitasking is a good thing. We talk on the phone and at the same time we're on Facebook, while dinner is cooking and the tv is running in the background. Which is probably fine while you're doing "meaningless" things, but not when you're doing things that needs your full attention. Trying to do 5 tasks at one time only means that none of the tasks ends up well done and we're only going to stress us selves out in the process. Even though multitasking keeps you busy, it only promotes half results.

So instead of practicing multitasking , try and keep your concentration and have your focus on one thing at the time. This way you can more easily cross things off the list when you're fully done with them, which creates a much more satisfying result!


I hope that you guys can use these advises, what are you're tips for getting shit done?


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here!

Likes

Comments

Contains affiliate links FASHION

Nellys store midsummer sale er nu oppe på 70% off og der er virkelig mange fine ting derinde! Jeg har samlet ni favoritter ovenover. Kjolen i midten er SÅ flot! Jeg overvejer stærkt at købe den så jeg kan have den på til min venindes bryllup om små 2 måneder, jeg må indrømme at jeg er lidt i (tøj)krise lige for tiden - jeg kan slet ikke finde ud af hvad jeg skal have på den dag! Så måske den kunne være et bud!


// Nellys big midsummer sale is now up to 70% off and theres so many pretty things in there! I've found nine of my favorites above. The dress in the middle is SO pretty! I might buy it so that I can wear it for my friends wedding in two months - I must admit that Im having a bit of a clothing crisis, so maybe this could be of consideration! //


Likes

Comments