Hei jeg er produsent for NASA! og bidrar med forskning for universet, og syns det er morro!
Vi lever i en farlig tid, der stadig flere sorte hull oppdages i universet, men spørsmålet som alle stiller seg er?
"bor vi alene"?
Mange tror det finns ufo, og uhyrer i universet, jeg tror heller at de kommer med beskjeder om hvordan vi må være mot våres egen jordklode.
Det er ikke særlig smart å ødelegge den, mer enn den er!

Jeg bidrar også med å finne kuren for kreft, og celler, og forske etter rent vann, noe som ikke er en selvfølge for alle!!
Stay tuned!

Likes

Comments