Fördelar med genmodifiering är att man avla ett barn med de genetiska uppsättningarna av ett geni eller kanske någon annan människa med hög IQ. Du kan alltså få ditt barn att få de genetiska egenskaperna som du önskar. En annan fördel med genmodifiering är att om man avlar barn med hög IQ så kommer IQ:n i samhället eller i världen att bli högre.

Nackdelar med genmodifiering av barn är att man lätt kan bli lurade då man inte vet att det är de önskade könsceller man får. En annan nackdel är att fler personer får lika genetiska uppsättning.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

​Bilateral symmetri: ​Endast 1 snitt kan göras för att få likadana delar.

​Nässeldjur: ​Ex. Maneter, de är uppbyggda av ett inre och ett yttre cellager. Har en enda kroppsöppning som hjälper till med rörelse och med att fösa in mat. Finns ca 10 000 arter.

​Ringmaskar: ​16 000 arter idag ex. Daggmaskar. De har två kroppsöppningar, matspjälkningssystem, nervsystem, slutet cirkulationssystem och ett hjärta.

Likes

Comments

​Mol: ​1 mol atomer är exakt det antal atomer som finns i 12g kol-12. Mol är enheten för substansmängd. 

​Substansmängd: Anger ett antal partiklar eller kroppar i en kristall. Enheten för substansmängd är mol.

Massa: ​Anger ett objekts materieinnehåll

6,022*10^23: ​Uträkning för att få fram ett svar i enheten mol. För att få reda på substansmängden använder man denna uträkning.

m=n*M: En formel för att beräkna molmassa. Får fram svar i gram/mol.

Molmassa: Betecknar massan av ett grundämne eller kemisk förening. Använder m=n*M för att få ut molmassan.

Gram: 1 tusendel av ett kilogram. Molmassan behöver ju en enhet för att mäta därför använder man enheten gram.

Gram/mol: Enheten för att mäta molmassa. Man använder m=n*M för att räkna få gram/mol.

Likes

Comments

​Livets utveckling: ​För 4 miljarder år sedan levde den första "urcellen".

​Enkla eukryoter: ​Cirka 1 miljard år sedan efter den första cellan började celler samarbeta med varandra.

​Endosymbiosteorin: ​Celler plockar in bakterier som är duktiga på att allstra energi, mitokondrier och kloroplaster.

Likes

Comments

Fossil:​ Förstenade rester från skelett och skal. Tidigare fossiler är enklare uppbyggda än nya fossiler.

​Rudimentära organ:​ Organ som har tillbakabildats som vi inte använder längre. Ex, svanskotan.

​Gemensam grundkonstruktion: ​Olika däggdjurs framben liknar varandra. Arterna har då en gemensam förfäder.

Likes

Comments

​Divergent evolution: ​När miljön skiljer sig åt kan organismer utvecklas åt olika håll. Exempelvis Galapagosfinkar som har olika föda och näbbarna har utvecklats till att se olika ut.

​Konvergent evolution: ​Om miljön är lika på olika platser på jorden är sannolikheten att organismer utvecklas åt att likna varandra. 

​Analoga organ​: ​Organ som har olika ursprung men används till samma sak.

Likes

Comments

​Naturligt urval: ​Naturen/miljön avgör vilka egenskaper som är viktiga.

​Mänskligt urval: ​När människan väljer ut egenskaper som är viktiga hos en art och påverkar evolutionen.

​Mikroevolution: ​Evolution inom en art.

Likes

Comments

Metallbindning: I en metallbindning hålls atomerna ihop av en attraktion mellan de negativt laddade elektronmolnen (delokaliserade elektroner) och de positivt laddade metallatomerna (de släppte ifrån sig elektroner och blev därför positiva).

Jonbindning: I en jonbindning hålls atomerna ihop av en attraktion mellan deras laddning, ena atomen är positivt laddad och därför en positiv jon och den andra är negativt laddad och en negativ jon. De dras därför ihop av varandras laddning och bildar en jonbildning.

Likes

Comments

Frågeställning: Hur kommunicerar hästar med andra hästar, kroppspråk, ljud osv?

Metod: Vi ska ta reda på hur hästar kommunicerar med varandra genom att läsa av eventuella kroppspråk eller läten som tyder på en kommunikation mellan hästarna. Vi ska tyda kroppspråket genom att läsa av hästars öron, svans och huvudhållning.Likes

Comments

Vilda djur i fångenskap

Det finns en hel del problem med att hålla vilda djur i fångenskap som husdjur. Det går att göra listan väldigt lång, men just ska jag bara ta några exempel. För det första, djur som spenderar tid i fångenskap som husdjur behöver mer än allt annat ha tillgång till sitt naturliga habitat och det är oftast långt ifrån som människan lyckas skapa en miljö som tillfredställer djurens behov genom att försöka efterlikna så gott det går deras naturliga livsmiljö. Djuren berövas då på deras frihet som de normalt sett skulle få i sin naturliga miljö. Det medför hot mot deras hälsa och välbefinnande på grund av begränsade rörelseytor och utrymmen. Man brukar då prata om stereotypa beteenden som innebär upprepningar av ett beteende på grund av begränsade ytor, det kan vara att röra sig upprepande i cirklar eller från sida till sida osv. Djur i fångenskap berövas helt enkelt på sitt naturliga beteende. Det är även en väldigt stor fara för människan att ha ett vilt djur som husdjur eftersom om djuret skulle känna sig instängd eller stressad på grund av den ovanliga livsmiljön den lever så skulle faktiskt det vilda djuret vara fullt kapabel till att gå till anfall mot sin ägare eller andra människor runt omkring, djur kan vara oförutsägbara. Det har faktiskt skett ett par olyckor där vilda husdjur gått till attack mot människor då man underskattat det vilda djurets förmåga för att man trott att det är "tamt".

Argument för att ha vilda djur som husdjur: Den enda jag ser som en anledning eller en "fördel" med att ha vilda djur som husdjur är att de är ovanliga "exotiska" , "unika" och därför tycker vissa människor att det är okej att ha dem. Men om dem ska ha vilda djur som husdjur måste dem se till att djuren mår bra. En annan positiv anledning att ha vilda djur som husdjur är att det kan vara djurets sista chans att ha ett bra hem då den kanske fötts upp i fångenskap och den tidigare ägaren inte skötte om djuret särskilt bra.  

Likes

Comments