Vi lever ju alla i den stereotypa världen. Där vi går runt som robotar i ett kapitalistiskt sjukt samhällsystem. Där rika blir rikare, där fattiga bir fattigare. Där vi följer blint materialistiska mål och förlorar våran spirituella källa. 

Att vara en produkt av systemet och göra aktiva val är viktigt. Vill alla se fred, kommer fred växa. Vill alla agera, kommer stora aktioner ske, och då kommer en förändring.  Man skapar verkligheten av de handlingarna man gör.  Istället för passivitet och egocentrism i ett kapitalistiskt sjukt västerländskt samhälle - så kan våra aktiva val förändra världen för alltid och stoppa all världens ondska. 

Rätta mig om jag har fel, men SVÄLT och FATTIGDOM är kapitalismens fel! Det är det kapitalistiska klasssamhällets orättvisor som driver människor i döden!

 

 

Gillar

Kommentarer

We are living in a world ruled by unbelivebly sick people . 

Gillar

Kommentarer

Denne vidrige, blodsbesudlade mördare, Bashar al Assad, diktator i Syrien, mördar sina egna landsmän som demonstrerar för frihet och demokrati!

Bashar al-Assad är lika mycket mördare som Muammar Gaddafi . 

En regim som mördar  och lemlästar barn är en djävulens regim, en regim som ska brinna i helvetet och alla som stöder en sådan regim förtjänar bara förakt.!

Regimen bryr sig inte om vartifrån du kommer och vem du är, de skiter fullständigt i integritet och rättigheter. Sen när man väl är inne i landet så kan man inte prata politik med någon. Varför? För att Bashars män är överallt, lyssnar på det du säger och fängslar människor utan rättegång. De som pratar politik helt öppet är civilpoliser som väntar på att du svarar eller kommenterar det de säger så att de fängslar dig. Det står i Syriens lag att säkerhetspolisen inte får ifrågasättas när de torterar, dödar eller arresterar människor.

NEJ, det blir inte bättre av att han styr ! Syrien  är en av de mest stängda regimerna i hela arabvärlden och styret  bygger på en centraliserad maktapparat med användbara och brutala säkerhetsstyrkor. 

. I realiteten är landet en diktatur som bryter mot de FLESTA grundläggande mänskliga rättigheter., En diktatur som håller tusentals människor i fängelse för deras åsikters skull!.

Förstår inte hur folk kan stödja en sådan MÖRDARREGIM, HUR`????HUR KAN MAN försvara ett statsskick som slaktar sin egen befolkning utan att ta hänsyn till något, utom den egna gruppens intressen???

DÖD ÅT BASHAR AL ASSAD OCH HANS REGIM!!!!!!

Lösningen för Syrien är att Assad avgår och folket fräschar upp de ruttnande lagarna för att tillsammans bygga den Syrien vi alla drömmer om !

  

Gillar

Kommentarer