​Första gången jag träffade Isac satt han utanför Konsum med en kopp i handen

Likes

Comments


​​Att tiggeri blivit en del av gatubilden har nog inte passerat någon obemärkt; vi ser människor sitta utanför Pressbyrån, vid ingången till ICA-butiken och i tunnelbaneuppgången. Men vad är det som gör att de utsatta EU-medborgarna lämnar hem och familj för en kall trottoar i Sverige?

​Vad skulle få dig att nästa vecka lämna ditt boende, din stad och ditt land för att på vinst och förlust bege
dig till okänd ort i ett främmande land? Vad skulle få dig att resa iväg, utan en krona på ficka, till en plats där du inte kan språket, inte vet något om kulturen, rättsväsendet eller den politiska situationen? Och väl på plats, vad skulle få dig att sätta dig, dag efter dag, på gatan med en liten mugg framför dig och hoppas på att människor vill hjälpa dig? Också varje natt skulle se likadan ut. Du skulle inte ha råd med något riktigt boende utan i stället vara tvingad att sova i en trång bil eller under bar himmel, oavsett utomhustemperatur. Jag tror att svaren på dessa frågor är väsentliga för att man ska kunna närma sig den situation som många EU-medborgare befinner sig i idag.
​De romer som kommer hit gör det av nödtvång. De söker en möjlighet att skydda sina barn från att tvingas in i samma onda cirklar av misär och utanförskap. De vill inte vara här, men de klarar inte att försörja sig och sina barn. Här hoppas de kunna tjäna ihop lite pengar för att lindra den totala misär som är livet därhemma.

​(Citaten kommer från boken Hjälp oss och är skrivet av Michael Anefur, nationell hemlöshetssamordnare)


"Det går inte att lösa
​världens fattigdom ​genom att
​förbjuda ​fattigdom, lika lite går
​det att lösa de utsatta
​EU-medborgarnas ​problem genom att
​förbjuda tiggeri."
Likes

Comments


För ett halvår sedan visste jag inte vad Romer var för någonting. Jag trodde att Romer helt enkelt var namnet på invånarna i Rumänien. Jag trodde att om någon sa att den var Rom så var det samma sak som att säga: Jag kommer från Rumänien.
Men så var det inte.

Att vara Rom i Rumänien kan jämföras med att vara mörkhyad under apartheidregimen i Sydafrika.
De flesta Romer i Rumänien lever idag i fallfärdiga hus på landsbygden, helt utstötta ur det övriga samhället och är avskilda från både skolor och sjukvård. Många av Romerna är analfabeter och risken att som Rom behöva lägga sig hungrig är fem gånger så stor som bland andra rumäner. Romers livslängd är dessutom 10 år kortare än övriga Rumäners.


Europas största minoritet, romerna, har en lång historia av förföljelser, förtryck och diskriminering. Pogromer, massmord, slaveri liksom särskilda lagar mot gruppen har förekommit i århundraden.


Var kommer Romer ifrån?

Romer är ett slags nomadfolk som man tror har sina rötter i Indien och som var ett fattigt folk som flyttade runt bland olika platser i hela världen. Många spelade musik för sin överlevnad, några stal och andra uppfann hårkammen.

I Rumänien var romer slavar ända in på 1800-talet, och landet stöttade Hitler och deporterade många romer till förintelselägren under andra världskriget. Under förintelsen dödades omkring 1,5 miljoner romer. Under kommunismen fortsatte romer att vara extremt diskriminerade och isolerade, och än idag lever många romer i Rumänien på u-landsnivå.

Romer finns i de flesta Europeiska länder och är i dag den fattigaste och mest utsatta gruppen i Europa. Romska EU-migranter är en allt vanligare syn på svenska gator liksom i flera väst europeiska städer

"Det går inte att förbjuda fattigdo


Romer varslavar i Rumänien ända in på 1800-talet. De har förföljts av diskriminering i århundraden. Språket de pratarkallas Romani och är förbjudet i Rumänien.

När de kom till Rumänien användes de som slavar. De kundeköpas, säljas och ärvas.


Från 1930-1960 användes tvångssterilisering mot romer. Romernasproblem består av två delar. Dels att de är fattiga och dels att de är romer.Man är fattig för att man är rom. Man föds in till att vara fattig.

Romer i Rumänien behandlas som gatuhundar. De blir spottadepå, får inga pengar och flera av dem mördas varje år.
Att vara Rom har alltså inget med Rumänien att göra även om det kanske låterså.Likes

Comments