Event, Performance

Af Birgitte Klæbel Jeg vil i dette essay skabe en forståelse for begrebet liveness, da det er et relevant begreb, og et traditionelt element i en performance. Derudover vil jeg kort diskutere teknologiudviklingens præg på begrebet live og de egen…

Blog på mobilen - Blog via mobilen - Nouw har en af markedets bedste blogging apps - klik hér!

Likes

Comments

Performance, Teater

Af Birgitte Klæbel. Dette essay tager udgangspunkt i begrebet teatralitet og hvordan begrebet forholder sig til performativitet, herunder skuespillerens dramaturgi og den kontekst dramaturgien befinder sig i. Eugenio Barba (1936-), forsker i dramat…

Likes

Comments

Performance

Af Birgitte Klæbel Verdenssamfundet i dag rummer mange forskellige kulturer, ligeledes med menuer og madvaner; en kultur betragter en græshoppe som en delikatesse, hvorimod en anden anser det for at være et skadedyr. Lektor ved Roskilde Universitet…

Likes

Comments

Performance, Byrum

Af Birgitte Klæbel I dette essay vil jeg se nærmere på hvordan begrebet sted kan forstås i Tim Ingolds perspektiv om kognitive kort, og derefter kort se det i et performance perspektiv. Tim Ingold diskuterer, i To jouney along a way of life , stede…

Likes

Comments

Design

Af Birgitte Klæbel I dette korte essay vil jeg tage udgangspunkt i begrebet design og det at designe ud fra forelæsningens (Performance design) tre tekster set i et performanceperspektiv. John Chris Jones opstiller en række definitioner på begrebet…

Likes

Comments

Om & Kontakt

“Making society hang together with social elements is like trying to make mayonnaise with neither eggs nor oil – that is, out of hot air” - Latour, 1986. RHIZOME [ˈraizəum] rhizo­morphisk , som ligner en Rod el. Rødder; rodformig, roddannet. Bruno …

Likes

Comments