Världskrigens uppkomst och konsekvenser

Första världskriget

Det fanns flera orsaker till det första världskriget, en av dem var kampen om kolonier i Afrika och en annan var den ökande nationalismen som uppstod som en motpol mot den växande socialismen. Flera av Europas ledare ville stärka nationalstaten för att därigenom kunna bibehålla sina regimer och slippa socialistiska revolutioner. Det fanns också en vilja att växa sig större och lägga under sig fler kolonier. Genom att ha många kolonier kunde man få billiga råvaror till sina industrier vilket var viktigt för att bli ett rikt land. På så sätt ökade imperialismen i det tidiga 1900-talet. De Europeiska länderna var inte överens om vilka som skulle ha vilka kolonier och såg varandra som stora hot. För att skydda sig mot eventuella krig så byggde de olika länderna allianser mot varandra. Allt detta gjorde Europa till en krutdurk som exploderade i och med skotten i Sarajevo. Skotten vid Sarajevo blev Österrike-Ungerns kronprins och kronprinsessas död. Skotten sägs vara orsaken till första världskriget men det hade aldrig uppstått om det inte redan funnits konflikter. Att första världskriget blev ett världskrig berodde till stor del på militärallianserna som skapats året innan kriget, där många länder blev tvungna att ställa upp när deras alliansländer blev indragna i kriget. När andra världskriget avslutades hade 15 miljoner människor dött. Det blev början på slutet den 6 april 1917 då USA förklarade krig mot Tyskland. Den 22 december samma år så tvingas tyskarna skriva på ett vapenstillestånd och då var förlusten ett faktum. I fredsförhandlingarna som följde så förlorade Tyskland all mark de ockuperat tillsammans med sina tidigare kolonier. Kolonierna blev jämnt distribuerade mellan Europas stormakter. Tyskland fick också betala 269 miljarder guldmark i krigsskadestånd, vilket idag ungefär skulle vara 3000 miljarder kronor.

Mellankrigstiden

Under mellankrigsåren byggs en frustration upp i Tyskland över det stora krigsskadeståndet och att man varit tvungna att själva ta på sig skulden för kriget. Bristen på kolonier och därmed råvaror leder till att industrin går dåligt. I och med att Tyskland förlorar sina kolonier har de inte längre tillgång till billiga råvaror, att köpa in råvaror från andra länder för att klara basindustrin. Det leder till en prisuppgång som måste kompenseras med löneökningar, därmed är inflationen ett faktum. Från och med 1923 kan man säga att det rådde hyperinflation i Tyskland, en dollar var värd 4,2 miljoner mark. Detta ledde till en enormt folkligt missnöje och en ökande arbetslöshet.

Allt detta ordnade upp sig ett tag, men i samband med den internationella ekonomiska krisen i början av 30-talet drabbades Tyskland mycket hårt. Missnöjet mot politiker var mycket stort och det rådde massarbetslöshet. Många människor drabbades av mycket stor fattigdom. Det tillsammans med dåtidens positiva syn på nationalism och nationalstaten la grunden för det Nationalsocialistiska arbetarpartiets framgångar. De förenade en bild av att arbetarna skulle få det bättre med att allt var någon annans fel. Det var de andra politikernas fel, för att man hade sett till att förlora Första världskriget, det var judarnas fel, för att de bara skodde sig på andra och hade en massa pengar och det var grannländernas fel, för att krigsskadeståndet var så stort. Nazistpartiet (NSDAP) gick framåt i en rad demokratiska val i Tyskland men den slutgiltiga makten fick de genom en kupp. När Hitler så småningom fick makten 1933 så ersattes den demokratiska Waimarrepubliken med enpartidiktatur. Enbart det nazistiska partiet var då tillåtet.

Andra världskriget

NSDAP, det Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, hade gått till val på att krigsskadeståndet inte skulle betalas, så de slutade att betala det. Det ledde till att man fick sämre relationer med sina grannländer, men grannländerna trodde ändå att situationen var under kontroll. NSDAP argumenterade för att tyskarna behövde mer livsrum för att få plats att leva och för den sakens skull, och för att samla alla de germanska folken så skulle krig vara bra. Till grannländerna sa man att det skulle fortsätta vara fred, vilket det också var i flera år. Under tiden hade Tyskland satsat alla pengar de kunde i sin krigsindustri. Man hade också byggt motorvägar genom Tyskland där man lätt kunde frakta soldater och vapen.

I mars 1938 ”anslöts” Österrike till Tyskland. Österrikes fascistledda regering hade ingenting emot att bli en del av Tyskland. Det hölls också en folkomröstning i Tyskland och Österrike där 99.73% tyckte att det var bra om Österrike blev anslutet till Tyskland. Tyskland utvidgades också genom Munchenöverenskommelsen. Då fick Tyskland områden som tidigare tillhört Tjeckien. Neville Chamberlain som var Englands premiärminister var med på mötet där det bestämdes. Han kom tillbaka till England och sa ”Peace in our time” för han var helt säker på att det nu skulle fortsätta vara fred länge, när Tyskland hade fått som de ville.

För att slippa föra flera krig samtidigt så ingick Tyskland ett avtal med Sovjetunionen strax innan andra världskriget började på riktigt, den kallades Molotov-Ribbstropp-pakten.

När Tyskland invaderade Polen den första september 1939 så var många oförberedda. Det ledde till att både England och Frankrike förklarade krig mot Tyskland medan Sovjetunionen också förklarade krig mot Polen.

Tyskland invaderade sedan en rad länder och använde sig av en metod som kallas för blixtkrig. De förklarade inte krig, som man ska, utan gick bara in med en stor armé och sa att landet var övertaget. Det var en bra taktik som fungerade ganska länge. När man invaderade Sovjetunionen 1941 blev det svårare. Tyskland hade inte vunnit mot England, på det som kallades Västfronten och när man började kriga mot Sovjetunionen förlorade man en vän och fick istället ett tvåfrontskrig. Sovjetunionen var inte alls så utbyggt som Nazisterna trodde, utan var svårt att ta sig fram i. Det gjorde att det tog tid och väldigt många soldater dog när vintern kom. Man trodde att det skulle gå lika snabbt att besegra Sovjetunionen som de andra länderna man invaderat, men Sovjetunionen gav sig inte. Det berodde sannolikt på att man redan hade en diktatur i Sovjet och att de inte var så intresserade om människor dog av svält när tyskarna och deras allierade belägrade städer. Istället så fick Sovjetunionen en chans att samla sina arméer och slå tillbaka hårt. Det gjorde man också och efter det mycket långa slaget i Stalingrad så var tyskarna tvungna att dra sig tillbaka. Där förlorade man väldigt många soldater och mycket krigsmateriel som man hade behövt för att besegra England.

Till slut ville alla störta Nazisterna och få slut på kriget. Efter att USA utsatts för bombningar från Japan kom de också med i Andra världskriget. Tillsammans slog de allierade länderna (England, USA, Frankrike med flera) och Sovjetunionen Tyskland och kunde erövra alla de länder Tyskland ockuperat. Under tiden pågick flera parallella krig. Kina krigade mot Japan och sedan krigade Japan mot USA. I Afrika slogs de olika kolonierna mot varandra.

Andra världskriget blev ett världskrig på samma sätt som Fösta världskriget. Man hade allianser mellan olika länder som lovat att ställa upp för varandra om det skulle bli krig. Allianserna gjorde också att man hade en chans att besegra Tyskland.

För dem som bodde i Tyskland eller i områden som Tyskland ockuperade och som hade någonting avvikande så var andra världskriget och åren innan dess en mycket svår period. Nazisterna ville inte ha någon som hade ett funktionshinder, en annan etnisk bakgrund, eller sexuell läggning i sin värld. Väldigt många människor sattes i olika läger. De kallades arbetsläger, men folk skickades dit för att dö. Man vet att 5.5 miljoner judar dödades, men det är oklart hur många homosexuella, romer, funktionshindrade och folk som bara tyckte annorlunda, som man dödade.

Källor: wikipedia, stalingrad av Anthony Beevor & D-dagen av Anthony Beevor

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Tyskland har förlorat! De tvingades till vapenstillestånd och nu har de förlorat, även om de vann i östfronten. Många av deras arméer är dock kvar i Frankrike. Det kanske är ett problem men inte ett nuvarande. Nu ska stridsmedel överlämnas, såsom krigsfångar. Även ockuperade områden ska bli utrymda. Nu är det fred.

Det var fredskonferens, det är fred. Jag kan knappt tänka mig det. Men nu så är vi alla fria. Jag är påväg hem, jag hoppas att de förlåtit mig. Om inte så bli väl det ett projekt i sig.

Likes

Comments

Vad händer? Inbördeskrig i Ryssland? Det låter illa men är det vad som behövs? USA är emot Tyskland. Frankrike försökte ta tillbaka västfronten. Hur kan man med en styrka på 1,2 miljoner män förlora mot en styrka på 480 000 män? Det är sjukt. Den franska Överbefälhavaren Robert Nivelle avgår. Över 7000 kanoner användes. Hur vann Tyskland?

Nu verkar östfronten ha fått fred, hur länge den varar är annan fråga.

Likes

Comments

​Ententen har gått till anfall, både i öst och väst. Det har även inletts ett slag om Verdun. Känns som att jag knappt kan tänka mig vad som händer längre. Det är ju bara liv? Jag borde åka hem innan det här blir farligt. Det vet jag. Men jag vill inte. Inte utan att ha lyckats först.

Likes

Comments

Offensiven vid den turkiska sanden misslyckades brutalt. Över 100.000 män har stupit. Churchill har stigit ner från sin post som marinminister. På ett sätt så hatar jag honom för att ha lett så många människor i döden i onödan men å sidan så är han bättre än de andra som försöker folkslag och utrotar och förintar människor. Och Churchill är på den bra sidan...

Det ärjanuari nu, det är kallt. Och Set är svårt att hotta varma kläder. Allt mitt är hemma och förra året såhär dags så var jag i Spanien. Det är helt sjukt att jag varit borta i snart 2 år. Visst, jag har ju lite hemlängtan men inte så farligt som jag trott. Den enda kontakt jag har med Sverige är när jag skickar hem intervjuer och texter till redaktionen. Inte något till familjen, jag undrar om de fortfarande är arga på mig. De blev inte glada över att jag Skulle åka. De försökte hindra mig så jag åkte en vecka tidigare ön jag sagt innan. Nu har vi ingen kontakt alls... Men de är familj så de måste ju förlåta mig. Eller? Efter att de insett att jag åkt så gav de mig inte mer pangar, när jag sa det till redaktionen så betalade de för mig. Det är därför jag kan resa obegränsat. Men nu står jag här. Berest, benägen och rakryggad, och jag är nöjd över de val jag gjorde, även om de innebar en jävla massa problem.

Likes

Comments

Serbien är invaderat av Tyskland och striden om den turkiska sanden är katastrofalt misslyckad.

Jag vet inte hur mycket offentligheten får veta om allt. I olika länder sägs olika saker. Inte så konstig införsej. Jag vill säga till alla vad som faktiskt händer, skapa uppror, få slut på kriget. Men det här behöver ett mirakel, inte att någon skapar kaus och bara skapar med problem.

Likes

Comments

Churchill har initierat en offensiv. Jag vet inte riktigt vad de vill göra av det men det är på den turkiska sanden. Jag tror att de han vill ha Europa i en järnhand. Vem vill inte det? Det är väl det stora problemet. Storhetsproblem. Små ledare med stora egon. Tänk om någon bara kunde ta ett steg ner och lugna ner sig. Men nejdå, detta är absolut nödvändigt. ​​

Likes

Comments

​När jag var i Holland så vaknade jag en morgon av att en kvinna på hotellet kom till mig och sa på en ranglig tyska till mig att Japan förklarat krig mot Tyskland. Vart kom de ifrån?

Nu funderar jag på min vanliga fråga, vart ska jag åka nu? Nu när redaktionen betalar alla mina resor så börjar jag bli lite världsvan. Jag har rest runt i Europa som en galning, eller en flykting. Det är inte bara jag som reser runt och undviker kriget. Vissa har fått fly från sina hem som harar ut en kollapsad gång. Som människor vars hem blir bombade.

Likes

Comments

​Det är augusti nu. Det är varmt och det vore underbart om det inte vore krig. Många ser nonchalant på krig men jag kan inte det. Allt jag kan tänka på är familjen där hemma och min framtid, jag vet att det är riskabelt att göra det här och jag vet att det är konstigt att frukta kriget men ändå följa det. Men det här är det jag gör nu. Och jag hoppas på att få göra det en lång tid framöver, för det här är det jag brinner för, min passion. Och jag tänker inte ge upp när jag redan kommit såhär långt.

Likes

Comments

​Frankrike är invaderat av Tyskland nu, så fort jag fick reda på det så flydde jag. Det finns ingen poäng med att vara SÅ nära striden... Nu vet jag faktiskt inte vart jag ska, jag reser gratis med hela Europa under mig, Frankrike känns dock inte heller säkert, även om det bara är västfronten så klarar jag inte oron. Min tanke var att nu åka till Belgien men istället så åker jag till stormens öga. Holland.

Likes

Comments