Vi tyckte att religionsarbetet i helhet har fungerat bra, introduktionen av arbetet var bra men däremot genomgångarna av religionerna kändes långtråkiga. Det kändes som att vi inte fick med oss så mycket kunskap ifrån de lektionerna. Det kändes som om att det hade vart bättre att göra det på ett annat sätt, på egen hand eller i grupperna.

Vi tycker att det var jättekul att vi fick intervjua religiösa människor. Vi fick verkligen möta religionerna på ett helt annat sätt, istället för att lära oss genom internet och böcker osv. Det var ett bra sätt att lära sig på och man kommer ihåg mycket lättare när man gör på detta sätt, samt att det är lättare att skapa sig en uppfattning om religionerna.

Vi gjorde intervjuerna på tre olika sätt och vi tycker nog att den skriftliga var lättast att genomföra och krävde mindre tid än de andra. Men samtidigt tycker vi att filmen var roligast då det var enklare att framföra gruppens åsikter, samtidigt som den var mycket tidskrävande och vi fick arbeta mycket utanför skolan. Bildspelet var det svåraste, att kombinera bild och text var inga problem men det var att försöka förmedla det vi ville säga genom bilder som var svårt och vi kände att våra reflektioner inte blev lika tydliga då.

Vårt samarbete inom gruppen har fungerat riktigt bra och vi tycker att vi drev bloggen på ett mycket bra sätt och gjorde allt gemensamt vilket resulterade i att alla hade en lika stor del utav slutresultatet. Vi tycker att vi gjorde ett riktigt bra arbete, just för att vi samarbetade så bra.

"Användningen av varandras bloggar" har vi inte använt oss av så jätte mycket av, vilket är någonting som vi kanske borde gjort. Anledningen till att vi inte gjorde det, var för att vi kände helt enkelt aldrig att vi behövde få så mycket inspiration av andra eftersom vi hade mycket idéer själva i gruppen. Dock kunde vi ha läst det mer för kunskapen och för att lära os om religionerna, vilket vi har gjort med under den individuella reflektionen.

Angående respons från läraren har det vart bra. Syftet var ju att vi skulle vara självständiga och därmed har vi inte velat ha speciellt mycket hjälp. Vi tycker att det har vart kul att vara så självgående. Men att Hans gav respons efter varje reflektion var mycket bra för då fick man reda på hur det gick och om man hade något att förbättra.

Den individuella analysen tycker vi var svårast. Vi visste inte riktigt vad vi skulle utgå ifrån och det kändes lite otydligt, vi visste inte vart vi skulle börja. Vi ville haft en tydligare utgångspunkt. Men samtidigt som vi känner att det var bra att vi fick skriva helt fritt, då man får skriva om det man själv vill och det man känner att man kanske har extra koll på. Så vi är därmed lite kluvna i våra åsikter om just den individuella reflektionen.

Vi blev mycket nöjda med vårt resultat och vi känner att dessa kunskaper kommer vara bra att ta med oss till gymnasiet och erfarenheter i livet. Om vi skulle göra om detta arbete igen så skulle vi gjort nästan likadant eftersom vi är mycket nöjda med vår insats, men såklart finns det alltid saker man kan förbättra.

En sak vi tyckte var jobbigt var tidspressen under hela arbetet. Vi utnyttjade tiden på varje lektion bra men ändå så fick vi jobba extremt mycket hemma. Vi tyckte det var lite jobbigt att lägga så mycket tid på det på fritiden för att få det att bli bra. Vi skulle behövt mer tid, till både intervjureflektionerna och vår egen reflektion.

Men vi tycker att arbetet har gått mycket bra och vi är som sagt mycket nöjda med vår gemensamma insatts under hela arbetet. 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Igår genomförde vi vår sista intervju med buddhisten Jennifer. Som sagt så hade vi alla tre lite mindre kunskap om buddhismen, till skillnad från de andra religionerna. Vilket gjorde att detta var en intervju som vi alla såg fram emot lite extra. Då vi hoppades på att få en större förståelse om religionen, vilket vi också fick. Vi alla fick en mycket klarare bild om buddhismen, bland annat om hur det är att leva som buddhist i det svenska samhället, hur hennes vardag ser ut och sättet som hon tolkade buddhismen. Något som vi tyckte var intressant under intervjun var när hon berättade om karma och hur hon tänkte kring det. Jennifer trodde mycket på karma och vi alla tyckte det var intressant, vilket gjorde att alla var väldigt aktiva och vi ställde många följdfrågor. Som skapade en mycket större kunskap om just karma för oss.

Under dagens lektion har vi fortsatt att arbeta med vår presentation om intervjun, då vi ska göra en prezi som vi länkar här på bloggen senare under dagen. Vi har diskuterat mycket kring intervjun och fått fram mycket bra åsikter och reflektioner från oss alla. Någonting som vi tyckte var svårt var att försöka få ner allting på prezin från intervjun som vi faktiskt ville ha med. Samtidigt som vi skulle reflektera kring mycket och också kombinera det med bilder. Det var en utmaning, men vi arbetade tillsammans och slutresultatet är vi alla nöjda med.

Likes

Comments

Dagens lektioner har gått till förberedelse inför vår intervju som vi ska ha senare idag med en Buddhist. Vi är spända och har mycket frågor som vi vill få svar på. Eftersom det finns få buddhister i Sverige har vi inte mycket kunskap om religonen. Vi är speciellt förundrade kring ämnet att nå Nirvana samt hur man når Nirvana. Det är så speciellt och unikt att alla Buddhister strävar efter en och samma sak: Att nå Nirvana. Det är fascinerande att så många människor har samma mål i livet och vi har diskuterat mycket denna lektionen kring pånyttfödelse och Nirvana. Eftersom att vi nu har läst på lite så att vi har lite mer kunskaper om Buddhism och våra frågor känns bra så tycker vi att vi har lyckats förbereda oss till max. Nu är det bara att genomföra intervjun sen blir det att jobba på ordentligt så att vi kan lämna in vår prezi imorgon då deadlinen är för intervju 3. ​​

Likes

Comments

Nu har vi kommit till den tredje och sista religionen som vi ska reflektera kring. Det är buddismen. Buddhismen är en religion som vi alla tre har lite mindre kunskap om jämfört med de andra religionerna, eftersom det inte är en så vanlig religion här i Sverige. Det ska bli mycket intressant att få intervjua en buddhist och förstå hur deras vardag ser, högtider de firar och hur det är att leva i Sverige med en religion som är minoritet. Den största utmaningen med att intervjua en buddhist är att hitta en eftersom det finns så få buddhister i Sverige. Vi hade kontakt med en men nu är vi lite osäkra på om det kommer att bli av. Vi har därför denna lektion börjat vår jakt på en ny Buddhist som vi hoppas att vi får svar ifrån snarast, så att vi kan genomföra intervjun så snart som möjligt.

Tidschemat blir ju lite tajt eftersom detta ska vara inne på tisdag om 5 dagar och vi har planerat att göra intervjun på måndag. Vi har inga möjligheter att hinna göra det innan, så vi får bara göra det bästa utav det. Vi får se till att jobba effektivt, sedan efter intervjun helt enkelt. Men samtidigt vill vi verkligen inte att det ska bli slarvigt för att vi kommer vara under tidspress. Förhoppningsvis klarar vi nog av det om vi samarbetar och är väl förberedda, samt lägger upp en plan på vad vi ska göra.

Idag har vi iallafall påbörjat våra frågor som vi ska ställa på intervjun och samt diskuterat lite kring våra kunskaper om buddhismen. Vi tycker alltid det är bra att diskutera eftersom man då kan skapa tankegångar, åsikter och frågor som man sedan kan ställa i intervjun. Frågor som vi diskuterade kring var hur det är att leva som buddhist i Sverige och om buddhister är accepterade eller om dem också möts av en del fördomar. Precis som Mahmood gjorde, som är muslim.

Likes

Comments

Dock vill vi belysa att en grej som vi diskuterar är framställd lite fel. När vi pratade om att många beskyller muslimerna för krig osv så framfördes det som en åsikt att det inte kan vara helt fel eftersom det faktiskt är krig i många muslimska länder. Därmed menade vi inte att beskylla muslimerna för det, utan mer något som vi diskuterade för att ta reda på vart ifrån våra fördomar har uppstått. Nu är det faktiskt så att muslimerna framställs i många fall på det negativa sättet i media men det betyder inte att vi vill att det ska vara så. Men som sagt, vi menar inte att det är okej att skylla detta på muslimerna.

Alla reflektioner i videon är gemensamma så det är ingen som ligger bakom mer eller mindre av arbetsinsatsen beroende på hur mycket man pratade. Reflektionerna gjorde vi gemensamt innan och alla har lika viktig roll i allt som sägs​. 

Likes

Comments

​Under dagens lektioner har vi redigerat klart vår film som vi spelat in under lovet vilket vi blev nöjda med. Vi tycker att vårt upplägg på filmen att först visa Mahmoods svar och sedan efteråt klippa in oss när vi diskuterar och reflekterar om det han sa var en mycket bra ide. Då vi diskuterar mycket och får fram intressanta åsikter och reflektioner.

Vår film om Islam med Mahmood kommer komma upp ikväll och efter det ser vi fram emot en ny religion som förhoppningsvis kommer att bli Buddism. Buddism känns som en väldigt spännande religion eftersom den ligger så långt bort ifrån oss som det bara går. Men det blir bara extra spännande och vi har redan funderat lite kring vad vi kan om Buddism och kommit fram till att vi kan en del. Men inte särskilt mycket om hur det är att leva som buddhist i det svenska samhället. Därmed ska det bli kul att lära sig massor med nytt och förhoppningsvis få en annan förståelse för religionen.

Likes

Comments

Under lovet som var nu har vi filmat in oss när vi diskuterar kring intervjun som vi hade med Mahmood som är muslim. Precis som vi också nämner i filmen (som publiceras i morgon) så har vi fått en helt annan syn på muslimer, vi tror att vår syn på muslimer har förändrats en hel del på grund av att Mahmood lyckats påverka många av våra åsikter och ibland näst intill fördomar som vi hade innan vi träffade honom.

Vi har lärt oss hur muslimer kan påverkas av det svenska samhället, och skillnader och likheter mellan att leva som muslim i ett land där muslimer är minoritet jämfört emot de länderna där muslimer är majoritet av befolkningen. Sedan har vi också lärt oss hur det är att leva som muslim i Sverige utifrån de förutsättningar som finns här. Kvinnans ställning i islams världssyn var en fråga som vi har diskuterat väldigt mycket i gruppen, då varje individ har haft starka åsikter i den frågan. Det är bra att alla tänker olika då vi kan ta del av varandras tankar och se det från andra vinklar.

Vi tror att det har varit väldigt nyttigt för oss att få möjligheten att prata med en muslim och vi tror att vi kommer tänka annorlunda kring religionen nu. Vi känner att vi har utvecklats som människor och lyckats skapa egna rättvisa uppfattningar om muslimer.

Under dagens lektioner så har vi arbetat med att klippa ihop intervjun som vi hade med Mahmood tillsammans med vår diskussion. I filmen visas alltså delar av intervjun samt våra egna tankar och åsikter från diskussionen. Filmen publicerar vi här på bloggen i morgon. 

Likes

Comments

Under större delen av lektionerna idag har vi spenderat med att intervjua Mahmood som är muslim. Inför denna intervju förberedde vi oss mer än vår förra och gick även igenom upplägget till intervjun innan. Detta ville vi göra eftersom att vårt upplägg var lite oklart under vår första intervju vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att fokusera lika mycket på det Veronica sa som vi kanske hade velat. När vi gjorde detta nu gav det även ett bättre resultat pga. att när vi visste upplägget på frågor osv så var det lättare att fokusera på det Mahmood berättade. Vilket i sin tur gjorde att vi ställde mer följdfrågor och fick mer utförligare svar tillbaka. Vi blev väldigt nöjda med intervjun och har allt det material vi behöver av Mahmood till att göra en filmreflektion på intervjun.

Vi lärde oss mycket under intervjun, men en sak som vi tyckte var särskilt intressant var ämnet om att många lägger mycket skuld på muslimer. Detta diskuterade vi också i gruppen och börjajade skriva ned det på vår reflektion. Nu har vi fått en helt annan uppfattning om muslimer. Det beror på att vi fick höra det ifrån en muslim på riktigt och inte från någon annan utomstående som kanske kryddar eller hittar på och gissar lite själv.

Efter intervjun så diskuterade vi lite i gruppen våra olika åsikter och reflektioner på det Mahmoood berättade och vi känner redan att vi har idéer och en bra grund av reflektioner till vår gemensamma reflektion om Islam.

Vi har planerat att i filmen först visa Mahmoods svar för att sedan filma oss själva när vi diskuterar och reflekterar kring det han sa om de olika områdena.

Likes

Comments

För att ta reda på hur det är att leva som kristen i vårt svenska samhälle så intervjuade vi Annika som är kristen. Vi fick bra svar på våra frågor och fick större förståelse för Kristendomen än vad vi hade innan och vi har också lärt oss massor under arbetets gång. Här är våra reflektioner ifrån intervjun med Annika. 

Det första vi frågade Annika om var hur det kom sig att hon blev kristen. Hon berättade att den enda i hennes familj som var troende var hennes mormor. Hon ville att Annika skulle prova att konfirmera sig innan hon uteslöt det, vilket hon tillslut faktiskt gick med på. Väl där på konfirmationen så var det ett speciellt möte med en präst, som inte bekräftade hennes fördomar utan istället bröt dem. Denna prästen läste upp en tolkning av en bibeltext och då förstod hon en sak som hon aldrig tidigare hade tänkt på: att man kan tolka texterna i bibeln på sitt eget sätt. Detta fick henne att känna att hon kanske också passar in i kristendomen och Annika blev troende. Vi tycker att det är bra att Annika gav religionen en chans, att hon försökte förstå vad kristendomen innebär. Vi tror inte att det lönar sig att vända ryggen till och lyssna på fördomar eller vad andra tycker. Det räcker att man provar att konfirmera sig och känna efter själv vad man vill tro på istället för att lyssna på andra. Vi menar absolut inte att det är fel om man inte håller med om åsikterna som framförs i bibeln. Men innan man säger något om en tro bör man ta reda på vad religionen innebär och vilket budskap tron vill föra fram.

Vi bad Annika att berätta om hur det är att vara kristen i ett samhälle där det finns mycket fördomar och liknande. Hon berättade då att hon ofta märker av fördomarna som finns mot kristna, men hon känner sig fortfarande accepterad i det svenska samhället. Sedan berättade hon för oss att det även är många människor som tar kontakt med henne och som har mycket frågor kring hennes religion. Vi uppfattar att Annika är van att svara på frågor och hantera olika människors uppfattningar om kristna. Annika är bra på att få andra människor att förstå hur hon tänker som kristen och speciellt varför hon har valt att leva som kristen.

Vi upplever att Annika är mycket trygg med sitt val att vara kristen och det påverkar även oss eftersom vi påverkas positivt av det hon säger. Men vi tror samtidigt att det inte hade varit så lätt för oss om vi hade varit i Annikas sits och behövt ta emot folks fördomar och förakt mot kristendomen. Det är lätt att man tar det personligt vilket som förmodligen skulle påverka oss som personer mycket negativt. Utifrån det så tycker vi att man kan dra slutsatsen att man ska gå sin egen väg och följa sin övertygelse utan att bry sig om andras fördomar och deras åsikter. Vi tycker också att alldeles för många i dagens samhälle har förutsatta meningar kring hur det är att leva som en troende kristen och därför inte försökt att välkomna gud i sina liv utan istället ser ner på religionen. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att man aldrig ska ha för höga fördomar innan man ser hur det verkligen är.

Innan intervjun så diskuterade vi mycket i gruppen om hur vi tror att kristna tänker kring etik och moral på grund av religionen, så vi frågade Annika om det. För henne är till exempel de tio budorden och Den gyllene regeln mycket viktiga, det är helt enkelt självklart att leva efter dessa som kristen. Detta är något som också vi kan hålla med om även om vi kanske inte är speciellt kristna. Många regler, bland annat de tio budorden, känns som en självklarhet för oss eftersom det är regler som ingått i vår uppfostran. Det är även regler som har en viktig del i vårt samhälle. Då syftar vi på regler som att man inte får stjäla, ljuga eller döda vilka de flesta människor, oavsett religion, anser är självklart.

Ännu en fråga som togs upp när vi diskuterade i gruppen var om det är okej för kristna att utöva ett arbete där man eventuellt kan behöva ta till våld och i akuta situationer kanske till och med döda. Yrken som det kan förekomma i är till exempel polis och militär. Annika svarade att hon tycker att man ska jobba med det som känns rätt för en själv och sin egen tro. Om man arbetar med ett jobb som går emot det man själv tror på, är det troligtvis inget bra jobb och då är det nog inte meningen att man ska arbeta med det. Vi tycker att svaret som vi fick på den här frågan är genomtänkt och ganska självklar. Alla människor oavsett religion ska ha rätt att arbeta med vad de vill, men om den religiösa övertygelsen gör att man inte kan utföra ett visst arbete blir man nog inte så duktig på det. Vi tycker ändå att alla människor har en fri vilja och religionen ska inte bestämma vad man ska syssla med i livet.

Om man är djupt troende kristen så lyder man de sju dödssynderna. En av de sju dödssynderna förbjuder "frosseri". Den här regeln låter mycket annorlunda för oss. Det är ofta man äter mer än vad man behöver (frossar). Annika talar om för oss att just regeln om frosseri inte är något som hon tänker så mycket på. Det finns alltså regler som hon bryr sig mer om. Däremot tänker hon ofta på vad hon köper och hur olika livsmedel är producerade. Hon säger att de det är vårt uppdrag från Gud att ta hand om jorden. Självklart tycker vi att man ska man tänka på vad man köper och vara så medveten om miljön som möjligt. För oss är det naturligt att tänka på miljön i alla val man gör i vardagen. Skillnaden är att vi inte gör det som ett uppdrag från gud utan mer för att vi tänker på framtiden och vilken värld vi och våra senare generationer ska leva i.

Vi tycker att frosseri är något mänskligt och att man ibland måste få känna att man har tillåtelse till det, men samtidigt kan vi hålla med om att det är onödigt att frossa för ofta och för mycket. Men verkligen inte på den nivån att vi känner att det är en dödssynd. I dagens samhälle är det inte alls konstigt att frossa och vi vet att många frossar mycket och ofta. Vi tror att det beror på att tillgången på mat och andra livsmedel i västvärlden är så pass obegränsad. När Jesus levde fanns det inte lika mycket mat och andra tillgångar som det finns nu. Man kunde helt enkelt inte frossa. Vi tror att de människor som ändå gjorde det ansågs som egoistiska eftersom det inte fanns lika mycket mat. Medan i dagens samhälle är det inte speciellt ont om mat och det påverkar därför inte någon annan än personen själv ifall de väljer att frossa.

Den gyllene regeln lyder "Behandla andra som du själv vill bli behandlad". Innan intervjun så funderade vi på och diskuterade kring frågan hur man som kristen då reagerar om någon är riktigt taskig mot en och kanske till och med hotar med döden. Hur skulle man som kristen reagera då? Hu är det tillåtet att reagera? Skulle man fortfarande tänka att vänlighet skapar vänlighet? Går det att vara jätte trevlig när man blir bemött med hot eller våld? Hur länge kan man vara trevlig innan man måste försvara sig eller ge igen? Annika menar att regeln har en viktig poäng, vilket vi håller med om. Men Annika sa också att om man är i en akut situation där det är en fara för en själv eller någon annan så är det nödvändigt att använda självförsvar. Vi tycker absolut att de gyllene har ett mycket bra budskap. Det är viktigt att inse att på det sätt man behandlar andra har betydelse för hur andra människor väljer att behandla dig. Genom den gyllene regeln har alla människor ett ansvar för hur samhället formas. Vi menar att ifall om alla människor följde den gyllene regeln så skulle det inte finnas våld i världen. 

Den största och svåraste frågan att svara på som kristen är varför det finns ett sådant lidande i världen om gud vill alla väl. Vi har funderat mycket på den här frågan och vi känner inte att vi kommit fram till ett bra svar. Allt känns väldigt ologiskt ifall gud vill straffa människor som inte gjort något ont när Gud sägs göra tvärtom. Annika säger att det är en väldigt diskuterad fråga som också är svår att svara på. Då alla har olika åsikter och tänker annorlunda kring denna frågan. En möjlig förklaring är att det är den fria viljan som människan har fått av Gud. Att människan har eget ansvar att skapa en gemenskap här på jorden. Hur världen ser ut idag är något som människorna väljer själva och inget som Gud kan lastas för. Samtidigt tycker vi att det känns fel och ologiskt med allt lidande i världen när det står i bibeln att Gud är så stor och mäktig samt vill alla gott. Den bild som vi fått av gud, Jesus och den heliga anden inom kristendomen är att han kan ändra på en hel del i världen men varför kan han då inte ändra på svälten, krigen och människors lidande? 

Likes

Comments