Vi är nu klara med vårt buddhism arbete och har lagt upp det på samma kanal som förut https://youtu.be/LAa98fEz_9I det är ett bildspel.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Vi har nu fått besked om intervjun och lyckades flytta intervjun till onsdag eftermiddag istället för söndag. I väntan på onsdag så har vi nu börjat med våra individuella arbeten. Vi är väl medvetna om att vi är sent ute men den buddhisten vi ska Skypea med har varit väldigt velig med tider och vi har därför ej kunnat bestämma oss ifall vi ska snacka med en annan person eller fortsätta på samma.

Likes

Comments

Denna lektionen så har vi har fått en tid och dag på intervjun vi ska ha med en buddhist, men det var kl.18:00 på en söndag så vi mailade dem igen och undrade om det gick att byta dag och tid helst. Vi väntar i förväntan och hopp.

Likes

Comments

Den här lektionen så har vi ringt Stockholms buddhist center för att möjligt vis få en Skype intervju med en buddhist, och dem sa att det gick och ordna så vi skickade iväg ett mail angående Skype intervjun. Samt väntar på svar 

Likes

Comments

Denna lektionen kunde vi inte göra så mycket på grund av att halva våran grupp var borta, så det vi gjorde var att läsa dem andra bloggarna i klassen och så har vi försökt ta kontakt med en buddhist

Likes

Comments

https://www.youtube.com/channel/UCokGhJLRjyEQaht_eHifl-g

Länken till youtube kanalen där vi ska lägga upp våran video om kristendom

Likes

Comments

​idag har vi utformat ett tiotal frågor för både buddhism och kristendom. Vi har också bokat ett möte med med en buddhist på torsdag den 16/3 klockan 13.00. Samt att vi har bokat tid med Kristin på släps kyrka för en intervju. Idag har arbetet gått lite segt eftersom att vi under tidigare lektioner inte lyckats få tag på någon som vi kan intervjua inom tidsramen för inlämningen.

Likes

Comments

Eftersom att killen vi egentligen skulle träffa hade brutit näsan, så fick vi vänta 1 timme på att snacka med en annan man som heter Ahmed. Men det var värt väntan för att av Ahmed fick vi väldigt bra och utförliga svar.


Ahmed berättade att han var sunnimuslim, men han sade också att moskén var öppen för alla, shia som sunni men också för allmänheten. Vi frågade sedan vad han ansåg var för skillnad mellan en shia muslim och en sunni muslim. Ahmed sa att religionsmässigt är de båda inriktningarna väldigt lika, nästan identiska. Båda ber till Mecka, betalar allmosan till fattiga. Han säger att den största skillnaden är politiskt, alltså vem som skulle ta över efter profeten Muhammed. Sunnimuslimer anser att Aboubakar ska ta över medan shiamuslimer tycker att det ska vara Ali. Så den enda skillnaden var alltså deras politiska ställningstaganden


Vi började med att fråga varför Ahmed var troende. Ahmed kom till Sverige för 30 år sedan och var inte speciellt troende. När Ahmed väl kom till Sverige så började han fundera lite mer om livets mening, han tyckte att livet var så enformigt, han gick, upp tog en kopp kaffe, gick till jobbet där han jobbade 8 timmar, kom hem tittade på tv och gick o la sig. Sedan blir man begravd i en kista 2 meter under jorden. Ahmed ansåg alltså att det livet han levde här i Sverige var alldeles för enformigt medan Ahmed sökte en högre mening med livet och då var det islam som hade svaret för honom. Man behövde det själsliga för att bli en komplett människa. Ahmed säger också att man söker sig till islam då man vill ha existensiella svar, alltså de svar som vetenskap inte kan svara på. Positiva saker med att vara troende var att man har en mening med livet, i detta fallet att komma upp i paradiset. Men Koranen säger också att när man är på jorden så ska man vara produktiv, man ska hjälpa samhället och inte vara en stor börda för andra. Ahmed anser också att de som inte har tro lever ett trist liv, efter som att de bara tror på det världsliga.


Vi frågade sedan hur det var att vara muslim i det svenska samhället. Ahmed tyckte att det var helt perfekt, eftersom att religionsfrihet finns i den svenska grundlagen, man hade möjlighet att följa alla grundregler, som till exempel, fasta, be 5 gånger om dagen, åka till mecka en gång i livet, betala allmosan till fattiga.Han tyckte inte heller att hans religon påverkades av det svenska samhället. Men han tyckte att den sociala delen av att vara muslim i Sverige var svårare eftersom att i hans land hade de böneutrop, man kunde träffa sin familj när man till till skillnad från i Sverige där han sa att man nästan behövde boka tid. Alltså ansåg han att det svenska samhället inte är lika spontant inställt. Han tyckte inte det fanns några svårigheter över huvudtaget med att utföra sin religon, han sa att man kan be i skolan, på jobbet, hemma i stort sett var som helst.


Vi frågade sedan vilka han tyckte var de främsta missuppfattningarna om Islam. Ahmed berättade att han tyckte att det handlade om att kvinnan måste lyda mannen. Ahmed säger att det inte finns något sånt. Kvinnan får behålla sitt efternamn när hon gifter sig. Han säger att de folk som inte låter kvinnor göra som dem vill är terrorgrupper och Jihad, samt IS, alltså saker som inte har med själva islam att göra. Han säger att det finns extremister i alla religoner och att många skyller på religon samt använder den för att få anhängare. Enligt islam så ska man ej dräpa. Som en följdfråga frågade vi hur det kommer sig att så många bildar en felaktig uppfattning om hur kvinnan blir behandlad. Han svarade med att säga att man får skilja på tradition och religion, han säger sedan att Jesus inte skrev att ni ska äta ärtsoppa och pannkakor, det är tradition fortsatte han. Så Ahmed menar alltså att det är kultur inom religionen att kvinnan ska lyda mannen? Men Ahmed säger också att Profeten Muhammed var anställd hos en kvinna, så enligt religion kan kvinnor leda, skaffa jobb, vara självständiga. Men inte enligt traditionerna i deras inhemska länder.


Ahmed sa att han ej blev påverkad av sin religion när han skulle ta beslut eftersom tvång inte förekommer i Koranen, allting måste komma från hjärtat. Tvång ska inte heller förekomma i religionsrelaterade frågor, alltså hur man utför sin religon. Man väljer själv hur mycket/ lite troende man är. Var och en ansvarar för sina gärningar och man kan ej skylla på religonen.I gruppen tycker vi att Ahmed har en väldigt modern syn på Koranen och islam. Det tycker vi är bra för att utvecklingen går framåt i samhället och man kan inte leva helt strikt efter regler som är flera tusen år gamla. Om alla muslimer skulle kunna se skillnad på tradition och religion som Ahmed gör så skulle inte så många missförstånd om islam uppstå. För när folk kommer till Sverige från andra länder så tar dem med sig sina traditioner till ett samhälle där det inte funkar till 100%. Även fast deras traditioner ofta uppkommer ur religionen så är inte det hållbart i det svenska samhället. Även om Ahmed är en uppdaterad muslim vill han få hela religionen att se oskyldig ut även om detta inte är fallet. Islam är inte värre än andra religioner men alla religioner har sina brister och Ahmed som modern muslim tänker som att Koranen alltid har skrivits enligt hans tolkning.


Vi kan förstå varför Ahmed är troende. För vi kan hålla med om att livet kan bli enformigt om man inte har någonting som ger en glädje och en livslust. Man kan jämföra Ahmeds liv innan han blev troende med att sitta på en buss utan att veta vilken hans slutdestination är, vilket gör bussresan helt meningslös. Varför ska man åka buss om man inte vet vart man ska? När Ahmed blev troende så var det som att han fick en mening med bussresan, han visste vart han ville att bussen skulle föra honom och plötsligt blev resan dit mer intressant och meningsfull då han förstod att detta är viktigt för honom då resan för honom till hans slutliga mål, Paradiset.Likes

Comments

Igår så var vi i en moské och intervjuade en muslimsk man. Vi ställde 13 frågor till honom och vi fick välutvecklade svar tillbaka. Det var väldigt intressant att få se hur en troende muslim tänker (varför de är troende etc.). Det ar även intressant att få en blick om hur det är att vara muslim i Sverige och verkligen se att man kan ha ett ganska normalt levnadssätt även om man är muslim. 

Likes

Comments

Projektets start


28/2 Vi mailade en moské på Hisingen om att få intervjua en person som är muslim. Vi väntar just nu på svar från moskén. Vi har också skrivit 15 frågor som vi ska ställa till muslimen.

2/3 Eftersom att de inte svarade på vårat mail så bestämda vi för att ringa dit. När vi ringde så svarade en tjej som var väldigt entusiastisk till detta. Hon gav oss sitt telefonnummer och vi bokade en tid för studiebesök måndag 6/3. Vi mailade henne våra frågor så att hon bättre kunde förbereda sina svar. Vi gick också runt i skolan och kollade så att det var okej med lärarna vars lektioner vi missar. Vi har kontaktat våra föräldrar för att får reda på ifall vi får lov att åka in eller ej.

Likes

Comments