Szambo betonowe musi być ujęte w planie budowy budynku. Może go nie być tylko, jeśli jest możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli więc lokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia na budowę, nie ma potrzeby załatwiać żadnych formalności związanych z wybudowaniem szamba . Podczas gdy zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny. Na 30 dni przed zaczęciem budowy należy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Jeżeli nie będzie niezgody, można przystąpić do budowy.

Trochę bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomową oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić plan oczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni do urzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Natomiast na 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni zobowiązani jesteśmy powiadomić swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczania ścieków. Niepodważalną atutem przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymaga ona ciągłej kontroli. Nie musimy się także kłopotać o częste diagnozowanie poziomu wypełnienia i konieczności wybierania nieczystości. Dobrze byłby jednak wiedzieć, że należy profilaktycznie wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku.

Wielkość osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników w miejscu zamieszkania. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały w nim ok. 10-14 dni. Powszechne wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok. 1000l wody na dzień.

Mimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamy możliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwór posiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości na jakiej umiejscowiony jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalną klapą. Jednak mimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady. Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowej musimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Gabaryty te nie dotyczą natomiast oczyszczalni z osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Jednakowo obszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób. Wiąże się to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od budynków znajdujących się na naszej działce, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), a także z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętym systemie korzeniowym).

Najczęściej miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte są trawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianie terenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jest bardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Gospodarzmający hodowlę zwierząt musi zakupić dobry zasobnik na gnojownicę orazgnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock, zależeć musiprzede wszystkim od hodowanego gatunku zwierząt, jakości chowu, intensywnościprodukcji, obsady trzody, uwarunkowań lokalizacyjnych i możliwości rozwojugospodarstwa. Należycie przetrzymywane ekskrementy zwierzęce są wykorzystywanejako ekologiczne nawozy. Nieodpowiednio dopasowany zasobnik do ilości chowuzwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia gleby fekaliami,dlatego bardzo ważne jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkośćzbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozugnojownicy na pola.

Nabycie takiego zbiornika równa się z nakłademfinansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a porządnie. Należałobyrównież pamiętać, że rozmiar i jakość zbiorników na płynne ekskrementy nafarmach zwierząt gospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co domontażu. Muszą zostać pozostawione odległości od studni, linii brzegów, ciekówi zbiorników, od okien i drzwi budynków zamieszkałych przez ludzi na gruntachsąsiadujących, od magazynów środków spożywczych, a także budynków przetwórstwarolno-spożywczego od granicy działki sąsiedniej, od budynków magazynowychogólnych, od różnego rodzaju silosów z żywnością. Parametry odległości, sąróżne w zależności od tego czy zbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczyrównież to płyt obornikowych. Każdy z nich musi cechować się wysokąszczelnością jak również powinien być obojętny na szkodliwe warunki.

Dostępne są szamba betonowe zamknięte, otwarte,podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Na ogół wymieniane plusy i minusytego modelu zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzebaponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika,bark możliwości zmiany położenia zbiornika, przykrycie większych zbiornikówpodwyższa koszty nabycia. Do o zalet zaliczono między innymi możliwośćstosowania grawitacyjnego spływu fekaliów, jak również możliwość wykorzystaniapowierzchni nad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych nagnojownicę jako główne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowaniaz dala od budynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przyniektórych typach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innymmiejscu. Przy zbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymienionomontaż zbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Likes

Comments

Organizacja wywozu zawartości szamba.

Pojemniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, to czasem jedyny sposób pozbywania się fekaliów z domostwa. Szczególnie na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej nieruchomości przydomowej oczyszczalni. Mocnym punktem wykorzystywanych obecnie szamb betonowych jest to, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc pożytek przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków wycieknie do gruntu. Częstotliwość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, zależna jest oczywiście od ilości wody zużywanej na co dzień przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ zabranych ścieków.

ODBIÓR ŚCIEKÓW I JEGO ORGANIZACJA

Warto doglądać poziom napełnienia zbiornika, by mieć pojęcie na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Najzwyczajniejszy, ale i najmniej przystępny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie co jakiś czas do zbiornika. Okazuje się, że wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Ten pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik fekalia i wymaga okresowej obserwacji. Bardziej praktyczny jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Jeśli wiemy już, kiedy mniej więcej szambo będzie zapełnione, możemy zamawiać szambiarkę. Najlepiej jest mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu. Można wprawdzie umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

CO Z WJAZDEM NA DZIAŁKĘ?

Mamy jeszcze problem wjazdu szambiarki na nasz teren, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Wówczas wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego zasobnika z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na nasz teren, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Likes

Comments

Jeślikogoś nie stać na inwestycję w oczyszczalnię, rozwiązaniem jest nabycie szamba?

Tak. Szczelny pojemnik na ścieki taki jak szamba betonowe Konin jest również jedynym rozwiązaniem dla użytkowników niewielkich działekpołożonych w obszarach gdzie jeszcze nie ma kanalizacji. Decyzję o jego montażunajlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, podczas gdy zostanieprzewidziany w planie zagospodarowania posesji, to po uzyskaniu pozwolenia nabudowę dodatkowe formalności nie będą potrzebne. Natomiast jeśli pojawi siępotrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymagane jest -podobnie jak w wypadku oczyszczalni - zgłoszenie do starostwa. To nowa,korzystna zmiana, bowiem do czerwca 2015 roku trzeba było występować o nowepozwolenie na budowę.

- Jakie ograniczenia co do lokalizacji obowiązują dlaszamba betonowego?

- Owszem. Mimo, że ma być szczelny, to i tak odległośćod studni musi mieć co najmniej 15 m. Warto wiedzieć, że nie może znajdować siębliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń gospodarstw domowych, aminimalna odległość od granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku wartodogadać się z sąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżelizainteresowani uzgodnią usytuowanie obu zasobników bezpośrednio przy granicy.

- Jak duży zbiornik będzie potrzebny?

- Praktycznie - czym większy, tym lepszy, bo rzadziejsię go opróżnia. Dodatkowo, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimytylko odrobinę więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, byzbiornik był co najmniej tak pojemny, jak największe pracujące w okolicybeczki. Pewne będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornikao pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej surowym przepisom.

- Czy to prawda, że aktualnie nabywa się główniezbiorniki z prefabrykatów?

- Owszem, przy czym na ich producentach ciążyobowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbiorubudowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba,choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowędomu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

Likes

Comments


Szamba betonowe Jarocin - połączenie zbiornika z pokrywą.

Co najważniejsze dopytaj producenta w jaki sposób łączyszamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że wytwórcy łączą te dwa elementyprzy użyciu zwykłej budowlanej pianki montażowej. Dobrze będzie wystrzegać siętakich rozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo dogodne i przy okazji jest totańsze rozwiązanie. Ale zawsze takie łączenie po prostu prowadzi dorozszczelnień, co skutkuje wydostaniem się nieczystości ze zasobnika, lub cogorsza mogą napływać do szamba wody gruntowe i będzie się nam napełniało bardzoszybko. A to prowadzi do częstego opróżniania i generuje niepotrzebne koszty.Profesjonalne firmy do montażu używają kleju, który jest mrozoodporny i conajważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy nabywaniu szamb betonowych należy również zwrócić uwagęna gwarancję jaką można otrzymać od producenta. Musimy mieć świadomość, żeczęstą praktyka jest udzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawiecertyfikatu. Bieżmy pod uwagę, że w takim przypadku producent może nie uznaćswojej winy w zaistniałej usterce. Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie mazapisanych warunków gwarancji i wymienionych wad jakie mogą zaistnieć a któreobejmuje gwarancja. Dostarczona nam gwarancja na szambo betonowe, musi byćwydana w formie pisemnej i zawierać wszystkie określone warunki oraz okres jakiobowiązuje.

Grubość ścian szamba betonowego

Należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubośćścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają conajmniej 10 cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie,produkują zbiorniki o grubości ścian 8 cm. Decydując się na taki zbiornik niemasz pewności co do szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Mało profesjonalni producenci szamb betonowych, zoszczędności mogą stosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawszezapytać o posiadanie certyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie nabywajzbiornika, do którego produkcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jegojakość pozostawia wiele do życzenia. Najlepsi wytwórcy szamb betonowych stosująnie tylko najlepszą klasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniająceszczelność surowca.

Likes

Comments

Fakty o szambie

Wysoka jakość

Szamba betonowe są w tym momencie towarem istotnie wysokiejjakości. Powodowane jest to tym, że wytwórnie szamb betonowych ciągleuefektywniają cały proces produkcyjny. Jest to kluczowe w celu otrzymaniawyrobu niezwykle wysokiego gatunku oraz satysfakcji odbiorcy. Użytkownik jestusatysfakcjonowany wtedy, gdy otrzyma hermetyczny zbiornik oraz taki, któryjest przystępny w eksploatowaniu.

Odporność

Mocną stroną szamba betonowego jest akurat wytrzymałość.Szamba betonowe są odporne na warunki pogodowe panujące w naszym kraju. Żadneczynniki pogodowe nie wpływają negatywnie na szambo jego trwałość mimo dekadjest jednomiarowa i identyczna. Szamba betonowe są odporne na ogromneobciążenie. Nie kruszą się pod ciężarem wozu do wywozu szamba. Szambo betonowe,jako wyłączny zbiornik o tym zadaniu może być umiejscowiony pod dojazdem dlaaut.

Ciężar

Beton jest wydatnie masywnym surowcem budowlanym. Bokiszamba mają szerokość około 15 cm. Rozmiar szamba jest uzależniony od jegorozmiaru oraz budowy. Z reguły ma kilka ton. Akurat, dlatego do transportu imontażu użyteczny jest solidny sprzęt budowlany. Przystoi wykorzystać z ofertyproducentów szamb betonowych obejmujących transportu oraz montażu. Ponieważwtedy można mieć gwarancje dokładnego osadzenia szamba w miejscu dla niegoprzeznaczonym oraz tego, że zbiornik będzie rzetelnie poddany testom.

Materiał

Żelbeton stosowany do produkcji szam betonowych konieczniemusi być wysokiego rodzaju. Przeważnie stosowany do tego jest żelbeton próbyB-25. Szamba betonowe nie są produkowane jedynie z betonu. Do betonu wytwórnieszamb betonowych dokładają specyficzna chemię budowlaną. Wywołuje to połączeniew jedną całość porów betonu. Później do zapewnienia szczelności szambastosowana jest kompozycja kauczukowo-asfaltowa. Takim materiałem staranniepokrywane jest szambo dwa razy. Wywołuje to stwierdzenie doskonałej%szczelności zbiornika.

Przemysł

W województwie mazowieckim można wyszukać niemożliwie wielefirm zajmujących się wyrobem szamb betonowych. Bez cienia wątpliwości wybitnieciężko wyłonić profesjonalnego dystrybutora szamba. Należy skontrolować, któryproducent jest blisko naszego domu. Umożliwia to wynegocjowania śmiesznieniskiej ceny za usługę transportu i montażu.

Cena

Szamba betonowe są najtańszym dostępnym rynku zbiornikiem dogromadzenia ścieków. Otóż, że jest tak duża konkurencja rynku tym wyrobem,klienci mogą cieszyć się zabawnie niskimi cenami oferowane przez producentów.

Likes

Comments

Szamba betonowe wykorzystanie

Na terenie kraju znajduje się kilkadziesiąt przedsiębiorstwtrudniących się produkowaniem szambbetonowych. Dzięki unowocześnieniu i udoskonaleniu cyklu wytwarzania,wytwarzane zbiorniki są miłe dla środowiska, najwyższej próby i rzetelne .Toteż ze względu na te parametry szamba betonowe posiadają wszechstronnewykorzystanie zarówno w codziennym stosowaniu jak i bardziej specjalistycznym.

Szamba betonowe jako zbiornik na nieczystości

Szamba betonowe zostały wymyślone właśnie dla ludziszukających zbiornika do zbierania cieszy z mieszkania. Dokładnie dlategodzięki temu zastosowaniu szamba zostały tak uniwersalne i powszechniestosowane. Cena i również solidność tych zbiorników zachęca każdego dozdecydowania się właśnie na ten rodzaj zbiornika. Warto wspomnieć, że corazszersze grono fabryk może wykonać takie szamba, które można przeistoczyć wprzydomową oczyszczalnię ścieków. Jest to ważna cecha szamba, że przyzachowaniu jego minimalnej ceny oraz profesjonalnego wykonania można cieszyćsię dodatkowo funkcją oczyszczania wody jak w momencie o wiele droższychekologicznych oczyszczalni.

Szamba betonowe jako silos

W centralnej Polsce spotyka się szamba w bardzo szerokimzastosowaniu jako zbiornik do składania. Przy kolosalnych fabrykach trudniącychsię w produkcji są służą jako zbiorniki do składania tłuszczy ciekłych lubinnych cieczy. Ostatnio ogromnie dużo rolników wykorzystuje szamba jako magazyn do kiszenia kapusty białej iczerwonej.

W często spotykanym zastosowaniu szamba betonowe są równieżsłużą jako zbiorniki do składania deszczówki. Duży odsetek osób odprowadzadeszcz z rynien bezspornie do szamba betonowego. Taką wodą podlewa się ogrodyczy też pola rolne. Na pewno takie zastosowanie szamba na bieżąco się zwraca.Dodatkowo ta metoda jest przyjazna środowisku.

Studnia z szamba betonowego

Studnie na parcelach gminnych są coraz to popularniejsze.Kluczowa informacja, że notorycznie dochodzi do awarii kanalizacyjnych na danymterenie. Zawrotny wzrost mieszkańców gminy którzy są użytkownikami sieci niestetypowoduje spadek skuteczności pomp w jakie są wyposażone gminne wodociągi.Należy wspomnieć, że w lecie coraz częściej nakładane są wysokie ograniczeniadotyczące wykorzystanie wody. Często w letnie dni gminy nie akceptująpodlewania trawy i pól rolnych. Szkoda, że skutkuje to dewastacja kwiatów itrawników w przydomowych ogrodach oraz plonów rolnych. Z tych powodów corazszersze grono ludzi decyduje się na zbudowanie na swojej parceli na wstępiepłytkiej studni. Robione jest to prawdopodobnie w celu sprawdzenia ile wodymożna pobrać na tym rejonie. Kopanie studni głębinowej jest makabryczniekosztowne. Dlatego na wstępie lepiej minimalnym kosztem upewnić się że studniana tym gruncie będzie bardzo dobrze działała. Szamba betonowe można choćby wykorzystaćjako studnie. Wystarczy wstawić parę zbiorników betonowych nie posiadającychdna jeden na drugim i wolno cieszyć się studnią. Eksperci zajmujący sięmontażem szamb betonowych do konstrukcji tego typu rzeczy wykorzystują bardzorzetelny klej mrozo- i wodoodporny. Właśnie dzięki temu zbiorniki zachowująswoje właściwości przez jak najdłuższy okres czasu.

Likes

Comments

Szamba betonowe - w jaki sposób kupić?
Jeśli mamy w planie nabycie szamba betonowego, koniecznie należy na wstępie ocenić jakie powinny być jego wymiary. Przez wymiary mamy na myśli głównie pojemność, która ma być dostosowana do wielkości nieruchomości, którą ma obsługiwać. Budynki jednorodzinne mają zapotrzebowanie na inne szamba betonowe niż większe budynki jakimi są np. siedziby firm. Bierzmy w szczególności pod uwagę ilość mieszkańców i użytkowników sieci kanalizacyjnej. Gdy mamy już wybrany rozmiar naszego szamba, przeglądamy jego specyfikacji, na podstawie, której dokonamy oceny czy wybrane przez nas szamba betonowe posiadają odpowiednie certyfikaty. Bardzo istotny jest certyfikat PZH, aprobata ITB oraz certyfikat ISO90001. Gdy upewnimy się, że odnaleziona przez nas oferta na szamba betonowe wypełnia wspomniane warunki, możemy być pewni, że zbiorniki te są najwyższej jakości i wykonane są zgodne z obowiązującymi przepisami. Absolutnie każde szambo betonowe musi mieć zrobiony otwór na rurę ściekową. Jest on położony w środku węższej ściany, pod pokrywą. Natomiast na zasobnik montuje się nadstawkę, a na samą górę właz betonowy. Tak mniej więcej gotowe do montażu szambo betonowe. Dobry producent szamb betonowych, nie tylko dostarcza nam zasobnik, ale nadto montuje go we wskazanym przez nas miejscu. W zależności od umiejscowienia naszego zbiornika możemy zaopatrzyć się w celowo wzmocnioną płytę najazdową, która bardzo dobrze sprawdza się na różnych podjazdach.

Czujnik napełniania dla bezpieczeństwa.

Najlepiej dokupić sobie czujnik alarmowy poziomu szamba, nazwany czujnikiem napełnienia. Montaż owego sygnalizatora odbywa się przez zastosowanie przewodu dwużyłowego, który wyprowadza się z domu i prowadzi do zbiornika. Następnie przewody łączy się z sondą i odbiornikiem. Do czujników mamy zasilacz, który podłącza się w domu w dowolnym, dogodnym miejscu. Podczas zapełnienia się zbiornika, czujnik otrzyma sygnał i zacznie wysyłać alarmy dźwiękowe i świetlne. Dźwięk można wyciszyć, natomiast sygnalizator będzie działał do chwili, aż ciecz wróci na poziom niższy od alarmowego, w szambie. Poziom alarmowy ustala się podczas instalacji sondy w zbiorniku, zawieszając go na dobrą wysokość.

Likes

Comments

Szambo czy własna oczyszczalnia?

Nie każdy nowy dom można podłączyć do kanalizacji. Co wtedyzrobić ze ściekami? Wszystko zależy od wielkości działki, warunków gruntowych iwodnych na niej oraz naszych możliwości finansowych.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki wciąż jeszczenajczęściej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Jeśli -tak jak być powinno - jest szczelny, całość ścieków trzeba z niego wywozić donajbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Uwaga! Niedopuszczalne jest budowanie i eksploatowaniezbiorników nieszczelnych, z których ścieki wypływają do gruntu. Każdy, kto torobi, przyczynia się do skażenia gleby i wód gruntowych, a więc stwarza w tensposób zagrożenie dla siebie i swoich sąsiadów, w tym przede wszystkim dlamałych dzieci i niemowląt.

Alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalniaścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczanado tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowychbez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię można budować jednak tylkow następujących warunkach:

- gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, by wchłonąłoczyszczone ścieki lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lubcieku wodnego;

- woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;

- można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody,granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.

Użytkownicy przydomowej oczyszczalni muszą przestrzegaćzasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalne środki czyszczącenieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej flory bakteryjnej.

Kiedy szambo...

Bezodpływowy zbiornik na ścieki zwany szambem można budowaćna działce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane są minimalneodległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki.

Szamba betonowe są czasem jedynym możliwym rozwiązaniem, naprzykład gdy:

- poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że oczyszczonychścieków nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowe rozwiązaniasą zbyt kosztowne;

- ścieków jest zbyt mało, by budowa oczyszczalni sięopłacała;

- działka jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnięrozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innegoodbiornika.

Wielkość zbiornika, a dokładniej jego pojemność użytkowa V,czyli część, w której można gromadzić ścieki, powinna być taka, aby szamboopróżniać co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa dziennie 150 l wody,zbiornik dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność:

V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3)

Jeśli w sprzedaży nie ma zbiornika o takiej pojemności,należy kupić taki, którego pojemność będzie zbliżona, ale większa (zwykle 10m3).

Zbiorniki mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów, betonowei żelbetowe. Zawsze warto kupować takie, które mają Aprobatę TechnicznąInstytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) albo atest PZH lub inny dokumentpotwierdzający jakość i szczelność produktu. Lepiej też nie wykonywaćzbiorników betonowych samodzielnie, chyba że mieszanka betonowa (klasy B20)będzie zawierała uszczelniacze, zostanie zagęszczona odpowiednim sprzętem oraz,że zbiornik zostanie po wykonaniu solidnie uszczelniony z obu stron.

Likes

Comments

Budowanie domu

Budowanie własnych domów staje się w Polsce corazpopularniejsze. Bezdyskusyjne jest to, że 90% z tych ludzi przenigdy nie miałado czynienia z branżą budowlaną. Budowanie domu jest mocno powiązane z etapami,na każdym trzeba podjąć konkretne decyzje , możliwości na ogół jest wiele. 80%osób będących na pewnym etapie inwestycji koniecznie musi podjąć decyzję jakpozbyć się ścieków z domu. Popularnymi używanymi rozwiązaniami są szambabetonowe i ekologiczne oczyszczalnie. Pod spodem opowiemy atuty i wady tychrozwiązań.

Branża

Bez cienia wątpliwości firmy produkujące zarówno szamba betonowe jak również ekologiczne oczyszczalnie dbają żeby ich zbiorniki byłybardzo wysokiej gatunku. Obecnie w Polsce jest bardzo wysoki współczynnikpodaży pomiędzy producentami. Każde przedsiębiorstwo troszczy się o to by jegoprodukty były użytkowane długi czas. Dlatego stosowane są bardzo wysokiej klasysurowce oraz doskonalony jest cały proces produkcji. Oczyszczalnie przydomowe iszamba betonowe są dostosowane do wymogów UE zbiornikami na fekalia. Tezbiorniki są bardzo dobre oraz nie zanieczyszczają przyrody.

Szamba betonowe

Beton jest głównym materiałem z jakiego składają się tezbiorniki. Beton klasy B-25 najlepiej sprawdza się w produkcji tych zbiorników.Szamba betonowe są bardzo ciężkie. Absolutnie dlatego dobrze osadzają się wterenie i nie poruszają się pod naporem ciśnienia wody gruntowej. Uzupełniającomożna je ulokować choćby pod podjazdem dla aut. Jesteśmy pewni szamba betonowenie stwarzają problemów przez lata tym osobom, które się na nie zdecydowały.Należy wiedzieć , że szambo można wykorzystać jako zbiornik na deszczówkę.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bez wątpienia przydomowe oczyszczalnie ścieków są drogie. WPolsce jest kilka typów tego rodzaju zbiornika np.: biologiczne, tunelowe,oczyszczalnie z wbudowaną studnią chłonną. Każda oczyszczalnia produkujeoczyszczoną wodę ze ściekówkomunalnych. Najczęściej może zostać wykorzystania do podlewania drzew.

Likes

Comments