rakeles

Rakele nouw.com/rakeles

Blog

Jag heter Rakele, är 14 år och bor i Stockholm/Moskva. Den här bloggen speglar mitt liv och jag delar även med mig av foto, vilket är mitt största intresse. Jag reser även ganska mycket. Tidigare i mitt liv har jag lidit av psykisk ohälsa, framför allt anorexia. Det är något jag också skriver om.

Jag försöker svara på alla kommentarer! <3

// My name is Rakele, I'm 14 years old and live in Stockholm/Moscow. This blog reflects my life and I also share my interest of photography. I'm traveling quite a lot as well. In my life I've suffered from mental illnesses, mostly anorexia. That is something I also write about.

I try to answer all of the comments! <3

Contact: rakeles.blog@gmail.com