INTAGNINGSVILLKOR 

För att kunna bli medlem i PSYCHOBILLY CRUISING GÖTEBORG krävs att man äger en jänkebil eller custom-mc i brukskick och att bilen är från 1979 eller tidigare. Fordonet måste fungera och får inte vara ett insparkat lik såvida inte det är under en rullande renovering och man ser framstegen tydligt. Däremot behöver den absolut inte vara i toppskick, original med matching numbers, etc., och trailerqueens är lika lite välkomna som pilsnerhäckar. 

Dessutom måste man hänga på under en säsong. Detta dels för att se så att vi trivs ihop samt dels för att kunna komma in i gänget. 

Nya medlemmar väljs in på nästföljande höstmöte. 

Personer som tillför klubben något av värde och som gärna ”hänger på” kan bli supporters för halva årsavgiften. De får då tillgång till vår medlemssida, medlems-cd, etc. Däremot har de ingen rösträtt och får naturligtvis inte bära vårt märke. 

MEDLEMSVILLKOR 

Medlemskapet är helt individuellt och gäller alltså inte övriga familjemedlemmar. Har familjen mer än ett accepterat fordon kan således den ”respektive” söka eget medlemskap. Samma intagningsvillkor gäller för dem, dvs. visat intresse, mm. Respektive med rätt intresse men utan rätt sorts fordon kan bli supporter. 

Sammanhållning är det viktigaste och därför vill vi enbart ha aktiva medlemmar som kan umgås och ha roligt ihop. Vill man inte göra något ihop med resten av medlemmarna har man inget i vår klubb att göra! Extrem passivitet belönas med varning och om bättring ej sker, oavsett anledning, blir man utesluten. 

Naturligtvis får man lov att sälja sitt fordon eller göra en helrenovering av densamme men inte för all framtid. Har man inte införskaffat nytt eller fått bilen rullandes inom ett år går man automatiskt ner till supporternivå. Då medlemsvillkoren återigen uppfylls blir man självklart inskriven som medlem om man så vill. 

Alla kan göra ett misstag och en gång är ingen gång men två gånger är två för mycket! Klubbens namn får ej solkas och därför gäller städat uppträdande även vid stort alkoholintag. Kan man inte styra det utan börjar mucka, moona under cruising, eller liknande, bör man tänka sig för innan man tankar nästa gång. Detta gäller enbart när man är iförd klubbens märke och därmed utåt representerar oss. Inom klubben kan vi tåla lite mer och internt gruff ska redas ut omgående. 

Medlemmarna ansvarar för sina gäster samt passagerare i SW-märkt bil. Om uppträdande typ ovanstående uppstår är det ansvarig medlem som riskerar att få en varning! 

En varning gäller under ett (1) år och kan endast ges vid brott mot stadgarna. Vid upprepning av brottet inom ett år efter utfärdad varning utesluts man omedelbart. 

Kommande års medlemsavgifts storlek beslutas på årsmötet. Medlemsavgiften skall betalas direkt till kassören, samma dag som årsmötet! 

UTTRÄDE/UTESLUTNING UR KLUBBEN 

Vid självvalt utträde ur klubben ska man meddela sekreteraren som därmed stryker namnet i medlemsförteckningen. Dessutom skall alla klubbartiklar återköpas av klubben till minst halva nypriset (om de är i återanvändningsbart skick annars ges ingen ersättning alls) samt eventuell fordonsdekal ska tas bort. Däremot får man inte medlemsavgiften tillbaka, ej heller delar av den. 

Vid uteslutning har man förverkat rätten att bära klubbens märke vilket innebär att alla klubbartiklar skall återlämnas utan krav på ersättning samt eventuell klubbdekal på fordonet ska tas bort. 


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments