​Vi har intervjuat Ole Svensson med frågor om miljön. 

Ole är NO-lärare på Grosvadsskolan i Finspång och har ett stort intresse för källsortering och andra stora miljöfrågor. 

- Vad har du för erfarenheter om miljön?

• Vi är ju vår miljö och förstör vi den så förstör vi också grunden för vår överlevnad. Miljön och jorden kan leva utan oss men vi kan inte leva utan dem och det ligger i vår hand att sköta den på ett bra sätt, säger Ole.

- Gör du något för att hjälpa miljön?

•Om jag gör! Bland annat så källsorterar jag hemma men hjälper även till med skolans sopsortering, berättar Ole.

-Har du funderat på att köpa en elbil?

•Ja det har jag tänkt på. Det ända som hindrar mig just nu från att köpa en elbil är att jag bor i en liten stad där det inte finns speciellt många elstationer att ladda vid vilket gör att det inte finns någon garanti på att man kommer dit man ska. Jag har tjatat på COOP att de borde sätta upp laddstationer för elbilar på sin parkering så att man skulle kunna ladda när man handlar men än så länge har inget hänt tyvärr, förklarar Ole.

-Hur mycket bil åker du​?

• Alldeles för mycket tyvärr. Jag åker ungefär 1/3 varv runt jorden på 1 år och då åker jag nästan bara runt i Östergötland, säger Ole Svensson.

- Tack så mycket för intervjun det var trevligt att höra dina åsikter!

• Det var så lite så.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Vi är en grupp på 4 personer som går i 8:an på Grosvadsskolan. Vi fick i uppgift att skapa en media och valde då att göra en blogg. Vi valde ämnet miljö då vi tycker det är viktigt att vi värnar om vår miljö annars kommer den inte finnas kvar.

Vi vill avsluta detta med att citera en lärare här på skolan, ”Miljön behöver inte oss men vi behöver miljön”.

Likes

Comments

EU har tilsammans enats om att begränsa så att medeltemperaturen bara kommer höjas med två grader. Det såkladde tvågradersmålet.
Om medeltemperaturen höjs med två grader så kan konsekvenserna bli alvarliga.
I Sverige är den största orsaken koldioxidutsläpp medans i andra länder är förbränningen av folisa bränslen som kol, olja och gas den största boven.
Den största delen av fosila bränslen används till el och värme och även för transporter.
Sverige måste släppa ut mindra koldioxid från sina bilar. För att nå vägen till målet bör vi börja använda elbilar istället. Det finns såklart inga bilar som är BRA för miljön men det finns de som är
bättre än andra.
Ingen kan säga att elbilar är BRA, men de är mycket bättre för miljön än ”vanliga bilar”
Och varför är dom bättre än vanliga??
Jo, de finns el överallt, de har 30% färre rörliga delar vilket medför att den inte behöver så mycket service. Serevicen är även mycket billigare och tar kortare tid. De drar lite, hela 10ggr så lite som en vanlig bil.
De är effektivare och håller längre, och även säkrare i trafiken. Tester har visat att bil med förbränningsmotor har fem ggr större risk att börja brinna än elbilar.
Och sist men inte minst behöver el inte transporteras på samma sätt som andra drivmedel.
Vilket gör att onödiga utsläpp försvinner.

Likes

Comments

I Sverige idag släpper vi ut ca 20 000 ton koldioxidekvivalenter under 1 år. Den största delen av utsläppen står förbränningen av fossila bränslen för vilket påverkar växthuseffekten negativt. Växthuseffekten medför att jordens medeltemperatur stiger vilket gör att polarisarna smälter vilket gör att flera länder och städer skulle begravas under vatten precis som Atlantis.

För att minska växthuseffekten måste fordon energieffektiva och de måste drivas med förnyelsebart bränsle. Vi bör även minska på bil och flygresor samt lastbilstransporter. De ämnen som främst påverkar effekten är svaveldioxid,kväveoxider och ammoniak. Även sjötrafiken påverkar växthuseffekten men främst vattnet. Konsekvenserna blir för höga halter av kväve och fosfor i marken och vattnet. Ämnena leder till algblommning vilket i sin tur leder till syrebrist och fiskdöd.

Så här kulle det kunna se ut redan om 83 år om vi inte hindrar växthuseffekten från att bli värre. Om medeltemparuteren endast skulle stiga med 4 grader skulle det se ut ungefär såhär:


Likes

Comments