Garn: Linen Soft, 3 nystan á 50g. Finns i 33 olika färger hos Favoritgarner.se

Jag har använt Hummingbird, ljusrosa.

Nål: 3,5mmFörkortningar

sm= smygmaska

lm= luftmaska

fm= fastmaska

st= stolpe

lmb= luftmaskbåge

st tills=stolpar tillsammansTips och förklaringar:

Under de första 12 varven hoppas alla luftmaskbågar över, med undantag varv 8 där det uttryckligen står att man ska virka OM dem, vilket bildar början på nya blad. Från och med varv 13 kommer det virkas om luftmaskbågarna på samtliga varv men undantag när det står ”hoppa över nästa luftmaskbåge.”

När man ska göra en smygmaska i en annan smygmaska kan det vara lättare att göra den om den första smygmaskan/om hela den maskan. Du väljer det som passar dig bäst.

När något står inom parantes ( ) ska det, bara det, upprepas det antal gånger som är angivet efter. Ex: (3st tills+2lm+3st tills)x3.Mönster:


Börja med en magisk ring, eller en extra luftmaska där första varvets alla stolpar virkas i den första luftmaskan.


1: 4lm, *1st, 2lm*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de fyra luftmaskorna i varvets början.

2: 1sm om lmb. 2lm, 2st om samma lmb. *2lm, 3st om nästa lmb* upprepa 5ggr. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

3: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i nästa, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

4: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 3 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 3 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

5: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 5 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 5 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

6: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 7 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 7 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

7: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 9 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 9 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

8: 1sm till andra maskan. 1st i de kommande 10 maskorna, 2lm. Hoppa över sista maskan, 3st om luftmaskbåden, 2lm. *Hoppa över första maskan, 1st i de kommande 11 maskorna. 2lm, 3st om luftmaskbågen, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

9: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 8 maskorna, 2lm, hoppa över sista maskan. 2st i nästa maska, 1st i den mittersta maskan, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 9 maskorna, hoppa över sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i nästa och 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

10: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 6 maskorna, 2lm, hoppa över sista maskan. 2st i nästa maska, 1st i de 3 mittersta maskorna, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 7 maskorna, hoppa över sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 3 mittersta maskorna, 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

11: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 4 maskorna, hoppa över den sista maskan. 2lm, 2st i nästa maska, 1st i de 5 mittersta maskan, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 5 maskorna, hoppa över den sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 5 mittersta maskorna, 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

12: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 2 maskorna, hoppa över den sista maskan. 2lm, 2st i nästa maska, 1st i de 7 mittersta maskorna, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 3 maskorna, hoppa över den sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 7 mittersta maskorna och 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

13: 1sm till den mittersta maskan, 4lm. 2st i första maskan, 1st i de mittersta 9 maskorna, 2st i den sista. 4lm. *1sm i den mittersta av de tre maskorna, 4lm. *2st i första maskan, 1st i de mittersta 9 maskorna, 2st i den sista. 4lm* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i varvets första smygmaska.

14: 2sm till mitten av luftmaskbågen. *3lm. Hoppa över första maskan. 1st i de kommande 11 maskorna. Hoppa över den sista maskan, 3lm. 1sm om första lmb, 4lm, 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Den sista smygmaskan görs i den andra smygmaskan av de två som varvet började med.

15: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 9 maskorna. 3lm, 1sm om första lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: (3st tills+2lm)x3. 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

16: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 7 maskorna. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. 3lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

17: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 5 maskorna. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. 4lm, 1sm om lmb, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

18: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 3 maskorna. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. (4lm, 1sm om lmb)x2, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

19: 4sm till den mittersta maskan efter lmb.. *2lm, hoppa över de två första lmb. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. (4lm, 1sm om lmb)x3, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över de två nästa lmb, 2lm, 1sm i den mittersta av de tre stolparna* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i fjärde av de fyra smygmaskor som varvet började med.

20: 4sm, till luftmaskbågen mellan de nästa två ihopvirkade stolpgrupperna. 2lm, 2st tills om samma lmb. *(4lm, 1sm om nästa lmb)x4. 4lm. 3st tills om nästa lmb. Hoppa över två lmb. 3st tills om nästa lmb, (mellan de två ihopvirkade stolpgrupperna på varvet innan.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Avsluta med 1sm i den första ihopvirkade stolpgrupperna i varvets början.

21: 4sm till mitten på nästa lmb. *4lm, 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 30 gånger. Sista smygmaskan görs i fjärde av de fyra smygmaskor som varvet började med.

22-37, eller till önskad längd: Upprepa varv 21. Varje varv består av 30lmb.
Kant upptill

1: 1sm till nästa lmb. 2lm, 2st om samma lmb. *3st i nästa lmb* Upprepa varvet runt. Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i varvets början.

2: 2lm, 1st i varje maska varvet ut. Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i varvets början.

Virka ett varv med kräftmaskor, fasta maskor virkat åt motsatt håll.


Axelband, 2 stycken

6lm, 1st i tredje luftmaskan från nålen. 3st.

Vänd med 2lm, hoppa över första maskan, 3st.

Fortsätt på samma sätt till önskad längd.


Dragsnodd

Virka en lång luftmaskkedja i önskad längd. Trä den mellan stoplgrupperna i kantens första varv.

Ta några fina pärlor eller gör tofsar och fäst i ändarna.
Blockning

Jag har blockat min med hjälp av en bakbunke i botten på väskan, för att få en rundare form, se den underbara bilden ovanför. Sedan sträckte jag upp långsidorna, ovanför skålen så de skulle dras ut. Med hjälp av några blommpinnar kunde jag både hålla ut kanterna och fästa en tråd, som jag knöt fast handtaget till ett köksskåp ovanför, så den hölls uppspänd medans den torkade över natten.Jag hoppas du ska tycka att den är lika rolig att virka som jag gjort.

Har du några frågor går det bra att maila eller skriva till mig på Instagram: @pysselofix

Som vanligt uppskattar jag feedback. Om du lägger upp kort på något du virkat efter mina mönster vill jag att du länkar/berättar vem som gjort mönstret och var det går att få tag på.


Trevlig virkning!

/Helena


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments