I added a fifth attack, now I feel pretty done with it. If anyone has ideas for more moves for him, be sure to say.

Jag la till ett femte slag, nu känns den färdig. Om någon har några ideer för flera attacker till honom, så säg bara till.

Likes

Comments

I'm pretty happy with it. If anyone has ideas for a fifth slash, it'd be cool if you'd tell me. The final upward slash was made by DragonFaku and edited by me. If this blog gets two likes, I'll make sure to get to posting another blog right away.

Jag är ganska nöjd med den. Om någon har ideer för en femte slag, skulle det vara bra om du sa det. Den sista slagen (den som går uppåt) är gjord av DragonFaku och redigerad av mig. Om den här bloggen får två likes, ska jag posta en till så fort jag kan.

Likes

Comments