2017 is over i think it's time for a little reflection.

Each year I tell myself that it's time to change... my lifestyle, my life goals, eating habbits... everything realy. I do tend to complain a lot, but what i forget to do is stop and just think how lucky I am. I travel all around the world, I have a loving family, I'm healthy and have lots of energy, I live in a beautiful house - I AM LUCKY. So..... my plan for 2018 is stop whining and start living!

In life you tend to overlook the small things and with the rise od social media I think it's very hard to find your own 'space'. I think that it is key to just go your own way, don't look at others, listen to your heart and do what YOU wan't to do ! Sure it's ok to look for inspiration, I love browsing through different profiles, looking at beautiful photographs, destinations, decor - this inspires me to do my own feed. And actually this is why I decided to start this blog, maybe it's going to be my way to express my thoughts.

This year I plan to grasp each moment and get the most of it. I wan't to say yes to more things, be more open minded, whi knows, maybe this will take to places I have never dreamt off.

.

.

.

Rok 2017 dobiegł końca, myślę, że nadszedł czas na odrobinę refleksji.


Każdego roku mówię sobie, że nadszedł czas na zmianę ... mojego stylu życia, celów życiowych, nawyków żywieniowych ... wszystkiego tak naprawdę. Często narzekam, ale zapominam o tym, żeby się pomyśleć, jakie mam szczęście. Podróżuję po całym świecie, mam kochającą rodzinę, jestem zdrowa i mam dużo energii, mieszkam w pięknym domu - Jestem szczęściarą. Więc ... mój plan na 2018 r. To przestać marudzić i zacząć żyć!


W życiu mamy tendencję do lekceważenia tych małych rzeczy małych rzeczy. Trzeba się cieszyć z tego, że wyjdzie słońce, dostaniemy pochwałę w pracy czy na uczelni, czy spotkałyśmy się z przyjaciółką. To powinny być rzeczy, które wpływają na nasz dobry nastrój, niech rzeczy materialne nie przewyższają tego uczucia. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych bardzo trudno jest znaleźć własną przestrzeń. Myślę, że kluczem jest po prostu iść własną drogą, nie patrzeć na innych, słuchać swojego serca i robić to, co TY chcesz zrobić! Ok, ja też szukam inspiracji, uwielbiam przeglądać różne profile, oglądać piękne fotografie, miejsca, dekoracje - to inspiruje mnie do robienia własnych ujęć I właśnie dlatego postanowiłem rozpocząć ten blog, może to będzie mój sposób na wyrażenie moich przemyśleń.

W tym roku zamierzam uchwycić każdą chwilę i wykorzystać ją w pełni. Nie chcę mówić więcej, być bardziej otwartym, kto wie, może to zajmie miejsca, o których nigdy nie śniłem.Likes

Comments