W czasie panowania króla Władysława IV, w 1643 roku został wybudowany, z inicjatywy wojewody Jakuba Wejhera, kościółek ryglowy(szkieletowy). W 1650 roku kościół został podniesiony do rangi parafialnego. W takim stanie przetrwał do 1754 roku, gdzie następnie w latach 1754-1755, w tym samym miejscu (zachował się tylko fundament), został wybudowany nowy, murowany, w stylu barokowym. Nowy kościół, ufundowany przez hrabiego Piotra Przebendowskiego, otrzymał rokokowy wystrój. Tak nie zmieniony kościół przetrwał aż do II dekady XX wieku. W latach 1927-1929 został, dzięki księdzu prałatowi Edmundowi Roszczynialskiemu, przebudowany. Rozbudowie uległa przednia część kościoła wraz z prezbiterium. W 1928 roku, wyremontowany kościół został poświęcony przez biskupa gdańskiego Stanisława Okoniewskiego. W 1947 roku zainstalowane zostały dwa nowe dzwony, a w 1950 roku wyre­montowano organy i ołtarz. 14 września 1995 roku kościół parafialny został przez arcybiskupa gdańskiego podniesiony do godności kolegiaty, natomiast ówczesny proboszcz ksiądz prałat Bogusław Żurawski został mianowany prepozytem Kapituły Kolegiackiej WejherowskiejLikes

Comments

​ Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie powstało w 1968. Początkowo mieściło się w 2, a później w 4 pomieszczeniach przy ul. Sienkiewicza 10. W 1972 przeniosło się do przedwojennej willi przy ul. Sobieskiego 239. W latach 80. XX wieku pozyskało i odrestaurowało pochodzący z początku wieku budynek przy ul. Wałowej 14 a. Obecnie mieszczą się tam pracownie i magazyny działu druków zwartych i prasy. Główną siedzibą Muzeum jest Pałac Przebendowskich, będący dawniej częścią XVIII wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Obecnie istniejący pałac został zbudowany przez ostatnich właścicieli dóbr wejherowskich – Keyserlingków. Chociaż od kilku lat obiekt jest restaurowany, muzeum prowadzi podstawową działalność jaką jest gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dóbr kultury z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej, dokumentując tym samym dorobek ubiegłych i współczesnych pokoleń Pomorzan, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań świadczących o odrębności kultury kaszubskiej. Dumą Muzeum są zgromadzone przez lata bezcenne zabytki piśmiennictwa i muzyki, których niejednokrotnie nie zobaczymy w innych instytucjach. W ciągu 40-tu lat działalności Muzeum pozyskało większość pierwodruków i kolejnych wydań utworów kaszubskojęzycznych, niezwykle rzadkich czasopism, zbiorów pieśni i innych druków. Nie do przecenienia są liczne spuścizny po pisarzach, kompozytorach, folklorystach i działaczach kaszubskich, w których niezwykle często zabytkom piśmienniczym i muzycznym towarzyszą fotografie, malarstwo i grafika, numizmaty, ceramika itp. Tak jest w przypadku zbiorów po Aleksandrze Majkowskim, Janie Rompskim, Ignacym Schuttenbergu, Franciszku Fenikowskim, Julianie Rydzkowskim, Izabeli Trojanowskiej, Klemensie Dercu i wielu innych. Oddzielnie należy wymienić zbiór 500 starodruków i bardzo interesującą kolekcję kartograficzną. Stale uzupełniane są dokumenty życia społecznego: plakaty, afisze, zaproszenia. W Muzeum znajdują się również nie wchodzące w skład spuścizn zabytki materialne, chociaż w o wiele mniejszym zakresie niż piśmiennictwo. Są to dzieła sztuki, m.in. obrazy Mariana Mokwy, Wacława Szczeblewskiego, meble, zabytki etnograficzne. Jednocześnie wejherowskie Muzeum jest znaczącym współczesnym ośrodkiem kultury i nauki kaszubskiej. Odbywają się konferencje naukowe, spotkania z wybitnymi pisarzami, promocje książek, konkursy i koncerty. Muzeum współpracuje z wieloma towarzystwami regionalno-kulturalnymi z Polski i Europy, od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona. Tutaj spotykają się również piszący po kaszubsku i muzycy, którzy doceniają akustyczne walory sali koncertowej. Jedną z podstawowych form działalności i jednocześnie prezentacji naszych zbiorów są wystawy, organizowana w siedzibie i poza nią. Najczęściej jednak są to ekspozycje czasowe. Największym powodzeniem cieszą się wystawy poświęcone literaturze, szeroko pojętej historii i kulturze Pomorza, a także wernisaże twórców z naszego regionu. Muzeum prowadzi działalność wydawniczą. Jest wydawcą książek zarówno w języku polskim jak i kaszubskim – prac popularnych i naukowych z różnych dziedzin: historii, językoznawstwa, etnografii, literatury pięknej, wspomnień, pamiętników itp. Z większości zbiorów można skorzystać w muzealnych czytelniach.

Likes

Comments

W​Wejherowo otrzymało prawa miejskie w 1650 r. które został nadany przez króla Władysława IV Wazy.Wejherowo należało kolejno do dziedziczących je rodów magnackich: Radziwiłłów, Sobieskich (m.in. Króla Jana III Sobieskiego) i Przebendowskich. Potem dobra wejherowskie przeszły w ręce angielskiego konsula w Gdańsku Aleksandra Gibsona, który w 1790 r. sprzedał włości rodzinie Keyserlingków.

Na początku XIX wieku, po wojnach napoleońskich, nastąpił rozwój miasta. Po zajęciu miasta przez Prusaków zmieniono jego nazwę na Neustadt (Nowe Miasto), które od 1818 r. stało się siedzibą landrata. Wejherowo było również siedzibą powiatu, który objął także miasto Sopot, Puck oraz Półwysep Helski. W roku 1887 na tym terenie powstały 2 powiaty. Podział ten utrzymał się do 1920 r. W 1928 r. powiaty wejherowski i pucki połączyły się znowu tworząc Powiat Morski. Obecnie powiaty wejherowski i pucki funkcjonują osobno. W czasie zaborów prowadzono stałą systematyczną politykę germanizacyjną. Wprowadzono język niemiecki do szkół i urzędów, zlikwidowano szkołę klasztorną (1824). Ludność kaszubska broniła się przed wynarodowieniem. Założone w 1857 r. gimnazjum (nazywane Gamaja) odegrało znaczącą rolę w utrzymaniu polskości na Kaszubach. Powstała tam tajna organizacja patriotyczna - Związek Filomatów. Kolportowano na terenie Wejherowa gazety polskie, m.in. Gazetę Gdańską. Podjęto działalność gospodarczą, m.in. powstał Bank Kaszubski, a w 1907 r. - spółdzielnia kupiecka. Zaczęły powstawać małe zakłady przemysłowe, m.in.: cegielnia, młyny, drukarnia, cementownia, fabryka cygar i papierosów, gazownia. Odbywały się zjazdy polskich towarzystw śpiewaczych.

Od 10 lutego 1920 roku rozpoczyna się nowy rozdział w historii miasta. Skończył się okres zaborów i Wejherowo znowu stało się polskie.

Duże zasługi dla Wejherowa położyli burmistrzowie Jan Owiński i Teodor Bolduan. Ten ostatni przeprowadził w Wejherowie szereg inwestycji. Był m.in. inicjatorem brukowania ulic, budowy kortów tenisowych, basenu i stadionu. Przyczynił się również do powstania w 1935 roku Teatru Kaszubskiego. Aktywnie działało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Związek Zachodni, Chóry Lutnia i Harmonia. Powstały nowe szkoły - Seminarium Nauczycielskie i Gimnazjum. Ponadto na terenie Wejherowa powstała (i działa po dzień dzisiejszy) specjalna szkoła dla głuchoniemych. Od 1921 roku wychodziła w Wejherowie "Gazeta Kaszubska". W mieście stacjonował od 1931 roku Pierwszy Morski Batalion Strzelców, który pod dowództwem płk. Kazimierza Pruszkowskiego walczył we wrześniu 1939 roku z hitlerowskim najeźdźcą.

W czasie II wojny światowej hitlerowcy zamordowali wielu działaczy niepodległościowych, przedstawicieli inteligencji i antyfaszystów. Las Piaśnicki kryje szczątki wielu tysięcy ofiar terroru hitlerowskiego (prawdopodobnie ok. 12 tys.). Jedną z ofiar jest błogosławiona s. Alicja Kotowska.

Wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej Wejherowo doczekało się 12 marca 1945 roku. Decyzja o rozpoczęciu budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku spowodowała rozwój budownictwa mieszkaniowego w Wejherowie. Ale do dynamicznego rozwoju miasta przyczyniło się utworzenie samorządów lokalnych w 1991 roku a szczególny okres rozkwitu miasta nastąpił od pierwszych lat XXI wieku. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego prezydentem miasta jest Krzysztof Hildebrandt. Za jego kadencji nastąpił zdecydowany rozwój budownictwa mieszkaniowego w Wejherowie, wybudowano i zmodernizowano wiele kilometrów ulic w mieście, wybudowano halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 6, wybudowano Krytą Pływalnię, lodowisko i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8, rozbudowano i wykonano termomodernizację wielu szkół samorządowych, kompleksowo przebudowano i zmodernizowano ratusz oraz budynek administracyjny Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca oraz przebudowano i zmodernizowano siedziby instytucji samorządowych: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miasto za prezydentury Krzysztofa Hildebrandta wybudowało kilka boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz wiele placów zabaw i zespołów rekreacyjno-sportowych na osiedlach. Do najnowszych osiągnięć inwestycyjnych miasta należy zaliczyć kluczowe inwestycje, na które pozyskano fundusze z Unii Europejskiej: renowację Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizację Śródmieścia, w tym ul. Wałowej i Parku Miejskiego, a przede wszystkim budowę nowego Wielofunkcyjnego Domu Kultury, tzw. Filharmonii Kaszubskiej.

Likes

Comments